Програмата “Препорачај на пријател”

Updated - 2024-06-26

Правила и услови на програмата Препорачај на пријател

1.1 Skycop.com UAB (“Skycop“) ви нуди можност да препорачате пријатели преку Програмата “Препорачај на пријател”   (“Програма“), која е објавена на веб-страната https://www.skycop.com (“Вебстрана).

1.2 Со учество во Програмата, вие сe обврзувате и се согласувате да бидете обврзани со овие Услови и правила на Програмата (“Услови“).

1.3 Мора да имате најмалку 18 години за да ја користите Програмата.

1.4 Можете да пристапите до Програмата со кликнување на линкот на почетната страна на веб-страната и со пополнување на формуларот за барање. Откако ќе кликнете на линкот, следете ги упатствата на екранот за да им препорачате на пријателите, семејството или колегите. Откако ќе дадете препорака, ќе станете “Застапник”. Ќе ви биде обезбеден единствен линк со препораки кој ќе ви овозможи да ги добивате поволностите или подароците објавени на веб-странaта (“Сопствен линк”). Пријателите, членовите на семејството и/или колегите (“Пријатели“) кои добиле препорака мора да ги следат чекорите во пораката за упатување со кликнување на линкот за препорака.

1.5 Застапникот не смее самостојно да се препорачува, да создава повеќе, фиктивни или лажни Skycop сметки или да учествува во Програмата како пријател. Ниту еден корисник не смее да ја користи Апликацијата со прекршување на кој било закон, правата на Skycop или трети лица, или на друг начин на начин што е штетен за целите на Програмата. Дополнително, Застапникот не смее да ја манипулира Програмата, да дејствува лажно или да се меша во нејзината работа или да користи дополнителни системи или други уреди за да учествува во Програмата или да добие каква било корист различна од она што е предвидено во овие Услови.

1.6 Застапниците кои даваат соодветна препорака и пријателите кои добро ја користат препораката ќе добијат подарок. Подарокот за една добра препорака е сума од 50 евра и за Застапникот и за Пријателот на нивните наведени банкарски сметки (“Подарок“). Доколку постои разлика помеѓу износот на Подарокот наведен во овие Услови и износот на Подарокот наведен на веб-страната или на друг извор на информации, ќе се применува износот на Подарокот наведен на веб- страната или на друг извор на информации.

1.7 Покрај почитувањето и строго придржување кон овие Услови, Застапникот и пријателите кои бараат подарок мора да ги исполнуваат следните услови: (1) Пријателите мора да поднесат барање за Skycop; (2) барањето за пријатели мора да биде одобрено од авиокомпаниите.

1.8 Откако авиокомпанијата ќе го одобри барањето на пријателот, и пријателот и застапникот ги добиваат подароците.

1.9 Skycop го задржува правото да одбие да ја потврди и обработи било која трансакција поради која било причина доколку Skycop смета дека е потребно. Подароците не смеат да се заменуваат за готовина и не смеат да се пренесуваат, продаваат, разменуваат или заменуваат.

1.10 Со учеството во Програмата, вие потврдувате дека разбирате и се согласувате дека Skycop нема да биде одговорен за какви било директни, индиректни, случајни, последователни или други штети, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, штети поради загуба на профит, губење на добра волја, губење на право, губење на податоци или каква било друга нематеријална штета.

1.11 Со учество во Програмата, потврдувате дека сте вистинскиот испраќач на е-маилот и дека мора да се придржувате до важечките закони. Со испраќање на која било е-маил адреса или лични податоци како дел од Програмата, потврдувате дека ја имате соодветната дозвола и согласност. Масовната дистрибуција на е-маил, дистрибуција на странци или која било друга употреба на услугите на начин различен од како што е наведено во овие Услови е строго забрането. Тоа може да биде основа за итно прекинување на Програмата и понатамошни правни активности. Skycop не е обврзан да ја следи Програмата или какви било комуникации. Сепак, Skycop има право да избере да го стори тоа и да блокира каква било комуникација преку е-маил, да отстрани несоодветна содржина или да забрани каква било понатамошна употреба на Програмата. Застапниците и пријателите кои не ги почитуваат овие Услови и законот ќе бидат одговорни да ги обештетат ентитетите на Програмата и која било трета страна за какви било штети, трошоци и трошоци направени од нив поради таквите несоодветни е-маилови.

1.12 Застапникот и Пријателите се одговорни за одржување на доверливоста на сите најавувања и се целосно одговорни за сите активности што се случуваат преку нивната употреба. Застапникот и Пријателите се согласуваат веднаш да го известат Skycop доколку се сомневаат дека кон нивната сметка е незаконски пристапено. Застапникот и пријателите дополнително се согласуваат дека Skycop нема да биде одговорен за каква било загуба или штета што произлегува од неовластено користење на нивните детали за најавување.

1.13 Периодот на важност на Програмата ќе биде наведен на веб-страната или на други канали за комуникација. Skycop го задржува правото да ја откаже, измени или прекине Програмата во секое време од било која причина. Skycop го задржува правото да го исклучи кој било застапник и/или пријател од учество во Програмата во секое време доколку не се согласни со некоја од одредбите на овие Услови.

1.14 Поради релевантните законски ограничувања, лица со банкарски сметки во банки или други финансиски институции во Либан, Белорусија, Либерија, Авганистан, Иран, Јемен, Судан, Индонезија, Кина, Мјанмар, Сирија, Брегот на Слоновата Коска, Белизе, Русија, Мали, Венецуела, Зимбабве, Северна Кореја (Демократска Народна Република Кореја), Сомалија, Централноафриканската Република, Либија, Филипини, Ирак, Куба нема да можат да го добијат Подарокот.

1.15 Собирањето информации и употребата на какви било лични податоци е дефинирано во Skycop’s политика за приватност. Оваа програма е регулирана согласноЗаконите на Република Литванија.

Дали вашиот лет беше нарушен?

Претворете го вашиот одложен, откажан или пребукиран лет во компензација до €600!