“Soovita Sõbrale” Programmi Tingimused

Updated - 2024-06-19

1. “Soovita Sõbrale” Programmi Tingimused

1.1 Skycop.com UAB (“Skycop“) pakub teile võimalust kutsuda sõpru “Soovita Sõbrale” programmi (edaspidi “Programm“) kaudu, mis on saadaval veebisaidil https://www.skycop.com (“Veebileht“).

1.2 Programmis osaledes nõustute programmi käesolevate Tingimustega (edaspidi “Tingimused“).

1.3 Programmi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane.

1.4 Programmile pääsete juurde, klõpsates veebisaidi avalehel oleval lingil ja täites nõudevormi. Lingil klõpsates järgite ekraanil kuvatavaid juhiseid sõprade, pereliikmete või kolleegide kutsumiseks. Kui olete soovituse teinud, saate siis “Advokaadiks”. Teile antakse unikaalne soovituslink, mis võimaldab teil saada veebisaidil reklaamitud hüvesid või kingitusi (“Isiklik Link“). Soovituse saanud sõbrad, pereliikmed ja/või kolleegid (“Sõbrad“) peavad järgima soovitusteates toodud samme, klõpsates soovituslingil.

1.5 Advokaat ei tohi endale soovituste tehta, luua mitut fiktiivset või Skycopi võltskontot ega osaleda Programmis Sõbrana. Ükski kasutaja ei tohi kasutada Rakendust, rikkudes mis tahes seadust, Skycopi või kolmanda osapoole õigusi või muul viisil, mis on Programmi eesmärkidega vastuolus. Lisaks ei tohi Advokaat Programmi rikkuda, käituda petturlikult ega rikkuda selle tööd, või kasutada täiendavaid süsteeme või muid seadmeid, et osaleda Programmis või saada mis tahes hüvesid, välja arvatud käesolevates Tingimustes sätestatu.

1.6 Sobiva soovituse esitanud advokaadid ja soovituse hästi ära kasutanud Sõbrad saavad kingituse. Kingitus ühe sobiva soovituse eest on 50 EUR nii Advokaadile kui Sõbrale nende määratud pangakontodele (“Kingitus“). Kui käesolevates Tingimustes sätestatud Kingituse summa ja Veebilehel või muus teabeallikas märgitud Kingituse summa erineb, kohaldatakse Veebilehel või muus teabeallikas märgitud Kingituse summat. Kui käesolevates Tingimustes sätestatud Kingituse summa ja Veebilehel või muus teabeallikas märgitud Kingituse summa erineb, kohaldatakse Veebilehel või muus teabeallikas märgitud Kingituse summat.

1.7 Lisaks käesolevate Tingimuste järgimisele ja rangele järgimisele peavad Advokaat ja Sõbrad, kes taotlevad Kingitust, olema täitnud järgmised nõuded: (1) Sõber peab esitama Skycopi nõude; (2) Sõbra nõue peab olema Lennufirma poolt heaks kiidetud.

1.8 Kui Lennufirma on Sõbra nõude heaks kiitnud, saavad nii Sõber kui ka Advokaat Kingitused.

1.9 Skycop jätab endale õiguse keelduda mis tahes tehingu kontrollimisest ja töötlemisest mis tahes põhjusel, kui Skycop peab seda vajalikuks. Kingitusi ei tohi vahetada raha vastu ning neid ei tohi üle kanda, müüa ega vahetada.

1.10 Programmis osaledes kinnitate, et mõistate ja nõustute, et Skycop ei vastuta mis tahes otseste, kaudsete, juhuslike, kaudsete ega muude kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kahju, mis on tingitud saamata jäänud kasumist või firmaväärtuse kaotusest, kasutamise kadumise, andmete kadumise või muude mittevaraliste kahjude eest.

1.11 Programmis osaledes kinnitate, et olete e-kirjade tegelik saatja ja peate järgima kehtivaid seaduste määrusi. Programmi osana mis tahes meiliaadressi või isikuandmete esitamisega kinnitate, et teil on vastav luba ja nõusolek. E-kirjade massiline levitamine, võõrastele levitamine või teenuste mistahes muu kasutamine muul viisil kui käesolevates Tingimustes kirjeldatud on rangelt keelatud. See võib olla põhjus Programmi viivitamatuks lõpetamiseks ja edasiseks õigustegevuseks. Skycop ei ole kohustatud Programmi ega mis tahes suhtlust jälgima. Sellegipoolest on Skycopil õigus seda teha ja blokeerida mis tahes meilisuhtlus, eemaldada sobimatu sisu või keelata Programmi edasine kasutamine. Advokaadid ja Sõbrad, kes ei järgi neid Tingimusi ja seadusi, on kohustatud hüvitama Programmi üksustele ja mis tahes kolmandale osapoolele kahju, kulud ja kulud, mida nad on selliste sobimatute meilidega teinud.

1.12 Advokaat ja Sõbrad vastutavad kõigi sisselogimiste konfidentsiaalsuse säilitamise eest ja vastutavad täielikult kõigi nende kasutamisega seotud tegevuste eest. Advokaat ja Sõbrad nõustuvad Skycopi kohe teavitama, kui nad kahtlustavad, et nende kontole on ebaseaduslikult juurde pääsetud. Advokaat ja Sõbrad nõustuvad lisaks, et Skycop ei vastuta nende sisselogimisandmete volitamata kasutamisest tulenevate kaotuste või kahjude eest.

1.13 Programmi kehtivusaeg avaldatakse Veebilehel või muudes suhtluskanalites. Skycop jätab endale õiguse programm igal ajal mis tahes põhjusel tühistada, muuta või lõpetada. Skycop jätab endale õiguse välistada mis tahes Advokaat ja/või Sõber igal ajal Programmis osalemisest, kui nad ei järgi mõnda nende tingimuste sätet.

1.14 Asjakohaste juriidiliste piirangute tõttu võivad isikud, kellel on pangakontod pankades või muudes finantsasutustes Liibanonis, Valgevenes, Libeerias, Afganistanis, Iraanis, Jeemenis, Sudaanis, Indoneesias, Hiinas, Myanmaris, Süürias, Côte d’Ivoire’is (Elevandiluurannik), Belize’is, Venemaal, Malis, Venezuelas, Zimbabwes, Põhja-Korea (Korea Rahvademokraatlik Vabariik), Somaalias, Kesk-Aafrika Vabariigis, Liibüas, Filipiinides, Iraagis ja Kuubal ei suuda kingitust vastu võtta.

1.15 Teabe kogumine ja mis tahes isikuandmete kasutamine on määratletud Skycopi Privaatsuspoliitikas. Seda Programmi reguleerivad Leedu Vabariigi seadused.

Kas Teie lend oli häiritud?

Saage oma hilinenud, tühistatud või ülebroneeritud lennu eest hüvitist kuni 600€!