Членство Care на Skycop

Updated - 2024-02-26

1. Общи положения

Всички термини, изписани с главни букви, предоставени тук, са описани подробно в Общите правила и условия на Skycop.

2. Правила и условия на членството Care на Skycop

2.1. Клиент може да се присъедини към членството Care на Skycop, като го закупи.

2.2. Цената на членството Care на Skycop ще бъде предоставена на Клиента в момента на покупката, която Клиентът трябва да заплати, за да стане Член и да се възползва от предимствата, посочени тук. Цената на членството Care на Skycop се заплаща чрез средствата, предоставени и посочени в момента на покупката.

2.3. Skycop предлага членство в Skycop Care като i) абонамент за всяка резервация или ii) месечен, годишен, шестмесечен или тримесечен абонамент или iii) семеен абонамент до петима души. Членството в Skycop Care ще покрива Искове, които произхождат от резервацията, за която Клиентът е закупил членство в Skycop Care, или произхождат от резервации в дадения период от време.

2.4. Членството в Skycop Care започва в деня на покупката. Членството в Skycop Care като месечен, годишен, шестмесечен или тримесечен абонамент ще се таксува съответно месечно, годишно, на шестмесечие или тримесечие и автоматично се подновява за един месец, една година, шест месеца или три месеца след това, докато и освен ако Членът не анулира членство в Skycop Care. Анулираният абонамент ще остане активен за продължителността на периода, за който Членът е платил. Ако Членът закупи членство в Skycop Care за други лица или семеен абонамент, една фактура ще бъде издадена само на Члена и само той ще бъде таксуван за членствата в Skycop Care и автоматичното им подновяване. В случай на семеен абонамент, организаторът на семейния абонамент ще отговаря за плащането и организацията на абонамента като добавяне и премахване на членове, подновяване и анулиране на абонамента.

2.5. При приемане на покупката Членът ще получи потвърждение.

2.6. За Членовете, Skycop ще се откаже от възнаграждението (ако е приложимо) за преследване на Иска и възстановяване на Обезщетението за полет за резервацията, която се покрива от членството Care на Skycop.

2.7. Ползите са лични и се прилагат само за Члена, което означава, че Членът трябва да бъде посочен като пътник в резервацията, както и за определен брой пътници (както е посочено в имейла за потвърждение), ако са включени в същата резервация като Член.

2.8. Възнаграждението на Skycop няма да бъде възстановено на Члена за резервации, произхождащи от полети, които са били нарушени преди началото на членството Care на Skycop.

2.9. Членството Care на Skycop не може да се прехвърля. Членът трябва незабавно да уведоми Skycop, когато узнае за всяко неразрешено използване на Членството.

2.10. Членовете, които се квалифицират като потребители съгласно разпоредбите на ЕС за потребителите, могат да оттеглят Членството си в рамките на 14 дни от покупката, без да е необходимо да посочват причини. За да упражните правото на отказ и да получите пълно възстановяване на сумата, отказът трябва да бъде съобщен в рамките на 14-дневен период от покупката и трябва ясно да посочи, че Членът желае да се оттегли от членството Care на Skycop. Поради естеството на услугата, предоставяна на Члена, Членът не може да се оттегли от членството Care на Skycop, ако е пътувал с полети, обхванати от Членството. Оттеглянето може да бъде изпратено до: support@skycop.com.

2.11. Ако анулирането бъде получено от компанията повече от 14 дни след закупуването на членството Care на Skycop, Членът няма да има право на възстановяване на сумата, платена за членството Care на Skycop.

2.12. Цената на членството Care на Skycop не се възстановява, ако полетът на Члена не е бил нарушен или Членът не е използвал услугите на Skycop, или Обезщетението за полета не е възстановено по някаква причина.

2.13. Членът трябва да подаде Иск до Skycop в рамките на 12 месеца от момента на полета, за който е закупено членството Care на Skycop. Членството изтича след 12 месеца от полета, за който е закупено членството Care на Skycop.

2.14. След като членството Care на Skycop бъде отменено или изтече, Skycop повече няма да се отказва от възнаграждението си.

2.15. Skycop си запазва правото да откаже членство Care на Skycop на всяко лице.

2.16. При подаване на Иск до Skycop, Членът трябва да предостави доказателство за закупуване на членство Care на Skycop (напр. потвърждение на резервация).

2.17. Събирането на информация и използването на всякаква лична информация е посочено в Политика за поверителност на Skycop.

Беше ли нарушен полетът Ви?

Превърнете Вашия закъснял, отменен или свръхрезервиран полет в обезщетение до €600!