Personvernerklæring for

Updated - 2021-07-27

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen forklarer vi, Skycop, hvordan vi håndterer dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt og bruker tjenestene våre.

Vi vil be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i denne kunngjøringen når du først besøker nettstedet vårt.

Nettstedet vårt inneholder personvernkontroller som gir deg kontroller for å bestemme hvordan vi skal behandle dine personopplysninger. Ved å bruke personvernkontroller kan du spesifisere om du ønsker å motta direkte markedsføringskommunikasjon, samt begrense mengden informasjon vi mottar gjennom informasjonskapsler.

I denne kunngjøringen finner du svar på følgende spørsmål:

 • hvordan vi bruker dataene dine;
 • når vi gir dine data til andre;
 • hvor lenge vi lagrer dataene dine;
 • hva er vår markedsføringspolicy;
 • hvilke rettigheter knyttet til personopplysninger du besitter;
 • hvordan vi bruker informasjonskapsler;
 • andre problemer du bør ta hensyn til.

Ved forespørsler eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter gitt i denne kunngjøringen, kan du sende inn slike forespørsler og forespørsler ved hjelp av midler gitt i Kontakterseksjon.

Du kan kontakte vår databeskyttelsesansvarlige på e-post: privacy@skycop.com.

 

1. HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

1.1. Denne delen inneholder følgende informasjon:

 • kategorier av personopplysninger som vi behandler;
 • i tilfelle personopplysningene vi ikke fikk direkte fra deg, kilden og spesifikke kategorier av disse dataene;
 • formålene som vi kan behandle dine personopplysninger for;
 • det rettslige grunnlaget for behandlingen.

1.2. Vi behandler data om din bruk av nettsiden og tjenestene våre («bruksdata»). Bruksdataene kan inkludere din IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, henvisningskilde, besøkslengde, sidevisninger og nettstedsnavigasjonsstier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din. Vi innhenter slike data gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier. Vi behandler slike data for å ha en bedre forståelse av hvordan du bruker nettsiden og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse, nemlig overvåking og forbedring av nettsiden og tjenestene våre.

1.3. Vi behandler kontodataene dine («kontodata»). Kontodataene kan inkludere navn og e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato og andre data som du oppgir under registreringen. Vi innhenter slike data direkte fra deg. Vi behandler kontodata med det formål å drive nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet vårt og tjenestene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er gjennomføringen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt, samt vår legitime interesse, nemlig overvåking og forbedring av nettsiden og tjenestene våre.

1.4. Vi behandler informasjon knyttet til levering av tjenester fra oss til deg (“tjenesteytelsesdata”). Tjenesteytelsesdataene kan inkludere kontaktinformasjonen din, betalingsdetaljer og informasjon relatert til tjenester (informasjon om den aktuelle flyreisen, dokumenter som er nødvendige for krav, kommunikasjon med henblikk på tjenesteytelse og lignende). Tjenesteytelsesdataene behandles for å tilby tjenester og føre korrekte registre over disse transaksjonene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er gjennomføringen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt og våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet.

1.5. Vi kan behandle informasjon som du gir oss med det formål å abonnere på våre e-postmeldinger og nyhetsbrev (“meldingsdata”). Meldingsdataene behandles for å sende deg relevante meldinger og nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. Hvis vi allerede har levert tjenester for deg på nettstedet vårt og du ikke protesterer, kan vi også behandle meldingsdata på grunnlag av vår legitime interesse, nemlig å søke å opprettholde og forbedre kundeforhold.

1.6. Vi kan behandle informasjon knyttet til all kommunikasjon du sender til oss (“korrespondansedata”). Korrespondansedataene kan inkludere kommunikasjonsinnholdet og metadata knyttet til kommunikasjonen. I tilfelle kommunikasjon gjennom nettstedet vårt, vil nettstedet generere metadata knyttet til kommunikasjon gjort ved hjelp av nettstedets kontaktskjemaer. Korrespondansedataene behandles med det formål å kommunisere med deg og journalføring. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet, å sikre enhetlig og høykvalitets konsultasjonspraksis og for å undersøke tvister mellom deg og våre ansatte.

1.7. Vi kan behandle alle dine personopplysninger identifisert i denne kunngjøringen der det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav, enten det er i rettssaker eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og hevdelse av våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

1.8. Vi kan behandle alle dine personopplysninger identifisert i denne kunngjøringen der det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer eller innhente profesjonelle råd. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.

1.9. I tillegg til de spesifikke formålene som vi kan behandle dine personopplysninger angitt i denne delen, kan vi også behandle noen av dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

2. NÅR VI GIR DINE DATA TIL ANDRE?

2.1. Vi kan avsløre dine personopplysninger til ethvert medlem av vår gruppe av selskaper (inkludert våre datterselskaper, vårt ultimate holdingselskap og alle dets datterselskaper) i den grad det er rimelig nødvendig for formålene angitt i denne kunngjøringen.

2.2. Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere i den utstrekning det er rimelig nødvendig for formålet med å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer, innhente profesjonell rådgivning eller opprettelse, utøvelse eller forsvar av rettskrav, enten det er i rettssaker. eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

2.3. Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre betalingstjenesteleverandører. Vi vil dele tjenesteytelsesdata med våre betalingstjenesteleverandører bare i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, overføre midler og håndtere klager og forespørsler knyttet til slike betalinger og overføringer].

2.4. Vi kan avsløre dine personopplysninger til andre tjenesteleverandører i den grad det er rimelig nødvendig for å tilby spesifikke tjenester (inkludert tjenesteleverandører for nettstedstjenester, kurertjenesteleverandører, leverandører av servere og vedlikehold av disse, e-posttjenesteleverandører). Vi tar alle nødvendige tiltak for å sikre at slike underleverandører vil implementere riktige organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre sikkerheten og personvernet til dine personopplysninger.

2.5. I tillegg til den spesifikke utleveringen av personopplysninger som er angitt i denne delen, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser. av en annen fysisk person.

2.6. Personer angitt i denne seksjonen kan være etablert utenfor Litauen, Den europeiske union og det europeiske økonomiske området. I tilfelle vi vil overføre dine personopplysninger til slike personer, vil vi iverksette alle nødvendige og i de juridiske handlingene angitt tiltak for å sikre at personvernet ditt forblir forsvarlig sikret.

3. HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE DATA?

3.1. Dine personopplysninger som vi behandler for noen formål eller formål skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for det eller de formålene. Den skal i alle fall ikke oppbevares lenger enn:

 • tilgang til databeholdes i ikke lenger enn 3 (tre) år etter din siste oppdatering på kontoen eller 10 (ti) år etter slutten av leveringen av tjenester (avhengig av hva som er sistnevnte);
 • tjenesteytelsesdatavil beholdes i ikke lenger enn 10 (ti) år etter avsluttet levering av tjenester;
 • meldingsdatavil bli oppbevart i ikke lenger enn 2 (to) år etter gitt samtykke eller, i tilfelle meldingsdata sendes til de nåværende kundene for å opprettholde og forbedre kundeforhold, i ikke lenger enn 2 (to) år etter slutten av leveringen av de respektive tjenestene;
 • kommunikasjonsdatavil bli oppbevart i ikke lenger enn 2 (to) måneder etter slutten av slik kommunikasjon.

3.2. I noen tilfeller er det ikke mulig for oss å spesifisere på forhånd i hvilke perioder personopplysningene dine skal oppbevares. Dvs. bruksdata vil bli oppbevart så mye som er nødvendig for de relevante behandlingsformålene.

3.3. Til tross for de andre bestemmelsene i denne delen, kan vi beholde dine personopplysninger der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

4. MARKEDSFØRINGSBUDSKAPER

4.1. I tilfelle du samtykker, vil vi sende deg markedsføringsmeldinger via e-post og/eller SMS for å informere deg om relevant informasjon relatert til hva vi driver med.

4.2. Dessuten, hvis vi allerede har levert tjenester til deg og du ikke protesterer, vil vi informere deg om våre andre produkter som kan interessere deg, inkludert annen informasjon relatert til slike.

4.3. Du kan velge bort å motta markedsføringsmeldinger når som helst.

4.4. Du kan gjøre det ved å:

 • å velge den relevante lenken i noen av våre markedsføringsmeldinger;
 • kontakte oss via midler gitt i Kontakter

4.5. Når du har utført noen av de angitte handlingene, vil vi oppdatere profilen din for å sikre at du ikke vil motta markedsføringsmeldingene våre i fremtiden.

4.6. Vær oppmerksom på at siden våre forretningsaktiviteter har en tendens til å bestå av et nettverk av nært beslektede tjenester, kan det ta noen dager før alle systemene er oppdatert, og dermed kan du fortsette å motta markedsføringsmeldinger mens vi fortsatt behandler forespørselen din.

4.7. Framelding av markedsføringsmeldinger vil ikke hindre deg i å motta meldinger direkte relatert til levering av tjenester.

5. DINE RETTIGHETER

5.1. I denne delen har vi oppsummert rettighetene du har i henhold til databeskyttelseslover. Noen av rettighetene er komplekse, så vi gir kun hovedaspektene ved slike rettigheter. Følgelig bør du lese relevante lover og veiledninger fra regulatoriske myndigheter for en fullstendig forklaring av disse rettighetene.

5.2. Dine hovedrettigheter under databeskyttelsesloven er følgende:

 • rett til tilgang til data;
 • rett til retting (merk at du kan utøve mesteparten av denne retten ved å logge på kontoen din her);
 • retten til sletting av dine personopplysninger;
 • retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger;
 • retten til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger;
 • retten til dataportabilitet;
 • retten til å klage til en tilsynsmyndighet; og
 • rett til å trekke tilbake samtykke.

5.3. Rett til innsyn i data. Du har rett til bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger og, der vi gjør, tilgang til personopplysningene, sammen med visse tilleggsopplysninger. Denne tilleggsinformasjonen inkluderer detaljer om formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger det gjelder og mottakerne av personopplysningene. Forutsatt at andres rettigheter og friheter ikke påvirkes, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger. Det første eksemplaret vil bli gitt gratis, men ytterligere kopier kan være underlagt et rimelig gebyr.

5.4. Rett til retting. Du har rett til å få korrigert eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg og, under hensyntagen til formålene med behandlingen, å få fullført eventuelle ufullstendige personopplysninger om deg.

5.5. I noen tilfeller har du rett til sletting av dine personopplysninger. Disse omstendighetene inkluderer når: (i) personopplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; (ii) du trekker tilbake samtykket til samtykkebasert behandling og det er ingen andre juridiske grunnlag for å behandle data; (iii) du protesterer mot behandlingen i henhold til visse regler i gjeldende databeskyttelseslover; (iv) behandlingen er for direkte markedsføringsformål; eller (v) personopplysningene er ulovlig behandlet. Det er imidlertid unntak fra retten til sletting. Slike utelukkelser inkluderer når behandling er nødvendig: (i) for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet; (ii) for overholdelse av vår juridiske forpliktelse; eller (iii) for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

5.6. I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Disse omstendighetene er når: (i) du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene; (ii) behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting; (iii) vi trenger ikke lenger personopplysningene for formålene med behandlingen vår, men du trenger personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; og (iv) du har protestert mot behandlingen, i påvente av bekreftelsen av den innsigelsen. Der behandlingen har blitt begrenset på dette grunnlaget, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger, men vi vil bare viderebehandle slike data på annen måte: (i) med ditt samtykke; (ii) for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; (iii) for å beskytte rettighetene til en annen person; eller (iv) på grunn av viktige offentlige interesser.

5.7. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger på grunnlag av din spesielle situasjon, men bare i den grad det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i offentlig interesse eller formålet med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart. Hvis du kommer med en slik innvending, vil vi slutte å behandle personopplysningene med mindre vi kan påvise overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

5.8. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføringsformål). Hvis du gjør en slik innvending, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine for dette formålet.

5.9. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål på grunnlag av din spesielle situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave utført av hensyn til offentlig interesse.

5.10. Retten til dataportabilitet. I den grad det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er:

 • samtykke; eller
 • oppfyllelse av en kontrakt eller skritt som skal iverksettes på din anmodning før inngåelse av en kontrakt, nødvendig for å inngå slike,

du har rett til å motta dine personopplysninger fra oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Denne rettigheten gjelder imidlertid ikke der den ville ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

5.11. Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger er i strid med databeskyttelseslover, har du en juridisk rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EU-medlemsstaten der du har ditt vanlige opphold, arbeidsstedet eller stedet for den påståtte overtredelsen. Vår databehandling er overvåket av Statens databeskyttelsesinspektorat i Litauen, registrert kontor i A. Juozapavvičiaus g. 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. I den grad det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekningen.

5.13. I tillegg til spesifikke tiltak gitt i denne delen eller nettstedet, kan du også utøve noen av rettighetene som er angitt her ved å kontakte oss via Kontakter.

6. OM COOKIES

6.1. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder en identifikator som sendes av en webserver til nettleseren din og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

6.2. Informasjonskapsler inneholder vanligvis ingen informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

7. COOKIES SOM VI BRUKER

På nettstedet vårt bruker vi informasjonskapsler av tre hovedtyper, til følgende formål:

 • Nødvendige informasjonskapsler – brukes for å sikre riktig ytelse av nettstedet, sikkerheten til kunder og deres data, levering av tjenester av høy kvalitet og uanstrengt oppsett av en konto;
 • Funksjonelle informasjonskapsler – brukes til å forbedre nettstedets brukeropplevelse, analysere bruken av systemet og i samsvar med dette forbedre leveringen av tjenester;
 • Annonseinformasjonskapsler – brukes til å observere brukeradferd på nettet og optimalisere markedsføringskampanjer i henhold til slik informasjon.

8. COOKIES BRUKT AV VÅRE TJENESTELEVERANDØRER

8.1. Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

8.2. Vi bruker:

 • Zopim informasjonskapslerfor å gjøre det mulig for nettsidebrukere som opplever problemer å kontakte oss i sanntid. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å akselerere levering av kundeservice til våre kunder. Du kan se personvernreglene til Zopim her;
 • Cloudflare informasjonskapslerfor å identifisere brukere som besøker nettstedet og for å tilpasse sikkerhetsinnstillinger. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å beskytte både nettstedet vårt og dets brukere. Du kan se personvernreglene til Cloudflare her;
 • Google Analyticsinformasjonskapsler for å observere trafikken på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å oppdage nettsidefeil samt måle båndbredde på nettstedet. Du kan se personvernreglene til Google Analytics her;
 • Facebook (pålogging)informasjonskapsler for å gjøre det mulig for brukere å opprette konto på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss å tilby alternativ måte å sette opp en konto på. Du kan se personvernreglene til Facebook her;
 • Google (pålogging)informasjonskapsler for å gjøre det mulig for brukere å opprette en konto på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å tilby en alternativ måte å sette opp en konto på. Du kan se personvernreglene til Google her;
 • Youtube informasjonskapslerfor å vise innhold lastet opp på YouTube på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss å opprettholde integritet, skape informativ og dynamisk nettside. Du kan se personvernreglene til Youtube her;
 • Twitter-informasjonskapslerfor å vise innhold lagt ut på Twitter på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss å opprettholde integritet, skape et informativt og dynamisk nettsted. Du kan se Twitters personvernerklæringher;
 • Hotjar cookiesfor å observere hvordan brukere bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å observere ytelsen til nettstedet og analysere hvordan vi kan forbedre nettstedet vårt. Du kan se personvernreglene til Hotjar her;
 • Yandex informasjonskapslerfor å identifisere enheten som brukes av brukeren, samt brukerens oppførsel på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å tilpasse nettsideinnstillingene til spesifikke brukere/enheter og analysere hvordan vi kan forbedre plattformen vår. Du kan se personvernreglene til Yandex her;
 • Google Maps informasjonskapslerå, hvis brukeren tillater det, bestemme brukerens plassering. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å tilpasse nettstedinnstillingene i henhold til brukerens plassering og forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Du kan se personvernreglene til Google Maps her;
 • Dobbeltklikk informasjonskapslerfor å kontrollere visningen av annonser til brukerne våre. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss å skille brukere som allerede bruker tjenestene våre og redusere eller slutte å vise annonsene våre til slike brukere. Du kan se personvernreglene til Doubleclick her;
 • Facebook informasjonskapslerfor å administrere visningen av annonser til våre brukere. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss å skille brukere som allerede bruker tjenestene våre og redusere eller slutte å vise annonsene våre til slike brukere. Du kan se personvernreglene til Facebook her;
 • Google Tag Manager informasjonskapslerfor å kontrollere informasjonskapsler for annonsering. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å distribuere annonser til brukerne på riktig måte. Du kan se personvernreglene til Google Tag Manager her.

9. HVORDAN KAN DU HÅNDTERE KAPSLER?

9.1. De fleste nettlesere lar deg nekte å akseptere informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre dette varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletting av informasjonskapsler via informasjon gitt på den aktuelle nettleseren, for eksempel Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.

9.3. Hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

10. PREFERANSER FOR KAPSLER

Du kan administrere dine preferanser knyttet til bruken av informasjonskapsler på nettstedet vårt ved å besøke her.

11. TREDJEPARTS NETTSTEDER

På nettstedet kan du finne lenker til og fra partnernettsteder, informasjonskilder og nettsteder for nærstående parter. Vær oppmerksom på at slike tredjeparts nettsteder som du vil besøke ved å klikke på lenker har sine egne retningslinjer for personvern, og vi tar ikke noe ansvar for slike retningslinjer for personvern. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med personvernreglene for slike nettsteder før du gir noen personopplysninger til slike.

12. BARN PERSONOPPLYSNINGER

12.1. Våre nettsider og tjenester er rettet mot personer over 16 år.

12.2. Vi behandler personopplysninger om yngre personer enn det som er angitt ovenfor kun etter at rettighetsinnehaveren av foreldrene gir samtykke til det.

12.3. Hvis vi har grunn til å tro at vi har personopplysninger om en person under den alderen i våre databaser uten samtykke fra foreldrenes rettighetsinnehaver, vil vi slette disse personopplysningene.

13. OPPDATERING AV DINE DATA

Gi oss beskjed hvis personopplysningene vi har om deg må rettes eller oppdateres.

14. ENDRINGER I VARSELEN

Eventuelle endringer i denne kunngjøringen vil bli publisert på nettstedet, og i tilfelle vesentlige endringer kan vi informere deg om slike via e-post.

Ble flyet ditt forstyrret?

Gjør din forsinkede, kansellerte eller overbookede flyvning til en kompensasjon på opptil € 600!</strong?