We stand with Ukraine

SmartDelay-ի Դրույթներն ու Պայմանները

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս Դրույթներն ու Պայմանները՝ նախքան SmartDelay ծառայությանը («Ծառայություն») գրանցվելը:

Ծառայության կողմերը

Ծառայությունն իրականացվում է UAB SkyCop-ի անունից («Հաճախորդ») Collinson Service Solutions Limited-ի կողմից (մենք/մեզ/մեր»), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU։  Ընդունելով այս դրույթներն ու պայմանները՝ դուք համաձայնում եք, որ առնվազն 18 տարեկան եք  և իրավաբանորեն կարող եք կնքել պարտավորեցնող պայմանագիր: Դուք նաև համաձայնում եք մեր գաղտնիության քաղաքականությանը, որը կարող եք կարդալ  այստեղ։

Իրավասու լինելը

Այս Ծառայությունը հասանելի է այն հաճախորդներին, ովքեր բաժանորդագրված են  Skycop Care-ին և Skycop-ի կողմից ընտրված այլ հաճախորդներին: Skycop Care ծրագրի գնումից հետո դուք ավտոմատ կերպով կգրանցվեք Ծառայության համար: Դուք հաստատում եք, որ ոչ բոլոր թռիչքներն են գրանցման ենթակա։

Ինչպես օգտվել Ծառայությունից

Դուք կարող եք օգտվել Ծառայությունից, եթե գրանցեք ձեր թռիչքը նախատեսված մեկնումից 2 ժամ առաջ: Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում չտրամադրել Ծառայությունը, եթե դուք չկարողանաք ճշգրիտ գրանցել ձեր տվյալները: Ձեր թռիչքի մեկնումը կվերահսկվի մեր թռիչքների վերահսկման համակարգի կողմից: Հաջող նախնական գրանցման դեպքում մենք ձեզ էլ․փոստի միջոցով կտրամադրենք հանգստի սրահի մուտքի ուղեգիր, եթե մեր թռիչքի վերահսկման համակարգը որոշի, որ ձեր թռիչքը հետաձգվել է ավելի քան 120 րոպեով («Հետաձգման շեմ»): Դուք նաև կստանաք SMS հաղորդագրություն, որով կտեղեկացվեք  էլ․ նամակների մասին: Ծառայությունից օգտվելու պայմանն է՝ գրանցման ժամանակ ձեր տրամադրած էլ․ փոստի հաշիվ մուտք գործելը և ձեր հանգստի սրահի մուտքի ուղեգիրը ցույց տալը:

Հետաձգումը, որը համապատասխանում է կամ գերազանցում է Հետձգման Շեմը, կարող է հայտարարվել որպես հետաձգման մեկ ժամանակաշրջան կամ մի քանի աստիճանաբար ավելի կարճ հետաձգումների արդյունք, որոնք հասնում են Հետաձգման Շեմին։

Մենք կհիմնվենք բացառապես մեր թռիչքների վերահսկման համակարգի վրա՝ որոշելու համար, թե արդյոք դուք իրավասու եք մուտք գործել հանգստի սրահ: Դուք ընդունում եք, որ մենք չենք երաշխավորում թռիչքների վերահսկման համակարգի ճշգրտությունը, և դուք չեք ապավինի դրա վրա՝ ձեր թռիչքի մեկնման ժամանակը հետևելու համար:

Հետձգված ճանապարհորդություն որակման դեպքում հանգստի սրահի մուտքի ուղեգիրը թռիչքի նույն օրը կուղարկվի ձեր էլ. հասցեին՝ ձեր և մինչև 1 ուղեկցող անձի համար: Այն չի կարող օգտագործվել ձեր ճանապարհորդության որևէ այլ օրվա ընթացքում:

Ծառայությունից օգտվելու իրավունք կստանան միայն այն անձինք, որոնք նշված են էլ.փոստի հաստատման մեջ:

Ծառայությունը ձեզ տրամադրվում է չփոխանցվող, չփոխհատուցվող և անփոփոխ հիմունքներով: Կանխիկ կամ ապառիկ այլընտրանքներ չեն առաջարկվի։

Դուք ուղղակիորեն ընդունում եք օգտագործման բոլոր պայմանները, որոնք կիրառելի են մեր կողմից տրամադրված Ծառայության համար («Օգտագործման պայմաններ»): Հանգստի սրահ մուտք գործելու մեր դրույթներն ու պայմանները կարելի է գտնել  այստեղ․ https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

Անհրաժեշտության դեպքում, մուտք գործելով օդանավակայանի սրահ, դուք համաձայնում եք պահպանել սրահի կանոններն ու քաղաքականությունը:

Գինը և վճարումը

Այս Ծառայությունն անվճար է: Հաճախորդն իրեն իրավունք է վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոփոխել վճարը:

Պատասխանատվություն

Եթե ​​մենք չկատարենք այս դրույթներն ու պայմանները, մենք պատասխանատու կլինենք միայն հանգստի սրահ մուտք գործելու համար փոխարինող ուղեգրի տրամադրման համար: Փոխարինման ուղեգրերը հետ չեն վերադարձվում և չեն կարող փոխանակվել կանխիկի հետ։ Մենք պատասխանատվություն չենք կրում օդանավակայանում ձեր կողմից կատարված ցանկացած ծախսերի կամ հանգստի սրահի մուտքի ծախսերի փոխհատուցման համար, եթե դուք ընտրում եք հանգստի հնարավորություն ստանալ ձեր սեփական հաշվին:
Մենք պատասխանատվություն չենք կրի այն կորուստների համար, որոնք առաջանում են այս դրույթներին ու պայմաններին չբավարարելու հետևանքով և վերաբերում են հետևյալ կատեգորիաներին.

 • եկամտի կորուստ
 • ձեռնարկության կորուստ
 • շահույթի կորուստ; կամ
 • ակնկալվող խնայողությունների կորուստ։

Մենք պատասխանատվություն չենք կրելու սույն դրույթներով ու պայմաններով մեր պարտավորություններից որևէ մեկի կատարման որևէ ձախողման կամ ուշացման համար, որը պայմանավորված է մեր վերահսկողությունից անկախ իրադարձությամբ: Մեր վերահսկողությունից դուրս իրադարձություն նշանակում է մեր ողջամիտ վերահսկողությունից դուրս գտնվող ցանկացած գործողություն կամ իրադարձություն, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ գործադուլներ, լոկաուտներ, երրորդ անձանց կողմից այլ ձեռնարկատիրական գործողություններ, քաղաքացիական իրարանցում, խռովություն, ներխուժում, ահաբեկչական հարձակում կամ ահաբեկչական հարձակման սպառնալիք, պատերազմ (անկախ նրանից, թե հայտարարված է կամ ոչ) կամ պատերազմի սպառնալիք կամ նախապատրաստում, հրդեհ, պայթյուն, փոթորիկ, ջրհեղեղ, երկրաշարժ, համաճարակ կամ այլ բնական աղետ, հանրային կամ մասնավոր հեռահաղորդակցության ցանցերի խափանում:

Սույն դրույթներով և պայմաններով ոչինչ չի բացառում կամ սահմանափակում մեր պատասխանատվությունը որևէ հարցի առնչությամբ, որի համար մեզ համար անօրինական կլիներ բացառել կամ փորձել բացառել մեր պատասխանատվությունը:

Եթե ​​դուք օգտվում եք որևէ մասնակից օդանավակայանի սրահի ծառայություններից, ցանկացած վնաս կամ պատասխանատվություն, որը բխում է այդպիսի սրահի օգտագործումից կամ դրա հետ կապված, պատասխանատվությունը կրում է մասնակից  օդանավակայանի սրահը: Մենք չենք ներգրավվի ձեր և մասնակցող սրահի միջև որևէ վեճի մեջ: Մենք երաշխիք չենք տալիս մասնակից սրահների միջոցով հասանելի ապրանքների կամ ծառայությունների վերաբերյալ:

Դուք համաձայնում եք, որ պաշտպանելու, պատասխանատվությունից ազատելու եք  մեզ, ինչպես նաև մեր ընկերություններին, տնօրեններին, պաշտոնյաներին, աշխատակիցներին և գործակալներին (միասնաբար՝ «Հատուցվող կողմերը») բոլոր պարտավորություններից, վնասներից, կորուստներից, հայցերից, դատավճիռներից և պահանջներից  (ներառյալ ողջամիտ իրավական վճարները) որևէ անձի վնասվածքի կամ մահվան, կամ ձեր կողմից Ծառայության օգտագործումից առաջացած որևէ գույքի վնասման կամ ոչնչացման համար, բացառությամբ նրա, որ այդպիսի կոմպենսացումը չի տարածվում փոխհատուցվող կողմերի կողմից կոպիտ անփութության կամ դիտավորյալ սխալ վարքի վրա:

Վավերականություն և չեղարկում

Այս դրույթների ու պայմանների ժամկետը կավարտվի, եթե Ծառայությունը չեղարկվի Հաճախորդի կողմից:

Ծանուցումներ

Դուք ընդունում եք, որ ձեր հաղորդակցությունը մեզ հետ հիմնականում կլինի էլեկտրոնային: Դուք համաձայնում եք այս էլեկտրոնային հաղորդակցությունների օգտագործմանը և ընդունում եք, որ բոլոր պայմանագրերը, ծանուցումները, տեղեկատվությունը և այլ հաղորդակցությունները, որոնք մենք տրամադրում ենք ձեզ էլեկտրոնային եղանակով, բավարարում են ցանկացած օրենսդրական պահանջ, որով այդպիսի հաղորդակցությունները պետք է լինեն գրավոր: Այս պայմանը չի ազդում ձեր օրենքով սահմանված իրավունքների վրա:

Սույն Դրույթներն ու Պայմանները փոփոխելու և չեղյալ համարելու իրավունքը

Մենք իրավունք ունենք ցանկացած պահի փոփոխել կամ դադարեցնել այս դրույթներն ու պայմանները անմիջապես ուժի մեջ մտցնելով դրանք:

Հաճախորդների Սպասարկում

Եթե բողոք ունեք Ծառայության որևէ ասպեկտի վերաբերյալ, խնդրում ենք կապվել՝ customerservice@collinsongroup.smartdelay.com

Այլ կարևոր պայմաններ

Մենք կարող ենք այս դրույթներով ու պայմաններով նախատեսված մեր իրավունքներն ու պարտականությունները փոխանցել մեկ այլ կազմակերպության, և եթե դա տեղի ունենա, մենք ձեզ գրավոր կտեղեկացնենք, բայց դա չի ազդի ձեր իրավունքների կամ սույն դրույթներով ու պայմաններով նախատեսված մեր պարտավորությունների վրա:

Այս պայմանագիրը կնքվում է ձեր և մեր միջև: Ոչ մի այլ անձ իրավունք չունի կիրառելու դրա դրույթներից և պայմաններից որևէ մեկը:

Սույն դրույթների ու պայմանների պարբերություններից յուրաքանչյուրը գործում է առանձին: Եթե որևէ դատարան կամ համապատասխան մարմին որոշի, որ դրանցից որևէ մեկը անօրինական է, մնացած պարբերությունները ամբողջությամբ ուժի մեջ կմնան:

Եթե ​​մենք չկարողանանք ստիպել, որ դուք կատարեք այս դրույթներով ու պայմաններով ձեր պարտավորություններից որևէ մեկը, կամ եթե մենք չկարողանանք իրականացնել մեր իրավունքները ձեր դեմ, կամ եթե մենք հետաձգենք դա անելը, դա չի նշանակի, որ մենք հրաժարվել ենք ձեր դեմ մեր իրավունքներից և չի նշանակի, որ դուք պարտավոր չեք կատարել այդ պարտավորությունները: Եթե ​​մենք հրաժարվում ենք ձեր պարտավորությունների չկատարելուց, մենք դա կանենք միայն գրավոր տեսքով և դա չի նշանակի, որ մենք ինքնաբերաբար կհրաժարվենք ձեր կողմից որևէ հետագա պարտավորության չկատարումից:

Եթե այս դրույթների և պայմանների անգլերեն տարբերակի և սույն պայմանների ցանկացած տարբերակի կամ թարգմանության միջև իմաստային հակասություն կա, ապա գերակայում է անգլերեն տարբերակը:

Այս պայմանները կարգավորվում են անգլիական օրենսդրությամբ: Դուք և մենք երկուսս էլ համաձայն ենք ենթարկվել անգլիական դատարանների բացառիկ իրավասությանը:

Օգտագործման պայմանները

Սույն Օգտագործման պայմաններում հետևյալ բառերն ու արտահայտությունները պետք է ունենան ստորև նշված իմաստները.

Հաճախորդ նշանակում է ցանկացած անձ, ով մասնակցում է Ծրագրին:
Սրահ(ներ) նշանակում է օդանավակայանի սրահների կամ ճանապարհորդական սրահների երրորդ կողմի մատակարար, որոնք հասանելի են Ծրագրին մասնակցող Հաճախորդներին:
Մուտք գործելու թույլտվություն նշանակում է կիրառելի QR կոդը, LoungeKey Pass-ը կամ Priority Pass-ի կողմից ժամանակ առ ժամանակ գրավոր նշված մուտքի ցանկացած այլ ձև՝ իր հայեցողությամբ:
Գրանցող կազմակերպություն նշանակում է այն կազմակերպությունը, որը պատասխանատու է Հաճախորդների սրահ մուտք գործելու համար վճարումները Ծրագրի միջոցով մշակելու համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Priority Pass մասնաճյուղերով.

(ա) Priority Pass Limited;
(բ) Priority Pass, Inc.;
(գ) Priority Pass (A.P.) Limited;
(դ) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(ե) Collinson Services India LLP;
(զ) Collinson Peru S.A.C.; և
(է) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd

Priority Pass նշանակում է Priority Pass Limited ընկերությունը, հասցե՝  Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Company No. 02728518.
Ծրագիր նշանակում է LoungeKey Pass™ ծրագիրը, որը տրամադրվում է Priority Pass-ի կողմից և նախատեսված է Հաճախորդին Access Tool-ի միջոցով սրահ մուտքն ապահովելու համար:
 1. Օգտագործման պայմանները. Մասնակցելով Ծրագրին՝ Հաճախորդը համաձայնում և ընդունում է սույն Օգտագործման պայմանները: Սույն Օգտագործման պայմանները գերակայում են Ծրագրի գնման կամ օգտագործման հետ կապված Հաճախորդին տրամադրված ցանկացած այլ դրույթներ և պայմաններին: Priority Pass-ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի ցանկացած փոփոխություն կատարել Օգտագործման այս Պայմաններում: Հաճախորդը համաձայնում է, որ Priority Pass-ը կարող է ծանուցում տրամադրել՝ տեղադրելով Օգտագործման պայմանները Ծրագրի կայքում, և որ Հաճախորդի կողմից Ծրագրի օգտագործումը համաձայնություն է Օգտագործման ընթացիկ Պայմանների հետ: Հաճախորդներին խորհուրդ է տրվում ծանոթանալ Օգտագործման սույն պայմաններին նախքան Ծրագրի օգտագործումը: Օգտագործման պայմաններն ուժի մեջ են մտնում 2023 թվականի մարտի 1-ից և կկիրառվեն Ծրագրի օգտագործման համար այդ պահից սկսած:
 2. ՊայմաններըՍույն Օգտագործման պայմանները սահմանում են Ծրագրի և Սրահի օգտագործման պայմանները: Յուրաքանչյուր Սրահ կունենա իր հատուկ պայմանները, որոնք կներկայացվեն Ծրագրի կայքում գտնվող Սրահի նկարագրության մեջ: Սրահից օգտվելով Հաճախորդը ընդունում է Սրահի պայմանները: Հաճախորդը պետք է ուշադիր կարդա Սրահի պայմանները նախքան դրանից օգտվելը:
 3. Գրանցող կազմակերպություն Ծրագրի համար լաունջ մուտք ապահովող հիմնական կազմակերպություններն են.

(ա) Priority Pass Limited Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի և Աֆրիկայի ծառայությունների համար։

(բ) Priority Pass, Inc. Հյուսիսային Ամերիկայի, Հարավային Ամերիկայի (բացառությամբ Պերուի) և Լատինական Ամերիկայի ծառայությունների համար։

(գ) Priority Pass (A.P.) Սահմանափակված է Ասիայի Խաղաղօվկիանոսյան ծառայությունների համար (բացառությամբ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության, Հնդկաստանի և Թայվանի)։

(դ) Collinson (Shanghai) Co. Ltd. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունում ծառայությունների համար։

(ե) Collinson Services India LLP Հնդկաստանի ներսում ծառայությունների համար։

(զ) Collinson Peru S.A.C. Պերուի ներսում ծառայությունների համար; և

(է) ՍՊԸ՝ Թայվանում ծառայությունների համար:

 1. Փաստաթղթեր․ Սրահ մուտք գործելու համար Հաճախորդը պետք է ունենա (ա) մուտք գործելու վավեր թույլտվություն, (բ) վավեր նստեցման կտրոն և (գ) անձը հաստատող ցանկացած լրացուցիչ փաստաթուղթ, որը սրահը կարող է պահանջել Հաճախորդից և նրա հյուրերից, ներառյալ անձնագիրը, ազգային նույնականացման քարտը կամ վարորդական իրավունքը։ Մուտք գործելու թույլտվության լուսանկարները չեն ընդունվի որպես փոխարինող: Եվրոպայում որոշ սրահներ տեղակայված են օդանավակայանի որոշ Շենգենյան տարածքներում, ինչը նշանակում է, որ մուտքն այդ տարածքներ ապահովվում է միայն այն դեպքում, եթե Հաճախորդը ճանապարհորդում է Շենգենյան երկրների միջև: (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).
 2. Սրահի օգտագործումը. Լաունջ մտնելիս Մուտքի գործելու թույլտվությունը ներկայացնելուց հետո հաճախորդները պետք է աշխատակցին տեղեկացնեն, որ ցանկանում են մուտք գործել Սրահ՝ օգտագործելով Ծրագրը՝ նշելով «LoungeKey Pass»-ը: Անձնակազմը կստուգի սրահ մուտք գործելու իրավասությունը՝ ստուգելով մուտքի թույլտվությունը և այնուհետև էլեկտրոնային եղանակով գրանցելով այն՝ օգտագործելով քարտ/կոդ ընթերցող սարք կամ այլ կերպ՝ տվյալները մուտքագրելով անվտանգ համակարգ: Աշխատակազմը նաև կնշի Հաճախորդին ուղեկցող հյուրերի թիվը, եթե այդպիսիք կան: Հարցման դեպքում Հաճախորդը պետք է ստորագրի քարտ ընթերցողի էկրանին: Հաճախորդի մուտքի թույլտվության էլեկտրոնային գրառումը համարվում է հաճախորդի սրահ մուտք գործելու վավեր ապացույց:
 3. Մուտք գործելու թույլտվությունը սարքի վրա․ Հաճախորդի սմարթֆոնի, պլանշետի կամ այլ սարքի վրա մուտք գործելու թույլտվությունը կարող է վերանայվել անձնակազմի կողմից, ներառյալ՝ աշխատողի կողմից սարքը կառավարելու անհրաժեշտությունը: Priority Pass-ը պատասխանատվություն չի կրում սրահի անձնակազմի կողմից սարքին հասցված որևէ վնասի համար:
 4. Օգտագործումը և ժամկետի ավարտը. Մուտք գործելու թույլտվությունը փոխանցման ենթակա չէ, և Հաճախորդը կարող է օգտագործել Սրահը միայն մինչև Access Tools-ում նշված ժամկետի ավարտը: Access Tools-ը չի կարող օգտագործվել մեկ այլ անձի կողմից, բացի նշված Հաճախորդից:
 5. Երեխաներ․ Երեխաների համար Սրահ մուտքի հասանելիությունը տատանվում է՝ կախված յուրաքանչյուր սրահի քաղաքականությունից: Հաճախորդին խորհուրդ է տրվում նախքան Սրահից օգտվելը երեխաների հետ կապված հատուկ դրույթների համար ստուգել սրահի նկարագրությունը, որը տրամադրված է ծրագրի էլեկտրոնային նամակի Lounge Finder հղումում։ Երեխաների մուտք թույլտվությունը Սրահի հայեցողությամբ է:
 6. Վարքագծի ստանդարտներ. Սրահի օգտագործումը ենթադրում է, որպեսզի Հաճախորդը, հյուրը և երեխաները վարվեն և հագնվեն Սրահի դրույթներին ու պայմաններին համապատասխան, և ցանկացած անձ, ով չի պահպանում այդպիսի դրույթներն ու պայմանները, կարող է պահանջվել լքել սրահը: Priority Pass-ը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կրած վնասների համար այն դեպքում, երբ Սրահը մերժում է Սրահ մուտք գործելը կամ դրանից օգտվելը՝ Հաճախորդի կամ որևէ հյուրի կողմից սույն Ծրագրի դրույթները կամ Սրահի դրույթներն ու պայմանները չկատարելու պատճառով:
 7. Սպառման վճարներ. Ալկոհոլային խմիչքները, տեղական օրենսդրությամբ թույլատրվող վայրերում, յուրաքանչյուր Սրահի հայեցողությամբ է և որոշ դեպքերում կարող է լինել սահմանափակ կամ անհասանելի: Նման դեպքերում Հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում լրացուցիչ սպառման կամ բարձրակարգ ալկոհոլային խմիչքների համար ուղղակիորեն Սրահին վճարելու համար: Մանրամասների համար տե՛ս լաունջի առանձին նկարագրությունները:
 8. Հեռախոս և Wi-Fi. Հեռախոսի և Wi-Fi-ի հասանելիությունը տարբերվում է յուրաքանչյուր Սրահում և Սրահի հայեցողությամբ է: Անվճար հեռախոսի օգտագործումը սովորաբար սահմանափակվում է միայն տեղական զանգերով: Ցանկացած այլ ծառայությունների վճարը գանձվում է յուրաքանչյուր Սրահի հայեցողությամբ, և Հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում այդ ծառայությունների համար անմիջապես Սրահում վճարելու համար:
 9. Թռիչքի հայտարարություններ. Սրահները պարտավորություն չեն կրում բացահայտել թռիչքի մասին տեղեկություններ տրամադրելու համար, և Հաճախորդը ընդունում է, որ Priority Pass-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ ուղղակի կամ անուղղակի վնասի համար, որը բխում է որևէ Հաճախորդի կամ հյուրի թռիչքը նստելու անկարողությունից: Հաճախորդի պարտականությունն է ստուգել մուտքի համապատասխան պահանջները ցանկացած այցելած երկրի համար և ունենալ ճամփորդության համար ճիշտ ճամփորդական փաստաթղթեր:
 10. Ծրագրի փոփոխություններ. Priority Pass-ը կարող է ցանկացած ժամանակ փոփոխել Ծրագիրը՝ նման փոփոխության մասին 30 օր առաջ ծանուցելով: Եթե Հաճախորդը ստանում է Ծրագիրը վճարային քարտերի մատակարարի կամ այլ կազմակերպության միջոցով, ցանկացած փոփոխության մասին կտեղեկացվի վճարային քարտի մատակարարին, որը պատասխանատու է Հաճախորդին խորհրդատվություն տրամադրելու համար: Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը չի ընդունում փոփոխությունը, Հաճախորդն իրավունք կունենա դադարեցնել իր ծրագիրը՝ ուղղակիորեն 30 օր առաջ գրավոր ծանուցում տալով վճարային քարտի մատակարարին կամ այլ կազմակերպությանը, որը պատասխանատու կլինի Priority Pass-ի մասին տեղեկացնելու համար և պատասխանատու կլինի ցանկացած ծախսերի համար, որ Հաճախորդը կրում է Priority Pass-ին նման դադարեցման մասին չտեղեկացնելու հետևանքով:
 11. Երրորդ կողմի կազմակերպություններ. Սրահները պատկանում և շահագործվում են երրորդ կողմի կազմակերպությունների կողմից: Հաճախորդը և հյուրերը պետք է պահպանեն յուրաքանչյուր մասնակից Սրահի վայրի կանոններն ու քաղաքականությունը, և Հաճախորդը ընդունում է, որ Սրահի Մուտքի թույլտվության տրամադրումը չի երաշխավորում մուտքը կամ շարունակական մուտքը, և մենք ենթակա ենք թողունակության սահմանափակումների: Հաճախորդը համաձայնում է, որ Priority Pass-ը չի վերահսկում Սրահի՝ որևէ Հաճախորդ ընդունելու որոշումը, ցանկացած պահի Սրահ թույլատրված մարդկանց թիվը, առաջարկվող ծառայությունները, բացման/փակման ժամերը, սրահում հաճախորդների անցկացրած ժամանակի տևողությունը, վճարներ, որոնք ավելի են քան ներառված է կամ վարձված անձնակազմը: Priority Pass-ը ողջամիտ ջանքեր կգործադրի՝ ապահովելու, որ առավելություններն ու հնարավորությունները հասանելի լինեն այնպես, ինչպես գովազդվում է, բայց Հաճախորդը ընդունում է, որ Priority Pass-ը որևէ կերպ չի երաշխավորում, որ բոլոր առավելություններն ու առանձնահատկությունները հասանելի կլինեն Հաճախորդի այցելության պահին:
 12. Երրորդ կողմի հղումներ և կայքեր. Ծրագրի կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի այլ կայքեր, առաջարկներ կամ ծրագրեր, որոնք շահագործվում են կամ պատկանում են երրորդ կողմերին, որոնք մաս չեն կազմում կամ վերահսկվում Priority Pass-ի կողմից: Priority Pass-ը պատասխանատվություն չի կրում նման երրորդ կողմի վեբկայքերի բովանդակության կամ ցանկացած սրահների օգտագործման կամ երրորդ կողմի առաջարկների օգտագործման համար: Priority Pass-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ կորստի կամ վնասի համար, որը կարող է առաջանալ Հաճախորդի կողմից երրորդ կողմի կայքերից, առաջարկներից կամ ծրագրերից օգտվելուց:
 13. Կորուտ․ Հաճախորդը ընդունում է, որ Priority Pass-ը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կամ հյուրի որևէ ուղղակի կամ անուղղակի կորստի համար, որը բխում է գովազդվող առավելություններից և հարմարություններից որևէ մեկի տրամադրումից կամ չտրամադրումից՝ ամբողջությամբ կամ մասամբ: Հաճախորդը ընդունում է, որ Priority Pass-ը պատասխանատվություն չի կրում Սրահի ներսում կրած որևէ կորստի կամ անձնական վնասվածքի համար, որը կրել է Ծրագրի շրջանակներում որևէ անձ:
 14. Անձնական իրեր. Օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով Priority Pass-ը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կամ որևէ հյուրի գործողությունների համար, երբ օգտվում է Սրահից կամ մասնակցում Ծրագրին, և պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կամ նրա հյուրի կողմից Սրահ բերված որևէ անձնական իրի համար:
 15. Կորցրած կամ գողացված մուտքի թույլտվություն. Priority Pass-ը պատասխանատվություն չի կրում կորած, գողացված, վնասված կամ այլ կերպ չգործող մուտքի թույլտվության փոխարինման համար, և պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի՝ սրահ մուտք գործելու անկարողության համար այն ժամանակահատվածում, որի ընթացքում մուտքի որևէ թույլտվություն է փոխարինվել կամ թարմացվել:
 16. Վեճեր․ Priority Pass-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ վեճի կամ պահանջի համար, որը կարող է առաջանալ Հաճախորդի և Սրահների միջև, կամ որևէ կորուստների, ծախսերի, վնասների համար: Սրահ մուտք գործելու ցանկացած պահանջ կամ խնդիր, որը ծագում է կամ կապված է Ծրագրի հետ, պետք է լուծվի Priority Pass-ով: Այն հաճախորդները, ովքեր բողոքներ ունեն Սրահ մուտք գործելու հետ կապված, համապատասխան սրահ մուտք գործելու թույլտվություն ստանալուց հետո վեց ամսվա ընթացքում պետք է հետևյալ ուղիներից մեկով բողոք ներկայացնեն: Կապնվել Priority Pass-ի հետ- https://contactus.loungekey.com/pass
 17. Փոխհատուցում. Հաճախորդը համաձայնում է, որ կպաշտպանի և պատասխանատվությունից կազատի Priority Pass-ին և դրա տնօրեններին, պաշտոնյաներին, աշխատակիցներին և գործակալներին (միասնաբար՝ «Հատուցվող կողմերը») բոլոր պարտավորություններից, վնասներից, կորուստներից, հայցերից, դատավճիռներից և պահանջներից (ներառյալ ողջամիտ իրավական վճարները) որևէ անձի վնասվածքի կամ մահվան, կամ Հաճախորդի կամ նրան ուղեկցող այլ անձանց կողմից Սրահից օգտվելուց առաջացած որևէ գույքի վնասման կամ ոչնչացման դեպքում, բացառությամբ նրա, որ այդպիսի կոմպենսացումը չի տարածվում փոխհատուցվող կողմերի կողմից կոպիտ անփութության կամ դիտավորյալ սխալ վարքի վրա:
 18. Հարկային պարտավորություն. Priority Pass-ը հայտարարագիր չի ներկայացնում Հաճախորդների եկամտի, օգտագործման, ակցիզային հարկերի կամ այլ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ, որոնք կապված են Սրահ մուտք գործելու հետևանքով: Հաճախորդներին խորհուրդ է տրվում լրացուցիչ տեղեկությունների համար խորհրդակցել իրենց հաշվապահի կամ հարկային խորհրդատուի հետ: Հաճախորդը բացառապես պատասխանատու է ցանկացած հարկային պարտավորության համար, որը բխում է Սրահի կամ Ծրագրի գնումից կամ օգտագործումից:
 19. Անձնական տվյալներ: Մասնակցելով Ծրագրին՝ Հաճախորդը համաձայնում է, որ ցանկացած անձնական տվյալ օգտագործվում է համաձայն գաղտնիության քաղաքականության, որը գրավոր պահանջով հասանելի է Priority Pass Limited-ում, հասցե՝ Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK:
 20. Պատժամիջոցներ. Հաճախորդը ներկայացնում և երաշխավորում է, որ (ա) Հաճախորդը չի գտնվում է Միացյալ Նահանգների օրենսդրությամբ էմբարգո հայտարարված երկրում կամ, որը ԱՄՆ-ի կողմից նշանակվել է որպես «ահաբեկիչներին աջակցող» երկիր և (բ) Հաճախորդը գրանցված չէ ԱՄՆ կառավարության կողմից արգելվածների կամ սահմանափակված կողմերի ցուցկում, ներառյալ ԱՄՆ-ի գանձապետարանի օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակի կողմից հրապարակված Հատուկ նշանակված քաղաքացիների ցուցակը, կամ ԱՄՆ Առևտրի նախարարության կողմից հրապարակված մերժված անձանց ցուցակը:
 21. Մոնիտորինգ․ Priority Pass-ը շարունակաբար փորձում է բարելավել հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունները և կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերահսկել Հաճախորդների հեռախոսազանգերը՝ մեր ծառայությունները պահպանելու և բարելավելու համար: Եթե զանգերը ձայնագրվում են, Հաճախորդը կարող է մուտք գործել իր սեփական հեռախոսի ձայնագրությունները և զանգերի վճարները՝ գրավոր հարցում ներկայացնելով Priority Pass-ին:
 22. Իրավասություն: Տեղական օրենսդրությամբ կամ կանոնակարգով թույլատրելի չափով, սույն Օգտագործման պայմանները պետք է կարգավորվեն և մեկնաբանվեն անգլիական օրենսդրության համաձայն, և Priority Pass-ը և Հաճախորդը պետք է ենթարկվեն անգլիական դատարանների բացառիկ իրավասությանը` լուծելու դրանցից բխող բոլոր վեճերը:
 23. Կիրառելիություն: Սույն Օգտագործման Պայմանների ցանկացած դրույթ, որն ուժը կորցրած կամ անիրագործելի է ճանաչվել որևէ իրավասու մարմնի կամ դատարանի կողմից, նման անվավերության կամ անիրականության չափով համարվում է անջատելի և չի ազդի սույն Օգտագործման պայմանների այլ դրույթների վրա:
 24. Կոնֆլիկտ: Եթե ​​այս Օգտագործման Պայմանների անգլերեն տարբերակի և որևէ տարբերակի կամ թարգմանության միջև իմաստի որևէ հակասություն կա, ապա անգլերեն լեզվով տարբերակը գերակայում է: