Program “Poleć znajomemu”

Updated - 2024-06-17

1. Warunki programu “Poleć znajomemu”

1.1 Skycop.com UAB (“Skycop“) oferuje Państwu możliwość polecania znajomych w ramach programu “Poleć znajomego” (“Program“), który jest dostępny na stronie internetowej znajdującej się pod adresem  https://www.skycop.com (“Strona internetowa”).

1.2   Uczestnicząc w Programie, są Państwo związani niniejszym Regulaminem Programu (“Regulamin“) i wyrażają Państwo zgodę na jego przestrzeganie.

1.3 Aby korzystać z Programu, muszą mieć Państwo ukończone 18 lat.

1.4 Dostęp do Programu można uzyskać, klikając łącze na stronie głównej Witryny i wypełniając formularz wniosku. Po kliknięciu łącza należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby polecić znajomych, rodzinę lub współpracowników. Po dokonaniu rekomendacji zostanie Państwo “Orędownikiem”. Otrzyma Państwo i unikalny link polecający, który umożliwi Państwu otrzymanie korzyści lub prezentów reklamowanych w Witrynie (“Link osobisty“). Znajomi, członkowie rodziny i/lub współpracownicy (“Znajomi“), którzy otrzymali polecenie, muszą postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości polecającej, klikając łącze polecające.

1.5 Advocate nie może samodzielnie zgłaszać się, tworzyć wielu fikcyjnych lub fałszywych kont Skycop ani uczestniczyć w Programie jako Przyjaciel. Żaden użytkownik nie może korzystać z Aplikacji z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa, praw Skycop lub osób trzecich, lub w inny sposób, który jest szkodliwy dla celów Programu. Ponadto Advocate nie może ingerować w Program, działać w sposób nieuczciwy lub zakłócać jego działania, ani korzystać z dodatkowych systemów lub innych urządzeń w celu uczestnictwa w Programie lub uzyskania jakichkolwiek korzyści innych niż określone w niniejszych Warunkach.

1.6 Adwokaci, którzy dokonają odpowiedniego polecenia i Przyjaciele, którzy dobrze wykorzystają polecenie, otrzymają prezent. Prezentem za jedną odpowiednią rekomendację jest kwota 50 EUR zarówno dla Adwokata, jak i Przyjaciela na ich określone konta bankowe („Prezent”). W przypadku różnicy między kwotą Prezentu określoną w niniejszych Warunkach a kwotą Prezentu określoną na Stronie internetowej lub w innym źródle informacji, zastosowanie będzie miała kwota Prezentu określona na Stronie internetowej lub w innym źródle informacji.

1.7 Oprócz przestrzegania i ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków, Adwokat i Przyjaciele ubiegający się o Prezent muszą spełnić następujące wymagania: (1) Przyjaciele muszą złożyć wniosek Skycop; (2) wniosek Przyjaciół musi zostać zatwierdzony przez linie lotnicze.

1.8 Gdy linia lotnicza zatwierdzi roszczenie Przyjaciela, zarówno Przyjaciel, jak i Adwokat otrzymają Prezenty.

1.9 Skycop zastrzega sobie prawo do odmowy weryfikacji i przetworzenia dowolnej transakcji z dowolnego powodu, jeśli Skycop uzna to za konieczne. Prezenty nie mogą być wymieniane na gotówkę i nie mogą być przekazywane, sprzedawane, sprzedawane lub wymieniane.

1.10 Uczestnicząc w Programie, potwierdzają Państwo, że rozumieją i zgadzają się, że Skycop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub inne szkody, w tym między innymi za szkody związane z utratą zysków, utratą wartości firmy, utratą użytkowania, utratą danych lub innymi szkodami niematerialnymi.

1.11 Uczestnicząc w Programie, potwierdzają Państwo, że są faktycznym nadawcą wiadomości e-mail i muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Przesyłając jakikolwiek adres e-mail lub dane osobowe w ramach Programu, potwierdzają Państwo, że posiadają odpowiednie zezwolenie i zgodę. Masowa dystrybucja wiadomości e-mail, dystrybucja wśród nieznajomych lub jakiekolwiek inne korzystanie z usług w sposób inny niż określony w niniejszych Warunkach jest surowo zabronione. Może to stanowić podstawę do natychmiastowego zakończenia Programu i dalszych działań prawnych. Skycop nie jest zobowiązany do monitorowania Programu lub jakiejkolwiek komunikacji. Mimo to Skycop ma prawo zdecydować się na to i zablokować wszelką komunikację e-mail, usunąć nieodpowiednie treści lub zakazać dalszego korzystania z Programu. Adwokaci i Przyjaciele, którzy nie przestrzegają niniejszych Warunków i prawa, będą zobowiązani do zwolnienia podmiotów Programu i osób trzecich z odpowiedzialności za wszelkie szkody, koszty i wydatki poniesione przez nich w związku z takimi nieodpowiednimi wiadomościami e-mail.

1.12 Adwokat i Przyjaciele są odpowiedzialni za zachowanie poufności wszystkich loginów i są w pełni odpowiedzialni za wszystkie działania, które mają miejsce za ich pośrednictwem. Adwokat i Przyjaciele zgadzają się niezwłocznie powiadomić Skycop, jeśli podejrzewają, że dostęp do ich konta został uzyskany nielegalnie.  Adwokat i Przyjaciele zgadzają się ponadto, że Skycop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieuprawnionego użycia ich danych logowania.

1.13 Okres ważności Programu zostanie podany na Stronie Internetowej lub w innych kanałach komunikacji. Skycop zastrzega sobie prawo do anulowania, modyfikacji lub zakończenia Programu w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Skycop zastrzega sobie prawo do wykluczenia dowolnego Adwokata i/lub Przyjaciela z udziału w Programie w dowolnym momencie, jeśli nie przestrzega on któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

1.14 Ze względu na odpowiednie ograniczenia prawne, osoby posiadające rachunki bankowe w bankach lub innych instytucjach finansowych w Libanie, na Białorusi, w Liberii, Afganistanie, Iranie, Jemenie, Sudanie, Indonezji, Chinach, Birmie, Syrii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Belize, Rosji, Mali, Wenezueli, Zimbabwe, Korei Północnej (Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej), Somalii, Republice Środkowoafrykańskiej, Libii, na Filipinach, w Iraku i na Kubie nie będą mogły otrzymać Prezentu.

1.15 Gromadzenie informacji i wykorzystywanie wszelkich danych osobowych jest określone w Polityce prywatności Skycop. Niniejszy Program podlega prawu Republiki Litewskiej.

Czy Państwa lot został zakłócony?

Zamiencie opóźniony, odwołany lub przebookowany lot na odszkodowanie w wysokości do €600!