Cennik

Updated - 2024-5-01

Cennik

1. Przepisy ogólne

Wszystkie terminy pisane wielką literą w Cenniku są szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Skycop. Niniejszy Cennik dotyczy wyłącznie płatności wynikających z Rozporządzenie w sprawie kompensacji lotów. Jeśli Skycop oferuje jakiekolwiek inne usługi, odpowiednie płatności są dokonywane zgodnie z odrębnie uzgodnionymi warunkami.

2. Brak opłat za złożenie Wniosku

Skycop przetwarza Wniosek bezpłatnie i nie pobiera opłat w przypadku nie uzyskania Odszkodowania od obsługującego lot przewoźnika (linii lotniczej).

3. Wynagrodzenie Skycop

W przypadku pomyślnego wniesienia Wniosku i uzyskania Odszkodowania, uzgodniona część Odszkodowania zostaje potrącona z wypłaconego przez linię lotniczą Odszkodowania.

Prowizja Skycop:

W przypadku wszystkich lotów do 1 500 km, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 250 EUR, prowizja Skycop wynosi 110,00 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 400 EUR, prowizja Skycop wynosi 176,00 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadku wszystkich innych lotów, nieopisanych powyżej, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 600 EUR, prowizja Skycop wynosi 264,00 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadkach, gdy Klientowi przysługuje inna kwota Odszkodowania, prowizja Skycop wynosi 44% uzyskanej kwoty Odszkodowania, w tym obowiązujący VAT.

4. Działania prawne

W przypadku braku ugody z linią lotniczą lub w innych przypadkach, w celu bardziej skutecznego i (lub) sprawniejszego procesu uzyskania Odszkodowania, Skycop wszczyna postępowanie sądowe i jest uprawnione do zwiększenia prowizji w celu pokrycia dodatkowych kosztów postępowania sądowego (np. opłaty sądowe, koszty tłumaczeń, koszty obsługi prawnej, koszty administracyjne).

Prowizja Skycop w przypadku Działań prawnych:

W przypadku wszystkich lotów do 1 500 km, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 250 EUR, prowizja Skycop wynosi 125 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 400 EUR, prowizja Skycop wynosi 200 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadku wszystkich innych lotów, nieopisanych powyżej, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 600 EUR, prowizja Skycop wynosi 300 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadkach, gdy Klientowi przysługuje inna kwota Odszkodowania, prowizja Skycop wynosi 50% uzyskanej kwoty Odszkodowania, w tym obowiązujący VAT.

5. Podatek od towarów i usług (VAT)

Zasady zastosowania podatku VAT określają przepisy prawne, zostanie on zastosowany zgodnie z ustawodawstwem.

Czy Państwa lot został zakłócony?

Zamiencie opóźniony, odwołany lub przebookowany lot na odszkodowanie w wysokości do €600!