Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας

Αξίωση αποζημίωσης για καθυστέρηση πτήσης

Ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης έως και 600 €, για την πτήση σας που καθυστέρησε. Συμπληρώστε τα στοιχεία της πτήσης σας παρακάτω και διεκδικήστε τώρα!

Τι πρέπει να κάνω όταν η πτήση μου έχει καθυστερήσει;

Πότε δικαιούστε αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης στην ΕΕ;

Η Skycop λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004. Ο Κανονισμός ΕΚ 261/2004 θεσπίζει κοινούς κανόνες για την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας σε επιβάτες που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις πτήσεων. Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ, δικαιούστε αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης εάν: 1. Η πτήση σας καθυστέρησε. 2. Η πτήση σας ήταν προς ή από την ΕΕ. 3. Η καθυστέρηση της πτήσης σας ήταν λόγω λάθους της αεροπορικής εταιρείας.

Η καθυστερημένη πτήση σας ήταν προς/από την ΕΕ

Η καθυστερημένη πτήση σας ήταν από ή εντός ΕΕ ή έφτασε στην ΕΕ και εκτελούνταν από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ.

Η καθυστερημένη πτήση ήταν λάθος της αεροπορικής εταιρείας

Τέλος, η πτήση πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση από καθυστέρηση πτήσης, μόνο εάν η αεροπορική εταιρεία ήταν υπεύθυνη για τη διακοπή. Ο κατάλογος με τις καθυστερήσεις των πτήσεων που προκαλούνται από την αεροπορική εταιρεία, περιλαμβάνει συνήθως λειτουργικά θέματα, τεχνικά θέματα με το αεροπλάνο, θέματα περιστροφής αεροπλάνου και άλλα θέματα που σχετίζονται με την αεροπορική εταιρεία. Να μερικά παραδείγματα:

Πόσα χρήματα μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης;

Για καθυστέρηση πτήσης εκδίδονται αποζημιώσεις ύψους 250€, 400€ και 600€. Η αποζημίωση της πτήσης σας εξαρτάται από την απόσταση της πτήσης σας - όσο μεγαλύτερη είναι η πτήση, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποζημίωση.

  1. 1

  2. 2

  3. 3

Πότε δεν δικαιούστε αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης;

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αεροπορική εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διακοπή της πτήσης - και η πτήση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση πτήσης!

Πως να λάβετε αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης;

Για να διεκδικήσετε αποζημίωση για τη καθυστέρηση της πτήσης σας μέσω της Skycop, ακολουθήστε μια εύκολη διαδικασία τριών βημάτων: