Vi støtter Ukraine

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik forklarer vi, Skycop, hvordan vi håndterer dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside og bruger vores tjenester.

Vi vil bede dig om at give samtykke til vores brug af cookies i overensstemmelse med betingelserne i denne meddelelse, når du første gang besøger vores hjemmeside.

Vores hjemmeside inkorporerer privatlivskontrol, som giver dig kontrol over, hvordan vi vil behandle dine personlige data. Ved at bruge privatlivskontrol kan du angive, om du ønsker at modtage direkte markedsføringskommunikation samt begrænse mængden af information, som vi modtager via cookies.

I denne meddelelse finder du svar på følgende spørgsmål:

 • hvordan vi bruger din data;
 • hvornår vi deler din data med andre;
 • hvor længe vi opbevarer din data;
 • hvad vores marketingspolitik er;
 • hvilke rettigheder relateret til personlige data du besidder;
 • hvordan vi bruger cookies;
 • andet du bør være klar over.

I tilfælde af forespørgsler, eller hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder i denne meddelelse, kan du indsende sådanne forespørgsler og anmodninger som beskrevet under afsnittet Kontakt.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via e-mail: privacy@skycop.com.

1. HVORDAN BRUGER VI DIN PERSONLIGE DATA?

1.1. Dette Afsnit har den følgende information:

 • kategorier af personlige data, som vi behandler;
 • i tilfælde af de personlige data, som vi ikke har fået direkte fra dig, kilden og specifikke kategorier af disse data;
 • formål, som vi kan behandle dine personlige data til;
 • retsgrundlaget for behandlingen.

1.2. Vi behandler data om din brug af vores hjemmeside og tjenester (“brugsdata“). Brugsdata kan omfatte din IP-adresse, geografiske placering, browsertype og -version, operativsystem, referencekilde, besøgslængde, sidevisninger og webstedsnavigationsstier, samt oplysninger om timing, hyppighed og mønster for dit tjenestebrug. Vi indhenter sådanne data gennem brug af cookies og lignende teknologier. Vi behandler sådanne data for at få en bedre forståelse af, hvordan du bruger vores hjemmeside og tjenester. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse, nemlig overvågning og forbedring af vores hjemmeside og tjenester.

1.3. Vi behandler dine kontodata (“kontodata“). Kontodataene kan omfatte dit navn og e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og andre data, som du oplyser under registreringen. Vi indhenter sådanne data direkte fra dig. Vi behandler kontodata med det formål at drive vores hjemmeside, levere vores tjenester, sørge for sikkerheden på vores hjemmeside og tjenester samt kommunikere med dig. Retsgrundlaget for denne behandling er udførelsen af en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, efter din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt samt vores legitime interesse, nemlig overvågning og forbedring af vores hjemmeside og tjenester.

1.4. Vi behandler oplysninger vedrørende levering af tjenester fra os til dig (“tjenesteydelsesdata“). Tjenesteydelsesdataene kan omfatte dine kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og oplysninger relateret til tjenester (oplysninger om den relevante flyvning, nødvendige dokumenter for erstatningskrav, kommunikation med henblik på levering af tjenester og lignende). Tjenesteydelsesdataene behandles for at levere tjenester og ajourføre korrekte registre over disse transaktioner. Retsgrundlaget for denne behandling er udførelsen af en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, til at indgå en sådan kontrakt og vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning.

1.5. Vi kan behandle oplysninger, som du giver os med formål om, at abonnere på vores e-mail-beskeder og nyhedsbreve (“beskeddata“). Beskeddata behandles for at sende dig relevante beskeder og nyhedsbreve. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke. Hvis vi allerede har leveret tjenester til dig på vores hjemmeside, og du ikke gør indsigelse, kan vi også behandle beskeddata på grundlag af vores legitime interesse, nemlig at søge at opretholde og forbedre kunderelationer.

1.6. Vi kan behandle oplysninger vedrørende enhver kommunikation, som du sender til os (“korrespondancedata“). Korrespondancedata kan omfatte kommunikationsindholdet og metadata forbundet med kommunikationen. I tilfælde af kommunikation via vores hjemmeside vil hjemmesiden generere metadata forbundet med kommunikation foretaget ved hjælp af hjemmesidens kontaktformularer. Korrespondancedata behandles med det formål at kommunikere med dig samt journalføring. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning, sikring af ensartet høringspraksis af høj kvalitet og for at undersøge tvister mellem dig og vores medarbejdere.

1.7. Vi kan behandle enhver af dine personlige data, der er identificeret i denne meddelelse, hvor det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, uanset om det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelse og hævdelse af vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.

1.8. Vi kan behandle enhver af dine personlige data, der er identificeret i denne meddelelse, hvor det er nødvendigt med det formål at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styring af risici eller opnå professionel rådgivning. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt beskyttelse af vores virksomhed mod risici.

1.9. Ud over de specifikke formål, hvortil vi kan behandle dine personlige data, der er beskrevet i dette afsnit, kan vi også behandle enhver af dine personlige data, hvor en sådan behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

2. HVORNÅR DELER VI DIN DATA MED ANDRE?

2.1. Vi kan videregive dine personoplysninger til ethvert medlem af vores gruppe af virksomheder (inklusive vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og alle dets datterselskaber), i det omfang det er rimeligt nødvendigt for de formål, der er angivet i denne meddelelse.

2.2. Vi kan videregive dine personoplysninger til vores forsikringsselskaber og/eller professionelle rådgivere i det omfang, det er rimeligt og nødvendigt med henblik på at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styring af risici, indhente professionel rådgivning eller oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, uanset om det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

2.3. Vi kan videregive dine personlige data til vores betalingstjenesteudbydere. Vi deler kun tjenesteydelsesdata med vores betalingstjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt med henblik på behandling af dine betalinger, overførsel af midler og behandling af klager og forespørgsler vedrørende sådanne betalinger og overførsler.

2.4. Vi kan videregive dine personlige data til andre tjenesteudbydere, i det omfang det er rimeligt og nødvendigt for at levere specifikke tjenester (herunder udbydere af hostingtjenester til hjemmesider, kurertjenesteudbydere, udbydere af servere og vedligeholdelse heraf, e-mailtjenesteudbydere). Vi træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sådanne underleverandører vil implementere ordentlige organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre sikkerheden og privatlivets fred for dine personlige data.

2.5. Ud over de specifikke videregivelser af personoplysninger, der er angivet i dette afsnit, kan vi videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser af en anden fysisk person.

2.6. Personer angivet i dette afsnit kan være etableret uden for Litauen, Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I tilfælde af at vi overfører dine personlige data til sådanne personer, vil vi træffe alle de nødvendige og i de juridiske handlinger angivne foranstaltninger for at sikre, at dit privatliv forbliver korrekt sikret.

3. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DIN DATA?

3.1. Dine personlige data, som vi behandler til ethvert formål eller formål, opbevares ikke længere end nødvendigt til det eller de formål. Under alle omstændigheder må din data ikke opbevares længere end:

 • adgangsdata vil blive opbevaret i højst 3 (tre) år efter din sidste opdatering på kontoen eller 10 (ti) år efter afslutningen af leveringen af tjenester (alt efter hvad der kommer sidst);
 • tjenesteydelsesdata vil blive opbevaret i ikke længere end 10 (ti) år efter afslutningen af leveringen af tjenester;
 • beskeddata vil blive opbevaret i højst 2 (to) år efter afgivelse af samtykke, eller i tilfælde af, at beskeddata sendes til de nuværende kunder for at opretholde og forbedre kundeforhold, i højst 2 (to) år efter afslutningen af leveringen af de respektive tjenester;
 • kommunikationsdata vil blive opbevaret i højst 2 (to) måneder efter afslutningen af sådan kommunikation.

3.2. I nogle tilfælde er det ikke muligt for os på forhånd at angive, i hvilke perioder dine personoplysninger vil blive opbevaret. Dvs. brugsdata vil blive opbevaret i det omfang, det er nødvendigt for de relevante behandlingsformål.

3.3. Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit kan vi opbevare dine personoplysninger, hvor en sådan opbevaring er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

4. MARKETINGSMEDDELELSER

4.1. Hvis du giver dit samtykke, sender vi dig markedsføringsmeddelelser via e-mail og/eller SMS for at informere dig om enhver relevant information relateret til, hvad vi laver.

4.2. Hvis vi allerede har leveret tjenester til dig, og du ikke gør indsigelse, vil vi informere dig om vores andre produkter, der kan interessere dig, herunder andre oplysninger relateret til sådanne.

4.3. Du kan til enhver tid fravælge at modtage marketingmeddelelser.

4.4. Det kan du gøre ved at:

 • at vælge det relevante link i enhver af vores marketingmeddelelser;
 • kontakte os som beskrevet i afsnittet Kontakt.

4.5. Når du har opfyldt enhver af de angivne handlinger, opdaterer vi din profil for at sikre, at du ikke vil modtage vores marketingmeddelelser i fremtiden.

4.6. Vær venligst opmærksom på, at da vores forretningsaktiviteter har en tendens til at bestå af et netværk af nært beslægtede tjenester, kan det tage et par dage, før alle systemerne er opdateret, så du kan fortsætte med at modtage marketingmeddelelser, mens vi stadig behandler din anmodning.

4.7. Fravalget af markedsføringsmeddelelser vil ikke forhindre dig i at modtage meddelelser, der er direkte relateret til leveringen af tjenester.

5. DINE RETTIGHEDER

5.1. I dette Afsnit har vi opsummeret de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelseslovene. Nogle af rettighederne er komplekse, så vi giver kun de vigtigste aspekter af sådanne rettigheder. Derfor bør du læse de relevante love og vejledninger fra de regulerende myndigheder for at få en fuldstændig forklaring af disse rettigheder.

5.2. Dine hovedrettigheder i henhold til databeskyttelsesloven er følgende:

 • retten til at tilgå data;
 • retten til berigtigelse (bemærk, at du kan udøve det meste af denne ret ved at logge ind på din konto her);
 • retten til sletning af dine personlige data;
 • retten til at begrænse behandlingen af dine personlige data;
 • til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data;
 • retten til dataportabilitet;
 • retten til at klage til en tilsynsmyndighed; og
 • ret til at trække samtykke tilbage.

5.3. Retten til at tilgå data. Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler dine personlige data eller ej, og, hvor vi gør, adgang til personlige data, sammen med visse yderligere oplysninger. Disse yderligere oplysninger omfatter detaljer om formålene med behandlingen, de pågældende kategorier af personoplysninger og modtagerne af personoplysningerne. Forudsat at andres rettigheder og friheder ikke påvirkes, vil vi give dig en kopi af dine personlige data. Det første eksemplar udleveres gratis, men yderligere kopier kan være underlagt et rimeligt gebyr.

5.4. Retten til berigtigelse. Du har ret til at få berigtiget eventuelle unøjagtige personoplysninger om dig og, under hensyntagen til formålene med behandlingen, at få udfyldt eventuelle ufuldstændige personoplysninger om dig.

5.5. I nogle tilfælde har du ret til sletning af dine personlige data. Disse omstændigheder omfatter, når: (i) personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet; (ii) du trækker samtykket til samtykkebaseret behandling tilbage, og der er intet andet juridisk grundlag for at behandle data; (iii) du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til visse regler i gældende databeskyttelseslovgivning; (iv) behandlingen er til direkte markedsføringsformål; eller (v) personlige data er blevet ulovligt behandlet. Der er dog undtagelser fra retten til sletning. Sådanne udelukkelser omfatter, når behandling er nødvendig: (i) for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed; (ii) for overholdelse af vores juridiske forpligtelse; eller (iii) til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

5.6. I nogle tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine personlige data. Disse omstændigheder er, når: (i) du bestrider nøjagtigheden af de personlige data; (ii) behandlingen er ulovlig, men du er imod sletning; (iii) vi har ikke længere brug for de personlige data til formålet med vores behandling, men du har brug for personlige data til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; og (iv) du har gjort indsigelse mod behandlingen i afventning af bekræftelsen af denne indsigelse. Hvor behandlingen er blevet begrænset på dette grundlag, kan vi fortsætte med at gemme dine personlige data, dog vil vi kun behandle sådanne data yderligere på anden måde: (i) med dit samtykke; (ii) til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; (iii) til beskyttelse af en anden persons rettigheder; eller (iv) af hensyn til vigtig offentlig interesse.

5.7. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data af grunde, der vedrører din særlige situation, men kun i det omfang retsgrundlaget for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for: Udførelsen af en opgave udført i det offentliges interesse eller formålene med de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart. Hvis du gør en sådan indsigelse, vil vi ophøre med at behandle de personlige data, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

5.8. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data til direkte markedsføringsformål (herunder profilering til direkte markedsføringsformål). Hvis du gør en sådan indsigelse, vil vi ophøre med at behandle dine personlige data til dette formål.

5.9. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål af grunde, der vedrører din særlige situation, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

5.10. Retten til dataportabilitet. I det omfang retsgrundlaget for vores behandling af dine personlige data er:

 • samtykke; eller
 • opfyldelse af en kontrakt eller skridt, der skal tages på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, nødvendige for at indgå en sådan,

du har ret til at modtage dine personoplysninger fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret gælder dog ikke, hvis den ville have en negativ indvirkning på andres rettigheder og friheder.

5.11. Hvis du mener, at vores behandling af dine personlige data overtræder databeskyttelseslovgivningen, har du en juridisk ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse. Du kan gøre det i det EU-medlemsland, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller stedet for den påståede krænkelse. Vores databehandling overvåges af statens databeskyttelsesinspektorat i Litauen, med registreret kontor på A. Juozapavičiaus St. 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. I det omfang det juridiske grundlag for vores behandling af dine personlige data er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Fortrydelse vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen før tilbagetrækningen.

5.13. Ud over specifikke foranstaltninger, der er angivet i dette afsnit eller webstedet, kan du også udøve enhver af de rettigheder, der er angivet heri, ved at kontakte os via Kontakt.

6. OM COOKIES

6.1. Cookies er små tekstfiler, der indeholder en identifikator, der sendes af en web-server til din webbrowser og gemmes af browseren. Identifikationen sendes derefter tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

6.2. Cookies indeholder typisk ingen information, der personligt identificerer en bruger, men personlige data, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og hentet fra cookies.

7. COOKIES SOM VI BRUGER

På vores hjemmeside bruger vi cookies af tre hovedtyper til følgende formål:

 • Påkrævede cookies – bruges til at sikre korrekt ydeevne af hjemmesiden, sikkerhed for kunder og deres data, levering af tjenester af høj kvalitet og ubesværet opsætning af en konto;
 • Funktionelle cookies – bruges til at forbedre hjemmesidens brugeroplevelse, analysere brugen af systemet og i overensstemmelse hermed forbedre leveringen af tjenester;
 • Annoncecookies – bruges til at observere brugernes onlineadfærd og optimere marketingkampagner i henhold til sådanne oplysninger

8. COOKIES, DER BRUGES AF VORES TJENESTEUDBYDERE

8.1. Vores tjenesteudbydere bruger cookies, og disse cookies kan blive gemt på din computer, når du besøger vores hjemmeside.

8.2. Vi bruger:

 • Zopim cookies for at gøre det muligt for hjemmesidens brugere, der oplever problemer, at kontakte os i realtid. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at fremskynde leveringen af kundeservice til vores kunder. Du kan se Zopims privatlivspolitik her;
 • Cloudflare cookies at identificere brugere, der besøger hjemmesiden og tilpasse sikkerhedsindstillinger. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at beskytte både vores websted og dets brugere. Du kan se Cloudflares privatlivspolitik her;
 • Google Analytics cookies for at observere vores hjemmesidetrafik. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at opdage fejl samt måle hjemmesidens båndbredde. Du kan se privatlivspolitikken for Google Analytics her;
 • Facebook (login) cookies for at gøre det muligt for brugere at oprette en konto på vores hjemmeside. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at give en alternativ måde at oprette en konto på. Du kan se Facebooks privatlivspolitik her;
 • Google (login) cookies for at gøre det muligt for brugere at oprette en konto på vores hjemmeside. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at tilbyde en alternativ måde at oprette en konto på. Du kan se Googles privatlivspolitik her;
 • Youtube cookies at vise indhold uploadet på Youtube på vores hjemmeside. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at bevare integriteten, skabe informativ og dynamisk hjemmeside. Du kan se YouTubes privatlivspolitik her;
 • Twitter cookies at vise indhold på vores hjemmeside udgivet på Twitter. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at bevare integriteten, skabe en informativ og dynamisk hjemmeside. Du kan se Twitters privatlivspolitik her;
 • Hotjar cookies at observere, hvordan brugerne bruger vores hjemmeside. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at observere hjemmesidens ydeevne og analysere, hvordan vi kan forbedre vores hjemmeside. Du kan se Hotjars privatlivspolitik her;
 • Yandex cookies at identificere den enhed, der bruges af brugeren, samt brugerens adfærd på vores hjemmeside. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at tilpasse vores webstedsindstillinger til en bestemt bruger/enhed og analysere, hvordan vi kan forbedre vores platform. Du kan se Yandex’ privatlivspolitik her;
 • Google Maps cookies at, hvis brugeren tillader det, bestemme brugernes placering. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at tilpasse hjemmesidens indstillinger i overensstemmelse med brugerens placering og forbedre brugeroplevelsen på vores websted. Du kan se privatlivspolitikken for Google Maps her;
 • Doubleclick cookies at kontrollere visningen af annoncer til vores brugere. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at skelne brugere, der allerede bruger vores tjenester, og reducere eller stoppe med at vise vores annoncer til sådanne brugere. Du kan se privatlivspolitikken for Doubleclick her;
 • Facebook cookies at administrere visningen af annoncer til vores brugere. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at skelne brugere, der allerede bruger vores tjenester, og reducere eller stoppe med at vise vores annoncer til sådanne brugere. Du kan se Facebooks privatlivspolitik her;
 • Google Tag Manager cookies til at kontrollere annonceringscookies. Cookies, der bruges til dette formål, hjælper os med at distribuere annoncer til brugerne korrekt. Du kan se privatlivspolitikken for Google Tag Manager her.

9. HVORDAN KAN DU HÅNDTERE COOKIES?

9.1. De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies og slette cookies. Metoderne til at gøre det varierer fra browser til browser og fra version til version. Du kan dog få opdateret information om blokering og sletning af cookies via information på den relevante browserwebside, f.eks. Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Blokering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på brugervenligheden af mange hjemmesider.

9.3. Hvis du blokerer cookies, vil du ikke kunne bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

10. COOKIEPRÆFERENCER

Du kan administrere dine præferencer i forbindelse med brugen af cookies på vores hjemmeside ved at besøge siden her.

11. TREDJEPARTSHJEMMESIDER

På hjemmesiden kan du finde links til og fra partnersider, informationskilder og hjemmesider for nærtstående parter. Vær venligst opmærksom på, at sådanne tredjepartshjemmesider, som du besøger ved at klikke på links, har deres egne privatlivspolitikker, og vi påtager os intet ansvar for sådanne fortrolighedspolitikker. Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med privatlivspolitikkerne for sådanne websteder, før du giver nogen personlige data til sådanne.

12. BØRNS PERSONLIGE DATA

12.1. Vores hjemmeside og tjenester er målrettet personer over 16 år.

12.2. Vi behandler kun personlige data om yngre personer end angivet ovenfor, hvis forældrerettighedsindehaveren giver samtykke til det.

12.3. Hvis vi har grund til at tro, at vi opbevarer personlige data om en person under denne alder i vores databaser uden samtykke fra forældrerettighedsindehaveren, sletter vi disse personlige data.

13. OPDATERING AF DIN DATA

Giv os venligst besked, hvis de personlige oplysninger, vi har om dig, skal rettes eller opdateres.

14. ÆNDRINGER I MEDDELELSEN

Eventuelle ændringer af denne meddelelse vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og i tilfælde af væsentlige ændringer kan vi informere dig om sådanne via e-mail.

Opdateret – 27-07-2021