Práva a povinnosti cestujících v letecké dopravě v EU: Nařízení EU č. 261/2004

Vaše práva cestujících v letecké dopravě jsou chráněna nařízením ES 261/2004. Toto nařízení stanoví práva cestujících na náhradu nákladů na let v případě zpoždění, zrušení a nadměrného zpoždění letu o více než 3 hodiny.

Zkontrolujte odškodnění

Společnost Skycop působí v souladu s předpisy Evropské komise

Pouze malé procento všech cestujících v letecké dopravě si je vědomo svých práv a může postrádat právní znalosti, aby mohli požadovat odškodnění za zpožděný let. I když vědí, že mohou získat odškodnění, nemusí to být tak snadné, když je třeba přesvědčit letecké společnosti!

Pokud žádáte o odškodnění až do výše 600 eur, zjistěte, zda ho můžete získat.

or

Klíčová evropská práva a ochrany cestujících v letecké dopravě

 • Právo na odškodnění

 • Právo na pomoc a péči

 • Právo na náhradu nebo odškodnění

 • Právo na informace

 • Právo na odepření odškodnění

Zpoždění a zrušení letu

Ztráta nebo poškození zavazadel

Požadujte odškodnění za svá zavazadla!

Zkontrolujte odškodnění

Odmítnutí převzetí a nadměrné překročení povolené délky letu

 • Práva cestujících v letecké dopravě v případě nadměrné přepravy

  V případech overbооkingu mají cestující konkrétní práva cestujících letecké společnosti, včetně možnosti přijmout alternativní transpоrtatiоnní opatření nebo získat plnou náhradu za letenku.

 • Odmítnutí nároku na náhradu škody

  Pokud je cestujícím proti jejich vůli odepřen nástup do letadla z důvodu porušení předpisů, mají nárok na finanční odškodnění, jehož výše se řídí délkou zpoždění a vzdáleností cesty.

 • Právo na plnou náhradu za let

  V případě zpožděného, zrušeného nebo zmařeného letu můžete získat odškodnění ve výši 250 až 600 EUR.

 • Odškodnění za zpožděný let

  Čas je důležitý - pokud se váš let opozdil do cílové destinace o více než 3 hodiny, máte nárok na odškodnění.

 • Náhrada za zrušený let

  Nótifikát je nutností - pokud jste nebyli o zrušení letu informováni alespoň 14 dní předem, máte nárok na kompenzaci.

 • Kompenzace za přeplněný let

  Místo musí být zaručeno - pokud vám byl odepřen let z důvodu překročení kapacity, máte také nárok na odškodnění.

Právo na péči, když je váš let zpožděn o více než 2 hodiny, zrušen nebo přeplněn

V případech overbоookingu mají cestující specifická práva cestujících letecké společnosti, včetně možnosti přijmout alternativní transpоrtatiоnní opatření nebo získat plnou náhradu letenky.

 • Dva bezplatné telefonní hovory

 • E-mail nebo bezplatný fax

 • Jídlo a nápoje zdarma

 • Ubytování v hotelu

 • Doprava z/na letiště

Pokud letecká společnost neposkytla péči, budou vám vaše náklady vráceny.

Pokud jste měli dodatečné výdaje v důsledku toho, že letecká společnost neposkytla péči, máte nárok na jejich náhradu, pokud lze tyto výdaje považovat za odůvodněné - šampaňské nebo pobyt v pětihvězdičkovém hotelu to není.

 • Let byl zpožděn, ale bylo vám nabídnuto opakování letu;

 • Let byl zpožděn, ale byla vám nabídnuta náhrada za letenku;

 • Let byl zrušen, ale bylo vám nabídnuto opakování letu;

 • Let byl zrušen, ale byla vám vrácena částka za letenku;

 • Odmítnutý let, ale chyba byla na straně letecké společnosti;

 • Odmítnutí nástupu, ale byla to vaše chyba (pozdní příchod k bráně, problémy s pasem atd.).

Byl váš let narušen?

Proměňte svůj zpožděný, zrušený nebo přebukovaný let v kompenzaci až do výše 600 EUR!

Zkontrolujte odškodnění

Často kladené otázky

 • Mohu získat odškodnění za odepření nástupu na palubu z důvodu overbookingu? Jaká jsou má další práva?

  V tomto případě můžete očekávat:

  • Vrácení plné ceny letenky do 7 dnů od data události
  • Získat letenku na další letadlo do cílové destinace za podobných podmínek
  • Vybrat si pozdější let za podobných podmínek

  Pokud se rozhodnete cestovat jinou trasou a budete muset čekat, dopravce je povinen vám poskytnout bezplatné jídlo a nápoje, přístup ke dvěma bezplatným hovorům, umožnit vám používat e-mail nebo poslat bezplatný fax. Pokud musíte čekat na let jednu nebo více nocí – musí vám být poskytnuto bezplatné ubytování v hotelu, včetně dopravy z/na letiště.

 • Jsem občanem země, která není členem EU. Mohu očekávat odškodnění za zrušený nebo zpožděný let?

  Ano. Bez ohledu na státní příslušnost cestujícího se nařízení vztahuje na všechny cestující, kteří odletěli z kteréhokoli letiště v EU nebo přiletěli do EU leteckou společností registrovanou v Evropské unii.

 • Jaký zákon upravuje vyplácení odškodnění za zpožděné nebo zrušené lety?

  Práva cestujících v letecké dopravě a povinnosti leteckých společností jsou v právu EU stanoveny nařízením (ES) č. 261/2004. Dokument podrobně upravuje pravidla pro odškodnění a pomoc cestujícím v případě odepření nástupu na palubu a zrušení nebo velkého zpoždění letu.

 • Co je to přerušený let?

  Let je považován za přerušený a můžete žádat o odškodnění, pokud:
  • Let měl zpoždění a do cílové destinace dorazil se zpožděním více než 3 hodiny.
  • Let byl zrušen méně než 14 dní před odletem.
  • Letecký dopravce vás odmítl přepravit, protože v letadle nebyla volná místa.
See All Questions