Skycop Care’i liikmelisus

Updated - 2024-02-26

Skycop Care’i liikmelisus

1. Üldsätted

Kõiki siin esitatud suurtähtedega tingimusi kirjeldatakse üksikasjalikult Skycopi Üldtingimustes.

2. Skycop Care’i liikmelisus tingimused

2.1. Klient saab liituda Skycop Care’i liikmelisusega seda endale ostes.

2.2. Skycop Care’i liikmelisuse hind esitatakse Kliendile ostmise hetkel. Kliendil tuleb tasuda nimetatud hind, et saada Liikmeks ja kasutada käesolevas dokumendis märgitud eeliseid. Skycop Care’i liikmelisus maksumus tuleb tasuda ostuhetkel määratletud viisil ja ajal.

2.3. Skycop pakub Skycop Care Tellimust i) broneeringupõhise tellimusena või ii) kuu-, aasta-, poolaasta- või kvartalitellimusena või iii) kuni viie inimese peretellimusena. Skycop Care Tellimus hõlmab nõuded, mis tulenevad broneeringust, mille jaoks klient ostis Skycop Care Tellimuse, või tulenevad broneeringutest etteantud ajavahemiku jooksul.

2.4. Skycop Care Tellimus algab ostmise päeval. Skycop Care kuu-, aasta-, poolaasta- või kvartalitellimusena arveldatakse vastavalt igakuiselt, aastaselt, poolaastalt või kord kvartalis ning seda pikendatakse automaatselt üheks kuuks, üheks aastaks, kuueks kuuks või kolmeks kuuks pärast seda kuni ja v.a. liige tühistab Skycop Care Tellimuse. Tühistatud tellimus jääb aktiivseks perioodi jooksul, mille eest liige on tasunud. Kui liige ostab Skycop Care Tellimuse teistele isikutele või peretellimuse, väljastatakse üks arve ainult liikmele ning Skycop Care Tellimuse ja nende automaatse pikendamise eest võetakse tasu ainult liikmelt. Peretellimuse puhul vastutab peretellimuse korraldaja makse ja liitumise korraldamise eest, nagu liikmete lisamine ja eemaldamine, liitumise pikendamine ja tühistamine.

2.5. Ostu aktsepteerimisel saab Liige kinnituse.

2.6. Liikmete puhul loobub Skycop oma tasust (kui see on kohane) Skycop Care’i liikmelisusega kaetud broneeringu Nõude menetlemise ja Lennukompensatsiooni saamise eest.

2.7. Eelised on personaalsed ja kehtivad ainult Liikmele, mis tähendab, et Liige peab olema märgitud broneeringul reisijana, ja teatud arvule reisijatele (nagu see on märgitud kinnitusmeilis), kui need sisalduvad Liikmega samal broneeringul.

2.8. Skycopi kompensatsiooni ei maksta Liikmele broneeringute eest, mis tulenevad lendudest, mille katkestus leidis aset enne Skycop Care’i liikmelisuse algust.

2.9. Skycop Care’i liikmelisus pole edasi antav. Liige on kohustatud Liikmelisuse loata kasutamisest teada saamisel sellest koheselt Skycoppi teavitama.

2.10. Liikmed, kes kvalifitseeruvad EL-i tarbijaregulatsioonide kohaselt tarbijateks, saavad 14 päevajooksul pärast ostu oma Liikmelisust loobuda ilma, et peaksite selleks mingeid põhjendusi esitama. Loobumise õiguse kasutamiseks ja täieliku tagasimakse saamiseks tuleb loobumisest teada anda 14-päevase perioodi jooksul alates ostukuupäevast ning vastavas teadaandes peab olema selgelt väljendatud, et Liige soovib oma Skycop Care’i liikmelisusest loobuda. Liikmele osutatava teenuse iseloomust tulenevalt ei saa Liige loobuda Skycop Care’i liikmelisusest, kui Liige on juba reisinud mistahes lennuga, mida Liikmelisus kattis. Loobumisteade tuleb saata aadressile: support@skycop.com.

2.11. Kui Skycop saab tühistamise kätte enam kui 14 päeva pärast Skycop Care’i liikmelisuse ostmist, pole Liikmel õigust Skycop Care’i liikmelisuse hinna tagasimaksmisele.

2.12. Skycop Care’i liikmelisuse hinda ei kompenseerita, kui Liikme lendu ei tabanud lennukatkestus või kui Liige ei kasutanud Skycopi teenuseid või kui Lennukompensatsiooni mistahes põhjusel ei tagastatud.

2.13. Liige peab esitama Skycopile Nõude 12 kuu jooksul pärast lennu, millele oli ostetud Skycop Care’i liikmelisus, toimumist. Skycop Care’i liikmelisus aegub 12 kuud pärast lendu, millele Skycop Care’i liikmelisus oli ostetud.

2.14. Kui Skycop Care’i liikmelisus on tühistatud või aegunud, ei loobu Skycop enam talle ettenähtud tasust.

2.15. Skycop jätab enesele õiguse keelduda mistahes isikule Skycop Care’i liikmelisuse pakkumisest.

2.16. Skycopile Nõuet esitades peab Liige esitama Skycop Care’i liikmelisuse ostmise tõendi (näiteks broneerimise kinnituse).

2.17. Teabe kogumine ja mistahes isikuandmete kasutamine on sätestatud Skycopi privaatsusavalduses.

Kas Teie lend oli häiritud?

Saage oma hilinenud, tühistatud või ülebroneeritud lennu eest hüvitist kuni €600!