Įsigaliojo reglamentas, saugantis oro keleivių teises Kanadoje

Nuo 2019 m. gruodžio 15 d. įsigaliojo Kanados transporto agentūros paruoštas keleivių apsaugos reglamentas. Dabartinė šio reglamento versija demonstruoja didelį indėlį, kurį agentūra sudėjo vystydama šį teisės aktą ir konsultuodamasi su visomis suinteresuotomis grupėmis – ypatingai su oro linijų industrijos atstovais, visuomene ir vartotojų apsaugos organizacijomis.

Naujojo reglamento tikslas – sukurti stiprų ir efektyvų teisinį pagrindą pamatinių oro keleivių teisių užtikrinimui, nustatant tam tikrus būtiniausius reikalavimus oro linijoms, įskaitant rūpybos standartus ar kompensaciją keleiviams sutrikdyto skrydžio atveju. Šis reglamentas taikomas visiems skrydžiams, vykdomiems į oro uostus Kanados teritorijoje, iš jų, taip pat kelionėms oro transportu šalies viduje. Jis skirtas apibrėžti aiškius įpareigojimus oro vežėjams jų keleivių atžvilgiu tam tikrose konkrečiose srityse, tokiose kaip oro linijų komunikacija su keleiviais, atidėtų ar atšauktų skrydžių atvejai, atsisakymas įlaipinti, vėlavimas pakilti, bagažo praradimas ar sugadinimas, muzikos instrumentų transportavimas ar sėdėjimo vietų priskyrimas jaunesniems nei 14 m. keliautojams.

Šio reglamento įsigaliojimas pažymi ne tik naujausio, bet ir aktualiausio, palyginus su kitais analogiškais teisės aktais visame pasaulyje, reguliavimo įsiteisėjimą. Kai kurios jame pristatytos naujovės žada išspręsti nemažai neaiškumus galinčių kelti niuansų, atėjus laikui pritaikyti teisinius šio reglamento aspektus praktikoje. Viena iš reglamente pritaikytų naujovių, kurią dėl jos išskirtinumo verta paminėti – skirtingi rezervacijų keitimo ir kompensacijų reikalavimai skirtingoms oro linijoms, priklausomai nuo jų dydžio. Pagal jį, reglamentas oro vežėjus skirsto į dvi kategorijas:

Taigi, kokio dydžio kompensacija priklauso už atidėtą ar atšauktą skrydį Kanadoje?

Reglamentas aiškiai nurodo, kad oro transporto keleiviams, susidūrusiems su atidėtu ar atšauktu skrydžiu, už kurio sutrikdymą buvo atsakinga oro linijų bendrovė (tačiau jis nebuvo susijęs su kelionės saugumu), priklauso skrydžio kompensacija, kuri priklauso nuo vėlavimo atvykti į keleivio galutinį kelionės tikslą laiko. Nepriklausomai nuo to, ar skrydis buvo atidėtas ir atvykimo oro uostą pavyko pasiekti tuo pačiu lėktuvu, ar reisas buvo atšauktas ir keliauti teko kitu orlaiviu, svarbus būtent tas laikas, kurį keleivis vėlavo atvykti:

Dideli vežėjai

Vėluojant nuo 3 iki 6 valandų 400 Kanados dolerių (~€270)
Vėluojant nuo 6 iki 9 valandų 700 Kanados dolerių (~€475)
Vėluojant daugiau nei 9 valandas 1000 Kanados dolerių (~€680)

Maži vežėjai

Vėluojant nuo 3 iki 6 valandų 125 Kanados doleriai (~€85)
Vėluojant nuo 6 iki 9 valandų 250 Kanados dolerių (~€170)
Vėluojant daugiau nei 9 valandas 550 Kanados dolerių (~€340)

Ir koks yra kompensacijos už atsisakymą įlaipinti dydis?

Reglamentas nurodo, kad atsisakymo skraidinti atveju, kompensacija, kurią oro linijos privalo išmokėti keleiviui, siekia dar didesnes sumas. Tačiau, kaip ir susidūrus su atidėtu ar atšauktu skrydžiu, kompensacijos dydžiai čia yra „pririšti“ prie skirtumo tarp laiko, kuriuo keleivis turėjo pasiekti savo galutinį kelionės tikslą ir laiko, kai jis faktiškai jį pasiekė.

Nuo 3 iki 6 valandų 900 Kanados dolerių (~€610)
Nuo 6 iki 9 valandų 1800 Kanados dolerių (~€1220)
Nuo daugiau nei 9 valandų 2400 Kanados dolerių (~€1630)

Verta paminėti, kad būtent šios praktikos ir atitinkami kompensacijų dydžiai yra nustatyti, labiau  remiantis Jungtinių Valstijų, o ne Europos Sąjungos patirtimi, mat atsisakymo skraidinti pasekmių keleiviams žalą maksimaliai sumažinti teisinėmis priemonėmis vis efektyviau bandantys JAV įstatymų leidėjai jau seniai pretendavo pateikti gana dėkingą pavyzdį kitoms panašius teisės aktus įgyvendinti planavusioms šalims.

Kanados oro transporto keleivių apsaugos reglamentas taip pat aiškiai apibrėžia laikotarpį, per kurį sutrikdyto skrydžio keleivis privalo reikalauti kompensacijos iš oro linijų. Pagal reglamentą, keleivis turi lygiai vienerius metus nuo skrydžio datos tam padaryti. Oro linijos šiuo atveju privalo atsakyti keleiviui per 30 dienų. Atsakymu gali būti laikomas arba tiesioginis pinigų išmokėjimas, arba paaiškinimas keleiviui, kodėl, oro linijų bendrovės nuomone, kompensacija jam nepriklauso.

Taip pat reglamentas nurodo, kad tuo atveju, kai oro vežėjas nevykdo čia išdėstytų teisinių įpareigojimų, jam gresia administracinės nuobaudos, kurių dydis gali siekti iki 25 tūkst. Kanados dolerių (tai atitinka maždaug 17 tūkst eurų) už kiekvieną atvejį, kai oro linijos atsisako ar vengia bendradarbiauti su keleiviais.

Kai kurios šio reglamento dalys galioja jau nuo 2019 m. liepos 15 d. Nuo tada visi oro vežėjai, vykdantys skrydžius iš arba į Kanados teritoriją, taip pat šalies viduje, yra įpareigoti laikytis reglamento nuostatų, susijusių su atsisakymu skraidinti, vėlavimu pakilti, komunikavimu su keleiviais, bagažo praradimu ar sugadinimu bei muzikos instrumentų transportavimu. O štai nuo 2019 m. gruodžio 15 d. teisiškai įsigaliojo visas reglamentas, taip pat įpareigojantis oro linijas laikytis atitinkamų taisyklių skrydžių atidėjimo ar atšaukimo atvejais bei nustatantis aiškias gaires keleivių vietų priskyrimui nepilnamečiams keliautojams iki 14 metų amžiaus.

Kanados transporto agentūra pripažįsta, kad vienas pagrindinių šio reglamento tikslų susijęs su siekiu susisiekimo oro transportu reguliavimą priartinti prie tokio, koks šiandien vykdomas Europos Sąjungoje, pritaikant jį šiuolaikinio oro linijų kliento poreikiams. Agentūra taip pat pažymi, kad reglamentas siekia įgyvendinti „lyderiaujančią pasaulyje“ keliaujančiųjų oro transportu teisių užtikrinimo strategiją. O tai, ar pavyks pasiekti ambicingų tikslų, jau netrukus turėtų parodyti laikas.

Tad jeigu jau spėjote susidurti su skrydžio sutrikdymu, keliaudami į Kanadą, iš jos ar šalies viduje, susisiekite su „Skycop“ specialistais elektroniniu paštu support@skycop.com, o mes padarysime viską, kad gautumėte jums priklausančią skrydžio kompensaciją!

Pildyti pretenziją dabar!

Skrydis buvo sutrikdytas?

Už atidėtą, atšauktą ar perpildytą skrydį gaukite kompensaciją iki €600!