We stand with Ukraine

Skycop Care Անդամակցություն

1. Ընդհանուր դրույթներ

Այստեղ ներկայացված բոլոր մեծատառով տերմինները մանրամասն նկարագրված են Skycop-ի Ընդհանուր Դրույթներում և Պայմաններում։

2. Skycop Care Անդամակցության Պայմաններ

2.1. Հաճախորդը կարող է միանալ Skycop Care Membership-ին` գնելով այն:

2.2. Skycop Care Անդամակցության գինը Հաճախորդին կտրամադրվի գնման պահին, որը Հաճախորդը պետք է վճարի Անդամ դառնալու և սույն հոդվածում նշված առավելություններից օգտվելու համար: Skycop Care Membership-ի արժեքը պետք է վճարվի գնման պահին տրամադրված և նշված միջոցներով:

2.3. Skycop-ն առաջարկում է Skycop Care-ի անդամակցություն՝ i) մեկ ամրագրման համար բաժանորդագրություն կամ ii) ամսական, տարեկան, կիսամյակային կամ եռամսյակային բաժանորդագրություն կամ iii) ընտանեկան բաժանորդագրություն մինչև հինգ անձի համար: Skycop Care-ի անդամակցությունը ծածկելու է պահանջները, որոնք ծագել են ամրագրումից, որի համար Հաճախորդը գնել է Skycop Care-ի անդամակցությունը կամ բխում են տվյալ ժամանակահատվածում արված ամրագրումներից:

2.4. Skycop Care-ի անդամակցությունը սկսվում է գնման օրվանից: Skycop Care-ի անդամակցության ամսական, տարեկան, կիսամյակային կամ եռամսյակային բաժանորդագրության վճարները, ըստ անհրաժեշտության, գանձվում են ամսական, տարեկան, կիսամյակային կամ եռամսյակային և ինքնաբերաբար երկարաձգվում մեկ ամսով, մեկ տարով, վեց ամսով կամ դրանից հետո երեք ամսով, մինչև Անդամը չեղարկի Skycop Care-ի իր անդամակցությունը: Չեղարկված բաժանորդագրությունը ակտիվ կմնա այն ժամանակահատվածի համար, որի համար Անդամը վճարել է: Եթե ​​Անդամը գնի Skycop Care անդամակցություն ուրիշների համար կամ ընտանեկան բաժանորդագրությամբ, մեկ հաշիվ կտրամադրվի միայն Անդամին, և միայն Անդամից կգանձվի Skycop Care-ի անդամակցության և ավտոմատ երկարաձգման վճարները: Ընտանեկան բաժանորդագրության դեպքում ընտանեկան բաժանորդագրության կազմակերպողը պատասխանատու է բաժանորդագրության վճարման և կազմակերպման համար, ինչպիսիք են անդամների ավելացումն ու հեռացումը, բաժանորդագրությունը թարմացնելը և չեղարկելը:

2.5. Գնման ընդունումից հետո Անդամը կստանա հաստատում:

2.6. Անդամների համար Skycop-ը կհրաժարվի իր վարձատրությունից (եթե կիրառելի է) հայցը հետամուտ լինելու և թռիչքի փոխհատուցման վերականգնման համար այն ամրագրման համար, որը ծածկված է Skycop Care Membership-ի կողմից:

2.7. Առավելությունները անհատական ​​են և վերաբերում են միայն Անդամին, ինչը նշանակում է, որ Անդամը պետք է նշվի որպես ուղևոր ամրագրման մեջ, և որոշակի թվով ուղևորների (ինչպես նշված է հաստատման նամակում), եթե նրանք ներառված են նույն ամրագրման մեջ: որպես անդամ։

2.8. Skycop-ի վարձատրությունը չի վերադարձվի Անդամին ամրագրումների համար, որոնք առաջացել են թռիչքներից, որոնք խափանվել են մինչև Skycop Care Membership-ի մեկնարկը:
2.9. Skycop Care Անդամակցությունը փոխանցելի չէ: Անդամը պետք է անհապաղ տեղեկացնի Skycop-ին, երբ իմանա Անդամակցության չարտոնված օգտագործման մասին:

2.10. Անդամները, որոնք որակվում են որպես սպառողներ՝ համաձայն ԵՄ սպառողների կանոնակարգերի, կարող են հրաժարվել իրենց Անդամակցությունից գնումից հետո 14 օրվա ընթացքում՝ առանց որևէ պատճառ նշելու: Չեղարկման իրավունքից օգտվելու և գումարի ամբողջական փոխհատուցում ստանալու համար դուրս գալու մասին պետք է տեղեկացվի գնումից հետո 14-օրյա ժամկետում, և այն պետք է հստակ նշի, որ Անդամը ցանկանում է դուրս գալ Skycop Care Membership-ից: Անդամին մատուցվող ծառայության բնույթից ելնելով, Անդամը չի կարող դուրս գալ Skycop Care Membership-ից, եթե Անդամը ճանապարհորդել է Անդամության կողմից ընդգրկված որևէ թռիչքով: Գումարը կարող է ուղարկվել support@skycop.com հասցեով:

2.11. Եթե ​​չեղարկումը ստանա Skycop-ի կողմից Skycop Care Membership-ը գնելուց ավելի քան 14 օր հետո, Անդամը իրավունք չի ունենա վերադարձնել Skycop Care Membership-ի արժեքը:

2.12. Skycop Care Անդամակցության արժեքը չի վերադարձվում, եթե Անդամի թռիչքը չի խանգարվել կամ անդամը չի օգտվել Skycop ծառայություններից, կամ թռիչքի փոխհատուցումը չի վերականգնվել որևէ պատճառով:2.13. Անդամը հայցը ներկայացնում է Skycop-ին 12 ամսվա ընթացքում թռիչքի այն պահից, որի համար գնվել է Skycop Care Membership-ը: Skycop Care Membership-ի ժամկետը լրանում է թռիչքից 12 ամիս հետո, որի համար գնվել է Skycop Care Membership-ը:

2.14. Երբ Skycop Care Membership-ը չեղարկվի կամ ավարտվի, Skycop-ն այլևս չի հրաժարվի իր վարձատրությունից:

2.15. Skycop-ը իրեն իրավունք է վերապահում հրաժարվել Skycop Care Membership-ից ցանկացած անձի:

2.16. Հայցը Skycop-ին ներկայացնելիս Անդամը պետք է տրամադրի Skycop Care Անդամակցության գնման ապացույց (օրինակ՝ ամրագրման հաստատում):

2.17. Տեղեկությունների հավաքագրումը և ցանկացած անձնական տեղեկատվության օգտագործումը սահմանված է Skycop Գաղտնիության քաղաքականություն-ում:

Թարմացվել է – 2024-02-26