Подкрепяме Украйна

Ценова листа

1. Общи положения

Всички термини, изписани с главни букви, предоставени в Ценовата листа, са описани подробно в Правилата и условията за услуги на Skycop. Ценовата листа се прилага за плащания във връзка с Регламент за обезщетение за полет. Ако Skycop предлага други услуги, съответните суми се заплащат при отделно договорени условия.

2. Без такса за подаване на иск

Skycop се занимава с Иска безплатно и не начислява никаква такса, ако Обезщетението за полет не бъде възстановено от превозвача, опериращ полета (авиокомпания).

3. Възнаграждение за Skycop

Ако Искът е доведен до успешен край и Обезщетението за полет е получено, договорената част от Обезщетението за полет ще бъде приспадната от Обезщетението за полет, платено от авиокомпанията.

Възнаграждение за Skycop:

В случай на всички полети от 1 500 км или по-малко, при които Клиентът има право на Обезщетение за полет от 250 евро, възнаграждението на Skycop е 99,25 евро, включително приложимото ДДС.
При всички вътрешнообщностни полети над 1 500 км и за всички полети между 1 500 км и 3 500 км, при които Клиентът има право на обезщетение от 400 евро, възнаграждението на Skycop е 158,80 евро, включително приложимото ДДС.
В случай на всички неописани по-горе полети, при които Клиентът има право на обезщетение от 600 евро, възнаграждението на Skycop е 238,20 евро, включително приложимото ДДС.
В случаите, когато Клиентът има право на различен размер на Обезщетение за полет, възнаграждението на Skycop ще бъде 39,7% от полученото Обезщетение за полет, включително приложимото ДДС.

4. Съдебни производства

Ако не бъде постигнато споразумение с авиокомпанията или в други случаи, когато процесът на възстановяване на Обезщетението за полет би бил по-ефективен и (или) по-бърз, Skycop ще започне Съдебно производство и ще има право на увеличено възнаграждение, за да покрие допълнителните разходи за Съдебните производства (напр. съдебни такси, разходи за превод, адвокатски хонорари, административни разходи).

Възнаграждение на Skycop в случай на Съдебно производство:

В случай на всички полети от 1 500 км или по-малко, при които Клиентът има право на Обезщетение за полет от 250 евро, възнаграждението на Skycop е 125 евро, включително приложимото ДДС.
При всички вътрешнообщностни полети над 1 500 км и за всички полети между 1 500 км и 3 500 км, при които Клиентът има право на обезщетение от 400 евро, възнаграждението на Skycop е 200 евро, включително приложимото ДДС.
В случай на всички неописани по-горе полети, при които Клиентът има право на обезщетение от 600 евро, възнаграждението на Skycop е 300 евро, включително приложимото ДДС.
В случаите, когато Клиентът има право на различен размер на Обезщетение за полет, възнаграждението на Skycop ще бъде 50% от полученото Обезщетение за полет, включително приложимото ДДС

5. Данък върху добавената стойност (ДДС)

ДДС е установен със закон и ще се уточнява съгласно закона.

Актуализирано – 2023-08-07