We stand with Ukraine

Գաղտնիության քաղաքականություն

Այս գաղտնիության քաղաքականության մեջ մենք՝ Skycop-ը, բացատրում ենք, թե ինչպես ենք վարվում ձեր անձնական տվյալների հետ, երբ այցելում եք մեր կայք և օգտվում մեր ծառայություններից:

Մենք կխնդրենք ձեզ համաձայնել մեր կողմից cooki-ների օգտագործմանը՝ համաձայն սույն ծանուցման պայմանների, երբ առաջին անգամ այցելեք մեր կայք:

Մեր կայքը ներառում է գաղտնիության հսկողություն, որն տրամադրում է ձեզ վերահսկողություն՝ որոշելով, թե ինչպես ենք մենք մշակելու ձեր անձնական տվյալները: Գաղտնիության վերահսկման միջոցով դուք կարող եք նշել, թե արդյոք ցանկանում եք ստանալ ուղղակի մարքեթինգային հաղորդակցություններ, ինչպես նաև սահմանափակել տեղեկատվության քանակը, որը մենք ստանում ենք cooki-ների միջոցով:

Այս ծանուցման մեջ դուք կգտնեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 • Ինչպե՞ս ենք մենք օգտագործում ձեր տվյալները.
 • Ե՞րբ ենք մենք տրամադրում ենք ձեր տվյալները ուրիշներին.
 • Որքա՞ն ժամանակ ենք մենք պահպանում ձեր տվյալները․
 • Ինչպիսի՞ն է մեր շուկայավարման քաղաքականությունը․
 • անձնական տվյալների հետ կապված ի՞նչ իրավունքներ ունեք,
 • ինչպե՞ս ենք մենք օգտագործում cooki-ները
 • այլ հարցեր, որոնք դուք պետք է հաշվի առնեք:

Հարցումների դեպքում կամ եթե ցանկանում եք օգտվել սույն ծանուցման մեջ նշված ձեր իրավունքներից որևէ մեկից, կարող եք ներկայացնել նման հարցումները և հայցերը Կոնտակտներ բաժնի միջոցով:

Դուք կարող եք կապվել մեր տվյալների պաշտպանության պատասխանատուի հետ էլ.փոստի միջոցով. privacy@skycop.com

1. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ՁԵՐ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

1.1. Այս բաժինը տրամադրում է հետևյալ տեղեկատվությունը.

 • անձնական տվյալների կատեգորիաներ, որոնք մենք մշակում ենք.
 • անձնական տվյալները, որոնք մենք ուղղակիորեն ձեզանից չենք ստացել, այդ տվյալների աղբյուրը և կոնկրետ կատեգորիաները.
 • նպատակները, որոնց համար մենք կարող ենք մշակել ձեր անձնական տվյալները.
 • մշակման իրավական հիմքերը.

1.2. Մենք մշակում ենք տվյալները ձեր կողմից մեր կայքի և ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ („usage data“). Օգտագործման տվյալները կարող են ներառել ձեր IP հասցեն, աշխարհագրական դիրքը, դիտարկիչի տեսակը և տարբերակը, օպերացիոն համակարգը, ուղղորդման աղբյուրը, այցելության տևողությունը, էջերի դիտումները և վեբկայքերի նավիգացիոն ուղիները, ինչպես նաև տեղեկություններ ձեր ծառայության օգտագործման ժամանակի, հաճախականության և օրինաչափության մասին: Մենք նման տվյալներ ենք ստանում cooki-ների և նմանատիպ տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով: Մենք մշակում ենք նման տվյալները՝ ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչպես եք դուք օգտագործում մեր կայքը և ծառայությունները: Այս մշակման իրավական հիմքը մեր օրինական շահն է, այն է՝ վերահսկելն ու կատարելագործել մեր կայքը և ծառայությունները:

1.3. Մենք մշակում ենք ձեր հաշվի տվյալները („account data“): Հաշվի տվյալները կարող են ներառել ձեր անունը և էլ.փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը, ծննդյան ամսաթիվը և այլ տվյալներ, որոնք դուք տրամադրում եք գրանցվելիս: Մենք նման տվյալներ ենք ստանում անմիջապես ձեզանից: Մենք մշակում ենք հաշվի տվյալները՝ մեր կայքի գործարկման, մեր ծառայությունները մատուցելու, մեր կայքի և ծառայությունների անվտանգությունն ապահովելու և ձեզ հետ շփվելու նպատակով: Այս մշակման իրավական հիմքը ձեր և մեր միջև պայմանագրի կատարումն է և/կամ ձեր խնդրանքով քայլեր ձեռնարկելը նման պայմանագիր կնքելու համար, ինչպես նաև մեր օրինական շահերը, այն է՝ մոնիտորինգը և կատարելագործումը մեր կայքի և ծառայությունների վրա:

1.4. Մենք մշակում ենք տեղեկատվությունը, որը վերաբերում է մեր կողմից ձեզ ծառայությունների մատուցմանը: („service provision data“). Ծառայությունների մատուցման տվյալները կարող են ներառել ձեր կոնտակտային տվյալները, վճարման մանրամասները և ծառայությունների հետ կապված տեղեկությունները (տեղեկատվություն համապատասխան թռիչքի մասին, պահանջի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր, ծառայությունների մատուցման նպատակով հաղորդակցություն և այլն): Ծառայությունների մատուցման տվյալները մշակվում են ծառայություններ մատուցելու և այդ գործարքների վերաբերյալ պատշաճ գրառումներ պահելու համար: Այս մշակման իրավական հիմքը ձեր և մեր միջև պայմանագրի կատարումն է և/կամ ձեր խնդրանքով քայլեր ձեռնարկելը նման պայմանագիր կնքելու համար և մեր օրինական շահերը, մասնավորապես՝ մեր կայքի և բիզնեսի պատշաճ կառավարումը:

1.5. Մենք կարող ենք մշակել տեղեկատվությունը, որը դուք տրամադրում եք մեզ՝ մեր էլ. հաղորդագրություններին և տեղեկագրերին բաժանորդագրվելու նպատակով („messaging data“): Հաղորդագրությունների տվյալները մշակվում են՝ ձեզ համապատասխան տեղեկագրեր ուղարկելու համար: Այս մշակման իրավական հիմքը ձեր համաձայնությունն է: Բացի այդ, եթե մենք արդեն ծառայություններ ենք մատուցել ձեզ համար մեր կայքում, և դուք դեմ չեք, մենք կարող ենք նաև մշակել հաղորդագրությունների տվյալները՝ ելնելով մեր օրինական շահերից, մասնավորապես՝ հաճախորդների հետ հարաբերությունները պահպանելու և բարելավելու նպատակով:

1.6. Մենք կարող ենք մշակել տեղեկատվությունը, որը վերաբերում է ցանկացած հաղորդակցության, որը դուք ուղարկում եք մեզ („correspondence data“): Նամակագրության տվյալները կարող են ներառել հաղորդակցության բովանդակությունը և հաղորդակցության հետ կապված մետատվյալները: Մեր կայքի միջոցով հաղորդակցվելու դեպքում կայքը կստեղծի մետատվյալներ՝ կապված կայքի կոնտակտային ձևերի միջոցով կատարված հաղորդակցությունների հետ: Նամակագրության տվյալները մշակվում են ձեզ հետ հաղորդակցվելու և հաշվառում պահելու նպատակով: Այս մշակման իրավական հիմքը մեր օրինական շահերն են, մասնավորապես՝ մեր կայքի և բիզնեսի պատշաճ կառավարումը, միատեսակ և բարձրորակ խորհրդատվական պրակտիկայի ապահովումը, ձեր և մեր աշխատակիցների միջև վեճերի քննությունը:

1.7. Մենք կարող ենք մշակել այս ծանուցման մեջ նշված ձեր ցանկացած անձնական տվյալ, երբ դա անհրաժեշտ է իրավական հայցերի հաստատման, իրականացման կամ պաշտպանության համար՝ լինի դա դատական վարույթում, թե վարչական կամ արտադատական ընթացակարգով: Այս մշակման իրավական հիմքը մեր օրինական շահերն են, մասնավորապես՝ մեր օրինական իրավունքների պաշտպանությունն ու հաստատումը, ձեր օրինական իրավունքները և այլոց օրինական իրավունքները:

1.8. Մենք կարող ենք մշակել այս ծանուցման մեջ նշված ձեր ցանկացած անձնական տվյալ, երբ դա անհրաժեշտ է՝ ապահովագրական ծածկույթ ստանալու կամ պահպանելու, ռիսկերը կառավարելու կամ մասնագիտական խորհրդատվություն ստանալու նպատակով: Այս մշակման իրավական հիմքը մեր օրինական շահերն են, այն է՝ մեր բիզնեսի պատշաճ պաշտպանությունը ռիսկերից:

1.9. Ի լրումն այն հատուկ նպատակների, որոնց համար մենք կարող ենք մշակել ձեր անձնական տվյալները, որոնք նշված են այս բաժնում, մենք կարող ենք նաև մշակել ձեր ցանկացած անձնական տվյալ, եթե այդպիսի մշակումն անհրաժեշտ է իրավական պարտավորությանը համապատասխանելու համար, որին մենք ենթակա ենք, կամ՝ պաշտպանել ձեր կենսական շահերը կամ՝ մեկ այլ ֆիզիկական անձի կենսական շահերը:

2. Ե՞ՐԲ ԵՆՔ ՁԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԱՅԼՈՑ

2.1. Մենք կարող ենք բացահայտել ձեր անձնական տվյալները մեր ընկերությունների խմբի ցանկացած անդամի (ներառյալ մեր դուստր ձեռնարկությունները, մեր վերջնական հոլդինգային ընկերությունը և նրա բոլոր դուստր ձեռնարկությունները) այնքանով, որքանով ողջամտորեն անհրաժեշտ է սույն ծանուցման մեջ նշված նպատակների համար:

2.2. Մենք կարող ենք բացահայտել ձեր անձնական տվյալները մեր ապահովագրողներին և/կամ պրոֆեսիոնալ խորհրդատուներին այնքանով, որքանով դա ողջամտորեն անհրաժեշտ է՝ ապահովագրական ծածկույթ ստանալու կամ պահպանելու, ռիսկերը կառավարելու, մասնագիտական խորհրդատվություն ստանալու կամ իրավական պահանջների ստեղծումը, իրականացումը կամ պաշտպանությունը՝ լինի դա դատական վարույթում, թե վարչական կամ արտադատական ընթացակարգով։

2.3. Մենք կարող ենք բացահայտել ձեր անձնական տվյալները մեր վճարային ծառայությունների մատակարարներին: Մենք կկիսվենք ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ մեր վճարային ծառայությունների մատակարարների հետ միայն այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է ձեր վճարումները մշակելու, միջոցներ փոխանցելու և նման վճարումների և փոխանցումների հետ կապված բողոքների և հարցումների լուծման համար]:

2.4. Մենք կարող ենք բացահայտել ձեր անձնական տվյալները այլ ծառայություններ մատուցողներին այնքանով, որքանով դա ողջամտորեն անհրաժեշտ է տրամադրել հատուկ ծառայություններ (ներառյալ՝ վեբ հոսթինգ ծառայություններ մատուցողներ, սուրհանդակային ծառայություններ մատուցողներ, սերվերների մատակարարներ և դրա սպասարկում, էլփոստի ծառայություններ մատուցողներ): Մենք ձեռնարկում ենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ ապահովելու համար, որ նման ենթակապալառուները կիրականացնեն պատշաճ կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ՝ ապահովելու ձեր անձնական տվյալների անվտանգությունն ու գաղտնիությունը:

2.5. Ի լրումն այս Բաժնում սահմանված անձնական տվյալների հատուկ բացահայտումների, մենք կարող ենք բացահայտել ձեր անձնական տվյալները, եթե այդպիսի բացահայտումն անհրաժեշտ է իրավական պարտավորությանը համապատասխանելու համար, որին մենք ենթակա ենք, կամ՝ ձեր կենսական շահերը, կամ՝մեկ այլ ֆիզիկական անձի կենսական շահերը պաշտպանելու համար:

2.6. Սույն բաժնում նշված անձինք կարող են հաստատվել Լիտվայի, Եվրոպական միության և Եվրոպական տնտեսական տարածքից դուրս: Այն դեպքում, երբ մենք փոխանցելու ենք ձեր անձնական տվյալները նման անձանց, մենք կձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ և իրավական ակտերում նշված միջոցները՝ ապահովելու, որ ձեր գաղտնիությունը մնա պատշաճ կերպով պաշտպանված:

3. ՈՐՔԱ՞Ն ԺԱՄԱՆԱԿ ԵՆՔ ՊԱՀՈՒՄ ՁԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

3.1. Ձեր անձնական տվյալները, որոնք մենք մշակում ենք որևէ նպատակով կամ նպատակներով, չպետք է պահվեն ավելի երկար, քան անհրաժեշտ է այդ նպատակի կամ այդ նպատակների համար: Ամեն դեպքում, այն պետք է պահվի ոչ ավելի, քան՝

 • մուտք գործման տվյալները կպահվեն ոչ ավելի, քան 3 (երեք) տարի՝ հաշվի վերջին թարմացումից հետո կամ 10 (տասը) տարի՝ ծառայությունների մատուցման ավարտից հետո (որը վերջինն է).
 • ծառայությունների մատուցման տվյալները կպահպանվեն ծառայությունների մատուցման ավարտից հետո ոչ ավելի, քան 10 (տասը) տարի.
 • հաղորդագրությունների տվյալները կպահվեն համաձայնության տրամադրումից հետո ոչ ավելի, քան 2 (երկու) տարի, կամ այն դեպքում, երբ հաղորդագրությունների տվյալները ուղարկվում են ներկա հաճախորդներին` հաճախորդների հետ հարաբերությունները պահպանելու և
 • բարելավելու նպատակով, ոչ ավելի, քան 2 (երկու) տարի համապատասխան ծառայությունների մատուցման ավարտից հետո.
 • նամակագրության տվյալները կպահվեն նման հաղորդակցության ավարտից հետո ոչ ավելի, քան 2 (երկու) ամիս:

3.2. Որոշ դեպքերում մեզ համար հնարավոր չէ նախապես նշել այն ժամանակահատվածները, որոնց համար կպահվեն ձեր անձնական տվյալները I. e. usage data կպահվեն այնքանով, որքանով անհրաժեշտ կլինի համապատասխան մշակման նպատակների համար:

3.3. Անկախ սույն բաժնի այլ դրույթներից, մենք կարող ենք պահպանել ձեր անձնական տվյալները, եթե այդպիսի պահպանումն անհրաժեշտ է իրավական պարտավորության պահպանման համար, որին մենք ենթակա ենք, կամ ձեր կենսական շահերը կամ մեկ այլ ֆիզիկական անձի կենսական շահերը պաշտպանելու համար:

4. ՄԱՐԿԵՏԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐԵՐ

4.1. Եթե դուք համաձայնեք, մենք ձեզ մարքեթինգային հաղորդագրություններ կուղարկենք էլ.փոստի և/կամ SMS-ի միջոցով՝ ձեզ տեղեկացնելու մեր ձեռնարկածի հետ կապված ցանկացած համապատասխան տեղեկատվության մասին:

4.2. Բացի այդ, եթե մենք արդեն ծառայություններ ենք մատուցել ձեզ, և դուք դեմ չեք, մենք ձեզ կտեղեկացնենք մեր այլ ապրանքների մասին, որոնք կարող են հետաքրքրել ձեզ, ներառյալ դրանց հետ կապված այլ տեղեկություններ:

4.3. Դուք ցանկացած պահի կարող եք հրաժարվել մարքեթինգային հաղորդագրություններ ստանալուց:

4.4. Դուք կարող եք դա անել հետևյալով.

 • ընտրելով համապատասխան հղումը մեր ցանկացած մարքեթինգային հաղորդագրությունում;
 • մեզ հետ կապ հաստատել Կոնտակտներ բաժնում նշված միջոցներով:

4.5. Տրամադրված գործողություններից որևէ մեկը կատարելուց հետո մենք կթարմացնենք ձեր պրոֆիլը՝ համոզվելու համար, որ ապագայում դուք չեք ստանա մեր մարքեթինգային հաղորդագրությունները:

4.6. Խնդրում ենք տեղեկացված լինել, որ մեր բիզնես գործունեությունը սովորաբար բաղկացած է սերտորեն կապված ծառայությունների ցանցից, կարող է տևել մի քանի օր, մինչև բոլոր համակարգերը թարմացվեն, հետևաբար դուք կարող եք շարունակել մարքեթինգային հաղորդագրություններ ստանալ մինչ մենք դեռ մշակում ենք ձեր հարցումը:

4.7. Մարքեթինգային հաղորդագրություններից հրաժարվելը ձեզ չի խանգարի հաղորդագրություններ ստանալ ուղղակիորեն կապված ծառայությունների մատուցման հետ:

5. ՔՈ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

5.1. Այս բաժնում մենք ամփոփել ենք այն իրավունքները, որոնք դուք ունեք տվյալների պաշտպանության մասին օրենքներով: Իրավունքներից մի քանիսը բարդ են, ուստի մենք տրամադրում ենք միայն այդպիսի իրավունքների հիմնական կողմերը: Համապատասխանաբար, դուք պետք է կարդաք համապատասխան օրենքները և կարգավորող մարմինների ուղեցույցը՝ այս իրավունքների ամբողջական բացատրության համար:

5.2. Տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով ձեր հիմնական իրավունքները հետևյալն են.

 • տվյալներ մուտք գործելու իրավունք.
 • ուղղման իրավունք (նշենք, որ դուք կարող եք օգտվել այս իրավունքի մեծ մասից՝ այստեղ ձեր հաշիվ մուտք գործելով);
 • ձեր անձնական տվյալների ջնջման իրավունք.
 • ձեր անձնական տվյալների մշակումը սահմանափակելու իրավունք.
 • ձեր անձնական տվյալների մշակմանը առարկելու իրավունք.
 • տվյալների տեղափոխման իրավունք.
 • վերահսկող մարմնին բողոքելու իրավունք և
 • համաձայնությունը հետ կանչելու իրավունք

5.3.Տվյալներ մուտք գործելու իրավունք:Դուք իրավունք ունեք հաստատել, թե արդյոք մենք մշակում ենք ձեր անձնական տվյալները և, որտեղ մենք դա անում ենք, մուտք դեպի անձնական տվյալներ՝ որոշակի լրացուցիչ տեղեկությունների հետ միասին: Այդ լրացուցիչ տեղեկատվությունը ներառում է մշակման նպատակների, համապատասխան անձնական տվյալների կատեգորիաների և անձնական տվյալների ստացողների մանրամասները: Եթե այլոց իրավունքները և ազատությունները չեն ազդում, մենք ձեզ կտրամադրենք ձեր անձնական տվյալների պատճենը: Առաջին օրինակը կտրամադրվի անվճար, սակայն լրացուցիչ օրինակները կարող են գանձվել ողջամիտ վճարով:

5.4.Ուղղման իրավունք: Դուք իրավունք ունեք ձեր մասին ցանկացած ոչ ճշգրիտ անձնական տվյալներ շտկելու և, հաշվի առնելով մշակման նպատակները, լրացնել ձեր մասին ցանկացած թերի անձնական տվյալ:

5.5. Որոշ հանգամանքներում դուք ձեր անձնական տվյալների ջնջման իրավունք ունեք: Այդ հանգամանքները ներառում են, երբ. (i) անձնական տվյալներն այլևս անհրաժեշտ չեն այն նպատակների համար, որոնց համար դրանք հավաքվել կամ այլ կերպ մշակվել են. (ii) դուք հետ եք վերցնում համաձայնության վրա հիմնված մշակման համաձայնությունը, և տվյալների մշակման այլ իրավական հիմքեր չկան. (iii) դուք դեմ եք մշակմանը տվյալների պաշտպանության գործող օրենքների որոշակի կանոնների համաձայն. (iv) վերամշակումը ուղղակի շուկայավարման նպատակներով է. կամ (v) անձնական տվյալները ապօրինի մշակվել են: Այնուամենայնիվ, կան ջնջման իրավունքի բացառումներ։ Նման բացառումները ներառում են, երբ մշակումն անհրաժեշտ է. (ii) մեր իրավական պարտավորությանը համապատասխանելու համար. կամ (iii) իրավական պահանջներ հիմնելու, իրականացնելու կամ պաշտպանելու համար:

5.6. Որոշ հանգամանքներում դուք իրավունք ունեք սահմանափակելու ձեր անձնական տվյալների մշակումը: Այդ հանգամանքներն են՝ (i) դուք վիճարկում եք անձնական տվյալների ճշգրտությունը. (ii) մշակումն անօրինական է, բայց դուք դեմ եք ջնջմանը. (iii) մենք այլևս կարիք չունենք անձնական տվյալների մեր մշակման նպատակների համար, բայց դուք անձնական տվյալներ եք պահանջում իրավական պահանջներ հիմնելու, իրականացնելու կամ պաշտպանելու համար. և (iv) դուք դեմ եք եղել մշակմանը, մինչև այդ առարկության ստուգումը: Այն դեպքերում, երբ մշակումը սահմանափակվել է այս հիմքով, մենք կարող ենք շարունակել պահպանել ձեր անձնական տվյալները, այնուամենայնիվ, մենք միայն հետագայում կմշակենք այդպիսի տվյալները ցանկացած այլ եղանակով. (i) ձեր համաձայնությամբ. (ii) իրավական պահանջների ստեղծման, իրականացման կամ պաշտպանության համար. (iii) այլ անձի իրավունքների պաշտպանության համար. կամ (iv) կարևոր հանրային շահերից ելնելով:

5.7. Դուք իրավունք ունեք առարկելու ձեր անձնական տվյալների մշակմանը ձեր կոնկրետ իրավիճակին առնչվող հիմքերով, բայց միայն այնքանով, որքանով մշակման իրավական հիմքն այն է, որ վերամշակումն անհրաժեշտ է՝ մեր կամ երրորդ անձի կողմից հետապնդվող հանրային շահերից ելնելով կամ օրինական շահերի նպատակներից ելնելով: Եթե դուք նման առարկություն անեք, մենք կդադարեցնենք անձնական տեղեկատվության մշակումը, եթե չկարողանանք մշակման համար համոզիչ օրինական հիմքեր ցույց տալ, որոնք գերակայում են ձեր շահերին, իրավունքներին և ազատություններին, կամ մշակումը նախատեսված է իրավական պահանջների հաստատման, իրականացման կամ պաշտպանության համար:

5.8. Դուք իրավունք ունեք առարկելու ձեր անձնական տվյալների մեր կողմից ուղղակի մարքեթինգային նպատակներով մշակմանը (ներառյալ պրոֆիլավորումը ուղղակի մարքեթինգային նպատակներով): Եթե դուք նման առարկություն անեք, մենք կդադարենք մշակել ձեր անձնական տվյալները այդ նպատակով:

5.9. Դուք իրավունք ունեք առարկելու ձեր անձնական տվյալների մեր մշակմանը, գիտական կամ պատմական հետազոտական կամ վիճակագրական նպատակներով ձեր կոնկրետ իրավիճակին վերաբերող հիմքերով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մշակումն անհրաժեշտ չէ հանրային շահերից ելնելով կատարված առաջադրանքի կատարումը.

5.10. Տվյալների տեղափոխելիության իրավունք: Այն չափով, որ մեր կողմից ձեր անձնական տվյալների մշակման իրավական հիմքը հետևյալն է.

 • համաձայնություն; կամ
 • պայմանագրի կատարումը կամ այն գործողությունները, որոնք պետք է ձեռնարկվեն ձեր խնդրանքով մինչև պայմանագրի կնքումը, որոնք անհրաժեշտ են այդպիսի պայմանագրի կնքման համար,

դուք իրավունք ունեք մեզնից ստանալ ձեր անձնական տվյալները կառուցվածքային, սովորաբար օգտագործվող և մեքենայաընթեռնելի ձևաչափով: Այնուամենայնիվ, այս իրավունքը չի կիրառվում այն դեպքում, երբ այն բացասաբար կանդրադառնա այլոց իրավունքների և ազատությունների վրա:

5.11. Եթե կարծում եք, որ մեր կողմից ձեր անձնական տեղեկատվության մշակումը խախտում է տվյալների պաշտպանության մասին օրենքները, դուք օրինական իրավունք ունեք բողոք ներկայացնելու վերահսկող տվյալների պաշտպանության համար պատասխանատու մարմնին: Դուք կարող եք դա անել ԵՄ անդամ երկրում, որտեղ բնակվում եք, ձեր աշխատավայրում կամ ենթադրյալ խախտման վայրում: Մեր տվյալների մշակումը վերահսկվում է Լիտվայի Տվյալների պաշտպանության պետական տեսչության կողմից, որը գրանցված է A. Juozapavičiaus St. 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. Այնքանով, որքանով ձեր անձնական տեղեկատվության մշակման իրավական հիմքը համաձայնությունն է, դուք իրավունք ունեք ցանկացած ժամանակ հետ վերցնել այդ համաձայնությունը: Հետկանչումը չի ազդի մինչև հանումը մշակման օրինականության վրա:

5.13. Ի լրումն այս բաժնում կամ կայքում ներկայացված հատուկ միջոցառումների դուք կարող եք նաև օգտվել սույն հոդվածում նշված իրավունքներից որևէ մեկից մեզ հետ՝ կապվելու համար Կոնտակտներ.

6. Cookie-ների մասին

6.1.Cookie-ները փոքր տեքստային ֆայլեր են, որոնք պարունակում են նույնացուցիչ, որը վեբ սերվերի կողմից ուղարկվում է ձեր վեբ բրաուզերին և պահվում բրաուզերի կողմից: Այնուհետև նույնացուցիչը հետ է ուղարկվում սերվեր ամեն անգամ, երբ զննարկիչը սերվերից էջ է պահանջում:

6.2. .Cookie-ները սովորաբար չեն պարունակում որևէ տեղեկատվություն, որն անձամբ է նույնականացնում օգտատիրոջը, սակայն անձնական տեղեկությունները, որոնք մենք պահպանում ենք ձեր մասին, կարող են կապված լինել cookie-ներում պահվող և ստացված տեղեկատվության հետ:

7. Cookie-ներ որոնք մենք օգտագործում

Մեր կայքում մենք օգտագործում ենք երեք հիմնական տեսակի cookie-ներ՝ հետևյալ նպատակների համար.

 • Անհրաժեշտ Cookie-ները – օգտագործվում են կայքի պատշաճ գործունեությունը, հաճախորդների և նրանց տվյալների անվտանգությունը, բարձրորակ ծառայությունների մատուցումը և հաշվի հեշտ կարգավորումն ապահովելու համար;
 • Ֆունկցիոնալ Cookie-ները – օգտագործվում են կայքի օգտատերերի փորձը բարելավելու, համակարգի օգտագործումը վերլուծելու և, համապատասխանաբար, ծառայությունների մատուցումը բարելավելու համար.
 • Գովազդային Cookie-ները – օգտագործվում են օգտատերերի առցանց վարքագիծը դիտարկելու և նման տեղեկատվության համաձայն մարքեթինգային արշավները օպտիմալացնելու համար:

8. ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ COOKIE-ՆԵՐ

8.1. Մեր ծառայություններ մատուցողները օգտագործում են cookie-ներ, և այդ cookie-ները կարող են պահվել ձեր համակարգչում, երբ այցելեք մեր կայք:

8.2. Մենք օգտագործում ենք:

 • Zopim cookie-ներ, որպեսզի վեբ կայքի օգտատերերին հնարավորություն ընձեռվի կապվել մեզ հետ իրական ժամանակում: Այս նպատակով օգտագործվող cookie-ներն օգնում են մեզ արագացնել հաճախորդների սպասարկման տրամադրումը մեր հաճախորդներին: Դուք կարող եք դիտել Zopim-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.
 • Cloudflare cookie-ներ՝ կայք այցելող օգտվողներին նույնականացնելու և անվտանգության կարգավորումները հարմարեցնելու համար: Այս նպատակով օգտագործվող cookie-ներն օգնում են մեզ պաշտպանել ինչպես մեր կայքը, այնպես էլ դրա օգտատերերին: Դուք կարող եք դիտել Cloudflare-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.
 • Google Analytics cookie-ներ մեր կայքի թրաֆիկը դիտարկելու համար: Այս նպատակով օգտագործվող cookie-ները օգնում են մեզ հայտնաբերել վեբկայքի սխալները, ինչպես նաև չափել կայքի թողունակությունը: Դուք կարող եք դիտել Google Analytics-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.
 • Facebook (մուտք) cookie-ներ, որպեսզի օգտատերերը կարողանան հաշիվ ստեղծել մեր կայքում: Այս նպատակով օգտագործվող cookie-ներն օգնում են մեզ տրամադրել հաշիվ ստեղծելու այլընտրանքային եղանակ: Դուք կարող եք դիտել Facebook-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.
 • Google (մուտք) cookie-ներ, որոնք թույլ են տալիս օգտվողներին հաշիվ ստեղծել մեր կայքում: Այս նպատակով օգտագործվող թխուկներն օգնում են մեզ տրամադրել հաշիվ ստեղծելու այլընտրանքային միջոց: Դուք կարող եք դիտել Google-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.
 • Youtube-ի cookie-ներ ՝ Youtube-ում վերբեռնված մեր կայքի բովանդակությունը ցուցադրելու համար: Այս նպատակով օգտագործվող cookie-ները օգնում են մեզ պահպանել ամբողջականությունը, ստեղծել տեղեկատվական և դինամիկ կայք: Դուք կարող եք դիտել Youtube-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ
 • Twitter cookie-ներ ՝ Twitter-ում տեղադրված մեր կայքի բովանդակությունը ցուցադրելու համար: Այս նպատակով օգտագործվող cookie-ները օգնում են մեզ պահպանել ամբողջականությունը, ստեղծել տեղեկատվական և դինամիկ կայք: Դուք կարող եք դիտել Twitter-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.
 • Hotjar cookie-ներ դիտարկելու համար, թե ինչպես են օգտվողներն օգտագործում մեր կայքը: Այս նպատակով օգտագործվող cookie-ներն օգնում են մեզ դիտարկել կայքի աշխատանքը և վերլուծել, թե ինչպես կարող ենք բարելավել մեր կայքը: Դուք կարող եք դիտել Hotjar-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.
 • Yandex-ի cookie-ներ ՝ օգտատիրոջ կողմից օգտագործվող սարքը բացահայտելու, ինչպես նաև օգտատիրոջ վարքագիծը մեր կայքում: Այս նպատակով օգտագործվող cookie-ները օգնում են մեզ հարմարեցնել մեր կայքի կարգավորումները կոնկրետ օգտագործողին/սարքին և վերլուծել, թե ինչպես կարող ենք բարելավել մեր հարթակը: Դուք կարող եք դիտել Yandex-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.
 • Google Քարտեզների cookie-ներ, եթե օգտատերը թույլ է տալիս, որոշելու օգտատերերի գտնվելու վայրը: Այս նպատակով օգտագործվող cookie-ները օգնում են մեզ հարմարեցնել կայքի կարգավորումները՝ օգտատիրոջ գտնվելու վայրին համապատասխան և բարելավել օգտատերերի փորձը մեր կայքում: Դուք կարող եք դիտել Google Քարտեզների գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.
 • Կրկնակի սեղմեք cookie-ները՝ վերահսկելու գովազդի ցուցադրումը մեր օգտատերերին: Այդ նպատակով օգտագործվող cookie-ներն օգնում են մեզ տարբերակել օգտվողներին, որոնք արդեն օգտվում են մեր ծառայություններից, և նվազեցնել կամ դադարեցնել մեր գովազդի ցուցադրումը նման օգտատերերին: Դուք կարող եք դիտել Doubleclick-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.
 • Facebook cookie-ներ՝ կառավարելու գովազդի ցուցադրումը մեր օգտատերերին: Այդ նպատակով օգտագործվող cookie-ներն օգնում են մեզ տարբերակել օգտվողներին, որոնք արդեն օգտվում են մեր ծառայություններից, և նվազեցնել կամ դադարեցնել մեր գովազդի ցուցադրումը նման օգտատերերին: Դուք կարող եք դիտել Facebook-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.
 • Google Tag Manager-ի cookie-ներ՝ գովազդի cookie-ները կառավարելու համար: Այս նպատակով օգտագործվող cookie-ներն օգնում են մեզ ճիշտ կերպով գովազդ տարածել օգտատերերին: Դուք կարող եք դիտել Google Tag Manager-ի գաղտնիության քաղաքականությունը այստեղ.

9. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՂԵԿԱՎԱՐԵԼ COOKIE-ՆԵՐԸ

9.1. Բրաուզերների մեծ մասը թույլ է տալիս հրաժարվել cookie-ներ ընդունելուց և ջնջել cookie-ները: Դա անելու մեթոդները տարբերվում են դիտարկիչից բրաուզեր և տարբերակից տարբերակ: Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք թարմ տեղեկություններ ստանալ cookie-ների արգելափակման և ջնջման մասին համապատասխան բրաուզերի կայքում ներկայացված տեղեկատվության միջոցով, օրինակ՝ Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.

9.2. Բոլոր cookie-ների արգելափակումը բացասական ազդեցություն կունենա բազմաթիվ կայքերի օգտագործման վրա:

9.3. Եթե դուք արգելափակեք cookie-ները, դուք չեք կարողանա օգտագործել մեր կայքի բոլոր հնարավորությունները:

10. COOKIE-ՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դուք կարող եք կառավարել ձեր նախապատվությունները՝ կապված մեր կայքում cookie-ների օգտագործման հետ՝ այցելելով այստեղ:

11. ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԿԱՅՔԵՐ

Կայքում դուք կարող եք գտնել հղումներ դեպի գործընկերի կայքեր, տեղեկատվական աղբյուրներից և կապակցված կողմերի կայքեր: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ երրորդ կողմի կայքերը, որոնք դուք այցելելու եք՝ սեղմելով հղումների վրա, ունեն իրենց գաղտնիության քաղաքականությունը, և մենք պատասխանատվություն չենք կրում նման գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ: Խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ նման կայքերի գաղտնիության քաղաքականությանը, նախքան դրանց անձնական տվյալներ տրամադրելը:

12. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

12.1. Մեր կայքը և ծառայությունները նախատեսված են 16 տարեկանից բարձր անձանց համար:

12.2. Մենք մշակում ենք ավելի երիտասարդ անձանց անձնական տվյալները, քան վերը նշվածը, միայն այն դեպքում, երբ ծնողական իրավունքների իրավատերը համաձայնություն է տալիս դրա համար:

12.3. Եթե մենք հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ մենք պահում ենք տվյալ տարիքից ցածր անձի անձնական տվյալները մեր տվյալների բազաներում՝ առանց ծնողական իրավունքների իրավատիրոջ համաձայնության, մենք կջնջենք այդ անձնական տվյալները:

13. ՁԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ

Խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ, արդյոք անհրաժեշտ է ուղղել կամ թարմացնել այն անձնական տվյալները, որոնք մենք ունենք ձեր մասին:

14. ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սույն ծանուցման ցանկացած փոփոխություն կհրապարակվի կայքում, և նյութական փոփոխությունների դեպքում մենք կարող ենք ձեզ այդ մասին տեղեկացնել էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Թարմացվել է – 27-07-2021