ქუქიების პარამეტრები

Updated - 2024-05-24

1. საჭირო ქუქიები

ამ ქუქიებს დიდი მნიშვნელობა აქვთ საიტის ძირითადი ფუნქციების მხრივ.

ფუნქცია დაშვებულია
 • მოგვეცით საშუალება ვნახოთ, თუ რომელი ენა აარჩიეთ
 • ანგარიშის დაცვა
 • ჩვენი საიტის სხვა ნაწილებზე გადამისამართება
 • იმის ნახვა, თუ რა პროგრესია საჩივრის მხრივ
 • ანგარიშში შესვლის მონაცემების დამახსოვრება
 • მომხმარებლების პირდაპირი მხარდაჭერა
ფუნქცია არაა დაშვებული
 • საიტის დიზაინის კონსისტენტობის უზრუნველყოფა
 • მოგვეცით საშუალება, ამოვარჩიოთ თქვენთვის ნაჩვენები მასალა
 • თქვენი მოწყობილობის/ბრაუზერის ამოცნობა
 • ინფორმაციის შეგროვება იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს საიტს
 • თქვენს ინტერესებზე გათვლილი რეკლამების ჩვენება
 • სოციალურ ქსელებთან ინტეგრაცია

2. ფუნქციური ქუქიები

ეს ქუქიები საიტს საშუალებას აძლევს, გააუმჯობესოს ფუნქციონირება და პერსონალიზაცია. მათ იყენებენ ჩვენი ან მესამე მხარის პროვაიდერები, რომელთა სერვისებიც დავამატეთ ჩვენს გვერდებზე.

ფუნქცია დაშვებულია
 • მოგვეცით საშუალება ვნახოთ, თუ რომელი ენა აარჩიეთ
 • ანგარიშის დაცვა
 • ჩვენი საიტის სხვა ნაწილებზე გადამისამართება
 • იმის ნახვა, თუ რა პროგრესია საჩივრის მხრივ
 • ანგარიშში შესვლის მონაცემების დამახსოვრება
 • მომხმარებლების პირდაპირი მხარდაჭერა
 • საიტის დიზაინის კონსისტენტობის უზრუნველყოფა
 • მოგვეცით საშუალება, ამოვარჩიოთ თქვენთვის ნაჩვენები მასალა
 • თქვენი მოწყობილობის/ბრაუზერის ამოცნობა
ფუნქცია არაა დაშვებული
 • ინფორმაციის შეგროვება იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს საიტს
 • თქვენს ინტერესებზე გათვლილი რეკლამების ჩვენება
 • სოციალურ ქსელებთან ინტეგრაცია

3. სარეკლამო ქუქიები

ეს ქუქიები გამოიყენება სარეკლამო კომპანიების მიერ თქვენი ინტერესების შესაბამისი რეკლამის ჩვენების მიზნით.

ფუნქცია დაშვებულია
 • მოგვეცით საშუალება ვნახოთ, თუ რომელი ენა აარჩიეთ
 • ანგარიშის დაცვა
 • ჩვენი საიტის სხვა ნაწილებზე გადამისამართება
 • იმის ნახვა, თუ რა პროგრესია საჩივრის მხრივ
 • ანგარიშში შესვლის მონაცემების დამახსოვრება
 • მომხმარებლების პირდაპირი მხარდაჭერა
 • საიტის დიზაინის კონსისტენტობის უზრუნველყოფა
 • მოგვეცით საშუალება, ამოვარჩიოთ თქვენთვის ნაჩვენები მასალა
 • თქვენი მოწყობილობის/ბრაუზერის ამოცნობა
 • ინფორმაციის შეგროვება იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს საიტს
 • თქვენს ინტერესებზე გათვლილი რეკლამების ჩვენება
 • სოციალურ ქსელებთან ინტეგრაცია

ფრენა შეგიფერხდათ?

მიიღეთ 600 ევრომდე კომპენსაცია შეფერხებული, გაუქმებული ან ზედმეტად დაჯავშნული ფრენის გამო!