Europos Komisija atnaujino sąrašą oro linijų, kurioms draudžiama vykdyti veiklą ES

Šią savaitę sulaukėme reikšmingo oro transporto bendrovių, kurioms draudžiama vykdyti veiklą ES, sąrašo atnaujinimo. Iš sąrašo pašalintos Gabone registruotos avialinijos, šiai Centrinės Afrikos šaliai efektyviai sustiprinus oro transporto saugumo priežiūros tvarką nacionaliniu mastu. Vis dėlto, sąrašą atnaujinusi Europos Komisija atkreipė dėmesį ir į neigiamus pokyčius pasaulinėje aviacijos rinkoje – skelbiama, kad Armėnijos civilinės aviacijos priežiūros tarnyba sulaukė kritikos dėl silpnėjančios oro transporto saugumo kontrolės šalyje.

Nuo 2006 m. skelbiamą vadinamąjį „juodąjį sąrašą“ šiuo metu sudaro 115 oro linijų bendrovės, kurių veikla neatitinka Europos Komisijos nustatytų saugumo reikalavimų. Šie oro transporto saugos principų neatitikimai gali būti susiję tiek su tam tikrų oro linijų bendrovių veikla, tiek su nacionalinių oro transporto saugumą reglamentuojančių teisės aktų visuma konkrečioje šalyje.

Per daugiau nei dešimtmetį susiformavusi praktika parodė, kad draudimas skristi į Bendrijos oro erdvę bet kuriam į šį sąrašą pakliuvusiam oro vežėjui neretai turi svarias neigiamas ekonomines pasėkmes tiek oro linijoms, tiek toms šalims, kurioms reguliarus oro susisiekimas su Europos Sąjunga yra itin svarbus. Tad tokiu būdu Europos Komisija priverčia pasitempti tiek šių –  dažniausiai tolimų – šalių vietinį verslą, tiek valstybinius oro vežėjus, tiek konkrečių valstybių teisinį reguliavimą aviacijos saugumo srityje.

Tiek teisinis aviacijos reguliavimas Europos Sąjungoje, tiek jo taikymas Bendrijoje ir už jos ribų, yra nuolatos tobulinamas jau ne pirmą dešimtmetį. Tai taikoma ir oro transporto saugumo priežiūrai, ir oro vežėjų veiklos reguliavimui, taip pat – ir pagrindinių oro transporto keleivių teisių užtikrinimui. Skycop primena, kad tiek keleivių saugumas, tiek jų teisių užtikrinimas – ypatingai skrydžių vėlavimo, atidėjimo ar perpildymo atveju – turi būti pagrindiniu prioritetu ne tik Europos Komisijos bei oro transporto priežiūrą užtikrinančių nacionalinių institucijų, tačiau ir pačių oro linijų prioritetas.

Skrydis buvo sutrikdytas?

Už atidėtą, atšauktą ar perpildytą skrydį gaukite kompensaciją iki €600!