Συνδρομή Skycop Care

Updated - 2024-02-26

1. Γενικές διατάξεις

Όλοι οι όροι που παρέχονται στο παρόν, περιγράφονται λεπτομερώς στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Skycop.

2. Όροι και Προϋποθέσεις Συνδρομής Skycop Care

2.1. Ένας Πελάτης μπορεί να ενταχθεί στο Skycop Care αγοράζοντάς μια συνδρομή.

2.2. Η τιμή της συνδρομής στο Skycop Care θα παρέχεται στον Πελάτη κατά τη στιγμή της αγοράς, την οποία ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει για να γίνει Μέλος και να απολαύσει τα προνόμια που καθορίζονται στο παρόν. Η τιμή της συνδρομής του Skycop Care καταβάλλεται με τα μέσα που παρέχονται και καθορίζονται κατά τη στιγμή της αγοράς.

2.3. Η Skycop προσφέρει τη συνδρομή Skycop Care ως i) συνδρομή ανά κράτηση ή ii) μηνιαία, ετήσια, εξαμηνιαία ή τριμηνιαία συνδρομή ή iii) οικογενειακή συνδρομή έως πέντε ατόμα. Η συνδρομή Skycop Care καλύπτει τις αξιώσεις που προέρχονται από την κράτηση για την οποία ο πελάτης αγόρασε τη συνδρομή μέλους Skycop Care ή προέρχονται από κρατήσεις εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

2.4. Η συνδρομή Skycop Care αρχίζει την ημέρα της αγοράς. Η μηνιαία, ετήσια, εξαμηνιαία ή τριμηνιαία συνδρομή Skycop Care, θα τιμολογείται αντίστοιχα μηνιαία, ετήσια, εξαμηνιαία ή τριμηνιαία και στη συνέχεια θα ανανεώνεται αυτόματα για ένα μήνα, ένα έτος, έξι μήνες ή τρεις μήνες, μέχρι το Μέλος να ακυρώσει τη συνδρομή Skycop Care. Η συνδρομή που ακυρώθηκε θα παραμείνει ενεργή για τη διάρκεια της περιόδου για την οποία το Μέλος έχει πληρώσει. Εάν το Μέλος αγοράσει τη συνδρομή Skycop Care για άλλα άτομα ή έχει την οικογενειακή συνδρομή, θα εκδοθεί ένα μόνο τιμολόγιο προς το Μέλος και θα χρεωθεί μόνο το Μέλος για τις συνδρομές Skycop Care και την αυτόματη ανανέωσή τους. Στην περίπτωση της οικογενειακής συνδρομής, ο υπεύθυνος της οικογενειακής συνδρομής θα είναι αρμόδιος για την πληρωμή και την οργάνωση της συνδρομής, όπως τη προσθήκη και διαγραφή μελών, την ανανέωση και την ακύρωση της συνδρομής.

2.5. Με την αποδοχή της αγοράς το Μέλος θα λάβει επιβεβαίωση.

2.6. Για τα Μέλη, η Skycop θα παραιτηθεί από την αμοιβή της (εάν υπάρχει), για τη διεκδίκηση της αξίωσης και την ανάκτηση της αποζημίωσης πτήσης, για την κράτηση που καλύπτεται από τη συνδρομή Skycop Care.

2.7. Οι παροχές είναι προσωπικές και ισχύουν μόνο για το Μέλος, πράγμα που σημαίνει ότι το Μέλος πρέπει να κατονομάζεται ως επιβάτης στην κράτηση, καθώς και για έναν ορισμένο αριθμό επιβατών (όπως ορίζεται στο email επιβεβαίωσης), εφόσον περιλαμβάνονται στην ίδια κράτηση με το Μέλος.

2.8. Η αμοιβή της Skycop δεν θα επιστραφεί στο Μέλος για κρατήσεις, οι οποίες προέρχονται από πτήσεις που διακόπηκαν πριν από την έναρξη της συνδρομής Skycop Care.

2.9. Η συνδρομή Skycop Care δεν μεταβιβάζεται. Το Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τη Skycop μόλις αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Συνδρομής.

2.10. Τα μέλη, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ως καταναλωτές, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τους καταναλωτές, μπορούν να αποσύρουν τη συνδρομή τους εντός 14 ημερών από την αγορά, χωρίς να χρειάζεται να διευκρινιστούν οι λόγοι. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, η απόσυρση πρέπει να κοινοποιηθεί εντός 14 ημερών από την αγορά και πρέπει να δηλώνει ξεκάθαρα ότι το Μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει από τη συνδρομή Skycop Care. Λόγω της φύσης της υπηρεσίας που παρέχεται στο μέλος, το μέλος δεν μπορεί να αποχωρήσει από τη συνδρομή Skycop Care εάν έχει ταξιδέψει σε πτήσεις που καλύπτονται από τη συνδρομή. Η απόσυρση μπορεί να σταλεί στη διεύθυνση: support@skycop.com.

2.11. Εάν η ακύρωση ληφθεί από τη Skycop, περισσότερες από 14 ημέρες μετά την αγορά της συνδρομής Skycop Care, το Μέλος δεν θα δικαιούται καμία επιστροφή της τιμής της συνδρομής Skycop Care.

2.12. Η τιμή της συνδρομής Skycop Care δεν επιστρέφεται εάν η πτήση του Μέλους δεν διακόπηκε ή το Μέλος δεν χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες Skycop ή εάν η αποζημίωση πτήσης δεν ανακτηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

2.13. Το Μέλος υποβάλλει την Αξίωση στη Skycop εντός 12 μηνών από τη στιγμή της πτήσης, για την οποία αγοράστηκε η συνδρομή Skycop Care. Η συνδρομή Skycop Care λήγει μετά από 12 μήνες, από την πτήση για την οποία αγοράστηκε η συνδρομή Skycop Care.

2.14. Μόλις ακυρωθεί ή λήξει η συνδρομή Skycop Care, η Skycop δεν θα παραιτηθεί πλέον από την αμοιβή της.

2.15. Η Skycop διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συνδρομή Skycop Care σε οποιοδήποτε άτομο.

2.16. Κατά την υποβολή της αξίωσης στη Skycop, το Μέλος θα παρέχει μια απόδειξη αγοράς της συνδρομής Skycop Care (π.χ. επιβεβαίωση κράτησης).

2.17. Η συλλογή πληροφοριών και η χρήση οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της Skycop.

Διακόπηκε η πτήση σας;

Μετατρέψτε την καθυστέρηση, ακύρωση ή υπερκράτηση της πτήσης σας σε αποζημίωση έως και 600 €!