Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση πτήσης;

Ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση πτήσης έως και 600 € για τη διακοπή της πτήσης σας. Συμπληρώστε τα στοιχεία της πτήσης σας παρακάτω και διεκδικήστε τώρα!

Ποιοι είναι οι κανόνες της ΕΕ για την αποζημίωση πτήσεων;

Η Skycop επιβάλλει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004. Ο κανονισμός ΕΚ 261/2004 θεσπίζει κοινούς κανόνες για την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες, σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακύρωσης και υπερκράτησης πτήσεων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, δικαιούστε αποζημίωση πτήσης εάν: 1. Αντιμετωπίσατε διακοπή πτήσης. 2. Η πτήση σας ήταν προς/από/εντός της ΕΕ. 3. Η διακοπή της πτήσης ήταν λάθος της αεροπορικής εταιρείας.

Η πτήση σας ήταν προς/από την ΕΕ

Η διακοπή της πτήσης σας ήταν από ή εντός ΕΕ ή έφτασε στην ΕΕ και εκτελούνταν από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ.

Η διακοπή της πτήσης ήταν λάθος της αεροπορικής εταιρείας

Τέλος, η πτήση πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση πτήσης μόνο εάν η αεροπορική εταιρεία ήταν υπεύθυνη για τη διακοπή! Ο κατάλογος με τις διακοπές των πτήσεων που προκαλούνται από την αεροπορική εταιρεία περιλαμβάνει συνήθως λειτουργικά θέματα, τεχνικά θέματα με το αεροπλάνο, θέματα περιστροφής του αεροπλάνου και άλλα θέματα που σχετίζονται με την αεροπορική εταιρεία. Να μερικά παραδείγματα:

Πόσα χρήματα για αποζημίωση πτήσης μπορώ να πάρω;

Εκδίδονται αποζημιώσεις πτήσεων ύψους 250 €, 400 € ή 600 €. Η αποζημίωση της πτήσης σας εξαρτάται από την απόσταση της πτήσης σας - όσο μεγαλύτερη είναι η πτήση, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποζημίωση.

Πότε δεν δικαιούστε αποζημίωση πτήσης;

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αεροπορική εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διακοπή της πτήσης - και η πτήση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση!

Πως να διεκδικήσω την αποζημίωση της πτήσης μου;

Για να διεκδικήσετε την αποζημίωση της πτήσης σας μέσω της Skycop, ακολουθήστε μια εύκολη διαδικασία τριών βημάτων:

 1. 1

  Υποβάλετε την αξίωση σας

  Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να την ολοκληρώσετε! Με αυτόν τον τρόπο θα μάθετε εάν πληροίτε τις πρϋποθέσεις - και το μέγεθος της αποζημίωσης.

 2. 2

  Αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα σας

  Οι ειδικοί μας θα ελέγξουν αν πληροίτε τις πρϋποθέσεις, θα επικοινωνήσουν με την αεροπορική εταρεία, θα συνεργαστούν με τις αρχές και ούτω καθεξής.

 3. 3

  Λάβετε την αποζημίωση σας

  Μόλις λάβουμε την αποζημίωση, θα σας μεταφέρουμε τα χρήματα, μείον την αμοιβή μας. Αν δεν κερδίσουμε, δεν μας πληρώνετε.

Σε πόσο καιρό βγαίνει η αποζημίωση πτήσης;

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 δεν θέτει όρια ή προθεσμίες στη διαδικασία, επομένως, μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να λάβετε την αποζημίωση σας, ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία, την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τους εσωτερικούς κανονισμούς της χώρας.

Χωρίς νίκη - καμία χρέωση

Στη Skycop, ακολουθούμε την πολιτική χωρίς νίκη - καμία χρέωση. Επομένως, εάν αντιμετωπίσατε διακοπή πτήσης, ελέγξτε την πτήση σας και μάθετε εάν δικαιούστε αποζημίωση - είναι δωρεάν!

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να διεκδικήσω αποζημίωση πτήσης όταν η πτήση μου αναχωρεί από χώρες εκτός ΕΕ;

Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση πτήσης ακόμα και όταν πετάτε εκτός ΕΕ. Η πτήση σας για να πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση από διακοπή πτήσης, πρέπει να αναχωρεί από την ΕΕ – ή να πετάει προς την ΕΕ και να εκτελείται από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ.

Η αποζημίωση πτήσης είναι ανά άτομο;

Ναι, η αποζημίωση πτήσης είναι ανά επιβάτη, που του άνηκε μια θέση.

Διακόπηκε η πτήση σας;

Μετατρέψτε την καθυστέρηση, ακύρωση ή υπερκράτηση της πτήσης σας σε αποζημίωση έως και 600 €!