Prisliste

Updated - 2024-05-01

Prisliste

1. Generelle provisjoner

Alle kapitaliserte termer angitt i Prislisten er beskrevet i detalj i Skycops Generelle Vilkår og Betingelser. Prislisten gjelder for betalinger i henhold til flykompensasjonsregulering. Hvis Skycop tilbyr andre tjenester, betales de respektive beløpene i henhold til særskilte avtaltevilkår..

2. Ingen avgifter for innsending av Krav

Skycop forfølger kravet gratis og belaster ikke noe hvis flykompensasjonen ikke er innkrevd fra flyselskapet (flyselskapet).

3. Skycop godtgjørelse

Hvis erstatningskravet er vellykket og flykompensasjonen er mottatt, vil den avtalte delen av flykompensasjonen bli trukket fra flykompensasjonen som er betalt av flyselskapet.

Skycop godtgjørelse:

For alle flygninger på 1 500 km eller mindre, der Kunden har rett til en Flykompensasjon på 250 EUR, er Skycops kompensasjon 110,00 EUR, inkludert gjeldende MVA.
Ved alle flygninger innenfor Fellesskapet på mer enn 1 500 km, og for alle flygninger mellom 1 500 km og 3 500 km, der Kunden har krav på en kompensasjon på 400 EUR, er Skycops vederlag 176,00 EUR, inkludert gjeldende MVA.
I tilfelle av alle flyvninger som ikke er beskrevet ovenfor, hvor Kunden har rett til en kompensasjon på 600 EUR, er Skycops kompensasjon 264,00 EUR, inkludert gjeldende MVA.
I tilfeller der Kunden har rett til et annet beløp av Flykompensasjonen, vil Skycops kompensasjon være 44% av den mottatte Flykompensasjonen inkludert gjeldende MVA.

4. Juridisk Saksbehandling

Hvis forliksavtale med flyselskapet ikke er nådd eller i andre tilfeller, når flykompensasjonsprosessen ville være mer effektiv og (eller) raskere, vil Skycop initiere rettssaker og vil ha rett til økt godtgjørelse for å dekke ekstra kostnader for rettssaken (f.eks. rettsgebyrer, oversettelseskostnader, advokathonorarer, administrative kostnader).

Skycop godtgjørelse i juridiske saksbehandlinger:

For alle flyvninger på 1 500 km eller mindre, der kunden har rett til en flykompensasjon på 250 EUR, er Skycops kompensasjon 125 EUR, inkludert gjeldende MVA.
Ved alle flygninger innenfor EU på mer enn 1 500 km, og for alle flygninger mellom 1 500 km og 3 500 km, der Kunden har krav på en kompensasjon på 400 EUR, er Skycops vederlag 200 EUR, inkludert gjeldende MVA.
I tilfelle av alle flyvninger som ikke er beskrevet ovenfor, hvor Kunden har rett til en kompensasjon på 600 EUR, er Skycops kompensasjon 300 EUR, inkludert gjeldende MVA.
I tilfeller der Kunden har rett til et annet beløp av Flykompensasjonen, vil Skycops kompensasjon være 50% av den mottatte Flykompensasjonen, inkludert gjeldende MVA.

5. Merverdiavgift (MVA)

MVA er fastsatt av loven og vil bli spesifisert i henhold til loven.

Ble flyet ditt forstyrret?

jør din forsinkede, kansellerte eller overbookede flyvning til en kompensasjon på opptil €600!