Vi står sammen med Ukraina

Skycop Care Medlemskap

1. Generelle provisjoner

Alle kapitaliserte vilkår her står beskrevet i detalj i Skycops Vilkår for bruk av tjenester.

2. Skycop Care Medlemskap Vilkår og Betingelser

2.1. Kunder kan bli med i Skycops Care medlemskap ved å kjøpe det.

2.2. Skycop Care-medlemskapsprisen vil bli gitt til kunden på kjøpstidspunktet, som kunden må betale for å bli medlem og nyte fordelene som er spesifisert her. Skycop Care-medlemskapsprisen skal betales med de midler som er oppgitt og spesifisert på kjøpstidspunktet.

2.3. Skycop tilbyr Skycop Care-medlemskap som i) et abonnement per bestilling eller ii) et månedlig, årlig, halvårlig eller kvartalsvis abonnement. Skycop Care-medlemskap dekker krav som stammer fra bestillingen som kunden kjøpte Skycop Care-medlemskap for, eller som stammer fra bestillinger innen den angitte tidsperioden.

2.4. Skycop Care-medlemskap starter på kjøpsdagen. Skycop Care-medlemskap som et månedlig, årlig, halvårlig eller kvartalsvis abonnement vil henholdsvis bli fakturert månedlig, årlig, halvårlig eller kvartalsvis, og skal automatisk fornyes for en måned, ett år, seks måneder eller tre måneder etter dette til og med mindre medlemmet avbryter Skycop Care-medlemskapet. Avbrutt abonnement vil forbli aktivt i varigheten av perioden som medlemmet har betalt. Hvis medlemmet kjøper Skycop Care-medlemskap for andre personer, vil en faktura kun bli utstedt til medlemmet, og bare medlemmet vil bli belastet for Skycop Care-medlemskapene og deres automatiske fornyelse.

2.5. Ved aksept av kjøpet vil medlemmet motta en bekreftelse.

2.6. For medlemmene vil Skycop frafalle sitt vederlag (hvis aktuelt) for å forfølge kravet og gjenopprette flykompensasjonen for bestillingen som dekkes av Skycop Care-medlemskapet.

2.7. Fordelene er personlige og gjelder kun for medlemmet, noe som betyr at medlemmet må navngis som passasjer i bestillingen, og for et visst antall passasjerer (som angitt i bekreftelses-e-posten) hvis de er inkludert i samme bestilling som medlemmet.

2.8. Skycop godtgjørelse vil ikke bli refundert til medlemmet for bestillinger som stammer fra flyvninger som ble forstyrret før oppstart av Skycop Care-medlemskap.

2.9. Skycop Care-medlemskap kan ikke overføres. Medlemmet må umiddelbart varsle Skycop ved å bli oppmerksom på uautorisert bruk av Medlemskapet.

2.10. Medlemmer, som kvalifiserer som forbrukere i henhold til EU-forbrukerforskrifter, kan trekke tilbake sitt medlemskap innen 14 dager fra kjøpet uten å måtte oppgi noen grunner. For å utøve angreretten og motta full refusjon, må angreretten kommuniseres innen en 14-dagers periode fra kjøpet, og det må tydelig fremgå at medlemmet ønsker å trekke seg fra Skycop Care-medlemskapet. På grunn av arten av tjenesten som leveres til medlemmet, kan medlemmet ikke trekke seg fra Skycop Care-medlemskapet hvis medlemmet har reist på noen av flyvningene som omfattes av medlemskapet. Tilbaketrekkingen kan sendes til: support@skycop.com.

2.11. Hvis kansellering mottas av Skycop mer enn 14 dager etter kjøpet av Skycop Care-medlemskap, vil medlemmet ikke ha rett til noen refusjon av Skycop Care-medlemskapsprisen.

2.12. Skycop Care-medlemskapsprisen refunderes ikke hvis medlemmets flyvning ikke ble forstyrret eller medlemmet ikke brukte Skycop-tjenester, eller flykompensasjonen ikke ble gjenopprettet av en eller annen grunn.

2.13. Medlemmet skal sende inn kravet til Skycop innen 12 måneder fra tidspunktet for flyvningen som Skycop Care-medlemskapet ble kjøpt for. Skycop Care-medlemskap utløper etter 12 måneder fra flyvningen som Skycop Care-medlemskapet ble kjøpt for.

2.14. Når Skycop Care-medlemskapet er kansellert eller utløpt, vil Skycop ikke lenger gi avkall på godtgjørelsen.

2.15. Skycop forbeholder seg retten til å nekte Skycop Care-medlemskap til enhver person.

2.16. Ved innlevering av kravet til Skycop skal medlemmet fremlegge bevis på kjøp av Skycop Care-medlemskap (f.eks. bestillingsbekreftelse).

2.17. Informasjonsinnsamling og bruk av personlig informasjon er angitt i Skycops personvernerklæring.

Oppdatert – 22-03-2023