Me seisomme Ukrainan rinnalla

Skycop Care -jäsenyys

1. Yleiset säännökset

Kaikki tässä olevat isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit on kuvattu yksityiskohtaisesti Skycopin Käyttöehdoissa.

2. Skycop Care -jäsenyyden ehdot ja edellytykset

2.1. Asiakas voi liittyä Skycop Care -jäseneksi ostamalla sen.

2.2. Skycop Care -jäsenyyden hinta ilmoitetaan asiakkaalle ostohetkellä, ja asiakkaan on maksettava se päästäkseen jäseneksi ja nauttiakseen tässä määritellyistä eduista. Skycop Care -jäsenyyden hinta on maksettava ostohetkellä ilmoitetulla ja määritellyllä tavalla.

2.3. Skycop tarjoaa Skycop Care -jäsenyyttä i) varauskohtaisena tilauksena tai ii) kuukausittaisena, vuosittaisena, puolivuosittaisena tai neljännesvuosittaisena tilauksena. Skycop Care -jäsenyys kattaa korvausvaatimukset, jotka ovat peräisin varauksesta, jota varten asiakas on ostanut Skycop Care -jäsenyyden, tai jotka ovat peräisin tietyn ajanjakson aikana tehdyistä varauksista.

2.4. Skycop Care -jäsenyys alkaa ostopäivänä. Skycop Care -Jäsenyys kuukausi-, vuosi-, puolivuosi- tai neljännesvuositilauksena laskutetaan vastaavasti kuukausittain, vuosittain, puolivuosittain tai neljännesvuosittain, ja se uusitaan automaattisesti kuukaudeksi, vuodeksi, kuudeksi kuukaudeksi tai kolmeksi kuukaudeksi, kunnes jäsen peruuttaa Skycop Care -jäsenyytensä. Peruutettu tilaus pysyy voimassa sen ajanjakson ajan, josta jäsen on jo maksanut. Jos Jäsen ostaa Skycop Care -jäsenyyden muille henkilöille, vain Jäsenelle lähetetään yksi lasku, ja vain jäseneltä veloitetaan Skycop Care -Jäsenyydestä ja sen automaattisesta uusimisesta.

2.5. Hyväksyttyään ostoksen Jäsen saa vahvistuksen.

2.6. Skycop luopuu Jäsenille maksettavasta korvauksesta (jos sovelletaan) korvausvaatimuksen käsittelystä ja lentokorvauksen takaisinperinnästä Skycop Care -Jäsenyyden piiriin kuuluvan varauksen osalta.

2.7. Edut ovat henkilökohtaisia ja koskevat vain Jäsentä, mikä tarkoittaa, että Jäsenen on oltava nimetty matkustajaksi varauksessa, sekä tiettyyn määrään matkustajia (vahvistussähköpostin mukaan), jos he ovat mukana samassa varauksessa Jäsenen kanssa.

2.8. Skycopin korvausta ei makseta takaisin Jäsenelle varauksista, jotka ovat peräisin lennoista, jotka keskeytyivät ennen Skycop Care -jäsenyyden alkamista.

2.9. Skycop Care -jäsenyyttä ei voi siirtää. Jäsenen on ilmoitettava Skycopille välittömästi, jos hän saa tietää Jäsenyyden luvattomasta käytöstä.

2.10. Jäsenet, jotka ovat EU:n kuluttajasäädösten mukaisia kuluttajia, voivat peruuttaa Jäsenyytensä 14 päivän kuluessa ostosta ilman, että heidän tarvitsee ilmoittaa mitään perusteita. Peruuttamisoikeuden käyttäminen ja täyden hyvityksen saaminen edellyttää, että peruuttamisesta ilmoitetaan 14 päivän kuluessa ostosta ja että siinä ilmoitetaan selvästi, että Jäsen haluaa peruuttaa Skycop Care -Jäsenyyden. Jäsenelle tarjottavan palvelun luonteen vuoksi Jäsen ei voi peruuttaa Skycop Care -jäsenyyttä, jos hän on matkustanut Jäsenyyden kattamilla lennoilla. Peruuttamisilmoitus voidaan lähettää osoitteeseen: support@skycop.com.

2.11. Jos Skycop vastaanottaa peruutuksen yli 14 päivää Skycop Care -Jäsenyyden ostamisen jälkeen, Jäsenellä ei ole oikeutta Skycop Care -Jäsenyyden hinnan palautukseen.

2.12. Skycop Care -jäsenyyden hintaa ei hyvitetä, jos Jäsenen lento ei keskeytynyt tai Jäsen ei käyttänyt Skycopin palveluita tai jos Lentokorvausta ei jostain syystä saatu perittyä.

2.13. Jäsenen on esitettävä Vaatimus Skycopille 12 kuukauden kuluessa lennosta, jota varten Skycop Care -jäsenyys on ostettu. Skycop Care -jäsenyys päättyy 12 kuukauden kuluttua lennosta, jota varten Skycop Care -Jäsenyys ostettiin.

2.14. Kun Skycop Care -jäsenyys on peruutettu tai sen voimassaolo on päättynyt, Skycop ei enää luovu korvauksistaan.

2.15. Skycop pidättää oikeuden evätä Skycop Care -jäsenyyden keneltä tahansa henkilöltä.

2.16. Esittäessään korvausvaatimuksen Skycopille jäsenen on toimitettava todiste Skycop Care -jäsenyyden ostamisesta (esim. varausvahvistus).

2.17. Kaikkien henkilötietojen kerääminen ja käyttö on esitetty Skycopin tietosuojakäytännössä.

Päivitetty – 29-03-2023