We stand with Ukraine

Членство Care на Skycop

1. Общи положения

Всички термини, изписани с главни букви, предоставени тук, са описани подробно в Правилата и условията за услуги на Skycop.

2. Правила и условия на членството Care на Skycop

2.1. Клиент може да се присъедини към членството Care на Skycop, като го закупи.

2.2. Цената на членството Care на Skycop ще бъде предоставена на Клиента в момента на покупката, която Клиентът трябва да заплати, за да стане Член и да се възползва от предимствата, посочени тук. Цената на членството Care на Skycop се заплаща чрез средствата, предоставени и посочени в момента на покупката.

2.3. Skycop предлага членство Care на Skycop като i) абонамент за всяка резервация или ii) месечен, годишен, полугодишен или тримесечен абонамент. Членството Care на Skycop ще покрива искове, които произтичат от резервацията, за която Клиентът е закупил членство Care на Skycop, или произтичат от резервации в дадения период от време.

2.4. Членството Care на Skycop е активно от деня на покупката. Членството Care на Skycop като месечен, годишен, шестмесечен или тримесечен абонамент ще се таксува съответно месечно, годишно, шестмесечно или тримесечно и автоматично се подновява за една месец, година, шест месеца или три месеца след това, докато и освен ако Членът не анулира членството Care на Skycop. Анулираният абонамент ще остане активен за периода, за който Членът е платил. Ако Членът закупи членство Care на Skycop за други лица, една фактура ще бъде издадена само на Члена и само той ще бъде таксуван за тези членства Care на Skycop и автоматичното им подновяване.

2.5. При приемане на покупката Членът ще получи потвърждение.

2.6. За Членовете, Skycop ще се откаже от възнаграждението (ако е приложимо) за преследване на Иска и възстановяване на Обезщетението за полет за резервацията, която се покрива от членството Care на Skycop.

2.7. Ползите са лични и се прилагат само за Члена, което означава, че Членът трябва да бъде посочен като пътник в резервацията, както и за определен брой пътници (както е посочено в имейла за потвърждение), ако са включени в същата резервация като Член.

2.8. Възнаграждението на Skycop няма да бъде възстановено на Члена за резервации, произхождащи от полети, които са били нарушени преди началото на членството Care на Skycop.

2.9. Членството Care на Skycop не може да се прехвърля. Членът трябва незабавно да уведоми Skycop, когато узнае за всяко неразрешено използване на Членството.

2.10. Членовете, които се квалифицират като потребители съгласно разпоредбите на ЕС за потребителите, могат да оттеглят Членството си в рамките на 14 дни от покупката, без да е необходимо да посочват причини. За да упражните правото на отказ и да получите пълно възстановяване на сумата, отказът трябва да бъде съобщен в рамките на 14-дневен период от покупката и трябва ясно да посочи, че Членът желае да се оттегли от членството Care на Skycop. Поради естеството на услугата, предоставяна на Члена, Членът не може да се оттегли от членството Care на Skycop, ако е пътувал с полети, обхванати от Членството. Оттеглянето може да бъде изпратено до: support@skycop.com.

2.11. Ако анулирането бъде получено от компанията повече от 14 дни след закупуването на членството Care на Skycop, Членът няма да има право на възстановяване на сумата, платена за членството Care на Skycop.

2.12. Цената на членството Care на Skycop не се възстановява, ако полетът на Члена не е бил нарушен или Членът не е използвал услугите на Skycop, или Обезщетението за полета не е възстановено по някаква причина.

2.13. Членът трябва да подаде Иск до Skycop в рамките на 12 месеца от момента на полета, за който е закупено членството Care на Skycop. Членството изтича след 12 месеца от полета, за който е закупено членството Care на Skycop.

2.14. След като членството Care на Skycop бъде отменено или изтече, Skycop повече няма да се отказва от възнаграждението си.

2.15. Skycop си запазва правото да откаже членство Care на Skycop на всяко лице.

2.16. При подаване на Иск до Skycop, Членът трябва да предостави доказателство за закупуване на членство Care на Skycop (напр. потвърждение на резервация).

2.17. Събирането на информация и използването на всякаква лична информация е посочено в Политика за поверителност на Skycop.

Актуализирано – 16-03-2023