Ukrajna mellett állunk

Adatvédelmi irányelvek

Ebben az Adatvédelmi Szabályzatban mi, a Skycop azt magyarázzuk el, hogy miként kezeljük személyes adatait, amikor ellátogat honlapunkra és használja szolgáltatásainkat.

Amikor első ízben látogat el weboldalunkra, arra fogjuk kérni, hogy egyezzen bele a sütik részünkről, a jelen feltételekkel összhangban, történő használatába.

Weboldalunk olyan adatvédelmi kontrollokat tartalmaz, amelyek az Ön számára is ellenőrzési lehetőséget biztosítanak arra, hogy eldönthesse: mi hogyan kezeljük személyes adatait. Az adatvédelmi kontrollok használatával eldöntheti, hogy szeretne-e direkt marketing kommunikációkat kapni, illetve korlátozhatja azon adatok mennyiségét, amelyeket mi a sütiken keresztül kapunk.

A jelen értesítésben az alábbi kérdésekre fog választ találni:

 • miként használjuk adatait;
 • mikor adjuk át adatait mások számára;
 • mennyi ideig tároljuk adatait;
 • mi a marketing politikánk;
 • milyen jogokkal rendelkezik személyes adataival kapcsolatban;
 • hogyan használjuk a sütiket;
 • egyéb olyan kérdések, amelyeket figyelembe kell vennie.

Bármilyen megkeresés esetén, vagy ha gyakorolni szeretné a jelen értesítésben biztosított jogait, akkor az ilyen megkereséseket és kéréseket a Kapcsolattartás szakaszban leírt lehetőségek igénybevételével adhatja, illetve teheti meg.

Adatvédelmi tisztviselőnkkel e-mailben veheti fel a kapcsolatot itt: privacy@skycop.com.

1. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT?

1.1. Ez a szakasz az alábbi információkkal szolgál:

 • az általunk kezelt személyes adatok kategóriái;
 • abban az esetben, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől kaptuk meg, akkor az ilyen adatok forrása és konkrét kategóriái;
 • azok a célok, amelyekkel kapcsolatban személyes adatait kezelhetjük;
 • az adatkezelés jogi alapjai.

1.2. Adatokat azzal kapcsolatban kezelünk, hogy Ön miként használja weboldalunkat és szolgáltatásainkat („felhasználási adatok“). A felhasználási adatok a következőket tartalmazhatják: az Ön IP címe, földrajzi helyzete, böngészőjének típusa és verziója, operációs rendszere, az ajánlás forrása, a látogatás hossza, a megtekintett oldalak és a weboldalon történt navigálás útvonalai, továbbá a szolgáltatás Ön által történő igénybe vételének időzítése, gyakorisága és mintázata. Az ilyen adatokat sütik felhasználásával és egyéb technológiák révén szerezzük be. Az ilyen adatokat azért kezeljük, hogy jobban megértsük azt, hogy Ön miként használja weboldalunkat és szolgáltatásainkat. Az ilyen adatkezelés jogi alapja a mi jogos érdekünk, konkrétan weboldalunk és szolgáltatásaink figyelemmel kísérése és fejlesztése.

1.3. Mi az Ön fiókjának adatait („fiókadatok“) kezeljük. A fiókadatok a következőket tartalmazhatják: az Ön neve és e-mail címe, telefonszáma, születési dátuma és más olyan adatok, amelyek Ön ad meg a regisztráció során. Mi az ilyen adatokat közvetlenül Öntől szerezzük be. A fiókadatokat a következő célokból kezeljük: weboldalunk üzemeltetése, szolgáltatásaink biztosítása, weboldalunk és szolgáltatásaink biztonságának garantálása, valamint az Önnel történő kommunikálás. Az ilyen adatkezelés jogi alapja az Ön és közöttünk létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére olyan lépések megtétele, hogy kössünk meg egy ilyen szerződést, továbbá jogos érdekünk, konkrétan weboldalunk és szolgáltatásaink figyelemmel kísérése és fejlesztése.

1.4. Olyan adatokat kezelünk, amelyek a szolgáltatások általunk az Ön részére történő biztosításával kapcsolatosak („szolgáltatás biztosításának adatai“). A szolgáltatás biztosításának adatai a következőket tartalmazhatják: az Ön kapcsolattartási adatai, a fizetés részletei és adatai, a szolgáltatásokkal kapcsolatban (a megfelelő légijáratra vonatkozó információk, az igényérvényesítéshez szükséges dokumentumok, a szolgáltatás biztosításának céljából szükséges kommunikáció és hasonló adatok). A szolgáltatások biztosításának adatait a szolgálatások biztosítása, nyújtása érdekében kezeljük, illetve azért, hogy megfelelő nyilvántartásokat vezessünk ezekről a tranzakciókról. Az ilyen adatkezelés jogi alapja az Ön és közöttünk létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére olyan lépések megtétele, hogy kössünk meg egy ilyen szerződést, továbbá jogos érdekeink, konkrétan weboldalunk és üzleti tevékenységünk megfelelő adminisztrálása.

1.5. Olyan adatokat is kezelhetünk, amelyeket Ön ad meg számunkra e-mail üzeneteinkre és hírleveleinkre történő feliratkozás céljából („üzenetküldési adatok“). Az üzenetküldési adatok kezelése abból a célból történik, hogy megfelelő üzeneteket és hírleveleket küldhessünk Önnek. Az ilyen adatkezelés jogi alapja az Ön által megadott hozzájárulás. Hasonlóképpen, ha korábban már biztosítottunk Önnek szolgáltatásokat weboldalunkon és Ön nem tiltakozott, akkor az üzenetküldési adatokat jogos érdekünk (konkrétan ügyfélkapcsolataink fenntartására és fejlesztésére irányuló törekvésünk) alapján is kezelhetjük.

1.6. Olyan adatokat is kezelhetünk, amelyek az Ön által számunkra megküldött bármilyen kommunikációval kapcsolatosak („levelezési adatok“). A levelezési adatok a következőket tartalmazhatják: a kommunikáció tartalma és a kommunikációval összefüggő metaadatok. Abban az esetben, ha a kommunikációra weboldalunkon keresztül kerül sor, a weboldal hozza létre a kommunikációval összefüggő metaadatokat a weboldal kapcsolattartási űrlapjainak felhasználásával. A levelezési adatok kezelésének céljai az Önnel folytatandó kommunikáció és a nyilvántartások vezetése. Az ilyen adatkezelés jogi alapját jogos érdekeink képezik, konkrétan weboldalunk és üzleti tevékenységünk megfelelő adminisztrálása, egységes és magas minőségű konzultáció gyakorlat biztosítása, valamint az Ön és munkatársaink között viták kivizsgálása.

1.7. A jelen értesítésben meghatározott személyes adatainak bármelyikét kezelhetjük, amennyiben ez jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, tekintet nélkül arra, hogy erre bírósági, közigazgatási vagy peren kívüli eljárás keretében van szükség. Az ilyen adatkezelés jogi alapját jogos érdekeink képezik, konkrétan a törvények által biztosított jogaink, valamint az Ön és mások törvények által biztosított jogainak védelme és érvényesítése.

1.8. A jelen értesítésben meghatározott személyes adatainak bármelyikét kezelhetjük, amennyiben ez biztosítási fedezet megszerzéséhez vagy fenntartásához, kockázatok kezeléséhez, vagy szakmai tanácsok beszerzéséhez szükségesek. Az ilyen adatkezelés jogi alapját jogos érdekeink, konkrétan üzleti tevékenységünk kockázatokkal szembeni megfelelő védelme képezik.

1.9. Azokon a konkrét célokon túlmenően, amelyek alapján a jelen szakaszban megjelölt személyes adatait kezelhetjük, ugyancsak bármelyik személyes adatát kezelhetjük akkor, ha az ilyen adatkezelés egy ránk vonatkozó jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, vagy pedig az Ön, továbbá egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek a megvédéséhez szükséges.

2. MIKOR ADJUK ÁT ADATAIT MÁSOK SZÁMÁRA?

2.1. Személyes adatait cégcsoportunk bármelyik tagjával (leányvállalatainkat és végső holdingtársaságunkat, illetve annak összes leányvállalatát is beleértve) közölhetjük, ha és amilyen mértékig ez szükséges a jelen értesítésben felsorolt célokból.

2.2. Személyes adatait közölhetjük biztosítóinkkal és/vagy szakmai tanácsadóinkkal, ha és amilyen mértékig ez szükséges biztosítási fedezet beszerzéséhez vagy fenntartásához, kockázatok kezeléséhez, szakmai tanácsok beszerzéséhez, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, tekintet nélkül arra, hogy erre bírósági, közigazgatási vagy peren kívüli eljárás keretében van szükség.

2.3. Személyes adatait fizetési szolgáltatónkkal is közölhetjük. A szolgáltatás biztosításával kapcsolatos adatokat csak olyan mértékben osztjuk meg fizetési szolgáltatóinkkal, amilyen mértékig ez a következő célokból szükséges: az Ön fizetéseinek feldolgozása, a pénzeszközök átutalása, panaszkezelés, vagy az ilyen fizetésekre és átutalásokra vonatkozó kérések/érdeklődések kezelése.

2.4. Személyes adatait más szolgáltatókkal (a weboldal hosztingját biztosító szolgáltatókat, a futárszolgáltatókat, a szerverszolgáltatókat és a szerverek karbantartását végző szolgáltatókat, valamint az e-mail szolgáltatókat beleértve) is közölhetjük, ha és amilyen mértékig ez konkrét szolgáltatások nyújtásához ésszerűen szükséges. Az összes ésszerű lépést megtesszük annak biztosítására, hogy az ilyen alvállalkozók megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket hozzanak az Ön személyes adatai biztonságának és titkosságának a garantálására.

2.5. Személyes adatainak a jelen szakaszban megjelölt konkrét közzétételein túlmenően , személyes adatait akkor is közölhetjük, ha ez egy ránk vonatkozó jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, vagy pedig az Ön, továbbá egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek a megvédéséhez szükséges.

2.6. A jelen szakaszban megjelölt személyek lehetnek Litvánián, az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívül letelepedett személyek is. Abban az esetben, ha személyes adatait ilyen személyekhez továbbítjuk, megtesszük az összes szükséges, illetve a jogi aktusokban megjelölt intézkedést annak biztosítására, hogy személyes adatai továbbra is megfelelően védje maradjanak.

3. MENNYI IDEIG TÁROLJUK ADATAIT?

3.1. Az általunk bármely célra vagy célokra kezelt személyes adatait nem őrizzük meg hosszabban, mint ameddig az az adott cél, vagy célok eléréséhez szükséges. Mindenesetre, ezek megőrzése nem történik az alábbiaknál hosszabb ideig:

 • a hozzáférési adatokat a fiók utolsó frissítését követő 3 évnél, illetve a szolgáltatások biztosításának végét követő 10 (tíz) évnél hosszabb ideig nem őrizzük meg ( a kettő közül az utóbb bekövetkezőt kell figyelembe venni);
 • a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos adatokat a szolgáltatások biztosításának végét követő 10 (tíz) évnél hosszabb ideig nem őrizzük meg;
 • az üzenetküldési adatokat a hozzájárulás megadását követő 2 (két) évnél hosszabb ideig nem őrizzük meg, vagy (adott esetben) az üzenetküldési adatokat a jelenlegi ügyfeleknek küldjük meg az ügyfélkapcsolatok fenntartása vagy fejlesztése érdekében, az adott szolgáltatások biztosításának végét követő 2 (két) évnél nem hosszabb ideig;
 • a kommunikációs adatok megőrzésére az ilyen kommunikáció befejezését követő 2 (két) hónapnál hosszabb ideig nem kerül sor.

3.2. Bizonyos esetekben nem tudjuk előre meghatározni azokat az időszakokat, amelyek során meg fogjuk őrizni személyes adatait. Vagyis a felhasználási adatok megőrzésére mindaddig sor kerül, amíg azok a megfelelő adatkezelési célokhoz szükségesek.

3.3. A jelen szakasz egyéb rendelkezései ellenére, személyes adatait továbbra is megőrizhetjük, ha erre egy ránk vonatkozó jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, vagy pedig az Ön, továbbá egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek a megvédéséhez van szükség.

4. MARKETING ÜZENETEK

4.1. Hozzájárulásának megadása esetén marketing üzeneteket küldünk Önnek e-mailben és/vagy SMS üzenetekben, hogy tájékoztassuk bármely olyan releváns információról, amely azzal kapcsolatos, hogy éppen mivel foglalkozunk.

4.2. Hasonlóképpen, ha korábban már biztosítottunk Önnek szolgáltatásokat és Ön nem tiltakozik, akkor tájékoztatni fogjuk azokról az egyéb termékeinkről, amelyek esetleg érdekelhetik, az ilyen termékekre vonatkozó egyéb információkat is beleértve.

4.3. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem szeretné kapni (opt-out) a marketing üzeneteket.

4.4. Ennek érdekében:

 • kiválaszthatja a marketing üzeneteink bármelyikében megtalálható megfelelő hivatkozást (linket);
 • felveheti velünk a kapcsolatot a Kapcsolatfelvétel szakaszban megadott bármelyik lehetőség igénybevételével.

4.5. Abban az esetben, ha a megadott lehetőségek bármelyikével él, akkor mi aktualizálni fogjuk profilját annak biztosítása érdekében, hogy a jövőben ne kapjon marketing üzeneteket.

4.6. Tájékoztatjuk, hogy mivel üzleti tevékenységeink egyre inkább szorosan összefüggő szolgáltatások hálózatából állnak, néhány napot is igénybe vehet az, hogy összes rendszerünket aktualizáljuk, így Ön továbbra is kaphat marketing üzeneteket az alatt, amíg kérésének feldolgozása folyamatban van.

4.7. A marketing üzenetekről történő leiratkozás ellenére továbbra is kaphat olyan marketing üzeneteket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szolgáltatások biztosításához.

5. AZ ÖN JOGAI

5.1. A jelen szakaszban összefoglaljuk azokat a jogokat, amelyekkel az adatvédelmi törvények értelmében rendelkezik. E jogok némelyike összetett, ezért az ilyen jogok esetében csupán a főbb vonatkozásokról adunk tájékoztatást. Ennek megfelelően azt javasoljuk, hogy olvassa el a vonatkozó törvényeket és a szabályozóhatóságok által az ezen jogokról kiadott teljes körű iránymutatásokat.

5.2. Az adatvédelmi törvény értelmében az Ön alapvető jogai a következők:

 • az adatokhoz való hozzáférés joga;
 • a helyesbítés joga (kérjük, vegye figyelembe, hogy a legtöbb ilyen jogot a fiókjába történő bejelentkezéssel gyakorolhatja itt);
 • a személyes adatai törlésére irányuló jog;
 • a személyes adatai kezelésének korlátozására irányuló jog;
 • a személyes adatai kezelése elleni tiltakozásra irányuló jog;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • panasznak egy felügyeleti hatósághoz történő benyújtására irányuló jog, és
 • a hozzájárulás visszavonásához való jog.

5.3. Az adatokhoz való hozzáférés joga. Önnek joga van megerősítést kérnie arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, és amennyiben igen, akkor joga van hozzáférni a személyes adatokhoz, bizonyos további információkat is beleértve. A további információk az adatkezelés céljaival , az érintett személyes adatok kategóriáival, valamint a személyes adatok címzettjeivel kapcsolatos részleteket foglalják magukban. A jogok és szabadságok mások számára történő biztosítását ez nem érinti, személyes adatainak egy másolati példányát átadjuk az Ön számára. Az első másolati példány biztosítása díjmentes, a további másolati példányok esetében viszont egy ésszerű díj számítható fel.

5.4. A helyesbítés joga. Önnek joga van ahhoz, hogy az Önről szóló személyes adatok bármilyen pontatlanságának helyesbítését kérje, figyelembe véve az adatkezelés céljait, továbbá ahhoz is, hogy az Önről szóló hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

5.5. Bizonyos esetekben Önnek joga van ahhoz, hogy kérje személyes adatainak törlését. Az ilyen körülmények közé tartoznak a következők: (i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyekből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (ii) Ön visszavonja a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatok kezelésére nincs más jogi alap; (iii) Ön az alkalmazandó adatvédelmi törvények alapján tiltakozik személyes adatai kezelése ellen; (iv) a feldolgozás direkt marketing célokat szolgál; vagy (v) a személyes adatokat jogellenesen kezelték. A törléshez való jog esetében azonban vannak bizonyos kizárások. Az ilyen kizárások azokat az eseteket foglalják magukban, amikor az adatkezelés szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) egy jogi követelménynek való megfeleléshez; vagy iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5.6. Bizonyos esetekben Önnek joga van ahhoz, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését. Ezek a körülmények a következők: (i) Ön vitatja személyes adatainak pontosságát; (ii) a kezelés törvénytelen, de Ön ellenzi a törlést; (iii) nekünk a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelésünk céljaihoz, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; és (iv) Ön ellenezte az adatkezelést és a tiltakozás ellenőrzése folyamatban van. Ahol ilyen alapon sor került az adatkezelés korlátozására, továbbra is folytathatjuk személyes adatainak tárolását, az ilyen adatok bármelyen egyéb módon történő további kezelésére azonban: (i) csak az Ön hozzájárulásával; (ii) jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából; (iii) egy másik személy jogainak megvédése céljából; vagy (iv) fontos közérdekkel kapcsolatos okok miatt kerülhet sor.

5.7. Önnek joga van ahhoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai általunk történő kezelése ellen, de csak akkor, ha az adatkezelés jogi alapja az, hogy az adatkezelés egy közérdekű feladat elvégzéséhez, vagy a mi, illetve egy harmadik fél jogos érdekeinek céljából szükséges. Ilyen tiltakozása esetén felhagyunk a személyes adatok kezelésével, kivéve, ha be tudjuk mutatni, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

5.8. 5.8. Önnek joga van tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait direkt marketing célokból kezeljük (a direkt marketing célokat szolgáló profilalkotást is beleértve). Ha ilyen értelemben tiltakozik, akkor felhagyunk személyes adatai e célból történő kezelésével.

5.9. A saját helyzetével kapcsolatos indokok alapján Önnek joga van tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait tudományos vagy történelmi kutatási, vagy statisztikai célokból kezeljük, kivéve ha a feldolgozás egy közérdekből elvégzett feladat teljesítéséhez szükséges.

5.10. Az adathordozhatósághoz való jog. Amennyiben személyes adatai részünkről történő kezelésének a jogi alapja:

 • hozzájárulás; vagy
 • egy szerződés teljesítése, vagy egy szerződés megkötése előtt az ilyen szerződés megkötéséhez az Ön kérésére megteendő lépések,

akkor joga van arra, hogy személyes adatait egy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk. Ezt a jogot azonban nem lehet alkalmazni akkor, ha az hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

5.11. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak részünkről történő feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényeket, akkor joga van arra, hogy panaszt nyújtson be egy, az adatvédelemért felelős felügyeleti hatósághoz. Ezt a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti uniós tagállamban teheti meg. Adatkezelésünket Litvánia Állami Adatvédelmi Felügyelősége (székhelye: A. Juozapavičiaus St. 6, LT-09310, www.ada.lt.) felügyeli.

5.12. 5.12. Ha személyes adatai részünkről történő kezelésének a jogalapja hozzájárulás, akkor Önnek joga van arra, hogy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

5.13. A jelen szakaszban, vagy a weboldalon megjelölt konkrét intézkedéseken túlmenően, az itt megjelölt jogainak bármelyikét a velünk történt kapcsolatfelvétel útján (lásd a Kapcsolattartás c. részt) is gyakorolhatja.

6. A SÜTIKRŐL

6.1. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek egy webszerver által az Ön webböngészőjébe elküldött azonosítót tartalmaznak és amelynek tárolása a böngészőben történik. Az azonosítót ezután minden egyes olyan alkalommal visszaküldik a szervernek, amikor a böngésző egy oldalt kér le a szervertől.

6.2. A sütik tipikusan nem tartalmaznak semmi olyan információt, ami személy szerint azonosítana egy felhasználót, de az általunk Önről tárolt személyes adatok összekapcsolhatók a sütikben tárolt és a sütikből kinyert adatokkal.

7. AZ ÁLTALUNK HASZNÁLT SÜTIK

Weboldalunkon sütik három fő típusát használjuk az alábbi célokra:

 • Szükséges sütik – a weboldal megfelelő működésének, az ügyfelek és adataik biztonságának, a kiváló minőségű szolgáltatások nyújtásának és egy fiók egyszerű beállításának a biztosítására használatosa;
 • Funkcionális sütik – a weboldal felhasználói élményének javítására, a rendszer használatának elemzésére és, ezekkel összhangban, a szolgáltatások biztosításának javítására használatosak;
 • Hirdetési sütik – a felhasználó online viselkedésének megfigyelésére és, az ilyen információkkal összhangban, a marketing kampányok optimalizálására használatosak.

8. A SZOLGÁLTATÓINK ÁLTAL HASZNÁLT SÜTIK

8.1. Szolgáltatóink sütiket használnak és ezek a sütik az Ön számítógépén tárolhatók akkor, amikor ellátogat weboldalunkra.

8.2. A következőket használjuk:

 • Zopim sütik, amelyek lehetővé teszik a problémákat tapasztaló felhasználók számára, hogy valós időben lépjenek velünk kapcsolatba. Az ilyen célra használatos sütik segítenek bennünket abban, hogy felgyorsítsuk az ügyfélszolgálat biztosítását ügyfeleink számára. A Zopim adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • Cloudfare sütik a weboldalt meglátogató felhasználók azonosítására és a biztonsági beállítások adaptálására. Az ilyen célra használt sütik segítenek bennünket abban, hogy megvédhessük mind weboldalunkat, mind pedig annak felhasználóit. A Cloudfare adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • Google Analytics sütik weboldalunk forgalmának megfigyelésére. Az ezen célra használatos sütik segítenek bennünket a weboldal hibáinak felderítésében, valamint a weboldal sávszélességének a mérésében. A Google Analytics adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • A Facebook (login) sütik lehetővé teszik felhasználóink számára, hogy fiókot hozzanak létre weboldalunkon. Az ezen célra használatos sütik segítenek bennünket abban, hogy alternatív módot biztosítsunk egy fiók felállítására. A Facebook adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • A Google (login) sütik lehetővé teszik felhasználóink számára, hogy fiókot hozzanak létre weboldalunkon. Az ezen célra használatos sütik segítenek bennünket abban, hogy alternatív módot biztosítsunk egy fiók felállítására. A Google adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • Youtube sütik a Youtube-ba feltöltött tartalom weboldalunkon történő megjelenítésére. Az ezen célra használatos sütik segítenek bennünket abban, hogy fenntartsuk az integritást, továbbá informatív és dinamikus weboldalt hozzunk létre. A Youtube adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • Twitter sütik a Twitteren posztolt tartalom weboldalunkon történő megjelenítésére. Az ezen célra használatos sütik segítenek bennünket abban, hogy fenntartsuk az integritást, továbbá informatív és dinamikus weboldalt hozzunk létre. A Twitter adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • Hotjar sütik annak megfigyelésére, hogy a felhasználók miként használják weboldalunkat. Az ezen célra használatos sütik segítenek bennünket abban, hogy megfigyeljük a weboldal teljesítményét és elemezzük azt, hogy miként tudjuk fejleszteni weboldalunkat. A Hotjar adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • Yandex sütik a felhasználó által használt eszköz, valamint a felhasználó weboldalunkon tanúsított viselkedésének azonosítására. Az ezen célra használatos sütik segítenek bennünket abban, hogy a konkrét felhasználóra/eszközre adaptáljuk weboldalunk beállításait és elemezzük azt, hogy miként tudjuk fejleszteni platformunkat. A Yandex adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • Google Maps sütik a felhasználók lokációjának a meghatározására (ha a felhasználó engedélyezi őket). Az ezen célra használatos sütik segítenek bennünket abban, hogy adaptáljuk a weboldal beállításait a felhasználó lokációjával összhangban és javítsuk a felhasználói élményt weboldalunkon. A Google Maps adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • Doubleclick sütik a hirdetések felhasználóink számára történő megjelenítésének az ellenőrzésére. Az ezen célra használatos sütik segítenek bennünket abban, hogy megkülönböztessük azokat a felhasználókat, akik már használják szolgáltatásainkat és csökkentsék vagy hagyják abba reklámjainknak az ilyen felhasználók számára történő megjelenítését. A Doubleclick adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • Facebook sütik a hirdetések felhasználóink számára történő megjelenítésének kezelésére. Az ezen célra használatos sütik segítenek bennünket abban, hogy megkülönböztessük azokat a felhasználókat, akik már használják szolgáltatásainkat és csökkentsék vagy hagyják abba reklámjainknak az ilyen felhasználók számára történő megjelenítését. A Facebook adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:
 • Google Tag Manager sütik a hirdetési sütik ellenőrzésére. Az ezen célra használatos sütik segítenek bennünket abban, hogy megfelelően terjeszthessük a hirdetéseket felhasználóink számára. A Google Tag Manager adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:

9. HOGYAN TUDJA KEZELNI A SÜTIKET?

9.1. A legtöbb böngésző lehetővé teszi az Ön számára azt, hogy elutasítsa a sütik elfogadását, illetve azt, hogy törölje őket. Az erre szolgáló módszerek böngészőről böngészőre, és verzióról verzióra változnak. A sütik letiltásáról és törléséről azonban naprakész információkat szerezhet a megfelelő böngészők weboldalán biztosított információkon keresztül, ilyenek például a Chrome, a Firefox, az Internet Explorer és a Safari.

9.2. Az összes süti letiltása negatív hatást gyakorol sok weboldal használhatóságára.

9.3. Ha letilt sütiket, akkor nem tudja használni weboldalunk összes jellemzőjét.

10. SÜTI PRIORITÁSOK

A sütik weboldalunkon történő használatával kapcsolatos prioritásait ide ellátogatva kezelheti.

11. HARMADIK FELEK WEBOLDALAI

Weboldalunkon partneroldalakra, információs forrásokra és kapcsolt felek weboldalaira mutató, illetve ezekről a mi weboldalunkra mutató hivatkozásokat (linkeket) találhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hivatkozásokra történő kattintással meglátogatott harmadik felek weboldalainak is megvannak a saját adatvédelmi szabályzataik, illetve, hogy mi nem vállalunk felelősséget ezekért az adatvédelmi szabályzatokért. Azt javasoljuk, hogy mielőtt bármilyen személyes adatokat megadna az ilyen weboldalakon, tanulmányozza adatvédelmi szabályzataikat.

12. GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAI

12.1. Weboldalunkat és szolgáltatásainkat 16 éves életkor feletti személyeknek szánjuk.

12.2. A fent megadottnál fiatalabb személyek személyes adatait csak a szülői jogok birtokosa által megadott ilyen értelmű engedély birtokában kezeljük.

12.3. Ha oka van azt gondolni, hogy ennél az életkornál fiatalabb személy személyes adatait tároljuk adatbázisainkban anélkül, hogy beleegyezéssel rendelkeznénk a szülői jogok birtokosától, akkor törölni fogjuk ezeket a személyes adatokat.

13. ADATAINAK FRISSÍTÉSE

Kérjük, tájékoztasson bennünket, ha az Önről tárolt személyes adatait helyesbíteni vagy frissíteni szükséges.

14. AZ ÉRTESÍTÉS VÁLTOZÁSAI

A jelen értesítés bármilyen változtatásait a weboldalon jelentetjük meg, jelentős változások esetén pedig erről e-mailben tájékoztathatjuk.

Frissítve – 27-07-2021