“Preporuči-Prijatelja” Program Uvjeti i Odredbe

Updated - 2024-06-20

“Preporuči-Prijatelja” Program Uvjeti i Odredbe

1.1 Skycop.com UAB (“Skycop”) vam nudi priliku da preporučite prijatelje putem “Refer-a-friend” Programa (Program) koji je dostupan na web stranici https://www.skycop.com (Web stranica).

1.2 Sudjelovanjem u Programu obvezujete se i slažete da ćete se pridržavati ovih Uvjeta i Odredbi Programa (Uvjeti).

1.3 Morate imati najmanje 18 godina da biste koristili Program.

1.4 Programu možete pristupiti klikom na poveznicu na početnoj stranici Web stranice i ispunjavanjem obrasca za zahtjev. Kada kliknete na poveznicu, slijedite upute na ekranu da biste preporučili prijatelje, obitelj ili kolege. Kada date preporuku, postajete “Zagovornik”. Bit će vam dodijeljena jedinstvena poveznica za preporuku koja će vam omogućiti da primate koristi ili poklone reklamirane na Web stranici (“Osobna poveznica”). Prijatelji, članovi obitelji i/ili kolege (“Prijatelji”) koji su primili preporuku moraju slijediti korake u poruci o preporuci klikom na poveznicu za preporuku.

1.5 Zagovornik ne smije sam sebe preporučivati, kreirati više lažnih Skycop računa ili sudjelovati u Programu kao Prijatelj. Nijedan korisnik ne smije koristiti Aplikaciju kršeći bilo koji zakon, Skycopova ili prava treće strane ili na drugi način koji je štetan za svrhe Programa. Osim toga, Zagovornik ne smije manipulirati Programom, djelovati prevarantski ili ometati njegovo funkcioniranje, ili koristiti dodatne sustave ili druge uređaje za sudjelovanje u Programu ili za stjecanje bilo koje koristi osim one predviđene ovim Uvjetima.

1.6 Zagovornici koji daju odgovarajuću preporuku i Prijatelji koji na odgovarajući način koriste preporuku dobit će poklon. Poklon za jednu odgovarajuću preporuku iznosi 50 EUR za i Zagovornika i Prijatelja na njihove specificirane bankovne račune (“Poklon”). Ako postoji razlika između iznosa Poklona navedenog u ovim Uvjetima i iznosa Poklona navedenog na Web stranici ili drugim izvorima informacija, primjenjuje se iznos Poklona naveden na Web stranici ili drugim izvorima informacija.

1.7 Osim poštivanja i stroge pridržanosti ovih Uvjeta, Zagovornici i Prijatelji koji traže Poklon moraju ispuniti sljedeće zahtjeve: (1) Prijatelji moraju podnijeti zahtjev Skycopu; (2) Zahtjev Prijatelja mora biti odobren od strane aviokompanija.

1.8 Kada aviokompanija odobri zahtjev Prijatelja, i Prijatelj i Zagovornik dobijaju Poklone.

1.9 Skycop zadržava pravo da odbije verifikaciju i obradu bilo koje transakcije iz bilo kojeg razloga ako Skycop smatra da je to potrebno. Pokloni se ne mogu zamijeniti za gotovinu i ne mogu se prenijeti, prodati, trampiti ili zamijeniti.

1.10 Sudjelovanjem u Programu priznajete da razumijete i slažete se da Skycop neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili drugu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu za gubitak profita, gubitak dobre volje, gubitak upotrebe, gubitak podataka ili bilo koju drugu nematerijalnu štetu.

1.11 Sudjelovanjem u Programu potvrđujete da ste stvarni pošiljatelj emailova i da se morate pridržavati važećih zakona. Podnošenjem bilo koje email adrese ili osobnih podataka kao dio Programa potvrđujete da imate relevantnu dozvolu i suglasnost. Masovna distribucija emailova, distribucija nepoznatim osobama ili bilo koja druga uporaba usluga na način drugačiji od onog opisanog u ovim Uvjetima strogo je zabranjena. To može biti osnova za trenutni prekid Programa i daljnju pravnu akciju. Skycop nije obavezan nadgledati Program ili bilo koju komunikaciju. Ipak, Skycop ima pravo da odluči da to učini i da blokira bilo koju email komunikaciju, ukloni neprikladan sadržaj ili zabrani bilo kakvu daljnju uporabu Programa. Zagovornici i Prijatelji koji se ne pridržavaju ovih Uvjeta i zakona biće odgovorni za naknadu štete Programskim entitetima i bilo kojoj trećoj strani za sve štete, troškove i izdatke koje oni pretrpe zbog takvih neprikladnih emailova.

1.12 Zagovornici i Prijatelji su odgovorni za čuvanje povjerljivosti svih prijava i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju kroz njihovu uporabu. Zagovornici i Prijatelji se slažu da odmah obavijeste Skycop ako sumnjaju da je njihov račun nezakonito pristupljen. Zagovornici i Prijatelji se dalje slažu da Skycop neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu uslijed neovlaštene uporabe njihovih podataka za prijavu.

1.13 Period važenja Programa bit će naveden na Web stranici ili drugim komunikacionim kanalima. Skycop zadržava pravo da otkaže, izmijeni ili prekine Program u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga. Skycop zadržava pravo da isključi bilo kojeg Zagovornika i/ili Prijatelja iz sudjelovanja u Programu u bilo koje vrijeme ako ne ispunjavaju bilo koju od odredbi ovih Uvjeta.

1.14 Zbog relevantnih zakonskih ograničenja osobe sa bankovnim računima u bankama ili drugim financijskim institucijama u Libanonu, Bjelorusiji, Liberiji, Afganistanu, Iranu, Jemenu, Sudanu, Indoneziji, Kini, Mjanmaru, Siriji, Obali Slonovače, Belizeu, Rusiji, Maliju, Venecueli, Zimbabveu, Sjevernoj Koreji (Demokratska Narodna Republika Koreja), Somaliji, Centralnoafričkoj Republici, Libiji, Filipinima, Iraku, Kubi neće moći primiti Poklon.

1.15 Prikupljanje informacija i uporaba bilo kojih osobnih podataka definisana je u Skycopovoj Politici Privatnosti. Zakoni Republike Litvanije reguliraju ovaj Program.

Je li vaš let bio prekinut?

Pretvorite svoj odgodeni, otkazani ili prekapacitetan let u naknadu do €600!