We stand with Ukraine

 Όροι και Προϋποθέσεις της SmartDelay

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πριν εγγραφείτε στην υπηρεσία SmartDelay (η “Υπηρεσία”).

Μέρη της Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία εκτελείται για λογαριασμό της UAB SkyCop (“Πελάτης”) από την Collinson Service Solutions Limited (“εμείς/εμάς/δικό μας”), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU. Με τη σύναψη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, συμφωνείτε ότι είστε νομικά ικανός/ή να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση και ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Συμφωνείτε επίσης με την πολιτική απορρήτου μας που βρίσκεται εδώ

Δικαίωμα Συμμετοχής

Η παρούσα υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες με συνδρομή Skycop Care και σε άλλους πελάτες που επιλέγονται από την Skycop. Μετά την αγορά του προγράμματος Skycop Care θα εγγραφείτε αυτόματα στην Υπηρεσία. Αναγνωρίζετε ότι δεν είναι όλες οι πτήσεις επιλέξιμες για εγγραφή

Πώς να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία

Δικαιούστε την υπηρεσία αν δηλώσετε την πτήση σας 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην παρέχουμε την Υπηρεσία, εάν δεν καταχωρήσετε με ακρίβεια τα στοιχεία σας. Η αναχώρηση της πτήσης σας θα παρακολουθείται από το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων. Με την προϋπόθεση της επιτυχούς προηγούμενης εγγραφής, θα σας παρέχουμε ένα κουπόνι πρόσβασης σε αίθουσα αναμονής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν το σύστημα παρακολούθησης της πτήσης μας εντοπίσει ότι η πτήση σας έχει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 120 λεπτών (το “Όριο Καθυστέρησης”). Θα λάβετε επίσης ένα SMS για να σας ειδοποιήσουμε για τα εν λόγω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε κατά την εγγραφή σας και η δυνατότητα εμφάνισης του κουπονιού πρόσβασης στο σαλόνι αναμονής αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας.

Μια καθυστέρηση που φτάνει ή υπερβαίνει το Όριο Καθυστέρησης μπορεί να ανακοινωθεί ως μία ενιαία περίοδος καθυστέρησης ή ως αποτέλεσμα πολλαπλών σταδιακών μικρότερων καθυστερήσεων που φτάνουν συνολικά το Όριο Καθυστέρησης.

Θα βασιστούμε αποκλειστικά στο σύστημα παρακολούθησης πτήσεων για να καθορίσουμε εάν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αίθουσα αναμονής. Αποδέχεστε ότι δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια του συστήματος παρακολούθησης πτήσεων και δεν θα βασίζεστε σε αυτό για να εντοπίσετε την ώρα αναχώρησης της πτήσης σας.

Σε περίπτωση αναγνωρισμένης καθυστέρησης ταξιδιού, θα σας παρασχεθεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ένα κουπόνι πρόσβασης σε αίθουσα αναμονής για εσάς και έως και 1 συνοδό σας την ίδια ημέρα του ταξιδιού της πτήσης σας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα του ταξιδιού σας.

Μόνο τα άτομα που κατονομάζονται στην επιβεβαίωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα έχουν δικαίωμα να λάβουν την υπηρεσία.

Η Υπηρεσία σας παρέχεται σε μη μεταβιβάσιμη, μη επιστρεπτέα και μη μεταβλητή βάση. Δεν προσφέρονται εναλλακτικές λύσεις σε μετρητά ή πίστωση.

Αποδέχεστε ρητά όλους τους όρους χρήσης που ισχύουν για την Υπηρεσία (“Όροι Χρήσης”) που παρέχονται από εμάς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας για την πρόσβαση στο σαλόνι μπορούν να βρεθούν εδώ: https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

Κατά περίπτωση, με την πρόσβαση στην αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις πολιτικές της αίθουσας αναμονής.

Τιμή και Πληρωμή

Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν. Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την αμοιβή από καιρό σε καιρό.

Ευθύνη

Εάν δεν συμμορφωθούμε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ευθυνόμαστε μόνο για την έκδοση ενός κουπονιού αντικατάστασης της πρόσβασης σε αίθουσα αναμονής που συμμετέχει. Τα κουπόνια αντικατάστασης δεν επιστρέφονται και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά. Δεν είμαστε υπεύθυνοι να σας αποζημιώσουμε για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες από την τσέπη σας ή έξοδα πρόσβασης στο σαλόνι αναμονής που πραγματοποιήσατε στο αεροδρόμιο, εάν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο σαλόνι αναμονής με δικά σας έξοδα.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για απώλειες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωσή μας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

-απώλεια εισοδήματος ή εσόδων,

– απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

– απώλεια κερδών- ή

– απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε αδυναμία εκτέλεσης ή καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσής μας βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων που προκαλείται από γεγονός εκτός του ελέγχου μας. Ως γεγονός εκτός του ελέγχου μας νοείται οποιαδήποτε πράξη ή γεγονός πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απεργιών, lock-out ή άλλων βιομηχανικών ενεργειών από τρίτους, πολιτικών αναταραχών, εξεγέρσεων, εισβολής, τρομοκρατικής επίθεσης ή απειλής τρομοκρατικής επίθεσης, πολέμου (κηρυγμένου ή μη) ή απειλής ή προετοιμασίας πολέμου, πυρκαγιάς, έκρηξης, καταιγίδας, πλημμύρας, σεισμού, κατολίσθησης, επιδημίας ή άλλης φυσικής καταστροφής ή βλάβης δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Τίποτα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο θα ήταν παράνομο να αποκλείσουμε ή να προσπαθήσουμε να αποκλείσουμε την ευθύνη μας.

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες οποιουδήποτε συμμετέχοντος αεροδρομίου, οποιαδήποτε απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του εν λόγω αεροδρομίου αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντος αεροδρομίου. Δεν θα συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε συμμετέχοντος αεροδρομίου. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω των συμμετεχόντων αναμονής.

Συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε και θα αποζημιώσετε εμάς και τις εταιρείες μας, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους πράκτορες μας (συλλογικά “τα αποζημιούμενα μέρη”) έναντι και θα απαλλάξετε κάθε αποζημιούμενο μέρος από κάθε ευθύνη, ζημία, απώλεια, αξίωση, αγωγή, δικαστική απόφαση, κόστος και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών) για τραυματισμό ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου ή ζημία ή καταστροφή οποιασδήποτε περιουσίας που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, με την εξαίρεση ότι η εν λόγω αποζημίωση δεν εκτείνεται σε πράξεις βαριάς αμέλειας ή εσκεμμένης παράβασης εκ μέρους των αποζημιούμενων μερών.

Διάρκεια και Ακύρωση

Η διάρκεια των παρόντων όρων και προϋποθέσεων λήγει σε περίπτωση ανάκλησης της υπηρεσίας από τον πελάτη.

Ανακοινώσεις

Αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε με αυτό το ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συμμορφώνονται με κάθε νομική απαίτηση ότι οι επικοινωνίες αυτές πρέπει να είναι γραπτές. Ο όρος αυτός δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Δικαίωμα Τροποποίησης και Ανάκλησης των Παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να ακυρώσουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με άμεση ισχύ ανά πάσα στιγμή.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Εάν έχετε παράπονο σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της υπηρεσίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση: customerservice@collinsongroup.smartdelay.com

Άλλοι Σημαντικοί Όροι

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε άλλον οργανισμό και θα σας ενημερώσουμε γραπτώς εάν συμβεί αυτό, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η παρούσα σύμβαση ισχύει μεταξύ εσάς και εμάς. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από τους όρους της.

Κάθε μία από τις παραγράφους των παρόντων όρων και προϋποθέσεων λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι κάποια από αυτές είναι παράνομη, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Εάν δεν επιμείνουμε στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής σας βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή εάν δεν επιβάλλουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας ή εάν καθυστερήσουμε να το πράξουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από τα δικαιώματά μας εναντίον σας και δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συμμορφωθείτε με τις εν λόγω υποχρεώσεις. Εάν παραιτηθούμε από μια παράλειψη εκ μέρους σας, θα το κάνουμε μόνο εγγράφως και αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθούμε αυτόματα από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράλειψη εκ μέρους σας.

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση στο νόημα μεταξύ της αγγλόφωνης έκδοσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και οποιασδήποτε έκδοσης ή μετάφρασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, υπερισχύει η αγγλόφωνη έκδοση.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο. Και οι δύο συμφωνούμε να υπακούσουμε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων.

 Όροι Χρήσης

Στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις έχουν την έννοια που ορίζεται κατωτέρω:

Πελάτης νοείται κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 

Σαλόνι/ια τρίτος πάροχος αεροδρομίων ή ταξιδιωτικών σαλόνια που είναι διαθέσιμα στους Πελάτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Μέσο Πρόσβασης νοείται ένας επιλέξιμος κωδικός QR, ένα LoungeKey Pass ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόσβασης, όπως περιγράφεται λεπτομερώς από την Priority Pass εγγράφως από καιρό σε καιρό κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια.
Έμπορος Εγγραφής σημαίνει τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των πληρωμών των πελατών για πρόσβαση σε Lounge μέσω του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των θυγατρικών του Priority Pass:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru S.A.C.; και
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd

Priority Pass σημαίνει Priority Pass Limited με έδρα Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Company No. 02728518.
Πρόγραμμα σημαίνει το πρόγραμμα LoungeKey Pass™ που παρέχεται από την Priority Pass και έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον Πελάτη την πρόσβαση στο Lounge χρησιμοποιώντας ένα Μέσο Πρόσβασης.
 1. Όροι Χρήσης: Με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες Όρους χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων που παρέχονται στον Πελάτη σε σχέση με την αγορά ή τη χρήση του Προγράμματος. Η Priority Pass διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Priority Pass μπορεί να παρέχει ειδοποίηση με την ανάρτηση των Όρων Χρήσης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και ότι η χρήση του Προγράμματος από τον Πελάτη συνιστά συμφωνία με τους ισχύοντες Όρους Χρήσης. Συνιστάται στους πελάτες να μελετούν τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση του Προγράμματος. Οι Όροι Χρήσης ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2023 και θα εφαρμόζονται στη χρήση του Προγράμματος από το σημείο αυτό και μετά.
 2. Όροι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθορίζουν τους όρους σχετικά με το Πρόγραμμα και τη χρήση του Lounge. Κάθε σαλόνι θα έχει τους δικούς του ειδικούς όρους, οι οποίοι θα περιγράφονται στην περιγραφή του σαλονιού στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Με τη χρήση του Lounge ο Πελάτης αποδέχεται τους όρους του Lounge. Ο Πελάτης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του Lounge πριν χρησιμοποιήσει το Lounge.
 3. Έμπορος Μητρώου: Η κύρια οντότητα που παρέχει πρόσβαση στο Lounge για το Πρόγραμμα είναι η ακόλουθη:

(i) Priority Pass Limited για υπηρεσίες εντός Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής,

(ii) Priority Pass, Inc. για υπηρεσίες εντός της Βόρειας Αμερικής, της Νότιας Αμερικής (εκτός Περού) και της Λατινικής Αμερικής,

(iii) Priority Pass (A.P.) Limited για υπηρεσίες εντός της Ασίας-Ειρηνικού (εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της Ινδίας και της Ταϊβάν),

(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd. για υπηρεσίες εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας,

(v) Collinson Services India LLP για υπηρεσίες εντός της Ινδίας,

(vi) Collinson Peru S.A.C. για υπηρεσίες εντός του Περού- και

(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd. για υπηρεσίες εντός της Ταϊβάν.

 1. Τεκμηρίωση: Η είσοδος σε ένα Lounge εξαρτάται αυστηρά από την κατοχή των πελατών (i) έγκυρων μέσων πρόσβασης, (ii) έγκυρης κάρτας επιβίβασης και (iii) τυχόν πρόσθετης ταυτότητας που μπορεί να ζητήσει το Lounge από τον Πελάτη και τους καλεσμένους του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διαβατήριο, εθνική ταυτότητα ή άδεια οδήγησης. Η φωτογραφία των μέσων πρόσβασης δεν θα γίνει δεκτή ως υποκατάστατη. Ορισμένα σαλόνια στην Ευρώπη βρίσκονται σε καθορισμένες περιοχές Σένγκεν του αεροδρομίου, πράγμα που σημαίνει ότι η πρόσβαση παρέχεται μόνο σε αυτές τις τοποθεσίες εάν ο Πελάτης ταξιδεύει μεταξύ των χωρών Σένγκεν (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders- and-visa/schengen-rea_en).
 2. Χρήση του Lounge: Κατά την παρουσίαση των μέσων πρόσβασης κατά την είσοδό τους σε ένα σαλόνι, οι πελάτες πρέπει να ενημερώνουν το προσωπικό ότι επιθυμούν να εισέλθουν στο Lounge χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα αναφέροντας το «LoungeKey Pass». Το προσωπικό θα επαληθεύσει την καταλληλότητα για είσοδο στο Lounge ελέγχοντας οπτικά τα Μέσα Πρόσβασης και στη συνέχεια, καταγράφοντας ηλεκτρονικά τα Μέσα Πρόσβασης μέσω συσκευής ανάγνωσης κάρτας/κωδικού ή εισάγοντας με άλλο τρόπο τα στοιχεία σε ένα ασφαλές σύστημα. Το προσωπικό θα εισάγει επίσης τον αριθμό των επισκεπτών, εάν υπάρχουν, που συνοδεύουν τον Πελάτη. Εάν ζητηθεί, ο Πελάτης πρέπει να υπογράψει την οθόνη του αναγνώστη καρτών. Το ηλεκτρονικό αρχείο των μέσων πρόσβασης του Πελάτη θα θεωρείται έγκυρη απόδειξη της πρόσβασης του Πελάτη στο Lounge.
 3. Μέσα Πρόσβασης στη Συσκευή: Τα μέσα πρόσβασης στο smartphone, το tablet ή άλλη συσκευή του Πελάτη ενδέχεται να απαιτούν επιθεώρηση από το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να χειριστεί τη συσκευή το μέλος του προσωπικού. Η Priority Pass δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στη συσκευή από το προσωπικό του Lounge.
 4. Χρήση και Λήξη: Τα Μέσα Πρόσβασης δεν μεταβιβάζονται και ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Lounge μόνο μέχρι και την ημερομηνία λήξης που εμφανίζεται στα Μέσα Πρόσβασης. Τα μέσα πρόσβασης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από τον κατονομαζόμενο Πελάτη.
 5. Παιδιά: Η δυνατότητα εφαρμογής της πρόσβασης στο Lounge για παιδιά ποικίλλει ανάλογα με τις πολιτικές του κάθε Σαλονιού. Συνιστάται στον πελάτη να ελέγξει την περιγραφή του Lounge που παρέχεται στον σύνδεσμο του Lounge Finder στο email του Προγράμματος για συγκεκριμένες διατάξεις που σχετίζονται με τα παιδιά πριν από τη χρήση του Lounge. Η συμπερίληψη των παιδιών όσον αφορά την επιλεξιμότητα για το Lounge είναι στη διακριτική ευχέρεια του Lounge.
 6. Πρότυπα Συμπεριφοράς: Η χρήση του Lounge υπόκειται στη συμπεριφορά και ντύσιμο του Πελάτη, των επισκεπτών και των παιδιών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Lounge και κάθε άτομο που δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις μπορεί να κληθεί να εκκενώσει το Lounge. Η Priority Pass δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια υποστεί ο Πελάτης όταν ένα Lounge έχει αρνηθεί την είσοδο ή τη χρήση του Lounge επειδή ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε επισκέπτης δεν έχει συμμορφωθεί με τους όρους αυτού του Προγράμματος ή των Όρων και Προϋποθέσεων του Lounge.
 7. Χρεώσεις Κατανάλωσης: Η παροχή αλκοολούχων ποτών, όπου το επιτρέπει η τοπική νομοθεσία, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε τοποθεσίας Lounge και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι περιορισμένη ή μη διαθέσιμη. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή τυχόν χρεώσεων για πρόσθετη κατανάλωση ή για premium αλκοολούχα ποτά απευθείας στο Lounge. Δείτε μεμονωμένες περιγραφές Lounge για λεπτομέρειες.
 8. Τηλέφωνο και WiFi: Η διαθεσιμότητα τηλεφώνου και Wi-Fi διαφέρει σε κάθε Lounge και παρέχονται κατά την κρίση του Lounge. Η δωρεάν χρήση τηλεφωνικών εγκαταστάσεων περιορίζεται συνήθως μόνο σε τοπικές κλήσεις. Οι χρεώσεις για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε Lounge και ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή αυτών απευθείας στο Lounge.
 9. Ανακοινώσεις Πτήσεων: Τα σαλόνια δεν έχουν καμία υποχρέωση να ανακοινώνουν πληροφορίες πτήσης και ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Priority Pass δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια που προκύπτει από την αδυναμία επιβίβασης του Πελάτη ή επισκέπτη στην πτήση του. Είναι ευθύνη του Πελάτη να ελέγχει τις σχετικές απαιτήσεις εισόδου για οποιαδήποτε χώρα επισκέπτεται και να έχει τα σωστά ταξιδιωτικά έγγραφα για το ταξίδι.
 10. Αλλαγές στο Πρόγραμμα: Η Priority Pass μπορεί να τροποποιήσει το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή με την παροχή ειδοποίησης 30 ημερών πριν από μια τέτοια αλλαγή. Όταν ο Πελάτης λαμβάνει το Πρόγραμμα μέσω παρόχου κάρτας πληρωμών ή άλλου οργανισμού, τυχόν αλλαγές θα κοινοποιούνται στον πάροχο της κάρτας πληρωμής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παροχή συμβουλών στον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν αποδεχτεί μια αλλαγή, ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει το Πρόγραμμά του, παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση 30 ημερών, απευθείας στον πάροχο της κάρτας πληρωμής ή σε άλλο οργανισμό που θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση της Priority Pass και για τυχόν έξοδα που ο Πελάτης υφίσταται, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του να ενημερώσει την Priority Pass για αυτόν τον τερματισμό.
 11. Οργανισμοί Τρίτων: Τα σαλόνια ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους οργανισμούς. Ο Πελάτης και οι επισκέπτες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις πολιτικές κάθε τοποθεσίας του Lounge που συμμετέχει και ο Πελάτης αποδέχεται ότι η παροχή ενός μέσου πρόσβασης για ένα σαλόνι δεν εγγυάται την πρόσβαση ή τη συνεχή πρόσβαση και ότι υπόκεινται σε περιορισμούς χωρητικότητας. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Priority Pass δεν έχει κανέναν έλεγχο στην απόφαση του Lounge για την αποδοχή οποιουδήποτε Πελάτη, τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να εισέλθουν ανά πάσα στιγμή, τις προσφερόμενες παροχές, τις ώρες ανοίγματος/κλεισίματος, το χρονικό διάστημα που μπορούν να περάσουν οι πελάτες στο Lounge, οποιαδήποτε χρεώσεις που καταβάλλονται πάνω και πέρα από αυτές που περιλαμβάνονται ή το απασχολούμενο προσωπικό. Η Priority Pass θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι τα οφέλη και οι διευκολύνσεις είναι διαθέσιμα όπως διαφημίζονται, αλλά ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Priority Pass δεν εγγυάται με οποιονδήποτε τρόπο ότι κάποια ή όλα τα οφέλη και οι εγκαταστάσεις θα είναι διαθέσιμα τη στιγμή της επίσκεψης του Πελάτη.
 12. Σύνδεσμοι και Ιστότοποι Τρίτων: Ο ιστότοπος του προγράμματος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους, προσφορές ή προγράμματα που διαχειρίζονται ή ανήκουν σε τρίτα μέρη που δεν αποτελούν μέρος ή δεν ελέγχονται από τη Priority Pass. Η Priority Pass δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων τρίτων ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε Lounge ή την εξαργύρωση οποιωνδήποτε προσφορών από τρίτα μέρη. Η Priority Pass δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση από τον Πελάτη οποιωνδήποτε ιστότοπων, προσφορών ή προγραμμάτων τρίτων.
 13. Απώλεια: Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Priority Pass δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια στον Πελάτη ή σε οποιονδήποτε επισκέπτη, που προκύπτει από την παροχή ή τη μη παροχή, εν όλω ή εν μέρει, οποιωνδήποτε από τα διαφημιζόμενα οφέλη και διευκολύνσεις. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Priority Pass δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή σωματική βλάβη που υποστεί μέσα σε ένα Σαλόνι από οποιοδήποτε άτομο που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα.
 14. Προσωπικά Αντικείμενα: Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Priority Pass δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ενέργειες του Πελάτη ή οποιουδήποτε επισκέπτη όταν χρησιμοποιεί οποιοδήποτε Lounge ή συμμετέχει στο Πρόγραμμα και δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν προσωπικά αντικείμενα που εισάγει ο Πελάτης σε ένα Σαλόνι ή τον καλεσμένο τους.
 15. Απώλεια ή κλεμμένο μέσο πρόσβασης: Η Priority Pass δεν φέρει ευθύνη για την αντικατάσταση οποιουδήποτε χαμένου, κλεμμένου, κατεστραμμένου ή άλλου μη λειτουργικού μέσου πρόσβασης και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία πρόσβασης του Πελάτη στο Σαλόνι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περίοδο κατά την οποία οποιοδήποτε μέσο πρόσβασης αντικαθίσταται ή ενημερώνεται.
 16. Διαφορές: Η Priority Pass δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν διαφωνίες ή αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ του Πελάτη και των Σαλονιών, ούτε για τυχόν απώλειες, έξοδα, ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν. Οποιεσδήποτε αξιώσεις ή ζητήματα που προκύπτουν από ή σε σχέση με το Πρόγραμμα σχετικά με την πρόσβαση στο Lounge θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την Priority Pass. Οι πελάτες με παράπονα σχετικά με οποιαδήποτε πρόσβαση στο Lounge θα πρέπει, εντός έξι μηνών από την αντίστοιχη πρόσβαση στο Lounge, να υποβάλουν παράπονο μέσω ενός από τα κανάλια που αναφέρονται. Επικοινωνία με την Priority Pass: – https://contactus.loungekey.com/pass
 17. Αποζημίωση: Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί και θα αποζημιώσει την Priority Pass και τους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους και αντιπροσώπους της (συλλογικά “τα αποζημιούμενα μέρη”) έναντι και θα κρατήσει κάθε αποζημιωμένο μέρος αβλαβές από όλες τις υποχρεώσεις, ζημιές, απώλειες, αξιώσεις, μηνύσεις, κρίσεις, κόστη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων) για τραυματισμό ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου ή ζημιά ή καταστροφή οποιασδήποτε περιουσίας που προκύπτει από τη χρήση οποιασδήποτε πρόσβασης στο Lounge από τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνοδεύει τον Πελάτη, εκτός από το ότι αυτή η αποζημίωση θα δεν επεκτείνεται σε πράξεις βαριάς αμέλειας ή δόλου του παραπτώματος των αποζημιωθέντων.
 18. Φορολογική Υποχρέωση: Η Priority Pass δεν προβαίνει σε δηλώσεις ως προς οποιοδήποτε εισόδημα, χρήση, ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλη φορολογική υποχρέωση των Πελατών ως αποτέλεσμα της πρόσβασής τους στο Lounge. Συνιστάται στους πελάτες να επικοινωνήσουν με τον λογιστή ή τον φοροτεχνικό τους για περισσότερες πληροφορίες. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση ως αποτέλεσμα μιας αγοράς ή χρήσης ενός Σαλονιού ή Προγράμματος.
 19. Προσωπικά Δεδομένα: Με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, ο Πελάτης συναινεί στη χρήση τυχόν προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου, η οποία διατίθεται κατόπιν γραπτού αιτήματος στην Priority Pass Limited στο Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK.
 20. Κυρώσεις: Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι (i) Ο Πελάτης δεν βρίσκεται σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο της κυβέρνησης των Η.Π.Α. ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα «υποστηρικτής τρομοκρατίας». και (ii) Ο Πελάτης δεν περιλαμβάνεται σε καμία «λίστα παρακολούθησης» της κυβέρνησης των Η.Π.Α. με απαγορευμένα ή περιορισμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της λίστας Ειδικά Ορισμένων Υπηκόων που δημοσιεύεται από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. ή της Λίστας Απαγορευμένων Προσώπων που δημοσιεύεται από το Υπουργείο του Εμπορίου.
 21. Παρακολούθηση: Η Priority Pass προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους Πελάτες της, επομένως μπορεί περιστασιακά να παρακολουθεί τηλεφωνικές κλήσεις από πελάτες για να διατηρήσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες της. Όπου καταγράφονται οι κλήσεις, ο Πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στις δικές του ηχογραφήσεις τηλεφώνου και στις χρεώσεις κλήσεων υποβάλλοντας το αίτημά του εγγράφως στην Priority Pass.
 22. Δικαιοδοσία: Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον τοπικό νόμο ή κανονισμό, αυτοί οι Όροι χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο και την Priority Pass και ο Πελάτης θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν έξω από αυτά.
 23. Εκτελεστότητα: Οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης κηρύσσεται άκυρη ή μη εκτελεστή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή δικαστήριο, στο βαθμό της ανικανότητας ή της μη εφαρμόσιμης ισχύος αυτής, θεωρείται χωριστή και δεν επηρεάζει τις άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.
 24. Σύγκρουση: Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση στο νόημα μεταξύ της Αγγλικής έκδοσης των παρόντων Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε έκδοσης ή μετάφρασης, υπερισχύει η Αγγλική έκδοση.