Verwijs-een-Vriend Programma

Updated - 2024-06-26

Algemene Voorwaarden van het Verwijs-een-Vriend Programma

1.1 Skycop.com UAB (“Skycop“) geeft je de mogelijkheid om vrienden door te verwijzen via het Verwijs-een-Vriend Programma (het “Programma“), dat via de website https://www.skycop.com (de “Website“) wordt aangeboden.

1.2 Door deel te nemen aan het Programma ben je gebonden door en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden van het Programma (de “Voorwaarden“).

1.3 Je moet minimaal 18 jaar zijn om aan het Programma deel te mogen nemen.

1.4 Je kunt toegang krijgen tot het Programma door op de link op de startpagina van de Website te klikken en het claimformulier in te vullen. Zodra je op de link klikt, volg je de instructies op het scherm om vrienden, familie of collega’s door te verwijzen. Nadat je een aanbeveling hebt gedaan, word je de “Pleitbezorger“. Je krijgt een unieke aanbevelingslink (“Persoonlijke Link“) waarmee je de voordelen en/of geschenken kunt ontvangen, die op de Website worden aangeboden. Vrienden, familieleden en/of collega’s (“Vrienden“) die een doorverwijzing hebben ontvangen, moeten de stappen in het doorverwijsbericht volgen door op de doorverwijslink te klikken.

1.5 De Pleitbezorger mag zichzelf niet voordragen, geen meervoudige, fictieve of fictieve Skycop-accounts aanmaken en niet als Vriend aan het Programma deelnemen. Geen enkele gebruiker mag de Applicatie gebruiken in strijd met de wetgeving, de rechten van Skycop of derden of anderszins op een wijze, die schadelijk voor de doelen van het Programma is. Bovendien mag de Pleitbezorger niet knoeien met het Programma, frauduleus handelen of de werking ervan verstoren, extra systemen of andere apparaten gebruiken om aan het Programma deel te nemen of om enig voordeel te verkrijgen anders dan zoals in deze Voorwaarden is bepaald.

1.6 Pleitbezorgers die een passende doorverwijzing doen en Vrienden die op een goede manier gebruikmaken van een doorverwijzing, ontvangen een Geschenk. Het Geschenk voor één relevante aanbeveling is een bedrag van EUR 50 voor zowel de Pleitbezorger als de Vriend op hun opgegeven bankrekeningen (“Geschenk“). Indien er een verschil zit tussen het bedrag van het Geschenk zoals bepaald in deze Voorwaarden en het bedrag van het Geschenk zoals bepaald op de Website of via een andere informatiebron, dan is het bedrag van het Geschenk zoals bepaald op de Website of via een andere informatiebron van toepassing.

1.7 Naast het voldoen aan en het strikt naleven van deze Voorwaarden, moeten Pleitbezorgers en Vrienden die een Geschenk claimen aan de volgende vereisten hebben voldaan: (1) de Vrienden moeten een claim bij Skycop indienen; (2) De claim van de Vrienden moet door de luchtvaartmaatschappij worden goedgekeurd.

1.8 Zodra de luchtvaartmaatschappij de claim van de Vriend heeft goedgekeurd, ontvangen zowel de Vriend als de Pleitbezorger het Geschenk.

1.9 Skycop behoudt zich het recht voor om een transactie om welke reden dan ook te weigeren, te verifiëren of te verwerken als Skycop dat nodig acht. Geschenken mogen niet worden geruild voor contant geld en mogen niet worden overgedragen, verkocht, geruild of uitgewisseld.

1.10 Door deel te nemen aan het Programma, verklaar je dat je begrijpt en ermee akkoord gaat dat Skycop niet aansprakelijk is voor voor enig bedrag in verband met winstderving, verlies van gegevens of goodwill. Skycop is evenmin aansprakelijk voor enige gevolg-, incidentele, indirecte, punitieve of bijzondere schade in verband met vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins met betrekking tot de diensten, ongeacht mogelijke voorzienbaarheid van dergelijk verlies of schade.

1.11 Door deel te nemen aan het Programma, bevestig je dat je de feitelijke afzender van de e-mails bent en dat je de toepasselijke wetgeving naleeft. Door een e-mailadres of persoonsgegevens in te dienen als onderdeel van het Programma, bevestig je dat je over de relevante goedkeuring en toestemming beschikt. Het massaal verspreiden van e-mails, het distribueren naar onbekenden of elk ander gebruik van de diensten op een andere manier dan uiteengezet in deze Voorwaarden is ten strengste verboden. Dit kan reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van het Programma en verdere juridische stappen. Skycop is niet verplicht om het Programma of de communicatie te controleren. Skycop heeft echter wel het recht om ervoor te kiezen dit te doen en eventuele e-mailcommunicatie te blokkeren, ongepaste content te verwijderen of verder gebruik van het Programma te verbieden. Pleitbezorgers en Vrienden die zich niet aan deze Voorwaarden en de wetgeving houden, zijn aansprakelijk om de Programma-entiteiten en derden schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en uitgaven die zij oplopen als gevolg van dergelijke ongepaste e-mails.

1.12 Pleitbezorgers en Vrienden zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle logins en zijn volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik ervan. Pleitbezorgers en Vrienden gaan ermee akkoord Skycop onmiddellijk op de hoogte te stellen als ze vermoeden dat er illegaal toegang tot hun account is verkregen. Pleitbezorgers en Vrienden gaan er verder mee akkoord dat Skycop niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade, die voortkomt uit het ongeautoriseerde gebruik van hun inloggegevens.

1.13 De geldigheidsperiode van het Programma zal op de website of via andere communicatiekanalen worden vermeld. Skycop behoudt zich het recht voor om het Programma op elk moment om welke reden dan ook te annuleren, te wijzigen of te beëindigen. Skycop behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment een Pleitbezorger en/of Vriend uit te sluiten van deelname aan het Programma als ze niet voldoen aan een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

1.14 Als gevolg van de relevante wettelijke beperkingen kunnen personen met bankrekeningen bij banken of andere financiële instellingen in Libanon, Wit-Rusland, Liberia, Afghanistan, Iran, Jemen, Soedan, Indonesië, China, Myanmar, Syrië, Ivoorkust, Belize, Rusland, Mali, Venezuela, Zimbabwe, Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea), Somalië, Centraal-Afrikaanse Republiek, Libië, Filippijnen, Irak en Cuba het Geschenk niet ontvangen.

1.15 Het verzamelen van informatie en het gebruik van persoonlijke gegevens wordt beschreven in het Privacybeleid van Skycop. De wet- en regelgeving van de Republiek Litouwen is op dit Programma van toepassing.

Werd je vlucht verstoord?

Zet je vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht om in een compensatie tot maar liefst €600!