Stojíme na straně Ukrajiny

Ceník služeb

1. Obecná ustanovení

Všechny pojmy s velkým počátečním písmenem uvedené v Ceníku jsou podrobně popsány v Podmínkách poskytování služeb společnosti Skycop. Ceník se vztahuje na platby v souvislosti s nařízením (ES) č. 261/2004. Pokud společnost Skycop nabízí jakékoli jiné služby, příslušné částky se hradí podle zvlášť dohodnutých podmínek.

2. Žádný poplatek za podání žádosti

Společnost Skycop vymáhá nárok na odškodnění bezplatně a neúčtuje si žádné poplatky, pokud není odškodnění za let vymoženo od provozovatele letu (letecké společnosti).

3. Odměny společnosti Skycop

V případě úspěšné reklamace a obdržení náhrady za let bude dohodnutá část náhrady za let odečtena od náhrady za let vyplacené leteckou společností.

Odměny společnosti Skycop:

V případě všech letů do 1 500 km, kdy má klient nárok na letovou náhradu ve výši 250 EUR, činí odměna společnosti Skycop 90,75 EUR včetně příslušné DPH.
V případě všech letů v rámci Společenství delších než 1 500 km a všech letů mezi 1 500 km a 3 500 km, kdy má klient nárok na náhradu 400 EUR, činí odměna společnosti Skycop 145,20 EUR včetně příslušné DPH.
V případě všech letů, které nejsou popsány výše, kdy má klient nárok na náhradu 600 EUR, činí odměna společnosti Skycop 217,80 EUR včetně příslušné DPH.
V případech, kdy má Klient nárok na jinou výši Letové náhrady, bude odměna společnosti Skycop činit 36,3 % z obdržené Letové náhrady včetně příslušné DPH.

4. Soudní řízení

Pokud nedojde k dohodě o narovnání s leteckou společností nebo v jiných případech, kdy by byl proces vymáhání náhrady za let účinnější a (nebo) rychlejší, zahájí společnost Skycop Soudní řízení a bude mít nárok na zvýšenou odměnu za účelem pokrytí dodatečných nákladů na Soudní řízení (např. soudní poplatky, náklady na překlady, poplatky za právní zastoupení, správní náklady).

Odměna společnosti Skycop v případě soudního řízení:

V případě všech letů na vzdálenost 1 500 km a méně, kdy má klient nárok na letovou kompenzaci ve výši 250 EUR, činí odměna společnosti Skycop 125 EUR včetně příslušné DPH.
V případě všech letů v rámci Společenství delších než 1 500 km a všech letů mezi 1 500 km a 3 500 km, kdy má klient nárok na náhradu 400 EUR, činí odměna společnosti Skycop 200 EUR včetně příslušné DPH.
V případě všech letů, které nejsou popsány výše, kdy má klient nárok na náhradu 600 EUR, činí odměna společnosti Skycop 300 EUR včetně příslušné DPH.
V případech, kdy má Klient nárok na jinou výši Letové náhrady, bude odměna společnosti Skycop činit 50 % z obdržené Letové náhrady včetně příslušné DPH.

5. Daň z přidané hodnoty (DPH)

DPH je stanovena zákonem a bude upřesněna podle zákona.

Aktualizováno – 19-01-2023