Գնացուցակ

Updated - 2024-05-01

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

1. Ընդհանուր դրույթներ

Գնացուցակում ներկայացված բոլոր մեծատառով տերմինները մանրամասն նկարագրված են Skycop-ի Ընդհանուր Դրույթներում և Պայմաններում։ Գնացուցակը տարածվում է Չվերթի Փոխհատուցման Կանոնակարգի Կանոնակարգի  համաձայն վճարումների վրա։ Եթե Skycop-ն առաջարկում է որևէ այլ ծառայություն, ապա համապատասխան գումարները վճարվում են առանձին համաձայնեցված պայմաններով:

2. Ոչ մի վճար Պահանջի ներկայացման համար

Skycop-ը անվճար հետամուտ է լինում Պահանջին և ոչինչ չի գանձում, եթե Չվերթի Փոխհատուցումը չի վերադարձվում թռիչք իրականացնող փոխադրողից (ավիաընկերությունից):

3. Skycop-ի վարձատրություն

Եթե Պահանջը հաջողվում է, և Չվերթի Փոխհատուցումը ստացվում է, ավիաընկերության կողմից վճարված Չվերթի Փոխհատուցման համաձայնեցված մասը կհանվի:

Skycop-ի վարձատրություն

1500 կմ կամ ավելի քիչ հեռավորության բոլոր թռիչքների դեպքում, որտեղ Հաճախորդն իրավունք ունի թռիչքի համար 250 եվրոյի չափով փոխհատուցում ստանալ, Skycop-ի վարձատրությունը կազմում է 110,00 եվրո՝ ներառյալ գործող ԱԱՀ-ն։
Ներհամայնքային բոլոր 1 500 կմ-ից ավել թռիչքների դեպքում և 1 500 կմ-ից 3 500 կմ հեռավորության վրա գտնվող բոլոր թռիչքների դեպքում, որտեղ Հաճախորդն իրավունք ունի ստանալ 400 եվրո փոխհատուցում, Skycop-ի վարձատրությունը կազմում է 176,00 եվրո՝ ներառյալ գործող ԱԱՀ:
Վերը չնկարագրված բոլոր թռիչքների դեպքում, որտեղ Հաճախորդը իրավունք ունի ստանալ 600 եվրո փոխհատուցում, Skycop-ի վարձատրությունը կազմում է 264,00 եվրո՝ ներառյալ գործող ԱԱՀ-ն:
Այն դեպքերում, երբ Հաճախորդն իրավունք ունի օգտվել Չվերթի Փոխհատուցման այլ չափից, Skycop-ի վարձատրությունը կկազմի ստացված Չվերթի Փոխհատուցման 44%-ը՝ ներառյալ գործող ԱԱՀ-ն:

4. Իրավական Վարույթ

Եթե ավիաընկերության հետ համաձայնություն ձեռք չբերվի, կամ այլ դեպքերում, երբ Չվերթի Փոխհատուցման վերականգնման գործընթացը կլինի ավելի արդյունավետ և (կամ) ավելի արագ, Skycop-ը կսկսի Իրավական Վարույթ և կստանա բարձր վարձատրության իրավունք՝ Իրավական Վարույթի (օրինակ՝ դատական ծախսեր, թարգմանչական ծախսեր, փաստաբանական վճարներ, վարչական ծախսեր) լրացուցիչ ծախսերը հոգալու համար

Skycop-ի վարձատրությունը Իրավական Վարույթի դեպքում.

1500 կմ կամ ավելի քիչ հեռավորության բոլոր թռիչքների դեպքում, որտեղ Հաճախորդն իրավունք ունի ստանալու 250 եվրո Չվերթի Փոխհատուցում, Skycop-ի վարձատրությունը կազմում է 125 եվրո՝ ներառյալ գործող ԱԱՀ-ն:
Ներհամայնքային բոլոր 1500 կմ-ից ավելի թռիչքների դեպքում և 1500 կմ-ից 3500 կմ հեռավորության վրա գտնվող բոլոր թռիչքների դեպքում, որտեղ Հաճախորդն իրավունք ունի ստանալ 400 եվրո փոխհատուցում, Skycop-ի վարձատրությունը կազմում է 200 եվրո՝ ներառյալ գործող ԱԱՀ-ն։
Վերը չնկարագրված բոլոր թռիչքների դեպքում, որտեղ Հաճախորդն իրավունք ունի ստանալ 600 եվրո փոխհատուցում, Skycop-ի վարձատրությունը կազմում է 300 եվրո՝ ներառյալ գործող ԱԱՀ-ն:
Այն դեպքերում, երբ Հաճախորդն իրավունք ունի օգտվել Չվերթի Փոխհատուցման այլ չափից, Skycop-ի վարձատրությունը կկազմի ստացված Չվերթի Փոխհատուցման 50%-ը՝ ներառյալ գործող ԱԱՀ-ն:

5. Ավելացված Արժեքի Հարկ (ԱԱՀ)

ԱԱՀ սահմանվում է օրենքով և կհստակեցվի օրենքով։

Ձեր թռիչքը խաթարվե՞լ է:

Ձեր ուշացած, չեղարկված կամ գերամրագրված չվերթը վերածեք մինչև €600" "փոխհատուցման: