Vi står sammen med Ukraina

Krev kompensasjon for flyforsinkelse

Du kan ha rett til kompensasjon for flyforsinkelse på opptil 600 euro for sen flyvning. Fyll inn flyinformasjonen nedenfor og gjør krav på nå!

Hva skal jeg gjøre når flyet mitt er forsinket?

Når har du rett til kompensasjon for flyforsinkelser i EU?

Skycop opererer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004. I forordning (EF) nr. 261/2004 er det fastsatt felles regler om kompensasjon og assistanse til passasjerer som opplever flyforsinkelser. I henhold til EU-forskriften har du rett til kompensasjon for flyforsinkelse hvis: 1. Flyet ditt ble forsinket; 2. Flyet ditt var til eller fra EU; 3. Din flyforsinkelse var flyselskapets feil.

Forsinkede fly var til/fra EU

Forsinket fly var fra eller innenfor EU eller ankom EU og ble operert av et EU-flyselskap.

Det forsinkede flyet var flyselskapets feil

Sist av alt er flyvningen bare kvalifisert for kompensasjon for sen flyvning hvis flyselskapet var ansvarlig for forstyrrelsen. Liste over flyforsinkelser forårsaket av flyselskapet inkluderer vanligvis operasjonelle problemer, tekniske problemer med flyet, flyrotasjonsproblemer og andre flyselskapsrelaterte problemer. Her er noen eksempler:

Hvor mye kan du få i kompensasjon for forsinket fly?

Forsinket flykompensasjon utstedes i beløp på € 250, € 400 og € 600. Flykompensasjonen din avhenger av flyavstanden din - jo lengre flyturen er, desto større kompensasjon.

  1. 1

  2. 2

  3. 3

Når har du ikke rett til kompensasjon for forsinket flyreise?

Det er flere omstendigheter der flyselskapene ikke er ansvarlige for flyforstyrrelsen - og flyvningen er ikke kvalifisert for flykompensasjon!

Hvordan få kompensasjon for forsinket flyvning?

For å kreve kompensasjon for forsinket fly via Skycop, følg en enkel tre-trinns prosess: