Ceník

Updated - 2024-05-01

Ceník služeb

1. Obecná ustanovení

Všechny pojmy s velkými písmeny uvedené v Ceníku jsou podrobně popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Skycop. Ceník se vztahuje na platby v souvislosti s Nařízení o náhradě za let. Pokud společnost Skycop nabízí jakékoli jiné služby, příslušné částky se hradí podle zvlášť dohodnutých podmínek.

2. Žádný poplatek za podání žádosti

Společnost Skycop vymáhá nárok na odškodnění bezplatně a neúčtuje si žádné poplatky, pokud není odškodnění za let vymoženo od provozovatele letu (letecké společnosti).

3. Odměny společnosti Skycop

V případě úspěšné reklamace a obdržení náhrady za let bude dohodnutá část náhrady za let odečtena od náhrady za let vyplacené leteckou společností.

Odměny společnosti Skycop:

V případě všech letů do 1 500 km, kdy má klient nárok na letovou náhradu ve výši 250 EUR, činí odměna společnosti Skycop 110,00 EUR včetně příslušné DPH.
V případě všech letů v rámci Společenství delších než 1 500 km a všech letů mezi 1 500 km a 3 500 km, kdy má klient nárok na náhradu 400 EUR, činí odměna společnosti Skycop 176,00 EUR včetně příslušné DPH.
V případě všech letů, které nejsou popsány výše, kdy má klient nárok na náhradu 600 EUR, činí odměna společnosti Skycop 264,00EUR včetně příslušné DPH.
V případech, kdy má Klient nárok na jinou výši Letové náhrady, bude odměna společnosti Skycop činit 44% z obdržené Letové náhrady včetně příslušné DPH.

4. Soudní řízení

Pokud nedojde k dohodě o narovnání s leteckou společností nebo v jiných případech, kdy by byl proces vymáhání náhrady za let účinnější a (nebo) rychlejší, zahájí společnost Skycop Soudní řízení a bude mít nárok na zvýšenou odměnu za účelem pokrytí dodatečných nákladů na Soudní řízení (např. soudní poplatky, náklady na překlady, poplatky za právní zastoupení, správní náklady).

Odměna společnosti Skycop v případě soudního řízení:

V případě všech letů na vzdálenost 1 500 km a méně, kdy má klient nárok na letovou kompenzaci ve výši 250 EUR, činí odměna společnosti Skycop 125 EUR včetně příslušné DPH.
V případě všech letů v rámci Společenství delších než 1 500 km a všech letů mezi 1 500 km a 3 500 km, kdy má klient nárok na náhradu 400 EUR, činí odměna společnosti Skycop 200 EUR včetně příslušné DPH.
V případě všech letů, které nejsou popsány výše, kdy má klient nárok na náhradu 600 EUR, činí odměna společnosti Skycop 300 EUR včetně příslušné DPH.
V případech, kdy má Klient nárok na jinou výši Letové náhrady, bude odměna společnosti Skycop činit 50 % z obdržené Letové náhrady včetně příslušné DPH.

5. Daň z přidané hodnoty (DPH)

DPH je stanovena zákonem a bude upřesněna podle zákona.

Byl váš let narušen?

Proměňte svůj zpožděný, zrušený nebo přebukovaný let v kompenzaci až do výše €600!