ფრენა შეგიფერხდათ?

გადააქციეთ შეფერხებული, გაუქმებული ან ზედმეტად დაჯავშნული ფრენა კომპენსაციად €600-მდე!

კონტაქტები

გაქვთ შეკითხვები ან გსურთ დაგიკავშირდეთ?
შეავსეთ კითხვარი!

შეავსეთ კითხვარი და დაგიკავშირდებით

აირჩიეთ კომუნიკაციის საშუალება:

რა მოცულობის კომპენსაცია გეკუთვნით პრობლემატური ფრენის გამო?

თქვენი კომპენსაცია განისაზღვრება ფრენის განვლილი მანძილით და შეიძლება იყოს €250, €400, ან €600. რაც უფრო ხანგრძლივია ფრენა, მით უფრო მეტია კომპენსაცია.

250

1500 კმ-მდე

400

1500 კმ-იდან
3500-მდე km

600

3500 კმ-ზე მეტი

რა წესები მოქმედებს
ევროკავშირის კომპენსაციის პირობებში?

თქვენ განიცადეთ
a ფრენის შეფერხება

ფრენის შეფერხება ხდება გაუთვალისწინებელი პირობების გამო, რის გამოც დაგაგვიანდათ საბოლოო დანიშნულების წერტილამდე მისვლა (ან საერთოდ არ მისულხართ). ფრენის შეფერხებების ყველაზე ხშირი სახეებია ფრენის დაგვიანება, გაუქმება ან ზედმეტი ჯავშნები.

თქვენი ფრენა იყო
ევროკავშირიდან/ევროკავშირში

თქვენი გაუქმებული ფრენა დაიწყო ევროკავშირში ან შესრულდა ევროკავშირში. თქვენი ფრენა დაიწყო ევროკავშირის ქვეყნის აეროპორტში და დაჯდა მსოფლიოს ნებისმიერ სხვა წერტილში. თქვენი გაუქმებული ფრენა დაეშვა ევროკავშირში და განხორციელდა ევროკავშირში რეგისტრირებული ავიახაზის მიერ.

ფრენის შეფერხება იყო
ავიახაზის ბრალი

გაუქმებული ფრენა ექვემდებარება კომპენსაციას ევროკავშირის კანონმდებლობის მიხედვით, თუკი შეფერხება ავიახაზის ბრალი იყო! ასეთ შემთხვევებში შედის ოპერაციული პრობლებემი, ტექნიკური პრობლემები, თვითმფრინავების როტაციის პრობლემები და ა.შ.