We stand with Ukraine

Smluvní podmínky služby SmartDelay

Před registrací do služby SmartDelay (dále jen “Služba”) si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky.

Smluvní strany služby

Službu provádí jménem společnosti UAB SkyCop (“Klient”) společnost Collinson Service Solutions Limited (“my/nás/náš”), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU. Uzavřením těchto podmínek souhlasíte s tím, že jste právně způsobilí uzavřít závaznou smlouvu a že je vám nejméně 18 let. Souhlasíte také s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

Způsobilost

Tato Služba je k dispozici všem zákazníkům s předplatným Skycop Care a dalším klientům vybraným společností Skycop. Po zakoupení programu Skycop Care budete automaticky zaregistrováni pro tuto Službu. Berete na vědomí, že ne všechny lety jsou způsobilé pro registraci.

Jak používat službu

Nárok na službu získáte, pokud svůj let zaregistrujete 2 hodiny před plánovaným odletem. Vyhrazujeme si právo Službu neposkytnout, pokud své údaje nezaregistrujete přesně. Odlet vašeho letu bude monitorován naším systémem sledování letů. Na základě úspěšné předchozí registrace vám prostřednictvím e-mailu poskytneme poukaz na vstup do salónku, pokud náš systém sledování letu zjistí, že váš let má zpoždění větší než 120 minut (“prahová hodnota zpoždění”). Na tyto e-maily budete rovněž upozorněni SMS zprávou. Přístup k e-mailovému účtu, který uvedete při registraci, a možnost zobrazit poukaz na přístup do salónku je podmínkou používání služby.

Zpoždění, které splňuje nebo překračuje prahovou hodnotu Zpoždění, může být oznámeno jako jedno Zpoždění nebo jako důsledek více postupných kratších zpoždění, jejichž celková hodnota dosahuje prahové hodnoty Zpoždění.

Při určování, zda máte nárok na vstup do salónku, se budeme spoléhat výhradně na náš systém sledování letů. Souhlasíte s tím, že neručíme za přesnost systému sledování letů a nebudete se na něj spoléhat při sledování času odletu.

V případě kvalifikovaného zpoždění cesty vám bude na vaši e-mailovou adresu zaslán poukaz na vstup do salónku pro vás a až 1 spolucestujícího v den vaší cesty. Nelze jej použít v jiný den vaší cesty.

Pouze osoby uvedené v potvrzovacím e-mailu budou mít nárok na získání Služby.

Služba je vám poskytována na nepřenosném, nevratném a nezměnitelném základě. Nebudou nabízeny žádné hotovostní ani kreditní alternativy.

Výslovně přijímáte všechny podmínky používání, které se vztahují na námi poskytovanou službu (“Podmínky používání”). Naše podmínky pro přístup do salonku naleznete zde: https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

Případným vstupem do letištního salónku souhlasíte s tím, že budete dodržovat pravidla a zásady tohoto salónku.

Cena a Platba

Tato Služba je zdarma. Klient si vyhrazuje právo poplatek čas od času změnit.

Odpovědnost

Pokud tyto podmínky nedodržíme, neseme odpovědnost pouze za vydání náhradního poukazu na přístup do zúčastněného salónku. Náhradní poukazy jsou nevratné a nelze je vyměnit za hotovost. Nejsme povinni vám uhradit žádné kapesní náklady nebo výdaje ani náklady na přístup do salónku, které vám vzniknou na letišti, pokud se rozhodnete pro přístup do salónku na vlastní náklady.

Neneseme odpovědnost za ztráty vzniklé v důsledku nedodržení těchto podmínek, které spadají do následujících kategorií:

 • ztráta příjmů nebo výnosů;
 • ztráta obchodu;
 • ušlý zisk nebo
 • ztráta očekávaných úspor.

Neneseme odpovědnost za neplnění nebo zpoždění plnění jakýchkoli našich povinností podle těchto podmínek, které je způsobeno událostí mimo naši Kontrolu. Událostí mimo naši kontrolu se rozumí jakýkoli čin nebo událost mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně stávek, výluk nebo jiných průmyslových akcí třetích stran, občanských nepokojů, nepokojů, invaze, teroristického útoku nebo hrozby teroristického útoku, války (vyhlášené i nevyhlášené) nebo hrozby či přípravy na válku, požáru, výbuchu, bouře, povodně, zemětřesení, sesuvu půdy, epidemie nebo jiné přírodní katastrofy nebo selhání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí.

Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za jakékoli skutečnosti, u nichž by bylo nezákonné vyloučit nebo se pokusit vyloučit naši odpovědnost.

Pokud využíváte Služeb jakéhokoli zúčastněného letištního salónku, za jakékoli ztráty nebo odpovědnost vyplývající z používání takového salónku nebo v souvislosti s ním odpovídá zúčastněný salónek. Nebudeme se účastnit žádného sporu mezi vámi a jakýmkoli zúčastněným letištním salonkem. Neposkytujeme žádnou záruku na žádné zboží ani služby, ke kterým získáte přístup prostřednictvím zúčastněných salónků.

Souhlasíte s tím, že nás a naše společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce (souhrnně “odškodněné strany”) budete bránit a odškodňovat proti všem závazkům, škodám, ztrátám, nárokům, žalobám, rozsudkům, nákladům a výdajům (včetně přiměřených právních poplatků) za zranění nebo úmrtí jakékoli osoby nebo poškození či zničení jakéhokoli majetku, které vznikly v důsledku používání Služby z vaší strany, s výjimkou toho, že se toto odškodnění nevztahuje na jednání z hrubé nedbalosti nebo úmyslné pochybení odškodněných stran.

Termín a Zrušení

Platnost těchto podmínek končí, pokud Klient Službu odvolá.

Oznámení

Souhlasíte s tím, že komunikace s námi bude probíhat převážně elektronicky. Souhlasíte s tímto elektronickým způsobem komunikace a berete na vědomí, že veškeré smlouvy, oznámení, informace a jiná sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu těchto sdělení. Touto podmínkou nejsou dotčena vaše zákonná práva.

Právo na Změnu a Odvolání Těchto Smluvních Podmínek

Máme právo tyto podmínky kdykoli změnit nebo ukončit s okamžitou platností.

Zákaznický Servis

Pokud máte stížnost na jakýkoli aspekt Služby, kontaktujte prosím: customerservice@collinsongroup.smartdelay.com.

Další Důležité Termíny

Naše práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek můžeme převést na jinou organizaci, o čemž vás budeme písemně informovat, ale nebude to mít vliv na vaše práva ani naše povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

Tato smlouva je uzavřena mezi vámi a námi. Žádná jiná osoba nemá právo na vymáhání jakýchkoli jejích podmínek.

Každý z odstavců těchto podmínek platí samostatně. Pokud soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některý z nich je nezákonný, ostatní odstavce zůstávají v platnosti.

Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili některou ze svých povinností podle těchto podmínek, nebo pokud vůči vám nebudeme uplatňovat svá práva, nebo pokud tak učiníme opožděně, nebude to znamenat, že jsme se vzdali svých práv vůči vám a že tyto povinnosti nemusíte plnit. Pokud se zřekneme vašeho neplnění povinností, učiníme tak pouze písemně a nebude to znamenat, že se automaticky zřekneme jakéhokoli vašeho pozdějšího neplnění povinností.

Pokud dojde k významovému rozporu mezi anglickou verzí těchto podmínek a jakoukoli verzí nebo překladem těchto podmínek, má přednost anglická verze.

Tyto podmínky se řídí anglickým právem. Vy i my souhlasíme s tím, že se podřídíme výlučné jurisdikci anglických soudů.

Podmínky použití

Následující slova a výrazy mají v těchto Podmínkách používání význam uvedený níže:

Zákazník znamená jakoukoli osobu, která se účastní Programu.
Salónek / salónky znamená třetí stranu poskytující letištní nebo cestovní salónky, které jsou k dispozici Zákazníkům účastnícím se Programu.
Přístupové prostředky znamená způsobilý QR kód, LoungeKey Pass nebo jakoukoli jinou formu přístupu, kterou společnost Priority Pass podle svého uvážení čas od času písemně upřesní.
Obchodník se Záznamy znamená organizaci odpovědnou za zpracování plateb zákazníků za přístup do salónků prostřednictvím programu, mimo jiné včetně poboček společnosti Priority Pass:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru S.A.C.; a
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd

Priority Pass znamená Priority Pass Limited z Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Company No. 02728518.
Program znamená program LoungeKey Pass™ poskytovaný Priority Pass, který umožňuje Zákazníkovi přístup do Salónku pomocí Přístupového prostředku.
 1. Podmínky Používání: Účastí v Programu zákazník souhlasí s těmito podmínkami používání a přijímá je. Tyto Podmínky používání mají přednost před jakýmikoli jinými Podmínkami poskytnutými zákazníkovi v souvislosti s nákupem nebo používáním Programu. Priority Pass si vyhrazuje právo kdykoli provést jakékoli změny těchto Podmínek používání. Zákazník souhlasí s tím, že společnost Priority Pass může poskytnout oznámení zveřejněním Podmínek používání na webových stránkách Programu a že používání Programu Zákazníkem představuje souhlas s aktuálními Podmínkami používání. Zákazníkům se doporučuje, aby si tyto Podmínky používání přečetli před použitím Programu. Podmínky používání jsou účinné od 1. března 2023 a od tohoto okamžiku se budou vztahovat na používání Programu.
 2. Podmínky: Tyto Podmínky používání stanovují podmínky týkající se programu a používání Salónku. Každý salonek má své vlastní specifické podmínky, které jsou uvedeny v popisu salonku na webových stránkách programu. Používáním Salónku zákazník přijímá podmínky Salónku. Zákazník by si měl před použitím Salónku pečlivě přečíst podmínky salónku.
 3. Obchodník se Záznamy: Hlavní subjekt poskytující přístup do salónku pro program je následující:

(i) Priority Pass Limited pro služby v Evropě, na Středním východě a v Africe;

(ii) Priority Pass, Inc. pro služby v Severní Americe, Jižní Americe (kromě Peru) a Latinské Americe;

(iii) Priority Pass (A.P.) Limited pro služby v rámci Asie a Tichomoří (kromě Čínské lidové republiky, Indie a Tchaj-wanu);

(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd za služby v Čínské lidové republice;

(v) Collinson Services India LLP pro služby v Indii;

(vi) Collinson Peru S.A.C. pro služby v Peru; a

(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd. pro služby v rámci Tchaj-wanu.

 1. Dokumentace: Vstup do salónku je přísně podmíněn tím, že Zákazník musí mít (i) platný přístupový prostředek, (ii) platnou palubní vstupenku a (iii) jakýkoli další průkaz totožnosti, který může salónek od Zákazníka a jeho hostů vyžadovat, což může zahrnovat cestovní pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz. Fotografie Přístupových prostředků nebudou jako náhrada akceptovány. Některé Salónky v Evropě se nacházejí ve vymezených schengenských oblastech letiště, což znamená, že přístup do těchto míst je umožněn pouze v případě, že Zákazník cestuje mezi zeměmi Schengenu (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).
 2. Používání Salonku: Při předložení Přístupového prostředku při vstupu do Salónku musí Zákazník informovat personál o tom, že si přeje vstoupit do Salónku pomocí Programu, a to uvedením “LoungeKey Pass”. Personál ověří oprávněnost vstupu do Salónku vizuální kontrolou Přístupového prostředku a následným elektronickým záznamem Přístupového prostředku prostřednictvím čtečky karet/kódů nebo jiným způsobem zadáním údajů do zabezpečeného systému. Personál rovněž zadá počet případných hostů doprovázejících zákazníka. Na požádání se Zákazník musí na obrazovce čtečky karet podepsat. Elektronický záznam Přístupových prostředků Zákazníka bude považován za platný důkaz o přístupu Zákazníka do Salónku.
 3. Přístupové prostředky na zařízení: Přístupové prostředky na chytrém telefonu, tabletu nebo jiném zařízení Zákazníka mohou vyžadovat kontrolu ze strany personálu, včetně nutnosti, aby zaměstnanec se zařízením manipuloval. Společnost Priority Pass nenese žádnou odpovědnost za poškození zařízení pracovníkem Salónku.
 4. Použití a expirace: Přístupové prostředky jsou nepřenosné a Zákazník může používat Salónek pouze do data ukončení platnosti uvedeného na Přístupových prostředcích. Prostředky přístupu nesmí používat jiná osoba než uvedený Zákazník.
 5. Děti: Platnost přístupu dětí do Salónku se liší v závislosti na pravidlech každého konkrétního Salónku. Zákazníkovi se doporučuje, aby si před použitím salónku zkontroloval popis Salónku uvedený v odkazu Vyhledávač Salónků v e-mailu Programu, zda v něm nejsou uvedena konkrétní ustanovení týkající se dětí. Zařazení dětí s ohledem na nárok na přístup do Salónku je na uvážení daného Salónku.
 6. Normy chování: Užívání Salónku je podmíněno tím, že se Zákazník, host a děti chovají a oblékají v souladu s podmínkami a pravidly Salónku a každá osoba, která tyto podmínky a pravidla nedodržuje, může být vyzvána k opuštění Salónku. Společnost Priority Pass nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou Zákazník utrpí v případě, že Salónek odmítne vstup nebo použití Salónku, protože Zákazník nebo jakýkoli host nedodržel podmínky tohoto Programu nebo podmínky Salónku.
 7. Poplatky za spotřebu: Poskytování alkoholických nápojů, pokud to místní zákony povolují, je na uvážení každého místa v salónku a v některých případech může být omezeno nebo nedostupné. V takových případech je Zákazník odpovědný za úhradu případných poplatků za dodatečnou konzumaci nebo za prémiové alkoholické nápoje přímo v Salónku. Podrobnosti naleznete v popisech jednotlivých Salónků.
 8. Telefon a Wi-Fi: Dostupnost telefonu a Wi-Fi se v jednotlivých Salóncích liší a je poskytována dle uvážení Salónku. Bezplatné používání telefonních zařízení je obvykle omezeno pouze na místní hovory. Poplatky za jakékoli další služby jsou na uvážení každého salónku a Zákazník je zodpovědný za jejich úhradu přímo Salónku.
 9. Oznámení o letech: Zákazník souhlasí s tím, že Priority Pass nenese odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé ztráty, které vzniknou v důsledku toho, že zákazník nebo host nenastoupí na svůj let. Zákazník je povinen zkontrolovat příslušné vstupní požadavky pro každou navštěvovanou zemi a mít pro cestu správné cestovní doklady.
 10. Změny programu: Priority Pass může Program kdykoli změnit, a to na základě oznámení 30 dní předem. Pokud Zákazník přijímá Program prostřednictvím poskytovatele platebních karet nebo jiné organizace, budou veškeré změny oznámeny poskytovateli platebních karet, který je odpovědný za informování Zákazníka. V případě, že Zákazník změnu neakceptuje, má právo ukončit svůj Program písemnou výpovědí s 30denní výpovědní lhůtou přímo poskytovateli platebních karet nebo jiné organizaci, který je odpovědný za informování společnosti Priority Pass a nese odpovědnost za veškeré náklady, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku toho, že společnost Priority Pass o takovém ukončení neinformoval.
 11. Organizace třetích stran: Salónky vlastní a provozují organizace třetích stran. Zákazník a jeho hosté musí dodržovat pravidla a zásady každého zúčastněného Salónku a Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí Přístupového prostředku pro Salónek nezaručuje přístup nebo trvalý přístup a podléhá kapacitním omezením. Zákazník bere na vědomí, že společnost Priority Pass nemá žádnou kontrolu nad rozhodnutím salónku o přijetí Zákazníka, nad počtem osob, kterým je v daném okamžiku povolen vstup, nad nabízeným vybavením, otevírací/zavírací dobou, nad délkou doby, kterou mohou Zákazníci v salónku strávit, nad případnými poplatky, které je třeba zaplatit nad rámec zahrnutých poplatků, ani nad zaměstnaným personálem. Společnost Priority Pass vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že výhody a zařízení budou k dispozici tak, jak je inzerováno, ale Zákazník bere na vědomí, že společnost Priority Pass žádným způsobem nezaručuje ani negarantuje, že v době návštěvy Zákazníka budou k dispozici jakékoli nebo všechny výhody a zařízení.
 12. Odkazy a Webové stránky třetích stran: Webové stránky programu mohou obsahovat odkazy na webové stránky, nabídky nebo programy provozované nebo vlastněné třetími stranami, které nejsou součástí společnosti Priority Pass ani jí nejsou kontrolovány. Priority Pass nenese žádnou odpovědnost za obsah takových webových stránek třetích stran ani v souvislosti s používáním jakéhokoli Salónku nebo čerpáním jakýchkoli nabídek třetích stran. Společnost Priority Pass nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku toho, že Zákazník používá jakékoli webové stránky, nabídky nebo programy třetích stran.
 13. Ztráty: Zákazník bere na vědomí, že Priority Pass nenese odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé ztráty, které vzniknou Zákazníkovi nebo jakémukoli hostu v důsledku poskytnutí nebo neposkytnutí, ať už úplného nebo částečného, jakýchkoli inzerovaných výhod a zařízení. Zákazník souhlasí s tím, že společnost Priority Pass nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo zranění, které utrpí uvnitř salónku jakákoli osoba, která vstoupila v rámci Programu.
 14. Osobní věci: Priority Pass nepřebírá žádnou odpovědnost za jednání Zákazníka nebo jakéhokoli hosta při používání jakéhokoli Salónku nebo účasti v Programu a neodpovídá za žádné osobní věci, které si Zákazník nebo jeho host přinesl do Salónku.
 15. Ztracené nebo odcizené Přístupové prostředky: Priority Pass neodpovídá za náhradu ztracených, odcizených, poškozených nebo jinak nefunkčních Přístupových prostředků a neodpovídá za nemožnost přístupu Zákazníka do Salónku po dobu, kdy je Přístupový prostředek nahrazován nebo aktualizován.
 16. Spory: Priority Pass neodpovídá za žádné spory nebo nároky, které mohou vzniknout mezi Zákazníkem a Salónky, ani za žádné ztráty, náklady, škody nebo výdaje, které vzniknou. Jakékoli nároky nebo problémy vyplývající z Programu nebo v souvislosti s ním týkající se přístupu do Salónků by měla řešit společnost Priority Pass. Zákazníci, kteří mají stížnosti týkající se jakéhokoli přístupu do Salónků, by měli do šesti měsíců od příslušného přístupu do Salónků podat stížnost prostřednictvím jednoho z uvedených kanálů. Kontakt na společnost Priority Pass: – https://contactus.loungekey.com/pass
 17. Odškodnění: Zákazník souhlasí s tím, že bude bránit a odškodňovat Priority Pass a jeho ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce (dále jen “odškodněné strany”) proti všem závazkům, škodám, ztrátám, nárokům, žalobám, rozsudkům a bude je chránit, nákladů a výdajů (včetně přiměřených právních poplatků) za zranění nebo smrt jakékoli osoby nebo poškození či zničení jakéhokoli majetku, které vznikly v důsledku použití jakéhokoli přístupu do salónku Zákazníkem nebo jakoukoli jinou osobou doprovázející Zákazníka, s výjimkou toho, že se toto odškodnění nevztahuje na jednání z hrubé nedbalosti nebo úmyslné jednání odškodněných stran.
 18. Daňová povinnost: Priority Pass nečiní žádná prohlášení ohledně jakýchkoli daňových povinností Zákazníků, které vyplývají z jejich přístupu do salónku, ať už jde o daně z příjmu, užívání, spotřební daně nebo jiné daně. Zákazníkům se doporučuje, aby si další informace ověřili u svého účetního nebo daňového poradce. Zákazník nese výhradní odpovědnost za jakoukoli daňovou povinnost v důsledku zakoupení nebo využívání salónku nebo programu.
 19. Osobní údaje: Účastí v Programu Zákazník souhlasí s tím, že veškeré osobní údaje budou použity v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na písemnou žádost na adrese Priority Pass Limited, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK.
 20. Sankce: Zákazník prohlašuje a zaručuje, že (i) se nenachází v zemi, na kterou vláda USA uvalila embargo nebo která byla vládou USA označena jako země “podporující terorismus”; a (ii) není uveden na žádném vládním “seznamu” zakázaných nebo omezených osob, včetně seznamu speciálně označených osob, který zveřejňuje Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA, nebo seznamu osob, kterým se zakazuje přístup k informacím, který zveřejňuje Ministerstvo obchodu USA.
 21. Monitorování: Priority Pass se neustále snaží zlepšovat služby, které poskytuje Zákazníkům, a proto může příležitostně monitorovat telefonní hovory Zákazníků, aby zachoval a zlepšil naše služby. Pokud jsou hovory nahrávány, může Zákazník získat přístup k vlastním telefonním záznamům a poplatkům za hovory, pokud o to písemně požádá společnost Priority Pass.
 22. Soudní příslušnost: Priority Pass a zákazník se podřizují výlučné jurisdikci anglických soudů pro řešení jakýchkoli sporů, které z nich vyplynou: V rozsahu povoleném místními zákony nebo předpisy se tyto Podmínky použití řídí a vykládají v souladu s anglickým právem.
 23. Vymahatelnost: Jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání, které příslušný orgán nebo soud prohlásí za neplatné nebo nevymahatelné, se v rozsahu této neplatnosti nebo nevymahatelnosti považuje za oddělitelné a nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek používání.
 24. Rozpor: Pokud dojde k významovému rozporu mezi anglickou verzí těchto Podmínek používání a jakoukoli verzí nebo překladem, má přednost anglická verze.