We stand with Ukraine

„SmartDelay“ taisyklės ir sąlygos

Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles ir sąlygas prieš registruodamiesi paslaugai „SmartDelay“ (toliau – „Paslauga“)

Šalys dalyvaujančios Paslaugoje

Paslauga teikiama atstovaujant UAB SkyCop (toliau – „Klientas“) šalies Collinson Service Solutions Limited (toliau – „mes/mus/mūsų), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU. Įsipareigojate, kad šios taisyklės ir sąlygos privalo būti sudaromos tik su teisine galimybe sudaryti įpareigojančią sutartį ir kad esate bent jau 18-os metų amžiaus. Taip pat sutinkate su mūsų privatumo politika, kurią rasite čia.

Teisės

Ši Paslauga yra prieinama visiems klientams, turintiems Skycop Care prenumeratą, ir kitiems klientams, kurie pasirenka Skycop. Po Skycop Care programos įsigijimo, jūs būsite automatiškai užsiregistravę Paslaugos tiekimui. Patvirtinate, kad suprantate, jog ne visi skrydžiai turi teisę būti užregistruoti.

Kaip naudotis Paslauga

Jūs tapsite Paslaugos teisėtais vartotojais, jei užregistruosite savo skrydį 2 valandos iki numatyto išvykimo laiko. Mes pasiliekame teisę neteikti Paslaugos, jei nesėkmingai užregistruosite savo duomenis. Jūsų skrydžio išvykimą stebės mūsų skrydžių sekimo sistema. Priklausomai nuo sėkmingo ankstesnio užsiregistravimo, jei mūsų skrydžių sekimo sistema nustatys, kad jūsų skrydis vėluoja daugiau nei 120 minučių (toliau – „Vėlavimo riba“), mes jums pateiksime oro uosto poilsio salės (eng. – lounge) prieigos vaučerį el. paštu. Taip pat gausite SMS pranešimą, pranešantį apie tokius el. laiškus. Prieiga prie el. pašto paskyros, kurią pateikiate registruodamiesi, ir galimybė pateikti savo oro uosto poilsio salės prieigos vaučerį yra Paslaugos naudojimo sąlyga.

Vėlavimas, kuris atitinka arba viršija Vėlavimo ribą, gali būti paskelbtas kaip vienas bendras vėlavimo laikotarpis arba kaip daugelio eilinių trumpų vėlavimų, siekiančių Vėlavimo ribą, padarinys.

Mes visiškai pasitikėsime mūsų skrydžių sekimo sistema, nustatydami, ar jūs turite teisę gauti prieigą prie oro uosto poilsio salės. Jūs sutinkate, kad mes negarantuojame mūsų skrydžių sekimo sistemos tikslumo ir nepriklausysime nuo jos, stebint jūsų skrydžio išvykimo laiką.

Atitinkamo kelionės vėlavimo atveju oro uosto poilsio salės prieigos vaučeris bus pateiktas jūsų el. pašto adresui jums ir iki vieno kelionės draugo tą pačią kelionės dieną. Jis negali būti naudojamas kitą kelionės dieną.

Tik paminėti asmenys el. pašto patvirtinime turės teisę naudotis Paslauga.

Paslauga jums teikiama pagal neperduodamą, negrąžinamą ir nekeičiamą tvarką. Nebus siūlomos jokios grynųjų pinigų ar kredito alternatyvos.

Jūs išreiškiate aiškų sutikimą su visomis Paslaugos taikomomis naudojimo sąlygomis („Naudojimo sąlygos“), kurias teikiame. Mūsų oro uosto poilsio salės prieigos taisykles ir sąlygas rasite čia: https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

Jei taikoma, gavus prieigą prie oro uosto poilsio salės, jūs sutinkate laikytis poilsio salės taisyklių ir politikos.

Kaina ir apmokėjimas

Ši Paslauga yra nemokama. Klientas pasilieka teisę laikas nuo laiko keisti mokesčius.

Atsakomybė

Jei nepaisome šių taisyklių ir sąlygų, mes atsakysime tik už dalyvaujančios oro uosto poilsio salės prieigos pakeitimo vaučerio išdavimą. Pakeitimo vaučeriai negrąžinami ir negali būti iškeičiami į grynuosius pinigus. Mes neatsakysime už jokias išlaidas ar išlaidų reikalavimus, ar oro uosto poilsio salės prieigos išlaidas, patirtas jūsų, pasirinkusius prieigą prie poilsio salės savo sąskaita.

Mums nepriklauso atsakomybė už nuostolius, kurių rezultatas yra mūsų nepaisymas šių taisyklių ir sąlygų, kurios priklauso šioms kategorijoms:

 • pajamų praradimas;
 • verslo praradimas;
 • pelno praradimas; ar
 • numatytų santaupų praradimas.

Mes neatsakysime ir nebusime atsakingi už nesėkmę vykdyti arba vėlavimą vykdyti bet kurį iš mūsų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse ir sąlygose, kurią sukelia įvykis ne mūsų kontrolės ribose. Įvykis ne mūsų kontrolės ribose reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kuris yra už mūsų racionalios kontrolės ribų, įskaitant, be apribojimų, streikus, blokavimus ar kitus trečiųjų šalių pramoninius veiksmus, pilietinį sąmyšį, sujudimą, įsiveržimą, teroristinį išpuolį arba teroristinės grėsmės, karą (paskelbtą ar ne) arba karo grėsmę ar ruošimąsi karui, gaisrą, sprogimą, audrą, potvynį, žemės drebėjimą, žeminimą, epidemiją ar kitą gamtos katastrofą arba viešojo ar privataus telekomunikacijų tinklo gedimą.

Niekas šiose taisyklėse ir sąlygose nereglamentuoja arba neapriboja mūsų atsakomybės už bet kokį klausimą, kurio būtų nelegalu mums atsisakyti arba bandyti atmesti mūsų atsakomybę.

Jei naudojate bet kurios dalyvaujančios oro uosto poilsio salės paslaugas, visi nuostoliai ar atsakomybė, kylanti dėl tokių poilsio salių naudojimo, yra dalyvaujančios poilsio salės atsakomybė. Mes nedalyvausime jokioje ginčo tarp jūsų ir dalyvaujančios poilsio salės. Mes neduodame jokios garantijos už bet kokias prekes ar paslaugas, prieinamas per dalyvaujančias poilsio sales.

Jūs sutinkate, kad apsiginti ir atlyginti žalą mums ir mūsų bendrovėms, direktoriams, pareigūnams, darbuotojams ir agentams (bendrai vadinamoms ‘kompensuojamoms šalims’) ir atlyginti kiekvienai kompensuojamai šaliai visus nuostolius, žalos, praradimus, reikalavimus, ieškinius, sprendimus, išlaidas (įskaitant pagrįstas teisines išlaidas) dėl sudarytos žalos ar mirties ar nuosavybės pažeidimo ar naikinimo, kilusį iš jūsų Paslaugos naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks atlyginimas nebus taikomas kompensuojamoms šalims atlikus tyčinį veiksmą arba grubų aplaidumą.

Sąlyga ir atšaukimas

Šių sąlygų terminas baigsis, jei Paslauga bus atšaukta Kliento.

Pranešimai

Jūs sutinkate, kad bendravimas su mumis pagrinde bus elektroninis. Jūs sutinkate su šiuo elektroninio bendravimo būdu ir pripažįstate, kad visos sutartys, pranešimai, informacija ir kiti susisiekimai, kuriuos mes teikiame jums elektroniniu būdu, atitinka bet kokius teisinius reikalavimus, kad tokie pranešimai būtų raštu. Ši sąlyga neturi įtakos jūsų teisėms pagal įstatymus.

Teisė pakeisti ar atšaukti šias Taisykles ir Sąlygas

Mes turime teisę pakeisti arba nutraukti šias taisykles ir sąlygas nedelsiant bet kuriuo metu.

Klientų aptarnavimas

Jei turite skundą dėl bet kokios Paslaugos dalies, prašome susisiekti: customerservice@collinsongroup.smartdelay.com

Kitos svarbios sąlygos

Mes galime perduoti savo teises ir įsipareigojimus pagal šias taisykles ir sąlygas kitai organizacijai, ir jei tai įvyks, mes jus pranešime raštu, tačiau tai neturės įtakos jūsų teisėms ar mūsų įsipareigojimams pagal šias taisykles ir sąlygas.

Ši sutartis sudaryta tarp jūsų ir mūsų. Jokie kiti asmenys neturi teisių vykdyti jokių jos sąlygų.

Kiekvienas šių sąlygų ir nuostatų skyrius veikia atskirai. Jei bet kuris teismas ar atitinkama valdžios institucija nusprendžia, kad kuris nors iš jų yra neteisėtas, likę skyriai išliks visiškai galiojantys.

Jeigu mes nereikalaujame, kad jūs vykdytumėte bet kokią iš savo pareigų pagal šias taisykles ir sąlygas, arba jei mes neverčiame jus vykdyti savo teisių, arba jei mes atidėliojame tai daryti, tai nereiškia, kad mes atsisakėme savo teisių prieš jūs ir tai nereiškia, kad jūs negalite vykdyti tų pareigų.

Jeigu mes išieškosime jūsų nustatytą pažeidimą, mes tai padarysime tik raštu, ir tai nereiškia, kad mes automatiškai atsisakysime bet kokio vėlesnio jūsų pažeidimo.

Jei kyla konfliktas prasmėje tarp anglų kalbos versijos šių taisyklių ir sąlygų ir bet kurios kitos versijos ar vertimo šių sąlygų ir nuostatų, anglų kalbos versija bus viršenybė.

Šios sąlygos yra reguliuojamos Anglijos teise. Jūs ir mes abu sutinkame pateikti ieškinį išskirtinės Anglijos teismų jurisdikcijai.

Naudojimo sąlygos

Šiose Naudojimo sąlygose žodžiai ir išsireiškimai turi žemiau pateiktas reikšmes:

Klientas reiškia bet kurį asmenį, kuris dalyvauja Programoje.
Poilsio salė/s reiškia trečiosios šalies oro uostų ar kelionių poilsio salių, kuriomis gali naudotis Programoje dalyvaujantys Klientai, teikėją.
Prieigos būdai reiškia kvalifikuotą QR kodą, „LoungeKey Pass“ arba kitą prieigą, kaip išsamiai nurodyta Prioritetinės kortelės, kuri retkarčiais savo nuožiūra nurodo raštu.
Pardavėjas reiškia organizaciją, atsakingą už mokėjimų apdorojimą klientų, norinčių gauti priėjimą prie prabangiųjų poilsio salių per Programą, įskaitant, bet neapsiribojant, „Priority Pass“ susijusias bendroves:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru S.A.C.; ir
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd

Priority Pass reiškia „Priority Pass Limited“ iš Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Company No. 02728518.
Programa reiškia „LoungeKey Pass“™ programą, pateiktą „Priority Pass“, skirta leisti Klientui gauti priėjimą prie poilsio salės naudojant Prieigos būdą.
 1. Naudojimo sąlygos: Dalyvaudamas Programoje, Klientas sutinka su šiomis Naudojimo sąlygomis ir jas priima. Šios Naudojimo sąlygos turės pirmenybę prieš bet kokias kitas sąlygas, kurios gali būti pateiktos Klientui dėl Programos pirkimo ar naudojimo. Priority Pass pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Naudojimo sąlygas. Klientas sutinka, kad Priority Pass gali pranešti apie pakeitimus paskelbdama Naudojimo sąlygas Programos svetainėje, ir kad Kliento naudojimas Programa reiškia sutikimą su esančiomis Naudojimo sąlygomis. Klientams patariama peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas prieš pradėdami naudotis Programa. Naudojimo sąlygos įsigalioja nuo 2023 m. kovo 1-osios dienos ir taikysis naudojimui nuo tos dienos.
 2. Taisyklės: Šios Naudojimo sąlygos nustato taisykles, susijusias su Programa ir poilsio salės naudojimu. Kiekviena poilsio salė turės savo specifines sąlygas, kurios bus pateiktos poilsio salės aprašyme Programos svetainėje. Naudodamasis poilsio salės paslaugomis, Klientas priima šias poilsio salės sąlygas. Klientas turėtų atidžiai perskaityti poilsio salės sąlygas prieš naudodamasis poilsio salės paslaugomis.
 3. Pardavėjas: Pagrindinis subjektas, suteikiantis prieigą prie poilsio salės programai, yra:

(i) Priority Pass Limited paslaugoms Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje;

(ii) Priority Pass, Inc. paslaugoms Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje (išskyrus Peru) ir Lotynų Amerikoje;

(iii) Priority Pass (A.P.) Limited paslaugoms Azijos Ramiojo vandenyno regione (išskyrus Kinijos Liaudies Respubliką, Indiją ir Taivaną);

(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd paslaugoms Kinijos Liaudies Respublikoje;

(v) Collinson Services India LLP paslaugoms Indijoje;

(vi) Collinson Peru S.A.C. paslaugoms Peru; ir

(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd. paslaugoms Taivane.

 1. Dokumentacija:  Įėjimas į poilsio salę yra griežtai priklausomas nuo Klientų turėjimo (i) galiojančio Prieigos Būdo, (ii) galiojančio leidimo keliauti ir (iii) papildomo asmens tapatybės dokumento, kurį poilsio salė gali reikalauti iš kliento ir jo svečių, įskaitant pasą, nacionalinę tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Prieigos būdo nuotraukos negali būti priimtos kaip pakaitalas. Kai kurios poilsio salės Europoje yra įsikūrusios specialiose Šengeno zonų oro uostuose, tai reiškia, kad prieiga prie šių vietų suteikiama tik tiems klientams, keliaujantiems tarp Šengeno šalių. (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).
 2. Poilsio salės naudojimas: Įeinant į poilsio salę ir pristatant Prieigos būdą, klientams reikia informuoti personalą, kad nori patekti į poilsio salę, naudodami programą ir nurodydami „LoungeKey Pass“. Darbuotojai patikrins, ar Klientui leidžiama patekti į poilsio salę, vizualiai patikrindami Prieigos būdą, o tada elektroniniu būdu užregistruodami Prieigos būdą per kortelės/kodo skaitytuvą arba kitaip įvedant informaciją į saugią sistemą. Taip pat darbuotojai įveda svečių skaičių, jei tokių yra, lydint Klientą. Jei reikalaujama, Klientas turi pasirašyti kortelės skaitytuvo ekrane. Kliento Prieigos būdo elektroninis įrašas bus laikomas galiojančiu įrodymu, kad klientas pateko į poilsio salę.
 3. Prieigos būdas įrenginiu: Kliento telefono, planšetės ar kito įrenginio Prieigos būdas gali reikalauti darbuotojo patikros, įskaitant poreikį, kad darbuotojas paliestų įrenginį. Priority Pass neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius pažeidimus, kuriuos gali padaryti poilsio salės darbuotojai kliento įrenginiui.
 4. Naudojimas ir galiojimo laikas: Prieigos būdas negali būti perduodamas kitam asmeniui, ir Klientas gali naudotis poilsio sale tik iki ir įskaitant Prieigos būdo parodyto galiojimo pabaigos dieną. Prieigos būdu negali naudotis joks asmuo, išskyrus vardintą Klientą.
 5. Vaikai: Galimybė naudotis poilsio salės paslaugomis vaikams priklauso nuo kiekvienos konkrečios poilsio salės taisyklių. Klientui patariama patikrinti poilsio salės aprašymą, pateiktą Programos el. laiške esančioje Poilsio salės paieškos nuorodoje, norint sužinoti konkrečios poilsio salės vaikams taikomas taisykles. Vaikų įtraukimas į poilsio salės paslaugų naudojimo teisę priklauso nuo poilsio salės nuožiūros.
 6. Elgesio standartai: Poilsio salės naudojimas priklauso nuo to, kaip Klientas, svečiai ir vaikai elgiasi ir ar atitinkamai apsirengę, vadovaujantis poilsio salės taisyklėmis ir sąlygomis, o bet kuris asmuo, nesilaikantis tokių taisyklių ir sąlygų, gali būti paprašytas palikti poilsio salę. Priority Pass neatsako už jokius nuostolius, patirtus Klientui, jei poilsio salė atsisakė įleisti arba suteikti poilsio salės naudojimo teisę dėl to, kad Klientas arba bet kuris svečias nesilaikė šios Programos arba poilsio salės taisyklių ir sąlygų.
 7. Vartojimo mokesčiai: Alkoholinių gėrimų tiekimas, kur vietos įstatymai tai leidžia, yra kiekvienos poilsio salės nuožiūros reikalas, ir kai kuriuose atvejuose gali būti ribojamas arba nepasiekiamas. Tokiais atvejais Klientas atsako už papildomą vartojimą arba už prabangius alkoholinius gėrimus ir moka už juos tiesiogiai poilsio salei. Išsamiau žr. atskirus poilsio salės aprašymus.
 8. Telefonas ir belaidis internetas: Telefono ir belaidžio interneto paslaugos kiekvienoje poilsio salėje gali skirtis ir yra teikiamos pagal poilsio salės nuožiūrą. Naudingai telefono paslaugai dažniausiai būna ribojama tik vietinės skambučių galimybė. Kitos paslaugos yra kiekvieno poilsio salės nuožiūros reikalas, ir Klientas atsako už jų apmokėjimą tiesiogiai poilsio salei.
 9. Skrydžių pranešimai: Poilsio salės neturi įsipareigojimo skelbti skrydžio informacijos, ir Klientas sutinka, kad Priority Pass nebus laikoma atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas arba svečias nepakliuvo į savo skrydį. Tai Kliento atsakomybė patikrinti atitinkamus įėjimo reikalavimus kiekvienoje lankomoje šalyje ir turėti tinkamą kelionės dokumentaciją kelionei.
 10. Pokyčiai Programai: Priority Pass gali bet kuriuo metu pakeisti Programą, suteikdama 30 dienų išankstinį pranešimą apie tokį pakeitimą. Jei Klientas gauna Programą per mokėjimo kortelės tiekėją ar kitą organizaciją, bet kokius pakeitimus praneš Klientui mokėjimo kortelės tiekėjas, kuris atsakingas už Kliento informavimą. Jei Klientas nepriima pakeitimo, Klientas turi teisę nutraukti savo Programą, suteikdamas 30 dienų raštišką pranešimą tiesiogiai mokėjimo kortelės tiekėjui ar kitai organizacijai, kuri atsakinga už informavimą Priority Pass ir atsakinga už visas Kliento patirtas išlaidas dėl nesugebėjimo pranešti Priority Pass apie tokį nutraukimą.
 11. Trečiųjų šalių organizacijos: Poilsio salės yra valdomos ir eksploatuojamos trečiųjų šalių organizacijų. Klientas ir svečiai privalo laikytis kiekvienos dalyvaujančios poilsio salės vietos taisyklių ir politikos, ir Klientas sutinka, kad priėjimo prie poilsio salės priemonė neužtikrina prieigos ar nuolatinės prieigos ir priklauso nuo vietos užimtumo apribojimų. Klientas sutinka, kad Priority Pass neturi jokios įtakos poilsio salės sprendimui, ar priimti Klientą, kiek žmonių leisti tuo metu, teikiamoms paslaugoms, darbo valandoms, laikui, kurį Klientas gali praleisti poilsio salėje , bet kokiems mokesčiams, viršijantiems įskaičiuotus mokesčius, arba įdarbintui personalui. Priority Pass dės visas pagrįstas pastangas užtikrinti, kad privalumai ir patogumai būtų prieinami, kaip reklamuojama, bet Klientas sutinka, kad Priority Pass niekaip neįgalina arba nežada, kad visi ar kai kurie privalumai ir patogumai bus prieinami Kliento apsilankymo metu.
 12. Trečiųjų šalių nuorodos ir puslapiai: Programos svetainė gali turėti nuorodų į svetaines, pasiūlymus ar programas, kurias valdo arba nuosavybė trečiųjų šalių, nepriklausančių arba nekontroliuojamų Priority Pass. Priority Pass neprisiima atsakomybės už bet kokio tokio trečiosios šalies svetainės turinį arba dėl bet kokios poilsio salės naudojimo ar trečiųjų šalių pasiūlymų išnaudojimo. Priority Pass nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl Kliento naudojimosi bet kuria trečiosios šalies svetaine, pasiūlymais ar programomis.
 13. Praradimai: Klientas sutinka, kad Priority Pass nėra atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas arba bet kuris svečias dėl bet kokio iš reklamuojamų privalumų ir paslaugų teikimo ar nesuteikimo, tiek visiško, tiek dalinio. Klientas sutinka, kad Priority Pass nėra atsakinga už nuostolius ar asmeninę žalą, patirtą poilsio salėje bet kokio asmens, kuris įėjo pagal Programą.
 14. Asmeniniai daiktai: Visiškai leidžiant teisės aktams, Priority Pass neprisiima jokios atsakomybės už Kliento arba svečio veiksmus, naudojantis bet kuria poilsio sale arba dalyvaujant Programoje, ir nebus atsakinga už jokius asmeninius daiktus, kurie buvo įnešti į poilsio salę Kliento arba jo svečio.
 15. Pamestos arba pavogtos Prieigos priemonės: Priority Pass neatsako už prarastą, pavogtą, pažeistą ar kitaip neveikiančią Prieigos priemonės pakeitimą, ir nebus atsakinga už Kliento nesugebėjimą įeiti į poilsio sale per bet kokį laikotarpį, kai bet kuria Prieigos priemonė yra keičiama ar atnaujinama.
 16. Ginčai: Priority Pass neatsako už ginčus ar pareiškimus, kurie gali kilti tarp Kliento ir poilsio salių, nei už jokius nuostolius, išlaidas ar žalą, patirtą dėl tokių ginčų. Bet kokie pareiškimai ar problemos, kylančios iš Programos, susijusios su poilsio salės prieiga, turi būti sprendžiami su Priority Pass. Klientai, turintys skundų, susijusių su bet kokia poilsio salės prieiga, turi per šešis mėnesius nuo atitinkamos poilsio salės prieigos pateikti skundą vienu iš nurodytų kanalų. Susisiekite su Priority Pass: – https://contactus.loungekey.com/pass
 17. Kompensacija: Klientas sutinka, kad jis/arba ji gins ir atlygins žalą Priority Pass ir jo direktoriams, pareigūnams, darbuotojams ir atstovams (bendrai vadinamiems “apdraustiesiems subjektams”) bei visiškai išlaisvins kiekvieną apdraustąjį subjektą nuo visų įsipareigojimų, žalos, nuostolių, reikalavimų, bylų, sprendimų, išlaidų (įskaitant pagrįstas teisinės pagalbos išlaidas) dėl žmogaus sužalojimo ar mirties, ar nuosavybės pažeidimo ar sunaikinimo, kilusio iš Kliento ar bet kurio kito asmens, kuris lydi Klientą, naudojimosi bet kokia poilsio salės prieiga, išskyrus atvejus, kai tokia apsauga netaikoma dėl apdraustųjų subjektų atliekamų grubaus aplaidumo veiksmų arba tyčinio nesąžiningumo.
 18. Mokestinė prievolė: Priority Pass neprisiima jokių įsipareigojimų dėl Klientų pajamų, naudojimo, akcizo ar kitų mokesčių, susijusių su jų patekimu į poilsio salę. Klientams patariama pasitikrinti su savo buhalteriu arba mokesčių patarėju dėl papildomos informacijos. Klientas atsakingas už visą mokesčių įsipareigojimą, atsirandantį dėl oro uosto poilsio salės ar programos įsigijimo ar naudojimo.
 19. Asmeniniai duomenys: Dalyvaudamas Programoje, Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys bus naudojami vadovaujantis privatumo politika, prieinama raštu prašant Priority Pass Limited adresu Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK.
 20. Sankcijos: Klientas patvirtina ir garantuoja, kad (i) Klientas nėra įsikūręs šalyje, kuris yra uždraustas Jungtinių Valstijų vyriausybės embargo, arba kuris buvo paskelbtas “teroristų paramos” šalimi pagal Jungtinių Valstijų vyriausybę; ir (ii) Klientas nėra įtrauktas į jokį Jungtinių Valstijų vyriausybės “stebėjimo sąrašą” dėl draudžiamų ar apribotų šalių, įskaitant JAV Finansinių operacijų vykdymo biuro vykdomą Specialiųjų nacionalinių sąrašų sąrašą arba JAV Komercijos departamento paskelbtą Draudžiamų asmenų sąrašą.
 21. Stebėjimas: Prioritetinis paslaugų teikėjas nuolat siekia pagerinti teikiamas paslaugas Klientams ir todėl gali laikinai stebėti Klientų telefoninius skambučius siekdamas išlaikyti ir tobulinti savo paslaugas. Kur būtų įrašyti skambučiai, Klientas gali gauti prieigą prie savo pačio telefoninių įrašų ir skambučių mokesčių pateikdamas raštu prašymą Paslaugų tiekėjui Priority Pass.
 22. Jurisdikcija: Iki tol, kol vietinės teisės ar reglamentai tai leidžia, šios naudojimo sąlygos bus valdomos ir aiškinamos pagal Anglijos teisę, o Priority Pass ir Klientas susitars vadovautis vien anglų teismams spręsti visus ginčus, kilusius iš jų.
 23. Vykdomumas: Bet kokia šių naudojimo sąlygų nuostata, paskelbta negaliojančia arba nevykdoma bet kuriai kompetentingai valdžiai ar teismui, bus laikoma atskirai taikoma iki tokios negaliojančios arba nevykdomos nuostatos apimties ir neįtakos kitoms šių naudojimo sąlygų nuostatoms.
 24. Konfliktas: Jei tarp šių Naudojimo sąlygų versijos anglų kalba ir bet kurios versijos ar vertimo yra prieštaravimų, pirmenybę teikiama anglų kalbos versijai.