Ukrajna mellett állunk

Skycop Care tagság

1. Általános rendelkezések

Az Árlistában nagy kezdőbetűvel szereplő összes kifejezés részletes leírása a Skycop Szolgáltatási Feltételeiben található.

2. A Skycop Care tagság szerződési feltételei

2.1. Az Ügyfél azzal csatlakozhat a Skycop Care tagsághoz, hogy megvásárolja azt.

2.2. A Skycop Care tagság árát a vásárlás időpontjában hozzuk az Ügyfél tudomására, amelyet az Ügyfélnek meg kell fizetnie ahhoz, hogy taggá váljon és élvezze az itt meghatározott előnyöket. A Skycop Care tagság árát a vásárlás időpontjában megadott és meghatározott módozatokkal kell megfizetni.

2.3. A Skycop a Skycop Care tagságot a következő módozatokban kínálja i) foglalásonkénti előfizetés, vagy ii) havi, éves, féléves, illetve negyedéves előfizetés. A Skycop Care tagság azokat az Igénybejelentéseket fedezi, amelyek azokból a foglalásokból származnak, amelyekre az Ügyfél megvásárolta a Skycop Care tagságot, vagy pedig amelyek a megadott időszakon belül történt foglalásokból származnak.

2.4. A Skycop Care tagság a vásárlás napján indul. A Skycop Care tagságot havi, éves, féléves vagy negyedéves előfizetésként havonta, évente, félévente vagy negyedévente számlázzuk, és kivéve ha a Tag tagsága megszüntetése mellett dönt, az ezt követően automatikusan megújul egy hónapra, éves, hat hónapos vagy három hónapos időszakra. A lemondott előfizetés továbbra is aktív marad arra az időszakra vonatkozóan, amelyet a Tag már kifizetett. Ha a Tag a Skycop Care tagságot más személyek számára vásárolja meg, akkor a Tag számára csak egy számlát bocsátunk ki és a Skycop Care tagságokért és azok automatikus megújításáért csak a Tag számára számítjuk fel a díjat.

2.5. A vásárlás elfogadásakor a Tag egy visszaigazolást kap.

2.6. A tagok számára a Skycop elengedi az Igénybejelentés érvényesítéséért, valamint a Légijárati Kártalanítás behajtásáért járó javadalmazást (ha ez alkalmazható) azon foglalásokra vonatkozóan, amelyeket fedez a Skycop Care tagság.

2.7. Az előnyök személyesek és csak a Tagra alkalmazandók, ami azt jelenti, hogy a Tagot utasként kell megnevezni a foglalásban, továbbá az utasok egy bizonyos számára (amint azt a visszaigazoló e-mail megjelöli), feltéve, hogy ők is ugyanabban a foglalásban szerepelnek, mint a Tag.

2.8. A Skycop javadalmazását nem térítjük vissza a Tag számára azon foglalásokra vonatkozóan, amelyek olyan repülőutakból származnak, amelyek esetében a zavarok a Skycop Care tagság kezdete előtt következtek be.

2.9. A Skycop Care tagság nem átruházható. A Tagnak azonnal értesítenie kell a Skycopot, ha és amikor tudomására jut, hogy a tagságot felhatalmazás nélkül vették igénybe.

2.10. 2.10. Az EU fogyasztói rendeletei értelmében fogyasztónak minősülő tagok a vásárlástól számított 14 napon belül okok megjelölése nélkül állhatnak el a Tagságtól. Az elállásra vonatkozó jog gyakorlásához, és a teljes körű visszatérítés fogadásához az elállást egy, a vásárlástól számított 14 napos időszakon belül kell kommunikálni és világosan meg kell jelölni benne azt, hogy a Tag el szeretne állni a Skycop Care tagságtól. A Tagnak nyújtott szolgáltatás jellege miatt sajnos a Tag nem léphet vissza a Skycop Care tagságtól, ha a Tag már utazott bármely olyan légijárattal, amelyre a tagság vonatkozott. Az elállást erre az e-mail címre lehet elküldeni: support@skycop.com.

2.11. Ha a Skycop a lemondást a Skycop Care Tagság megvásárlásától számított 14 napon túl kapja meg, akkor a Tag a Skycop Care Tagság árából semmilyen visszatérítésre nem lesz jogosult.

2.12. A Skycop Care Tagság árának visszatérítésére nem kerül sor, ha a Tag légijáratát nem érintette zavar, vagy ha a Tag nem vett igénybe a Skycop szolgáltatásokat, vagy ha a Légijárat Kártalanítást bármilyen ok miatt nem térítették vissza.

2.13. A Tagnak a Skycop felé az Igénybejelentést annak a légijáratnak az időpontjától számított 12 hónapon belül kell benyújtania, amelyre a Skycop Care Tagságot vásárolták. 12 hónappal azon légijárat időpontját követően, amelyre a Skycop Care Tagságot vásárolták, a a Skycop Care Tagság lejár.

2.14. A Skycop Care Tagság lemondását vagy lejártát követően a Skycop a továbbiakban már nem mond le javadalmazásáról.

2.15. A Skycop fenntartja a jogot arra, hogy a Skycop Care Tagság megadását bármely személy esetében megtagadja.

2.16. Egy Igénybejelentésnek a Skycop felé történő benyújtásakor a Tag bemutatja a Skycop Care Tagság vásárlásáról szóló bizonyítékot (például a foglalás visszaigazolását).

2.17. Az adatok gyűjtésével és bármely személyes adat felhasználásával kapcsolatos szabályokat a Skycop Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

Frissítve – 16-03-2023