Skycop Care Lidmaatschap

Updated - 2024-02-26

Skycop Care Lidmaatschap

1. Algemene bepalingen

Alle met een hoofdletter geschreven termen, die hierin staan, worden gedetailleerd in de Algemene Voorwaarden van Skycop beschreven.

2. Algemene Voorwaarden Skycop Care Lidmaatschap

2.1. Een Klant kan Lid worden van Skycop Care door het aan te schaffen.

2.2. De prijs van het Lidmaatschap van Skycop Care, die de Klant op het moment van aankoop moet betalen om Lid te worden en om van de hierin gespecificeerde voordelen te kunnen genieten, zal aan de Klant worden verstrekt. De prijs voor het Skycop Care Lidmaatschap dient te worden betaald op de bij de aankoop aangegeven wijze.

2.3. Skycop biedt het Skycop Care Lidmaatschap aan als i) een abonnement per boeking of als ii) een maandelijks, jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks abonnement of als iii) een gezinsabonnement voor maximaal vijf personen. Het Skycop Care Lidmaatschap dekt Claims die voortkomen uit de boeking waarvoor de Cliënt het Skycop Care Lidmaatschap heeft aangeschaft of die voortkomen uit boekingen binnen de gegeven tijdsperiode.

2.4. Het Skycop Care Lidmaatschap gaat in op de dag van aankoop. Het Skycop Care Lidmaatschap als een maandelijks, jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks abonnement wordt respectievelijk maandelijks, jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks gefactureerd en wordt daarna automatisch met één maand, één jaar, zes maanden of drie maanden verlengd tot en tenzij het Lid het Skycop Care Lidmaatschap opzegt. Een geannuleerd abonnement blijft actief voor de duur van de periode waarvoor het Lid betaald heeft. Indien het Lid het Skycop Care Lidmaatschap voor andere personen of het gezinsabonnement aanschaft, zal er slechts één factuur aan het Lid worden gestuurd en zal alleen aan het Lid de Skycop Care Lidmaatschappen en hun automatische verlenging in rekening worden gebracht. In het geval van een gezinsabonnement is de gezinsabonnementhouder verantwoordelijk voor de betaling en de inschrijvingen zoals bijv. het toevoegen en het verwijderen van leden of het verlengen en het opzeggen van het abonnement.

2.5. Na aanvaarding van de aankoop ontvangt het Lid een bevestiging.

2.6. Voor de leden zal Skycop afzien van haar vergoeding (indien van toepassing) voor het indienen van de Claim en het terugvorderen van de Vluchtcompensatie voor de boeking, die onder het Skycop Care Lidmaatschap valt.

2.7. De voordelen zijn persoonlijk en gelden alleen voor het Lid, wat betekent dat het Lid als passagier in de boeking moet worden genoemd en voor een bepaald aantal passagiers (zoals uiteengezet in de bevestigingsmail) als zij in dezelfde boeking als het Lid zijn opgenomen.

2.8. De vergoeding voor Skycop zal niet aan het Lid worden terugbetaald voor boekingen, die afkomstig zijn van vluchten, die voor de aanvang van het Skycop Care Lidmaatschap zijn verstoord.

2.9. Het Skycop Care Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Het Lid moet Skycop onmiddellijk op de hoogte stellen als hij zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van het Lidmaatschap.

2.10. Leden, die volgens de EU-consumentenregelgeving als consumenten worden beschouwd, kunnen hun Lidmaatschap binnen 14 dagen na de aankoop intrekken zonder dat zij daarvoor redenen hoeven op te geven. Om het recht op intrekken uit te oefenen en een volledige terugbetaling te ontvangen, moet de intrekking binnen een periode van 14 dagen vanaf de aankoop worden meegedeeld en moet duidelijk worden vermeld dat het Lid zich wil afzien van het Skycop Care Lidmaatschap. Vanwege de aard van de dienstverlening aan het Lid kan het Lid het Skycop Care Lidmaatschap niet opzeggen als het Lid heeft gereisd op vluchten, die onder het Lidmaatschap vallen. De opzegging kan worden gestuurd naar: support@skycop.com.

2.11. Indien Skycop de annulering langer dan 14 dagen na de aankoop van het Skycop Care Lidmaatschap ontvangt, heeft het Lid geen recht op restitutie van de prijs van het Skycop Care Lidmaatschap.

2.12. De prijs van het Skycop Care Lidmaatschap wordt niet terugbetaald indien de vlucht van het Lid niet werd verstoord of wanneer het Lid geen gebruik maakte van de diensten van Skycop of de Vluchtcompensatie om welke reden dan ook niet werd teruggevorderd.

2.13. Het Lid moet de Claim binnen 12 maanden vanaf het moment van de vlucht, waarvoor het Skycop Care Lidmaatschap is aangeschaft, bij Skycop indienen. Het Skycop Care Lidmaatschap vervalt na 12 maanden vanaf de vluchtdatum waarvoor het Skycop Care Lidmaatschap is aangeschaft.

2.14. Zodra het Skycop Care Lidmaatschap is opgezegd of verlopen, ziet Skycop niet van zijn vergoeding af.

2.15. Skycop behoudt zich het recht voor om het Skycop Care Lidmaatschap aan een persoon te weigeren.

2.16. Bij het indienen van de Claim bij Skycop moet het Lid een bewijs van aankoop van het Skycop Care Lidmaatschap kunnen overleggen (bijvoorbeeld een boekingsbevestiging).

2.17. Het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens wordt uiteengezet in het Privacybeleid van Skycop.

Werd je vlucht verstoord?

Zet je vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht om in een compensatie tot wel €600!