Cjenovnik

Updated - 2024-05-01

Cjenovnik

1. Opće odredbe

Svi kapitalizirani pojmovi navedeni u Cjenovniku detaljno su opisani u Opštim uvjetima i odredbama Skycop.

2. Nema naknade za podnošenje zahtjeva

Skycop rješava zahtjev besplatno i ne naplaćuje ništa u slučaju da se kompenzacija leta ne vraća od od strane avio-prevoznika (aviokompanije).

3. Naknada od strane Skycop-a

Ako je zahtjev uspješan i naknada za let je primljena, ugovoreni dio od naknade za let će se odbiti od naknade za let koju je platila aviokompanija.

Naknada od strane Skycop-a:

U slučaju svih letova od 1 500 km ili manje, gdje klijent ima pravo na kompenzaciju leta u vrijednosti 250 EUR, Skycopov-a naknada je 110,00 EUR, uključujući važeći PDV.
U slučaju svih letova unutar zajednice dužih od 1 500 km, i za sve letove između 1 500 km i 3 500 km, gdje Klijent ima pravo na naknada od 400 EUR, Skycop naknada je 176,00 EUR uključujući primjenjiv PDV.
U slučaju svih letova koji nisu gore opisani, gdje klijent ima pravo naknade od 600 EUR, Skycop-ova naknada je 264,00 EUR, uključujući primjenjiv PDV.
U slučajevima kada klijent ima pravo na drugačiji iznos kompenzacije leta, Skycop-ova naknada će iznositi 44% od primljene kompenzacije leta, uključujući važeći PDV.

4. Pravni postupci

Ako nije postignut sporazum o nagodbi sa aviokompanijom ili u drugim slučajevima kada bi proces povrata naknade za let bio efikasniji i (ili) brži, Skycop će pokrenuti sudski postupak i imat će pravo na povećanje naknada za pokrivanje dodatnih troškova sudskog postupka (npr naknade, troškovi prevoda, advokatski troškovi, administrativni troškovi).

Naknada od strane Skycop-a u slučaju pravnog postupka:

U slučaju svih letova od 1 500 km ili manje, gdje Klijent ima pravo naknade za let u vrijednosti od 250 EUR, Skycop-ova naknada je 125 EUR,uključujući važeći PDV.
U slučaju svih letova unutar Zajednice dužih od 1 500 km, i za sve letove između 1 500 km i 3 500 km, gdje Klijent ima pravo naknade od 400 EUR, Skycop naknada je 200 EUR, uključujući primjenjiv PDV.
U slučaju svih letova koji nisu gore opisani, gdje koje Klijent ima pravo naknade od 600 EUR, Skycop naknada je 300 EUR, uključujući važeći PDV.
U slučajevima kada Klijent ima pravo na drugačiji iznos kompenzacije za let, Skycop naknada će biti 50% primljene kompenzacija za let, uključujući primjenjiv PDV.

5. Porez na dodatu vrijednost (PDV)

PDV je utvrđen zakonom i biće preciziran u skladu sa zakonom.

Je li vam let bio poremećen?

Pretvorite svoj odgođeni, otkazani ili prebukirani let u kompenzaciju do €600!