תנאי תוכנית “הזמן חבר”

Updated - 2024-06-21

 תנאי תוכנית “הזמן חבר”

1.1 Skycop.com UAB (“Skycop”) מציעה לך את ההזדמנות להזמין חברים דרך תוכנית “הזמן חבר” (“התוכנית”), המוצעת באתר האינטרנט בכתובת https://www.skycop.com (“האתר”).

1.2 בהשתתפות בתוכנית, אתה מחויב ומסכים להיות מחויב לתנאים וההגבלות של התוכנית (“התנאים”).

1.3 עליך להיות לפחות בן 18 כדי להשתמש בתוכנית.

1.4 תוכל לגשת לתוכנית על ידי לחיצה על הקישור בעמוד הראשי של האתר והשלמת טופס הבקשה. לאחר שתלחץ על הקישור, עקוב אחר ההוראות על המסך כדי להזמין חברים, בני משפחה או עמיתים לעבודה. לאחר שתבצע המלצה, תהפוך ל”ממליץ”. תינתן לך קישור המלצה ייחודי שיאפשר לך לקבל את ההטבות או המתנות המפורסמות באתר (“קישור אישי”). חברים, בני משפחה ו/או עמיתים לעבודה (“חברים”) שקיבלו הזמנה חייבים לעקוב אחר השלבים בהודעת ההזמנה על ידי לחיצה על קישור ההזמנה.

1.5 ממליץ אינו יכול להזמין את עצמו, ליצור חשבונות Skycop מרובים, פיקטיביים או מזויפים או להשתתף בתוכנית כחבר. אף משתמש אינו יכול להשתמש ביישום בניגוד לחוק, לזכויות Skycop או צד שלישי, או בכל דרך אחרת שתפגע במטרות התוכנית. בנוסף, ממליץ אינו יכול לשנות את התוכנית, לפעול בצורה הונאתית או להפריע לתפקודה, או להשתמש במערכות נוספות או במכשירים אחרים כדי להשתתף בתוכנית או לקבל כל הטבה אחרת כפי שנקבע בתנאים אלה.

1.6 ממליצים שיבצעו הזמנה מתאימה וחברים שישתמשו טוב בהזמנה יקבלו מתנה. המתנה על המלצה מתאימה אחת היא סכום של 50 אירו הן לממליץ והן לחבר לחשבונות הבנק שצוינו (“מתנה”). אם יש הבדל בין סכום המתנה שנקבע בתנאים אלה לבין סכום המתנה שנקבע באתר או מקור מידע אחר, סכום המתנה שנקבע באתר או מקור מידע אחר יחול.

1.7 בנוסף לעמידה מלאה בתנאים אלה, ממליץ וחברים הטוענים למתנה חייבים למלא את הדרישות הבאות: (1) החברים חייבים להגיש בקשה ל-Skycop; (2) בקשת החברים חייבת להיות מאושרת על ידי חברות התעופה.

1.8 לאחר שחברת התעופה מאשרת את בקשת החבר, הן החבר והן הממליץ יקבלו את המתנות.

1.9 Skycop שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאמת ולעבד כל עסקה מכל סיבה שהיא אם Skycop רואה צורך בכך. מתנות אינן ניתנות להחלפה במזומן ואינן ניתנות להעברה, מכירה, החלפה או המרה.

1.10 בהשתתפות בתוכנית, אתה מאשר שאתה מבין ומסכים ש-Skycop לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או אחר, כולל, אך לא מוגבל לנזקים בגין אובדן רווחים, אובדן מוניטין, אובדן שימוש, אובדן נתונים או כל נזק אחר לא חומרי.

1.11 בהשתתפות בתוכנית, אתה מאשר שאתה השולח האמיתי של האימיילים ומתחייב לפעול בהתאם לחוקים החלים. בהגשת כתובת אימייל או נתונים אישיים כחלק מהתוכנית, אתה מאשר שיש לך את ההרשאה וההסכמה הרלוונטיים. הפצה המונית של אימיילים, הפצה לזרים או כל שימוש אחר בשירותים באופן שאינו כפי שמתואר בתנאים אלה אסור בהחלט. זה עשוי להוות עילה לסיום מיידי של התוכנית ופעולה משפטית נוספת. Skycop אינה מחויבת לפקח על התוכנית או על תקשורות כלשהן, אך יש לה את הזכות לבחור לעשות זאת ולחסום כל תקשורת אימייל, להסיר תוכן בלתי הולם או לאסור כל שימוש נוסף בתוכנית. ממליצים וחברים שאינם מצייתים לתנאים אלה ולחוק יהיו אחראים לשפות את ישויות התוכנית וכל צד שלישי עבור כל נזק, עלות והוצאה שנגרמו להם עקב אימיילים בלתי הולמים כאלה.

1.12 ממליץ וחברים אחראים לשמירת הסודיות של כל הכניסות ומלא אחראים לכל הפעילויות המתבצעות דרכם. ממליץ וחברים מסכימים להודיע ​​ל-Skycop מיד אם הם חושדים שחשבונם נפרץ באופן לא חוקי. ממליץ וחברים מסכימים בנוסף ש-Skycop לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בפרטי הכניסה שלהם.

1.13 תקופת התוקף של התוכנית תצוין באתר או בערוצי תקשורת אחרים. Skycop שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לשנות או לסיים את התוכנית בכל עת מכל סיבה שהיא. Skycop שומרת לעצמה את הזכות להוציא כל ממליץ ו/או חבר מהשתתפות בתוכנית בכל עת אם הם לא יעמדו באחד מהתנאים של תנאים אלה.

1.14 בשל המגבלות החוקיות הרלוונטיות, אנשים בעלי חשבונות בנק בבנקים או מוסדות פיננסיים אחרים בלבנון, בלארוס, ליבריה, אפגניסטן, איראן, תימן, סודן, אינדונזיה, סין, מיאנמר, סוריה, חוף השנהב, בליז, רוסיה, מאלי, ונצואלה, זימבבואה, קוריאה הצפונית (הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה), סומליה, הרפובליקה המרכז אפריקאית, לוב, הפיליפינים, עיראק, קובה לא יוכלו לקבל את המתנה.

1.15 איסוף מידע ושימוש בכל הנתונים האישיים מוגדר במדיניות הפרטיות של Skycop. חוקי הרפובליקה של ליטא חלים על תוכנית זו.

שתף והרווח

הפכו את הטיסה שלכם שהתעכבה, בוטלה או הוזמנה יתר על המידה לפיצוי של עד 600 אירו!