Όροι και Προϋποθέσεις του προγράμματος “Συστήστε έναν φίλο”

Updated - 2024-06-20

Όροι και Προϋποθέσεις του προγράμματος “Συστήστε έναν φίλο”

1.1. Η Skycop.com UAB (“Skycop“) σας προσφέρει την ευκαιρία να συστήσετε φίλους μέσω του προγράμματος “Συστήστε έναν φίλο” (το “Πρόγραμμα“), το οποίο παρέχεται στον ιστότοπο που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.skycop.com (ο “Ιστότοπος“).

1.2 Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, δεσμεύεστε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Προγράμματος (οι “Όροι“).

1.3 Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα.

1.4 Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πρόγραμμα πατώντας τον σύνδεσμο στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου και συμπληρώνοντας τη φόρμα αξίωσης. Μόλις κάνετε κλικ στο σύνδεσμο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συστήσετε φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους. Μόλις κάνετε σύσταση, θα γίνετε ο “Συνεργάτης”. Θα σας δοθεί ένας μοναδικός σύνδεσμος σύστασης που θα σας επιτρέψει να λάβετε τα οφέλη ή τα δώρα που διαφημίζονται στον Ιστότοπο (“Προσωπικός Σύνδεσμος“). Οι φίλοι, τα μέλη της οικογένειας και/ή οι συνάδελφοι (“Φίλοι“) που έχουν λάβει σύσταση πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που αναφέρονται στο μήνυμα σύστασης, πατώντας στον σύνδεσμο σύστασης.

1.5 Ο Συνεργάτης δεν μπορεί να αυτοπροταθεί, να δημιουργήσει πολλαπλούς, εικονικούς ή ψεύτικους λογαριασμούς Skycop ή να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ως Φίλος. Κανένας χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου, των δικαιωμάτων της Skycop ή τρίτων ή με άλλο τρόπο που βλάπτει τους σκοπούς του Προγράμματος. Επιπλέον, ο Συνεργάτης δεν μπορεί να παραποιήσει το Πρόγραμμα, να ενεργήσει με δόλο ή να παρέμβει στη λειτουργία του ή να χρησιμοποιήσει πρόσθετα συστήματα ή άλλες συσκευές για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ή να αποκτήσει οποιοδήποτε όφελος, εκτός από αυτό που προβλέπεται στους παρόντες Όρους.

1.6 Οι Συνεργάτες που κάνουν μια κατάλληλη σύσταση και οι Φίλοι που κάνουν καλή χρήση μιας σύστασης θα λάβουν ένα δώρο. Το δώρο για μία κατάλληλη σύσταση είναι ένα το ποσό των 50 ευρώ, τόσο για τον Συνεργάτη, όσο και για τον Φίλο στους καθορισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς τους (“Δώρο”). Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσού του Δώρου που ορίζεται στους παρόντες Όρους και του ποσού του Δώρου που ορίζεται στον Ιστότοπο ή σε άλλη πηγή πληροφοριών, θα ισχύει το ποσό του Δώρου που ορίζεται στον Ιστότοπο ή σε άλλη πηγή πληροφοριών.

1.7 Εκτός από τη συμμόρφωση και την αυστηρή τήρηση των παρόντων Όρων, ο Συνεργάτης και οι Φίλοι που διεκδικούν ένα Δώρο πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) οι Φίλοι πρέπει να υποβάλουν αξίωση της Skycop- (2) η αξίωση των Φίλων πρέπει να εγκριθεί από τις αεροπορικές εταιρείες.

1.8 Μόλις η αεροπορική εταιρεία εγκρίνει την αξίωση του Φίλου, τόσο ο Φίλος όσο και ο Συνεργάτης, λαμβάνουν τα Δώρα.

1.9 Η Skycop διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επαλήθευση και την επεξεργασία οποιασδήποτε συναλλαγής για οποιονδήποτε λόγο, εάν η Skycop το κρίνει απαραίτητο. Τα δώρα δεν μπορούν να ανταλλάσσονται με μετρητά και δεν μπορούν να μεταβιβάζονται, να πωλούνται, να διαπραγματεύονται ή να ανταλλάσσονται.

1.10 Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, αναγνωρίζετε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε πως η Skycop δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, επακόλουθη ή άλλη ζημία, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, ζημιών για απώλειες κερδών, απώλεια υπεραξίας, απώλεια χρήσης, απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ηθική βλάβη.

1.11 Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα, επιβεβαιώνετε ότι είστε ο πραγματικός αποστολέας των email και πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους. Υποβάλλοντας οποιαδήποτε διεύθυνση email ή προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο του Προγράμματος, επιβεβαιώνετε ότι έχετε τη σχετική άδεια και συγκατάθεση. Απαγορεύεται αυστηρά η μαζική διανομή email, η διανομή σε αγνώστους, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των υπηρεσιών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στους παρόντες Όρους. Μπορεί να αποτελέσει λόγο άμεσης διακοπής του Προγράμματος και περαιτέρω νομικών ενεργειών. Η Skycop δεν υποχρεούται να παρακολουθεί το Πρόγραμμα ή οποιαδήποτε επικοινωνία. Παρόλα αυτά, η Skycop έχει το δικαίωμα να επιλέξει να το πραγματοποιήσει και να μπλοκάρει οποιεσδήποτε επικοινωνίες email, να αφαιρέσει ακατάλληλο περιεχόμενο ή να απαγορεύσει οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση του Προγράμματος. Οι Συνεργάτες και οι Φίλοι που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και το νόμο θα είναι υπεύθυνοι να αποζημιώσουν τους φορείς του Προγράμματος και οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν ζημίες, έξοδα και δαπάνες που υπέστησαν εξαιτίας τέτοιων ακατάλληλων email.

1.12 Ο Συνεργάτης και οι Φίλοι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της εμπιστευτικότητας όλων των συνδέσεων και είναι πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσω της χρήσης τους. Ο Συνεργάτης και οι Φίλοι συμφωνούν να ενημερώνουν αμέσως τη Skycop εάν υποπτεύονται ότι ο λογαριασμός τους έχει παραβιαστεί παράνομα. Ο Συνεργάτης και οι Φίλοι συμφωνούν επίσης ότι η Skycop δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων σύνδεσής τους.

1.13 Η διάρκεια ισχύος του Προγράμματος θα αναφέρεται στον Ιστότοπο ή σε άλλα κανάλια επικοινωνίας. Η Skycop διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να τερματίσει το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Η Skycop διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε Συνεργάτη ή/και Φίλο από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, εάν δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων.

1.14 Λόγω των σχετικών νομικών περιορισμών, τα άτομα με τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Λίβανο, τη Λευκορωσία, τη Λιβερία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, την Υεμένη, το Σουδάν, την Ινδονησία, την Κίνα, τη Μιανμάρ, τη Συρία, την Ακτή Ελεφαντοστού (Ακτή Ελεφαντοστού), το Μπελίζ, τη Ρωσία, το Μάλι, τη Βενεζουέλα, τη Ζιμπάμπουε, τη Βόρεια Κορέα (Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας), τη Σομαλία, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη Λιβύη, τις Φιλιππίνες, το Ιράκ, την Κούβα δεν θα μπορούν να λάβουν το Δώρο.

1.15 Η συλλογή πληροφοριών και η χρήση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων ορίζεται στην  Πολιτική Απορρήτου της Skycop . Το παρόν πρόγραμμα διέπεται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Διακόπηκε η πτήση σας;

Μετατρέψτε την καθυστέρηση, ακύρωση ή υπερκράτηση της πτήσης σας σε αποζημίωση έως και 600 €!