Hinnakiri

1. Üldsätted

Kõiki Hinnakirjas toodud suure algustähega termineid on kirjeldatud üksikasjalikult Skycopi Teenustingimustes.

2. Nõude esitamine on tasuta

Skycop esitab Nõude tasuta ning ei võta mingit tasu, kui neil ei õnnestu Lennuhüvitist tegutsevalt lennuettevõtjalt (lennufirmalt) sisse nõuda.

3. Skycopi tasu

Kui Nõue on edukas ning Lennuhüvitis makstakse välja, arvestatakse lennufirma väljamakstud Lennuhüvitisest maha kokkulepitud summa.

Skycopi tasu:

Kõikide kuni 1500 km pikkuste lendude puhul, kus Kliendil on õigus 250 eurosele Lennuhüvitisele, on Skycopi tasu 62,50 eurot.
Kõikide üle 1500 km pikkuste ühendusesiseste lendude ning kõikide muude 1500–3500 km pikkuste lendude puhul, kus Kliendil on õigus 400 eurosele hüvitisele, on Skycopi tasu 100 eurot.
Kõikide eespool kirjeldamata lendude puhul, kus Kliendil on õigus 600 eurosele hüvitisele, on Skycopi tasu 150 eurot.
Juhtudel, kus Kliendil on õigus mingis muus summas Lennuhüvitisele, on Skycopi tasu 25% väljamakstud Lennuhüvitisest.

 

Skycopi tasu, kui vastavalt seadusele kohaldub KM (käibemaks):

Kõikide kuni 1500 km pikkuste lendude puhul, kus Kliendil on õigus 250 eurosele Lennuhüvitisele, on Skycopi tasu 75,63 eurot, sealhulgas KM.
Kõikide üle 1500 km pikkuste ühendusesiseste lendude ning kõikide muude 1500–3500 km pikkuste lendude puhul, kus Kliendil on õigus 400 eurosele hüvitisele, on Skycopi tasu 121 eurot, sealhulgas KM.
Kõikide eespool kirjeldamata lendude puhul, kus Kliendil on õigus 600 eurosele hüvitisele, on Skycopi tasu 181,5 eurot, sh KM.
Juhtudel, kus Kliendil on õigus mingis muus summas Lennuhüvitisele, on Skycopi tasu 25% väljamakstud Lennuhüvitisest pluss KM.

4. Kohtumenetlus

Kui lennufirmaga hüvitises kokkuleppele ei jõuta või muudel juhtudel, kui Lennuhüvitise sissenõudmine oleks tõhusam ja (või) kiirem, algatab Skycop kohtumenetluse ning ettevõttel onseeläbi õigus suuremale tasule, et katta kohtumenetlusega kaasnevad lisakulud (nt kohtu-, tõlke-, õigusabi- ja halduskulud).

Skycopi tasu Kohtumenetluse korral:

Kõikide kuni 1500 km pikkuste lendude puhul, kus Kliendil on õigus 250 eurosele Lennuhüvitisele, on Skycopi tasu 125 eurot, sealhulgas KM (kui kohaldub).
Kõikide üle 1500 km pikkuste ühendusesiseste lendude ning kõikide muude 1500–3500 km pikkuste lendude puhul, kus Kliendil on õigus 400 eurosele hüvitisele, on Skycopi tasu 200 eurot, sealhulgas KM (kui kohaldub).
Kõikide eespool kirjeldamata lendude puhul, kus Kliendil on õigus 600 eurosele hüvitisele, on Skycopi tasu 300 eurot, sealhulgas KM (kui kohaldub).
Juhtudel, kus Kliendil on õigus mingis muus summas Lennuhüvitisele, on Skycopi tasu 50% väljamakstud Lennuhüvitisest, sealhulgas KM (kui kohaldub).

5. Käibemaks (KM)

Seadusega kehtestatud käibemaks tuuakse kohaldumise korral välja vastavalt seadusele.

Uuendatud – 15 oktoober 2019