“Preporuči-Prijatelja” Program Uslovi i Odredbe

Updated - 2024-06-20

1. “Preporuči-Prijatelja” Program Uslovi i Odredbe

1.1 Skycop.com UAB (“Skycop”) vam nudi priliku da preporučite prijatelje putem “Refer-a-friend” Programa (Program) koji je dostupan na web stranici https://www.skycop.com (Web stranica).

1.2 Učestvovanjem u Programu obavezujete se i slažete da ćete se pridržavati ovih Uslova i Odredbi Programa (Uslovi).

1.3 Morate imati najmanje 18 godina da biste koristili Program.

1.4 Programu možete pristupiti klikom na link na početnoj stranici Web stranice i popunjavanjem obrasca za zahtjev. Kada kliknete na link, slijedite upute na ekranu da biste preporučili prijatelje, porodicu ili kolege. Kada date preporuku, postajete “Zagovornik”. Biće vam dodijeljen jedinstveni link za preporuku koji će vam omogućiti da primate koristi ili poklone reklamirane na Web stranici (“Lični link”). Prijatelji, članovi porodice i/ili kolege (“Prijatelji”) koji su primili preporuku moraju slijediti korake u poruci o preporuci klikom na link za preporuku.

1.5 Zagovornik ne smije sam sebe preporučivati, kreirati više lažnih Skycop računa ili učestvovati u Programu kao Prijatelj. Nijedan korisnik ne smije koristiti Aplikaciju kršeći bilo koji zakon, Skycopova ili prava treće strane ili na drugi način koji je štetan za svrhe Programa. Pored toga, Zagovornik ne smije manipulirati Programom, djelovati prevarantski ili ometati njegovo funkcioniranje, ili koristiti dodatne sisteme ili druge uređaje za učestvovanje u Programu ili za sticanje bilo koje koristi osim one predviđene ovim Uslovima.

1.6 Zagovornici koji naprave odgovarajuću preporuku i Prijatelji koji na odgovarajući način koriste preporuku dobijaju poklon. Poklon za jednu odgovarajuću preporuku iznosi 50 EUR za i Zagovornika i Prijatelja na njihove specificirane bankovne račune (“Poklon”). Ako postoji razlika između iznosa Poklona navedenog u ovim Uslovima i iznosa Poklona navedenog na Web stranici ili drugim izvorima informacija, primjenjuje se iznos Poklona naveden na Web stranici ili drugim izvorima informacija.

1.7 Pored poštovanja i stroge pridržanosti ovih Uslova, Zagovornici i Prijatelji koji traže Poklon moraju ispuniti sljedeće zahtjeve: (1) Prijatelji moraju podnijeti zahtjev Skycopu; (2) Zahtjev Prijatelja mora biti odobren od strane aviokompanija.

1.8 Kada aviokompanija odobri zahtjev Prijatelja, i Prijatelj i Zagovornik dobijaju Poklone.

1.9 Skycop zadržava pravo da odbije verifikaciju i obradu bilo koje transakcije iz bilo kojeg razloga ako Skycop smatra da je to potrebno. Pokloni se ne mogu zamijeniti za gotovinu i ne mogu se prenijeti, prodati, trampiti ili zamijeniti.

1.10 Učestvovanjem u Programu priznajete da razumijete i slažete se da Skycop neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posljedičnu ili drugu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu za gubitak profita, gubitak dobre volje, gubitak upotrebe, gubitak podataka ili bilo koju drugu nematerijalnu štetu.

1.11 Učestvovanjem u Programu potvrđujete da ste stvarni pošiljalac emailova i da se morate pridržavati važećih zakona. Podnošenjem bilo koje email adrese ili ličnih podataka kao dio Programa potvrđujete da imate relevantnu dozvolu i saglasnost. Masovna distribucija emailova, distribucija nepoznatim osobama ili bilo koja druga upotreba usluga na način drugačiji od onog opisanog u ovim Uslovima strogo je zabranjena. To može biti osnova za trenutni prekid Programa i dalju pravnu akciju. Skycop nije obavezan nadgledati Program ili bilo koju komunikaciju. Ipak, Skycop ima pravo da odluči da to učini i da blokira bilo koju email komunikaciju, ukloni neprikladan sadržaj ili zabrani bilo kakvu daljnju upotrebu Programa. Zagovornici i Prijatelji koji se ne pridržavaju ovih Uslova i zakona biće odgovorni za naknadu štete Programskim entitetima i bilo kojoj trećoj strani za sve štete, troškove i izdatke koje oni pretrpe zbog takvih neprikladnih emailova.

1.12 Zagovornici i Prijatelji su odgovorni za čuvanje povjerljivosti svih prijava i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju kroz njihovu upotrebu. Zagovornici i Prijatelji se slažu da odmah obavijeste Skycop ako sumnjaju da je njihov račun nezakonito pristupljen. Zagovornici i Prijatelji se dalje slažu da Skycop neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu usljed neovlaštene upotrebe njihovih podataka za prijavu.

1.13 Period važenja Programa biće naveden na Web stranici ili drugim komunikacionim kanalima. Skycop zadržava pravo da otkaže, izmijeni ili prekine Program u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga. Skycop zadržava pravo da isključi bilo kojeg Zagovornika i/ili Prijatelja iz učešća u Programu u bilo koje vrijeme ako ne ispunjavaju bilo koju od odredbi ovih Uslova.

1.14 Zbog relevantnih zakonskih ograničenja osobe sa bankovnim računima u bankama ili drugim finansijskim institucijama u Libanu, Bjelorusiji, Liberiji, Afganistanu, Iranu, Jemenu, Sudanu, Indoneziji, Kini, Mijanmaru, Siriji, Obali Slonovače, Belizeu, Rusiji, Maliju, Venecueli, Zimbabveu, Sjevernoj Koreji (Demokratska Narodna Republika Koreja), Somaliji, Centralnoafričkoj Republici, Libiji, Filipinima, Iraku, Kubi neće moći primiti Poklon.

1.15 Prikupljanje informacija i upotreba bilo kojih ličnih podataka definisana je u Skycopovoj Politici Privatnosti. Zakoni Republike Litvanije regulišu ovaj Program.

Je li vam let bio poremećen?

Pretvorite svoj odgođeni, otkazani ili prebukirani let u kompenzaciju do 600 €!