Stojíme při Ukrajině

Zrušení letu: Odškodnění za zrušený let

Žádejte o odškodnění až do výše 600 EUR za zrušený let!

Co je to zrušení letu?

Ke zrušení letu dochází, když se plánovaný let neuskuteční z různých důvodů, jako je špatné počasí, technické problémy, bezpečnostní problémy nebo stávky na letišti.

Kdy máte nárok na odškodnění za zrušený let?

Na odškodnění za zrušený let máte nárok, pokud narušení letu splňuje tyto 3 podmínky:

Váš zrušený let byl do/z EU

Váš zrušený let byl z EU nebo do EU nebo do EU přiletěl a byl provozován leteckou společností z EU.

Zrušení letu zavinila letecká společnost

A konečně, nárok na odškodnění za zrušený let vzniká pouze v případě, že za narušení letu byla zodpovědná letecká společnost! Zde je několik příkladů:

Kolik můžete získat jako odškodnění za zrušený let?

Výše odškodnění za zrušený let závisí na vzdálenosti letu - čím delší let, tím vyšší odškodnění.

Jak to všechno funguje?

Uplatnění nároku na odškodnění prostřednictvím Skycopu je snadný proces ve třech krocích.

 1. 1

  Odeslání žádosti

  Její dokončení trvá jen několik minut! Tímto způsobem zjistíte svůj předběžný nárok na odškodnění - a jeho výši.

 2. 2

  Bojujeme za vaše práva

  Naši odborníci budou důkladně prověřovat vaši způsobilost, kontaktovat letecké společnosti, spolupracovat s úřady atd.

 3. 3

  Získejte své odškodnění

  Jakmile odškodnění obdržíme, převedeme vám peníze po odečtení našeho poplatku. Pokud nevyhrajeme, nic neplatíte.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Jsem občanem země, která není členem EU. Mohu očekávat odškodnění za zrušený nebo zpožděný let?

Ano. Bez ohledu na státní příslušnost cestujícího se nařízení vztahuje na všechny cestující, kteří odletěli z kteréhokoli letiště v EU nebo přiletěli do EU leteckou společností registrovanou v Evropské unii.

Můj let byl zrušen a letecká společnost mi nabídla přesměrování jiným letem, který měl odletět o dva dny později. To neodpovídalo mým plánům, a proto jsem si zakoupil nové letenky u jiného dopravce. Budou mi za tyto nové letenky vráceny peníze?

Podle nařízení (ES) č. 261/2004 platí, že pokud cestující odmítne náhradní let, ubytování nebo jídlo a pití, které mu letecká společnost nabídla, není letecká společnost povinna vrátit peníze za letenky, které si cestující sám zakoupil, ani uhradit jakékoli jiné náklady, které cestujícímu vznikly tím, že odmítl pomoc letecké společnosti.

Cestující však stále může získat nárok na odškodnění za let a získat náhradu za zrušený let.

Jaký zákon upravuje vyplácení odškodnění za zpožděné nebo zrušené lety?

Práva cestujících v letecké dopravě a povinnosti leteckých společností jsou v právu EU stanoveny nařízením (ES) č. 261/2004. Dokument podrobně upravuje pravidla pro odškodnění a pomoc cestujícím v případě odepření nástupu na palubu a zrušení nebo velkého zpoždění letu.

Jakou výši odškodnění mohu očekávat za zpožděný nebo zrušený let?

V závislosti na vzdálenosti, kterou jste plánovali urazit, můžete očekávat odškodnění v rozmezí od 250 do 600 eur.

V jakých případech mám nárok pouze na 50 % odškodnění?

Pokud cestující souhlasil s tím, že si místo zrušeného letu vybere jiný let, mohou letecké společnosti snížit výši náhrady až o 50 %, ale pouze v případě, že rozdíl mezi časem, kdy měl cestující dorazit do cílové destinace, a kdy do ní skutečně dorazil, je menší než 3 hodiny.

Byl váš let narušen?

Proměňte svůj zpožděný, zrušený nebo přebukovaný let v odškodnění až do výše 600 EUR!