Henvis en venn-programmet

Updated - 2024-06-19

1. Vilkår og betingelser for «Henvis en venn»-programmet

1.1 Skycop.com UAB («Skycop») gir deg muligheten til å verve venner gjennom «Henvis-en-venn»-programmet («Programmet»), som tilbys på nettstedet https://www.skycop.comNettstedet»).

1.2 Ved å delta i programmet er du bundet av og godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene for programmet (“Vilkårene“).

1.3 Du må være minst 18 år for å bruke programmet.

1.4 Du kan få tilgang til programmet ved å klikke på lenken på Nettstedets hjemmeside og fylle ut kravskjemaet. Når du klikker på koblingen, følger du instruksjonene på skjermen for å henvise venner, familie eller kolleger. Når du har gitt en anbefaling, blir du “Henviser”. Du vil bli forsynt med en unik vervelenke som lar deg motta fordelene eller gavene som er annonsert på nettstedet (“Personlig lenke“). Venner, familiemedlemmer og/eller kolleger (“Venner“) som har mottatt en henvisning må følge trinnene i vervemeldingen ved å klikke på vervelenken.

1.5 Henviser kan ikke henvise seg selv, opprette flere, fiktive eller falske Skycop-kontoer eller delta i Programmet som en Venn. Ingen bruker kan bruke Programmet i strid med lover, Skycops eller tredjeparts rettigheter, eller på annen måte på en måte som er skadelig for formålet med Programmet. I tillegg kan Henviser ikke tukle med Programmet, handle uredelig eller forstyrre driften av det, eller bruke tilleggssystemer eller andre enheter til å delta i programmet eller oppnå andre fordeler enn det som er angitt i disse Vilkårene.

1.6 Henviser som verver og Venner som gjør god bruk av en henvisning, skal motta en gave. Gaven for en passende anbefaling er et beløp på 50 EUR for både Henviser og Vennen til deres spesifiserte bankkontoer (“Gave“). Hvis det er en forskjell mellom gavebeløpet som er angitt i disse Vilkårene og gavebeløpet som er angitt på Nettstedet eller en annen informasjonskilde, vil gavebeløpet som er angitt på Nettstedet eller en annen informasjonskilde gjelde.

1.7 I tillegg til å strengt overholde disse Vilkårene, må Henviser og Vennene som gjør krav på en Gave, ha oppfylt følgende krav: (1) Vennene må sende inn et Skycop-krav; (2) Vennenes krav må godkjennes av flyselskapene.

1.8 Når flyselskapet godkjenner Vennens krav, mottar både Vennen og Henviser gavene.

1.9 Skycop forbeholder seg retten til å nekte å verifisere og behandle enhver transaksjon, uansett årsak, hvis Skycop anser det som nødvendig. Gaver kan ikke byttes mot kontanter og kan ikke overføres, selges eller byttes.

1.10 Ved å delta i Programmet erkjenner du at du forstår og samtykker i at Skycop ikke skal holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller andre skader overhodet, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, tap av godvilje, tap av bruk, tap av data eller andre ikke-materielle skader.

1.11 Ved å delta i Programmet bekrefter du at du er den faktiske avsenderen av e-postene og må overholde gjeldende lover. Ved å sende inn en e-postadresse eller personopplysninger som en del av Programmet, bekrefter du at du har relevant tillatelse og samtykke. Massedistribusjon av e-post, distribusjon til fremmede eller annen bruk av tjenestene på en annen måte enn det som er beskrevet i disse Vilkårene er strengt forbudt. Det kan være grunnlag for umiddelbar avslutning av Programmet og ytterligere rettslige skritt. Skycop er ikke forpliktet til å overvåke Programmet eller kommunikasjon. Skycop har likevel rett til å velge å gjøre dette og blokkere all e-postkommunikasjon, fjerne upassende innhold eller forby videre bruk av Programmet. Henvisere og Venner som ikke overholder disse Vilkårene og loven, skal være ansvarlige for å holde programenhetene og enhver tredjepart skadesløse for eventuelle skader, kostnader og utgifter de pådrar seg på grunn av slike upassende e-poster.

1.12 Henviser og Venner er ansvarlige for å opprettholde konfidensialiteten til alle pålogginger og er fullt ansvarlige for alle aktiviteter som skjer gjennom bruken av dem. Henviser og venner samtykker i å varsle Skycop umiddelbart hvis de mistenker at kontoen deres har blitt brukt ulovlig. Henviser og Venner samtykker videre i at Skycop ikke skal holdes ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av uautorisert bruk av deres påloggingsdetaljer.

1.13 Programmets gyldighetsperiode vil bli oppgitt på Nettstedet eller i andre kommunikasjonskanaler. Skycop forbeholder seg retten til å kansellere, endre eller avslutte programmet når som helst, uansett årsak. Skycop forbeholder seg retten til når som helst å ekskludere enhver Henviser og/eller Venn fra deltakelse i Programmet hvis de ikke overholder bestemmelsene i disse Vilkårene.

1.14 På grunn av relevante juridiske restriksjoner vil personer med bankkontoer i banker eller andre finansinstitusjoner i Libanon, Hviterussland, Liberia, Afghanistan, Iran, Jemen, Sudan, Indonesia, Kina, Myanmar, Syria, Elfenbenskysten (Elfenbenskysten), Belize, Russland, Mali, Venezuela, Zimbabwe, Nord-Korea (Den demokratiske folkerepublikken Korea), Somalia, Den sentralafrikanske republikk, Libya, Filippinene, Irak eller Cuba ikke kunne motta gaven.

1.15 Innsamling av informasjon og bruk av personopplysninger er definert i Skycops personvernerklæring. Lovene i Republikken Litauen styrer dette Programmet.

Ble flyet ditt forstyrret?

Gjør din forsinkede, kansellerte eller overbookede flyvning til en kompensasjon på opptil € 600!