Cenrādis

Updated - 2024-05-01

Cenrādis

1. Vispārīgi noteikumi

Visi Cenrādī ar lielo sākumburtu rakstītie termini ir detalizēti aprakstīti Skycop. Noteikumos un nosacījumos Cenrādis attiecas uz maksājumiem saistībā ar Noteikumi par lidojuma kompensāciju. Ja Skycop piedāvā kādus citus pakalpojumus, attiecīgās summas tiek maksātas saskaņā ar atsevišķi saskaņotiem noteikumiem.

Skycop bez maksas iesniedz Pretenziju un neiekasē nekādu maksu, ja no lidojumu apkalpojošā pārvadātāja (aviokompānijas) netiek atgūta lidojuma kompensācija.

3. Skycop atlīdzība

Ja Pretenzija tiek apmierināta un tiek saņemta lidojuma kompensācija, no aviokompānijas izmaksātās lidojuma kompensācijas tiek atskaitīta nolīgtā lidojuma kompensācijas daļa.

Atlīdzība Skycop:

Attiecībā uz visiem lidojumiem, kuru garums ir 1 500 km vai mazāks un par kuriem Klientam ir tiesības uz Lidojuma kompensāciju 250 EUR apmērā, Skycop atlīdzība ir 110,00 EUR, ieskaitot piemērojamo PVN.
Attiecībā uz visiem lidojumiem Kopienas iekšienē, kas ir garāki par 1 500 km, un visiem lidojumiem no 1 500 km līdz 3 500 km, par kuriem Klientam ir tiesības saņemt 400 EUR kompensāciju, Skycop atlīdzība ir 176,00 EUR, ieskaitot piemērojamo PVN.
Visu iepriekš neaprakstīto lidojumu gadījumā, par kuriem Klientam ir tiesības saņemt kompensāciju 600 EUR apmērā, Skycop atlīdzība ir 264,00 EUR, ieskaitot piemērojamo PVN.
Gadījumos, kad Klientam ir tiesības uz citu lidojuma kompensācijas summu, Skycop atlīdzība būs 44% no saņemtās lidojuma kompensācijas, ieskaitot piemērojamo PVN.

4. Tiesvedība

Ja ar aviokompāniju netiks panākta vienošanās par izlīgumu vai citos gadījumos, kad Lidojuma kompensācijas atgūšanas process būtu efektīvāks un (vai) ātrāks, Skycop uzsāks Tiesvedību un būs tiesīga saņemt lielāku atlīdzību, lai segtu Tiesvedības papildu izmaksas (piemēram, tiesas nodevas, tulkošanas izmaksas, advokātu honorāri, administratīvās izmaksas).

Skycop atlīdzība tiesvedības gadījumā:

Attiecībā uz visiem lidojumiem 1 500 km vai mazākiem attālumiem, par kuriem Klientam ir tiesības saņemt lidojuma kompensāciju 250 EUR apmērā, Skycop atlīdzība ir 125 EUR, ieskaitot piemērojamo PVN.
Attiecībā uz visiem lidojumiem Kopienas iekšienē, kas pārsniedz 1 500 km, un visiem lidojumiem no 1 500 km līdz 3 500 km, ja Klientam ir tiesības uz 400 EUR kompensāciju, Skycop atlīdzība ir 200 EUR, ieskaitot piemērojamo PVN.
Visu iepriekš neaprakstīto lidojumu gadījumā, ja Klientam ir tiesības uz kompensāciju 600 EUR apmērā, Skycop atlīdzība ir 300 EUR, ieskaitot piemērojamo PVN.
Tajos gadījumos, kad Klientam ir tiesības uz citu lidojumu kompensācijas summu, Skycop atlīdzība būs 50% no saņemtās lidojumu kompensācijas, ieskaitot piemērojamo PVN.

5. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

PVN ir noteikts ar likumu, un tas tiks precizēts saskaņā ar likumu.

Vai jūsu lidojums tika pārtraukts?

Pārvērsiet savu kavēto, atcelto vai rezervēto lidojumu kompensācijā līdz pat €600!