Skycop Care -jäsenyys

Updated - 2024-02-26

1. Yleiset säännökset

Kaikki tässä mainitut isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit on kuvattu yksityiskohtaisesti Skycopin yleisissä sopimusehdoissa.

2. Skycop Care -jäsenyyden ehdot ja edellytykset

2.1. Asiakas voi liittyä Skycop Care -jäseneksi ostamalla sen.

2.2. Skycop Care -jäsenyyden hinta ilmoitetaan asiakkaalle ostohetkellä, ja asiakkaan on maksettava se päästäkseen jäseneksi ja nauttiakseen tässä määritellyistä eduista. Skycop Care -jäsenyyden hinta on maksettava ostohetkellä ilmoitetulla ja määritellyllä tavalla.

2.3. Skycop tarjoaa Skycop Care -jäsenyyden i) varauskohtaisena tilauksena tai ii) kuukausi-, vuosi-, puolivuosi- tai neljännesvuositilauksena tai iii) enintään viiden hengen perhetilauksena. Skycop Care -jäsenyys kattaa korvausvaatimukset, jotka ovat peräisin varauksista, joita varten asiakas on ostanut Skycop Care -jäsenyyden, tai jotka ovat peräisin varauksista, jotka on tehty tietyn ajanjakson aikana.

2.4. Skycop Care -jäsenyys alkaa ostopäivästä. Skycop Care -jäsenyys kuukausi-, vuosi-, puolivuosi- tai neljännesvuositilauksena laskutetaan vastaavasti kuukausittain, vuosittain, puolivuosittain tai neljännesvuosittain, ja se uusitaan automaattisesti kuukaudeksi, vuodeksi, kuudeksi kuukaudeksi tai kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, ellei jäsen peruuta Skycop Care -jäsenyyttään. Peruutettu tilaus pysyy voimassa sen ajanjakson ajan, josta jäsen on maksanut. Jos jäsen ostaa Skycop Care -jäsenyyden muille henkilöille tai perhetilauksen, jäsenelle lähetetään vain yksi lasku, ja vain häneltä veloitetaan Skycop Care -jäsenyyksistä ja niiden automaattisesta uusimisesta. Perhetilauksen tapauksessa perhetilauksen järjestäjä on vastuussa maksuista ja tilauksen järjestämisestä, kuten jäsenten lisäämisestä ja poistamisesta, uusimisesta ja peruuttamisesta.

2.5. Hyväksyttyään ostoksen Jäsen saa vahvistuksen.

2.6. Skycop luopuu Jäsenille maksettavasta korvauksesta (jos sovelletaan) korvausvaatimuksen käsittelystä ja lentokorvauksen takaisinperinnästä Skycop Care -Jäsenyyden piiriin kuuluvan varauksen osalta.

2.7. Edut ovat henkilökohtaisia ja koskevat vain Jäsentä, mikä tarkoittaa, että Jäsenen on oltava nimetty matkustajaksi varauksessa, sekä tiettyyn määrään matkustajia (vahvistussähköpostin mukaan), jos he ovat mukana samassa varauksessa Jäsenen kanssa.

2.8. Skycopin korvausta ei makseta takaisin Jäsenelle varauksista, jotka ovat peräisin lennoista, jotka keskeytyivät ennen Skycop Care -jäsenyyden alkamista.

2.9. Skycop Care -jäsenyyttä ei voi siirtää. Jäsenen on ilmoitettava Skycopille välittömästi, jos hän saa tietää Jäsenyyden luvattomasta käytöstä.

2.10. Jäsenet, jotka ovat EU:n kuluttajasäädösten mukaisia kuluttajia, voivat peruuttaa Jäsenyytensä 14 päivän kuluessa ostosta ilman, että heidän tarvitsee ilmoittaa mitään perusteita. Peruuttamisoikeuden käyttäminen ja täyden hyvityksen saaminen edellyttää, että peruuttamisesta ilmoitetaan 14 päivän kuluessa ostosta ja että siinä ilmoitetaan selvästi, että Jäsen haluaa peruuttaa Skycop Care -Jäsenyyden. Jäsenelle tarjottavan palvelun luonteen vuoksi Jäsen ei voi peruuttaa Skycop Care -jäsenyyttä, jos hän on matkustanut Jäsenyyden kattamilla lennoilla. Peruuttamisilmoitus voidaan lähettää osoitteeseen: support@skycop.com.

2.11. Jos Skycop vastaanottaa peruutuksen yli 14 päivää Skycop Care -Jäsenyyden ostamisen jälkeen, Jäsenellä ei ole oikeutta Skycop Care -Jäsenyyden hinnan palautukseen.

2.12. Skycop Care -jäsenyyden hintaa ei hyvitetä, jos Jäsenen lento ei keskeytynyt tai Jäsen ei käyttänyt Skycopin palveluita tai jos Lentokorvausta ei jostain syystä saatu perittyä.

2.13. Jäsenen on esitettävä Vaatimus Skycopille 12 kuukauden kuluessa lennosta, jota varten Skycop Care -jäsenyys on ostettu. Skycop Care -jäsenyys päättyy 12 kuukauden kuluttua lennosta, jota varten Skycop Care -Jäsenyys ostettiin.

2.14. Kun Skycop Care -jäsenyys on peruutettu tai sen voimassaolo on päättynyt, Skycop ei enää luovu korvauksistaan.

2.15. Skycop pidättää oikeuden evätä Skycop Care -jäsenyyden keneltä tahansa henkilöltä.

2.16. Esittäessään korvausvaatimuksen Skycopille jäsenen on toimitettava todiste Skycop Care -jäsenyyden ostamisesta (esim. varausvahvistus).

2.17. Kaikkien henkilötietojen kerääminen ja käyttö on esitetty Skycopin tietosuojakäytännössä.

Keskeytettiinkö lentosi?

Muuta viivästynyt, peruttu tai ylivarattu lentosi korvaukseksi jopa 600 euroon asti!