Me seisomme Ukrainan rinnalla

Hinnasto

1. Yleiset säännökset

Kaikki hinnastossa mainitut isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit on kuvattu yksityiskohtaisesti Skycopin käyttöehdoissa. Hinnasto koskee asetuksen (C) Nro 261/2004 mukaisia maksuja. Jos Skycop tarjoaa muita palveluja, vastaavat maksut suoritetaan erikseen sovittujen ehtojen mukaisesti.

2. Vaatimuksen esittämisestä ei peritä maksua

Skycop hoitaa korvausvaatimuksen maksutta eikä veloita mitään, jos lentokorvausta ei saada perittyä lentoa suorittavalta lentoyhtiöltä (lentoyhtiöltä).

3. Skycopin palkkio

Jos korvausvaatimus hyväksytään ja lentokorvaus saadaan, sovittu osa lentokorvauksesta vähennetään lentoyhtiön suorittamasta lentokorvauksesta.

Skycopin palkkio:

Kaikista enintään 1 500 kilometrin pituisista lennoista, joiden osalta asiakkaalla on oikeus 250 euron lentokorvaukseen, Skycopin korvaus on 90,75 euroa, mukaan lukien sovellettava arvonlisävero.
Kaikista yli 1 500 kilometrin pituisista yhteisön sisäisistä lennoista ja kaikista 1 500–3 500 kilometrin pituisista lennoista, joiden osalta asiakkaalla on oikeus 400 euron korvaukseen, Skycopin korvaus on 145,20 euroa sisältäen sovellettavan arvonlisäveron.
Kaikkien muiden kuin edellä kuvattujen lentojen osalta, joiden osalta asiakkaalla on oikeus 600 euron korvaukseen, Skycopin korvaus on 217,80 euroa sisältäen sovellettavan arvonlisäveron.
Tapauksissa, joissa asiakkaalla on oikeus muuhun lentokorvauksen määrään, Skycopin korvaus on 36,3 % saadusta lentokorvauksesta sisältäen sovellettavan arvonlisäveron.4. Pravni postupci

4. Oikeudelliset menettelyt

Jos sovintosopimusta lentoyhtiön kanssa ei saada aikaan tai muissa tapauksissa, joissa lentokorvausten takaisinperintäprosessi olisi tehokkaampi ja/tai nopeampi, Skycop käynnistää oikeudellisen menettelyn ja on oikeutettu korotettuun korvaukseen oikeudellisesta menettelystä aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi (esim. oikeudenkäyntimaksut, käännöskulut, asianajopalkkiot, hallinnolliset kulut).

Skycopin korvaus oikeusmenettelyn yhteydessä:

Kaikista enintään 1 500 kilometrin pituisista lennoista, joiden osalta asiakkaalla on oikeus 250 euron lentokorvaukseen, Skycopin korvaus on 125 euroa, mukaan lukien sovellettava arvonlisävero.
Kaikista yli 1 500 kilometrin pituisista yhteisön sisäisistä lennoista ja kaikista 1 500-3 500 kilometrin pituisista lennoista, joiden osalta asiakkaalla on oikeus 400 euron korvaukseen, Skycopin korvaus on 200 euroa sisältäen sovellettavan arvonlisäveron.
Kaikkien muiden kuin edellä kuvattujen lentojen osalta, joiden osalta asiakkaalla on oikeus 600 euron korvaukseen, Skycopin korvaus on 300 euroa, mukaan lukien sovellettava arvonlisävero.
Tapauksissa, joissa asiakkaalla on oikeus muuhun lentokorvauksen määrään, Skycopin korvaus on 50 % saadusta lentokorvauksesta, mukaan lukien sovellettava arvonlisävero.5. Porez na dodatu vrijednost (PDV)

5. Arvonlisävero (alv)

Arvonlisävero on vahvistettu laissa, ja se määritetään lain mukaisesti.

Päivitetty – 19-01-2023