Skycop Care dalība

Updated - 2024-02-26

Skycop Care dalība

1. Vispārīgi noteikumi

Visi Cenrādī ar lielo sākumburtu rakstītie termini ir detalizēti aprakstīti Skycop Vispārīgajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

2.Skycop Care dalības noteikumos un nosacījumos

2.1. Klients var pievienoties Skycop Care dalībai, to iegādājoties.

2.2. Skycop Care dalības maksa, kas Klientam būs jāsamaksā, lai kļūtu par Klientu un izmantotu šeit noteiktās priekšrocības, tiks paziņota Klientam pirkuma brīdī. Skycop Care dalības maksa ir jāsamaksā ar pirkuma brīdī norādītajiem līdzekļiem.

2.3. Skycop piedāvā Skycop Care abonementu i) abonementu par katru rezervāciju vai ii) mēneša, gada, pusgada vai ceturkšņa abonementu, vai iii) ģimenes abonementu līdz piecām personām. Skycop Care dalība sedz Pretenzijas, kas izriet no rezervācijas, kurai Klients iegādājies Skycop Care dalību, vai kas izriet no rezervācijām noteiktā laika periodā.

2.4. Skycop Care dalība sākas iegādes dienā. Skycop Care dalības maksa par Skycop Care dalību kā mēneša, gada, pusgada vai ceturkšņa abonementu attiecīgi tiks izrakstīta reizi mēnesī, gadā, pusgadā vai ceturksnī, un tā tiks automātiski atjaunota uz vienu mēnesi, gadu, sešiem mēnešiem vai trim mēnešiem pēc tam, kamēr un ja vien Klients neatceļ Skycop Care dalību. Atceltā abonēšana paliek aktīva tik ilgi, cik ilgi Dalībnieks ir samaksājis par to periodu. Ja Dalībnieks iegādājas Skycop Care abonementu citām personām vai ģimenes abonementu, tikai Dalībniekam tiks izrakstīts viens rēķins, un par Skycop Care abonementiem un to automātisko atjaunošanu maksa tiks iekasēta tikai no Dalībnieka. Ģimenes abonementa gadījumā ģimenes abonementa organizators būs atbildīgs par maksājumu un abonementa organizēšanu, piemēram, dalībnieku pievienošanu un izslēgšanu, abonementa atjaunošanu un atcelšanu.

2.5. Pēc pirkuma apstiprināšanas Dalībnieks saņems apstiprinājumu.

2.6. Biedru labā Skycop atteiksies no atlīdzības (ja tāda ir piemērojama) par prasības celšanu un lidojuma kompensācijas piedziņu par rezervējumu, uz kuru attiecas Skycop Care dalība.

2.7. Priekšrocības ir personiskas un attiecas tikai uz Dalībnieku, kas nozīmē, ka Dalībniekam jābūt norādītam kā pasažierim rezervējumā, un uz noteiktu pasažieru skaitu (kā norādīts apstiprinājuma e-pastā), ja tie ir iekļauti tajā pašā rezervējumā, kurā iekļauts Dalībnieks.

2.8. Skycop atlīdzība netiks atmaksāta Dalībniekam par rezervācijām, kas veiktas no lidojumiem, kuri tika pārtraukti pirms Skycop Care dalības uzsākšanas.

2.9. Skycop Care dalība nav nododama tālāk. Biedram nekavējoties jāinformē Skycop, uzzinot par jebkādu neatļautu dalības izmantošanu.

2.10. Biedri, kuri saskaņā ar ES patērētāju tiesību aktiem kvalificējas kā patērētāji, var atteikties no dalības 14 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas, nenorādot iemeslus. Lai izmantotu atteikuma tiesības un saņemtu pilnu naudas atmaksu, par atteikumu jāpaziņo 14 dienu laikā no pirkuma un tajā skaidri jānorāda, ka Biedrs vēlas atteikties no Skycop Care dalības. Ņemot vērā Dalībniekam sniegtā pakalpojuma būtību, Dalībnieks nevar atteikties no Skycop Care dalības, ja Dalībnieks ir ceļojis lidojumos, uz kuriem attiecas dalība. Atteikumu var nosūtīt uz šādu adresi: support@skycop.com.

2.11. Ja Skycop saņem atteikumu vairāk nekā 14 dienas pēc Skycop Care dalības iegādes, Biedrs nav tiesīgs saņemt Skycop Care dalības maksas atmaksu.

2.12. Skycop Care dalības maksa netiek atmaksāta, ja Dalībnieka lidojums nav traucēts vai Dalībnieks nav izmantojis Skycop pakalpojumus, vai arī lidojuma kompensācija nav atgūta jebkāda iemesla dēļ.

2.13. Dalībniekam jāiesniedz Skycop pretenzija 12 mēnešu laikā no brīža, kad ir noticis lidojums, par kuru tika iegādāta Skycop Care dalība. Dalība Skycop Care beidzas pēc 12 mēnešiem no lidojuma brīža, par kuru tika iegādāta Skycop Care Dalība.

2.14. Tiklīdz Skycop Care dalība ir atcelta vai tās termiņš ir beidzies, Skycop vairs neatbrīvo no atlīdzības.

2.15. Uzņēmums Skycop patur tiesības atteikt Skycop Care dalību jebkurai personai.

2.16. Iesniedzot pretenziju Skycop, Dalībniekam ir jāiesniedz Skycop Care dalības iegādes apliecinājums (piemēram, rezervācijas apstiprinājums).

2.17. Informācijas vākšana un jebkuras personiskās informācijas izmantošana ir izklāstīta Skycop Privātuma politikā.

Vai jūsu lidojums tika pārtraukts?

Pārvērsiet savu kavēto, atcelto vai rezervēto lidojumu kompensācijā līdz pat €600!