Програмата “Препоръчай приятел”

Updated - 2024-06-19

1. Правила и условия на Програмата “Препоръчай приятел

1.1 Skycop.com UAB (“Skycop“) Ви предлага възможност да препоръчате приятели чрез програмата “Препоръчай приятел” (“Програмата“), която се предоставя на уебсайта, намиращ се на https://www.skycop.com (“Уебсайтът“).

1.2 Участвайки в Програмата, Вие сте обвързани и се съгласявате да бъдете обвързани от тези Правила и условия на Програмата (“Условията“).

1.3 Трябва да имате навършени 18 години, за да използвате Програмата.

1.4 Можете да получите достъп до Програмата, като кликнете върху линка на началната страница на уебсайта и попълните формата за иск. След като кликнете върху линка, следвайте инструкциите на екрана, за да препоръчате приятели, семейство или колеги. След като направите препоръка, Вие ще станете “Препоръчител”. Ще Ви бъде предоставен уникален препоръчителен линк, който ще Ви позволи да получите предимствата или подаръците, рекламирани на уебсайта (“Персонален линк“). Приятели, членове на семейството и/или колеги (“Приятели“), които са получили препоръка, трябва да следват стъпките в съобщението за препоръка, като кликнат върху линка за препоръка.

1.5 Препоръчител не може да се самопрепоръчва, да създава множество, фиктивни или фалшиви акаунти в Skycop или да участва в Програмата като Приятел. Никой потребител не може да използва Приложението в нарушение на който и да е закон, правата на Skycop или на трета страна или по друг начин по начин, който е в ущърб на целите на Програмата. Освен това Препоръчител няма право да подправя Програмата, да действа измамно или да се намесва в нейната работа, или да използва допълнителни системи или други устройства, за да участва в Програмата или да получи каквато и да е полза, различна от предвидената в настоящите Условия.

1.6 Препоръчители, които направят подходяща препоръка, и Приятели, които се възползват от препоръка, ще получат подарък. Подаръкът за една подходяща препоръка е сума от 50 евро както за Препоръчителя, така и за Приятеля по техните посочени банкови сметки („Подарък“). Ако има разлика между сумата на Подаръка, посочена в тези Условия, и сумата на Подаръка, посочена на Уебсайта или друг източник на информация, ще се прилага сумата на Подаръка, посочена на Уебсайта или друг източник на информация.

1.7 В допълнение към спазването и стриктното придържане към тези Условия, Препоръчителят и Приятелите, претендиращи за Подарък, трябва да са изпълнили следните изисквания: (1) Приятелите трябва да подадат иск през Skycop; (2) искът на Приятелите трябва да бъде одобрен от авиокомпаниите.

1.8 След като авиокомпанията одобри иска на Приятеля, и Приятелят, и Препоръчителят получават Подаръците.

1.9 Skycop си запазва правото да откаже да провери и обработи всяка транзакция по каквато и да е причина, ако Skycop сметне за необходимо. Подаръците не могат да се обменят за пари в брой и не могат да се прехвърлят, продават, разменят на бартер или обменят.

1.10 С участието си в Програмата Вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате, че Skycop не носи отговорност за каквито и да било преки, непреки, случайни, последващи или други щети, включително, но не само, щети за пропуснати ползи, загуба на репутация, загуба на употреба, загуба на данни или всякакви други нематериални щети.

1.11 С участието си в Програмата Вие потвърждавате, че сте действителният подател на имейлите и трябва да спазвате приложимите закони. Изпращайки имейл адрес или лични данни като част от Програмата, Вие потвърждавате, че имате съответното разрешение и съгласие. Масовото разпространение на имейли, разпространението до непознати или каквото и да е друго използване на услугите по начин, различен от посочения в настоящите Условия, е строго забранено. Това може да е основание за незабавно прекратяване на Програмата и по-нататъшни правни действия. Skycop не е задължен да наблюдава Програмата или каквито и да е комуникации. Все пак Skycop има правото да избере да направи това и да блокира всякакви имейл комуникации, да премахне неподходящо съдържание или да забрани по-нататъшното използване на Програмата. Препоръчителите и Приятелите, които не спазват тези Условия и закона, носят отговорност да обезщетят субектите на Програмата и всяка трета страна за всички щети, разходи и разноски, понесени от тях поради такива неподходящи имейли.

1.12 Препоръчителите и Приятелите са отговорни за поддържането на поверителността на всички вписвания и са изцяло отговорни за всички дейности, които възникват чрез тяхното използване. Препоръчителите и Приятелите се съгласяват незабавно да уведомят Skycop, ако подозират, че до акаунтът им е бил осъществен незаконен достъп. Освен това Препоръчителите и Приятелите се съгласяват, че Skycop няма да носи отговорност за никакви загуби или щети, произтичащи от неоторизирано използване на техните данни за вписване.

1.13 Срокът на валидност на Програмата ще бъде посочен на уебсайта или в други канали за комуникация. Skycop си запазва правото да анулира, модифицира или прекрати Програмата по всяко време и по каквато и да е причина. Skycop си запазва правото да изключи всеки Препоръчител и/или Приятел от участие в Програмата по всяко време, ако не спазва някоя от разпоредбите на тези Условия.

1.14 Поради съответните законови ограничения, лица с банкови сметки в банки или други финансови институции в Ливан, Беларус, Либерия, Афганистан, Иран, Йемен, Судан, Индонезия, Китай, Мианмар, Сирия, Кот д’Ивоар (Бряг на слоновата кост), Белиз, Русия, Мали, Венецуела, Зимбабве, Северна Корея (Корейска народно-демократична република), Сомалия, Централноафриканска република, Либия, Филипините, Ирак, Куба няма да могат да получат Подаръка.

1.15 Събирането на информация и използването на всякакви лични данни е определено в Политиката за поверителност на Skycop. Тази програма се управлява от законите на Република Литва.

Беше ли нарушен полетът Ви?

Превърнете Вашия закъснял, отменен или свръхрезервиран полет в обезщетение до €600!