«Հրավիրել ընկերոջը» ծրագրի

Updated - 2024-06-20

«Հրավիրել ընկերոջը» ծրագրի դրույթները և պայմանները

1.1 Skycop.com UAB-ը (այսուհետ՝ «Skycop») ձեզ հնարավորություն տալիս ուղղորդել ընկերներին՝ օգտագործելով «Հրավիրել ընկերոջը» ծրագիրը (այսուհետ՝ «Ծրագիր»), որը ներկայացված է https://www.skycop.com վեբ կայքում (այսուհետ՝ «Կայք»):

1.2 Ծրագրին մասնակցելով՝ ձեզանից պահանջվում է և դուք համաձայնում եք հետևել սույն Ծրագրի դրույթներին և պայմաններին («Պայմաններ»):

1.3 Ծրագիրն օգտագործելու համար դուք պետք է լինեք առնվազն 18 տարեկան:

1.4 Դուք կարող եք մուտք գործել Ծրագիր՝ հետևելով կայքի գլխավոր էջի հղմանը և լրացնելով դիմումի ձևը: Հղմանը սեղմելուց հետո հետևեք էկրանի հրահանգներին՝ ընկերներին, ընտանիքի անդամներին կամ գործընկերներին ուղղորդելու համար: Հանձնարարականն ուղարկելուն պես, դուք դառնում եք «Պրոպագանդող»: Ձեզ կտրամադրվի եզակի ուղղորդման հղում, որը ձեզ թույլ կտա ստանալ Կայքում գովազդվող արտոնությունները կամ նվերները («Անձնական հղում»): Ընկերները, ընտանիքի անդամները և/կամ գործընկերները («Ընկերներ»), ովքեր ստանում են ուղղորդումը, պետք է հետևեն հաղորդագրության քայլերին՝ սեղմելով հղման վրա:

1.5 Պրոպագանդողը չի կարող ինքն իրեն հղում կատարել, ստեղծել բազմաթիվ, մտացածին կամ կեղծ Skycop հաշիվներ կամ մասնակցել Ծրագրին որպես Ընկեր: Ոչ մի օգտատեր չի կարող օգտագործել Ծրագիրը՝ խախտելով որևէ օրենք, Skycop-ի կամ երրորդ կողմի իրավունքները կամ որևէ այլ ձևով, որը վնասում է Ծրագրի նպատակներին: Բացի այդ, Պրոպագանդողը չի կարող խախտել, խաբել կամ միջամտել Ծրագրին կամ օգտագործել լրացուցիչ համակարգեր կամ այլ սարքեր Ծրագրին մասնակցելու համար կամ ստանալ որևէ այլ առավելություն, քան նախատեսված է սույն Պայմաններում:

1.6 Պրոպագանդողները, ովքեր տրամադրում են համապատասխան ուղղորդում, և Ընկերները, ովքեր արդյունավետ կերպով օգտագործում են այդ ուղղորդումը, կստանան նվեր: Մեկ համապատասխան հանձնարարականի համար նվերը՝ և՛ Պրոպագանդողի, և՛ Ընկերոջ համար, 50 եվրո գումարն է, որն ուղարկվում է նրանց կողմից նշված բանկային հաշիվներին («Նվեր»): Եթե ​​տարբերություն կա սույն Պայմաններում նշված Նվերի գումարի և Կայքում կամ տեղեկատվության այլ աղբյուրում նշված Նվերի գումարի միջև, կկիրառվի Կայքում կամ տեղեկատվության այլ աղբյուրում նշված Նվերի գումարը:

1.7 Ի հավելումն սույն Պայմաններին հետևելուն և խստորեն համապատասխանելուն, Պրոպագանդողն ու Ընկերները, ովքեր Նվերի պահանջ են ներկայացնում, պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջները. (1) Ընկերները պետք է Skycop-ի պահանջ ներկայացնեն. (2) Ընկերների պահանջը պետք է հաստատվի ավիաընկերության կողմից:

1.8 Երբ ավիաընկերությունը հաստատի Ընկերոջ պահանջը, և՛ Ընկերը, և՛ Պրոպագանդողը կստանան Նվերներ:

1.9 Skycop-ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պատճառով հրաժարվել ցանկացած գործարքի ստուգումից և ընթացք տալուց, եթե դա անհրաժեշտ է համարում: Նվերները չեն կարող փոխանակվել կանխիկի և չեն կարող փոխանցվել, վաճառվել, փոխվել կամ փոխանակվել:

1.10 Մասնակցելով Ծրագրին՝ դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Skycop-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ ուղղակի, անուղղակի, պատահական, հետևանքային կամ այլ վնասների համար, ներառյալ, առանց սահմանափակման, շահույթի կորստի, ոչ նյութական ակտիվի կորստի, օգտագործման կորստի, տվյալների կորստի կամ ցանկացած այլ ոչ նյութական կորստի համար:

1.11 Մասնակցելով Ծրագրին՝ դուք հաստատում եք, որ դուք եք նամակների իրական ուղարկողը և պետք է հետևեք գործող օրենքներին: Ծրագրի շրջանակներում տրամադրելով ցանկացած էլ․ փոստի հասցե կամ անձնական տեղեկատվություն՝ դուք հաստատում եք, որ ունեք համապատասխան թույլտվություն և համաձայնություն: Էլեկտրոնային փոստով զանգվածային նամակագրությունը, անծանոթներին բաշխումը կամ ծառայությունների այլ կերպ օգտագործումը, քան սահմանված է սույն Պայմաններում, խստիվ արգելվում է: Սա կարող է հիմք հանդիսանալ Ծրագրի անհապաղ դադարեցման և հետագա իրավական գործողությունների համար: Skycop-ը որևէ պարտավորություն չունի վերահսկելու Ծրագիրը կամ որևէ հաղորդագրություն: Այնուամենայնիվ, Skycop-ն իրավունք ունի, իր հայեցողությամբ, արգելափակել ցանկացած էլ․ փոստի հաղորդագրություն, հեռացնել ոչ պատշաճ բովանդակությունը կամ արգելել Ծրագրի հետագա օգտագործումը: Պրոպագանդողները և Ընկերները, ովքեր չեն պահպանում սույն Պայմանները և օրենքը, պարտավոր են փոխհատուցել Ծրագրի սուբյեկտներին և երրորդ կողմերին՝ նման անպատշաճ հաղորդագրությունների հետ կապված, նրանց կողմից կրած ցանկացած կորուստների, ծախսերի և վնասների համար:

1.12 Պրոպագանդողը և Ընկերները պատասխանատու են բոլոր մուտքերի գաղտնիության պահպանման համար և լիովին պատասխանատու են բոլոր գործողությունների համար, որոնք տեղի են ունենում դրանք օգտագործելիս: Պրոպագանդողը և Ընկերները համաձայնում են անհապաղ տեղեկացնել Skycop-ին, եթե կասկածում են, որ իրենց հաշիվ անօրինական մուտք են գործել: Պրոպագանդողը և Ընկերները նաև համաձայնում են, որ Skycop-ը պատասխանատվություն չի կրում իրենց գրանցման տվյալների չարտոնված օգտագործման հետևանքով առաջացած որևէ կորստի կամ վնասի համար:

1.13 Ծրագրի գործողության ժամկետը կնշվի Կայքում կամ կապի այլ միջոցներում: Skycop-ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի չեղարկել, փոփոխել կամ դադարեցնել Ծրագիրը ցանկացած պատճառով: Skycop-ը իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի բացառել ցանկացած Պրոպագանդողի և/կամ Ընկերոջ ծրագրին մասնակցելուց, եթե նրանք չկատարեն սույն Պայմանների դրույթներից որևէ մեկը:

1.14 Համապատասխան իրավական սահմանափակումների պատճառով՝ Լիբանանում, Բելառուսում, Լիբերիայում, Աֆղանստանում, Իրանում, Եմենում, Սուդանում, Ինդոնեզիայում, Չինաստանում, Մյանմարում, Սիրիայում, Կոտ դ’Իվուարում (Փղոսկրի Ափ), Բելիզում, Ռուսաստանում, Մալիում, Վենեսուելաում, Զիմբաբվեում, Հյուսիսային Կորեաում (ԿԺԴՀ), Սոմալիում, Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում, Լիբիայում, Ֆիլիպիններում, Իրաքում, Կուբայում գտնվող բանկերում կամ այլ ֆինանսական հաստատություններում բանկային հաշիվներ ունեցող անձինք չեն կարողանա Նվեր ստանալ:

1.15 Տեղեկատվության հավաքումը և ցանկացած անձնական տվյալների օգտագործումը սահմանվում է Skycop-ի Գաղտնիության քաղաքականության մեջ: Այս ծրագիրը ղեկավարվում է Լիտվայի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

Ձեր թռիչքը խաթարվե՞լ է:

Ձեր ուշացած, չեղարկված կամ գերամրագրված չվերթը վերածեք մինչև €600 փոխհատուցման: