Programma “Iesaki draugam”

Updated - 2024-07-01

1. Programmas “Iesaki draugam” noteikumi un nosacījumi

1.1. “Skycop.com UAB” (turpmāk tekstā – “Skycop“) piedāvā iespēju uzaicināt draugus, izmantojot tīmekļa vietnē https://www.skycop.com (“Vietne“) pieejamo programmu “Iesaki draugam” (“Programma“).

1.2. Piedaloties Programmā, jums ir jāievēro šie Programmas noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi“) un tiem jāpiekrīt.

1.3. Lai izmantotu Programmu, jums jābūt sasniegušam/-i vismaz 18 gadu vecumu.

1.4. Programmai varat piekļūt, noklikšķinot uz saites Vietnes sākumlapā un aizpildot pieteikumu. Noklikšķinot uz saites, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai uzaicinātu draugus, ģimenes locekļus vai kolēģus. Kolīdz būsiet kādu uzaicinājis, jūs kļūsiet par “Ieteicēju”. Jūs saņemsiet unikālu uzaicināšanas saiti, kas ļaus saņemt Vietnē reklamētos komplimentus vai dāvanas (“Personīgā saite“). Draugiem, ģimenes locekļiem un/vai kolēģiem (“Draugi“), kuri saņēmuši uzaicinājumu, ir jāizpilda uzaicinājuma ziņojumā norādītās darbības, noklikšķinot uz uzaicinājuma saites.

1.5. Ieteicējs nedrīkst uzaicināt sevi; izveidot vairākus, fiktīvus vai viltus Skycop kontus; piedalīties Programmā kā Draugs. Neviens lietotājs nedrīkst Lietotni izmantot veidos, kas pārkāpj likumu, Skycop vai trešo personu tiesības, vai arī kādā citā veidā, kas kaitē Programmas mērķiem. Turklāt Ieteicējs nedrīkst iejaukties Programmas darbībā, rīkoties krāpnieciski vai traucējoši tās darbībai, kā arī izmantot papildu sistēmas vai citas ierīces ar nolūku piedalīties Programmā vai gūt tādu labumu, kāds nav paredzēts šajos Noteikumos.

1.6. Ieteicēji, kuri atbilstošā veidā kādu uzaicina, un Draugi, kuri atbilstošā veidā izmanto saņemto uzaicinājumu, saņem Dāvanu. Dāvana par vienu derīgu uzaicinājumu ir naudas summa 50 EUR apmērā gan Ieteicējam, gan Draugam, ko pārskaita uz norādītajiem bankas kontiem (“Dāvana“). Ja ir atšķirība starp šajos Noteikumos noteikto Dāvanas summu un Vietnē vai kādā citā informācijas avotā norādīto Dāvanas summu, tiks izmaksāta Vietnē vai attiecīgajā citā informācijas avotā norādītā Dāvanas summa.

1.7. Lai saņemtu Dāvanu, Ieteicējam un Draugiem ne tikai jāpiekrīt šiem Noteikumiem un tie stingri jāievēro, bet arī jāizpilda šādas prasības: (1) Draugiem jāiesniedz pieteikumi Skycop; (2) aviokompānijām jāapstiprina Draugu pieteikumi.

1.8. Kolīdz aviokompānija apstiprina Drauga pieteikumu, gan Draugs, gan Ieteicējs saņem Dāvanas.

1.9. Skycop patur tiesības jebkāda iemesla dēļ atteikties pārbaudīt un apstrādāt jebkuru darījumu, ja Skycop to uzskata par nepieciešamu. Dāvanas nedrīkst apmainīt pret skaidru naudu; tāpat tās nedrīkst nodot citām personām, pārdot vai mainīt.

1.10. Piedaloties Programmā, jūs apliecināt, ka saprotat un piekrītat, ka Skycop nenes atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai citiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, zaudējumiem, kas saistīti ar peļņas zudumu, nemateriālās vērtības zudumu, ekspluatācijas iespēju zudumu, datu zudumu vai citiem nemateriālajiem zaudējumiem.

1.11. Piedaloties Programmā, jūs apliecināt, ka esat faktiskais e-pasta ziņojumu sūtītājs un ka jums jāievēro piemērojamie tiesību akti. Iesniedzot jebkuru e-pasta adresi vai personas datus Programmas ietvaros, jūs apstiprināt, ka jums ir attiecīga atļauja un piekrišana. E-pasta ziņojumu izplatīšana masveidā, to izplatīšana svešām personām vai jebkāda cita pakalpojumu izmantošana tādos veidos, kādi šajos Noteikumos nav norādīti, ir stingri aizliegta. Tas var būt iemesls tūlītējai Programmas darbības pārtraukšanai un sekojošai tiesvedībai. Skycop nav pienākuma uzraudzīt ne Programmu, ne arī jebkādu saziņu. Tomēr Skycop ir tiesības izvēlēties to darīt un bloķēt jebkādu saziņu e-pastā, noņemt nepiemērotu saturu vai aizliegt jebkādu turpmāku Programmas izmantošanu. Ieteicējiem un Draugiem, kuri neievēro šos Noteikumus un tiesību aktus, ir pienākums atlīdzināt Programmas subjektiem un jebkurai trešajai pusei jebkādus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas tiem radušies šādu neatbilstoši izsūtītu e-pasta ziņojumu dēļ.

1.12. Ieteicēju un Draugu pienākums ir saglabāt visu autorizācijas datu konfidencialitāti, un viņi ir pilnībā atbildīgi par visām darbībām, kas tiek veiktas šo datu izmantošanas rezultātā. Ieteicējs un Draugi piekrīt nekavējoties informēt Skycop, ja viņiem ir aizdomas, ka viņu kontam ir piekļūts nelikumīgi. Tāpat Ieteicējs un Draugi piekrīt, ka Skycop nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies viņu autorizācijas datu neatļautas izmantošanas rezultātā.

1.13. Programmas derīguma termiņš tiks norādīts Vietnē vai citos saziņas kanālos. Skycop patur tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ atcelt, mainīt vai pārtraukt Programmu. Skycop patur tiesības jebkurā laikā izslēgt jebkuru Ieteicēju un/vai Draugu no dalības Programmā, ja viņi neievēro kādu no šo Noteikumu nosacījumiem.

1.14. Juridisko ierobežojumu dēļ Dāvanu nevarēs saņemt personas, kurām ir bankas konti bankās vai citās finanšu iestādēs Libānā, Baltkrievijā, Libērijā, Afganistānā, Irānā, Jemenā, Sudānā, Indonēzijā, Ķīnā, Mjanmā, Sīrijā, Kotdivuārā, Belizā, Krievijā, Mali, Venecuēlā, Zimbabvē, Ziemeļkorejā (Korejas Tautas Demokrātiskā Republika), Somālijā, Centrālāfrikas Republikā, Lībijā, Filipīnās, Irākā, Kubā.

1.15. Informācijas iegūšanu un jebkādu personas datu izmantošanu nosaka Skycop Privātuma politika. Uz šo Programmu attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti.

Vai jūsu lidojums tika pārtraukts?

Pārvērsiet savu kavēto, atcelto vai rezervēto lidojumu kompensācijā līdz pat 600 eiro!