Skycop Plejemedlemskab

Updated - 2024-02-26

1. Generelle bestemmelser

Alle vilkår med stort bogstav, der er angivet heri, er beskrevet detaljeret i Skycops generelle vilkår og betingelser.

2. Vilkår og betingelser for Skycop Care Medlemskab

2.1. En kunde kan tilmelde sig Skycop Care-medlemskab ved at købe det.

2.2. Skycop Care-medlemsprisen vil blive givet til kunden på købstidspunktet, som kunden skal betale for at blive medlem og nyde godt af de heri specificerede fordele. Prisen for Skycop Care-medlemskab betales via de midler, der er tilvejebragt og specificeret på købstidspunktet.

2.3. Skycop tilbyder Skycop Care Medlemsskab som i) et abonnement med forudbestilling eller ii) et månedligt, årligt, halvårligt eller kvartalvis abonnement, eller iii) et familieabonnement for op til fem personer. Skycop Care Medlemsskab vil dække Krav, der stammer fra den booking, som Klienten har købt Skycop Care Medlemsskab til eller som stammer fra bookinger inden for den angivne tidsperiode.

2.4. Skycop Care Medlemsskab begynder på købsdatoen. Skycop Care Medlemskab som et månedligt, årligt, halvårligt eller kvartalvist abonnement faktureres henholdsvis månedligt, årligt, halvårligt eller kvartalsvis og fornyes automatisk for en måned, et år, seks måneder eller tre måneder derefter, indtil og medmindre Medlemmet annullerer Skycop Care medlemsskab. Det opsagte abonnement forbliver aktivt i hele den periode, som Medlemmet har betalt for. Hvis Medlemmet køber Skycop Care Medlemskab for andre personer eller familieabonnementet, udstedes der kun én faktura til Medlemmet, og kun Medlemmet vil blive opkrævet for Skycop Care Medlemskaber og deres automatiske fornyelse. I tilfælde af familieabonnementet vil familieabonnementsarrangøren være ansvarlig for betalings- og abonnementsorganisationen, såsom tilføjelse og fjernelse af medlemmer, fornyelse og opsigelse af abonnementet.

2.5. Ved accept af købet modtager medlemmet en bekræftelse.

2.6. For medlemmer vil Skycop give afkald på sit vederlag (hvis relevant) for at forfølge kravet og inddrivelse af flykompensationen for den reservation, der er dækket af Skycop Care-medlemskab.

2.7. Fordelene er personlige og gælder kun for medlemmet, hvilket betyder, at medlemmet skal angives som passager i reservationen, og for et bestemt antal passagerer (som angivet i bekræftelsesmailen), hvis de er inkluderet i den samme reservation som medlemmet.

2.8. Skycop-vederlag vil ikke blive refunderet til medlemmet for reservationer, der stammer fra flyvninger, der blev afbrudt før påbegyndelsen af Skycop Care-medlemskabet.

2.9. Skycop Care-medlemskab kan ikke overføres. Medlemmet skal straks underrette Skycop, når det bliver opmærksom på enhver uautoriseret brug af Medlemskabet.

2.10. Medlemmer, der kvalificerer sig som forbrugere i henhold til EU-forbrugerreglerne, kan trække deres medlemskab tilbage inden for 14 dage fra købet uden at skulle angive nogen grund. For at udøve fortrydelsesretten og modtage fuld refusion, skal fortrydelsesretten meddeles inden for en 14-dages periode fra købet, og det skal tydeligt fremgå, at medlemmet ønsker at fortryde Skycop Care-medlemskabet. På grund af arten af den service, der leveres til medlemmet, kan medlemmet ikke udtræde af Skycop Care-medlemskabet, hvis medlemmet har rejst på nogen flyvninger, der er omfattet af medlemskabet. Tilbagetrækningen kan sendes til: support@skycop.com.

2.11. Hvis opsigelse modtages af Skycop mere end 14 dage efter købet af Skycop Care-medlemskab, vil medlemmet ikke være berettiget til nogen tilbagebetaling af Skycop Care-medlemsprisen.

2.12. Prisen for Skycop Care-medlemskab refunderes ikke, hvis medlemmets flyafgang ikke blev afbrudt, eller medlemmet ikke brugte Skycop-tjenester, eller flykompensationen af en eller anden grund ikke blev inddrevet.

2.13. Medlemmet skal indgive kravet til Skycop inden for 12 måneder fra tidspunktet for den flyvning, hvortil Skycop Care-medlemskabet blev købt. Skycop Care-medlemskab udløber efter 12 måneder fra den flyvning, hvortil Skycop Care-medlemskabet blev købt.

2.14. Når Skycop Care-medlemskabet er annulleret eller udløbet, vil Skycop ikke længere give afkald på sit vederlag.

2.15. Skycop forbeholder sig retten til at nægte Skycop Care-medlemskab til enhver person.

2.16. Ved indgivelse af kravet til Skycop skal medlemmet fremlægge et bevis på køb af Skycop Care-medlemskab (f.eks. reservationsbekræftelse).

2.17. Indsamling af oplysninger og brug af enhver personlig information er beskrevet i Skycops Privatlivspolitik.

Blev dit fly forstyrret?

Få kompensation for dit forsinkede, aflyste eller overbookede fly for op til €600!