Politica de Confidențialitate

Updated - 2021-07-27

Politica de Confidențialitate

În această politică de confidențialitate noi, Skycop, vom explica cum administrăm datele dvs. cu caracter personal când vizitați site-ul nostru și ne folosiți serviciile.

Vă vom cere consimțământul de a folosi cookie-uri în conformitate cu termenii incluși în acest document când vizitați site-ul nostru pentru prima dată.

Site-ul nostru incorporează controale de confidențialitate care vă oferă un control în deciderea a cum anume vă vom prelucra datele personale. Folosind aceste controale de confidențialitate, puteți specifica dacă doriți să primiți comunicări în scopuri de marketing direct, precum și să limitați cantitatea de informații pe care o primim prin intermediul cookie-urilor.

În acest document veți găsi răspunsul la următoarele întrebări:

 • cum folosim datele dvs.;
 • când furnizăm datele dvs. către terțe părți;
 • cât timp vă stocăm datele;
 • care este politica noastră de marketing;
 • ce drepturi aveți referitor la datele dvs. cu caracter personal;
 • cum folosim cookie-urile;
 • alte aspecte de care ar trebui să țineți cont.

În cazul în care aveți orice fel de întrebări sau doriți să vă exercitați oricare din drepturile prevăzute în acest document, puteți trimite astfel de întrebări sau solicitări prin metodele de comunicare prezente în secțiunea de Contacte.

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecție datelor prin e-mail la adresa: privacy@skycop.com.

1. CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

1.1. Această secțiune oferă următoarele informații:

 • categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute direct de la dvs., sursa și categoriile acestor date;
 • scopul pentru care vă putem prelucra datele cu caracter personal;
 • bazele legale ale prelucrării .

1.2. Putem prelucra date despre utilizarea site-ului și serviciilor noastre („date de utilizare”). Datele de utilizare pot include adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, modalitatea de accesare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare pe site-ul web, precum și informații despre frecvența și modul utilizării site-ului web. Aceste date le obținem prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Astfel de date le prelucrăm pentru a înțelege mai bine modul în care folosiți site-ul și serviciile noastre. Baza legală pentru acest proces este interesul nostru legitim, mai exact monitorizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor noastre.

1.3. Prelucrăm datele contului dvs. („datele contului”). Datele contului pot include numele și adresa dvs. de e-mail, numărul de telefon, data nașterii și alte date pe care le-ați oferit când v-ați înregistrat. Obținem aceste date direct de la dvs. Prelucrăm aceste date cu scopul de a desfășura activitatea site-ului nostru, de a ne oferi serviciile, de a asigura securitatea site-ului și a serviciilor noastre și al comunicării cu dvs. Baza legală pentru această procesare este executarea unui contract între dvs. și noi și/sau luarea de măsuri, la cererea dvs., pentru a încheia un astfel de contract, precum și interesul nostru legitim, mai exact monitorizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor noastre.

1.4. Prelucrăm informații referitoare la furnizarea de servicii de către noi către voi („date privind furnizarea de servicii”). Datele de furnizare a serviciilor pot include detaliile dvs. de contact, detalii de plată și informații referitoare la servicii (informații referitoare la zborurile relevante, documente necesare pentru solicitare, comunicarea în scopul furnizării de servicii și altele similare). Datele de furnizare a serviciilor sunt prelucrate pentru a vă oferi servicii și pentru a putea păstra evidența corespunzătoare a tranzacțiilor respective. Baza legală pentru această procesare este executarea unui contract între dvs. și noi și/sau luarea de măsuri, la cererea dvs., pentru a încheia un astfel de contract, precum și interesul nostru legitim, mai exact monitorizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor noastre.

1.5. Este posibil să prelucrăm informații oferite de dvs. în scopul abonării la mesajele noastre de e-mail și la buletinele informative („datele de mesagerie”). Datele de mesagerie sunt prelucrate pentru a vă putea trimite mesaje și buletine informative relevante. Baza legală pentru această prelucrare este consimțământul dvs. De asemenea, dacă v-am oferit deja aceste servicii pe site-ul nostru și nu v-ați opus, e posibil să vă prelucrăm și datele de mesagerie pe baza interesului nostru legitim, mai exact dorința de a păstra și îmbunătăți relațiile cu clienții noștri.

1.6. Este posibil să prelucrăm date referitoare la orice comunicare pe care ne-o trimiteți („date de corespondență”). Datele de corespondență pot include conținutul comunicării și metadatele asociate cu comunicarea. În cazul comunicării prin intermediul site-ului nostru, site-ul va genera metadatele asociate cu comunicările făcute folosind formularele de contact de pe site. Datele de corespondență sunt prelucrate în scopul comunicării cu dvs. și pentru păstrarea evidenței. Baza legală pentru această procesare îl reprezintă interesul nostru legitim, mai exact administrarea corespunzătoare a site-ului și afacerii noastre, asigurând o practică de consultare de calitate și uniformă și pentru a investiga litigiile dintre dvs. și angajații noștri.

1.7. Este posibil să prelucrăm oricare din datele dvs. cu caracter personal identificate în acest document dacă este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale, fie în cadrul instanței de judecată, fie într-o procedură administrativă sau extrajudiciară. Baza legală pentru această prelucrare o reprezintă interesele noastre legitime, mai exact protecția și exercitarea drepturilor noastre legale, a drepturilor dvs. legale precum și a drepturilor legale ale altor părți.

1.8. Este posibil să prelucrăm oricare din datele dvs. cu caracter personal identificate în acest document dacă este necesar pentru a obține sau menține acoperirea asigurării, administrarea riscurilor sau obținerea de consiliere profesională. Baza legală pentru această prelucrare este interesul nostru legitim, mai exact protecția corespunzătoare a afacerii noastre împotriva riscurilor.

1.9. Pe lângă motivele specifice pentru care putem procesa datele dvs. cu caracter personal stabilite în această secțiune, putem, de asemenea, să prelucrăm oricare din datele dvs. cu caracter personal în cazurile în care o astfel de prelucrare e necesară pentru a respecta legislația la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele dvs. vitale sau interesele vitale ale altor persoane.

2. CÂND FURNIZĂM DATELE DVS. CĂTRE TERȚE PĂRȚI?

2.1. Este posibil să divulgăm datele dvs. cu caracter personal oricărui membru al grupului nostru de companii (inclusiv filialele noastre, compania noastră mamă și toate filialele acesteia) în măsura în care acest lucru este rezonabil necesar pentru scopurile prevăzute în acest document.

2.2. Este posibil să divulgăm datele dvs. cu caracter personal asiguratorilor și/sau consilierilor noștri profesioniști în măsura în care acest lucru este rezonabil necesar pentru a obține sau menține acoperirea asigurării, administrarea riscurilor, obținerea de consiliere profesională sau stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale, fie în cadrul instanței de judecată, fie într-o procedură administrativă sau extrajudiciară.

2.3. Este posibil să divulgăm datele dvs. cu caracter personal furnizorilor noștri de servicii de plată. Vom partaja datele cu privire la furnizarea de servicii cu furnizorii noștri de servicii de plată doar atât cât este necesar în scopul procesării plăților dvs., al transferului de fonduri și al soluționării plângerilor și întrebărilor legate de astfel de plăți și transferuri.

2.4. Este posibil să divulgăm datele dvs. cu caracter personal altor furnizori de servicii în măsura în care acest lucru este rezonabil necesar pentru a furniza servicii specifice (incluzând furnizori de servicii de website hosting, furnizori de servicii de curierat, furnizori de servere și mentenanță, furnizori de servicii de e-mail). Ne luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că acești subcontractori vor implementa măsuri organizaționale și tehnice corespunzătoare pentru a asigura securitatea și confidențialitate datelor dvs. cu caracter personal.

2.5. Pe lângă situațiile detaliate în această recomandat în care putem divulga datele dvs. personale, este posibil să divulgăm datele dvs. cu caracter personal în cazul în care acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

2.6. Persoanele indicate în această recomandat pot fi stabilite în afara Lituaniei, a Uniunii Europene și a Spațiului Economic European. În cazul în care vom transfera datele dvs. cu caracter personal acestor persoane, vom lua toate măsurile necesare și cadrele legale pentru a ne asigura că confidențialitatea dvs. va rămâne protejată corespunzător.

3. CÂT TIMP VĂ STOCĂM DATELE?

3.1. Datele dvs. cu caracter personal pe care le procesăm cu orice scop sau scopuri, nu vor fi stocate mai mult timp decât este necesar pentru acel scop sau scopuri. În orice caz, acestea nu vor fi stocate mai mult decât:

 • datele de acces vor fi stocate cel mult 3 (trei) ani de la data ultimei actualizări a contului sau 10 (zece) ani de la încheierea prestării serviciilor (oricare dintre acestea este ultima);
 • datele privind furnizarea de servicii vor fi stocate cel mult 10 (zece) ani de la încheierea prestării serviciilor;
 • datele de mesagerie vor fi stocate cel mult 2 (doi) ani de la acordarea consimțământului sau, în cazul în care datele de mesagerie sunt trimise clienților prezenți pentru a menține și a îmbunătăți relațiile cu clienții, pentru cel mult 2 (doi) ani de la încheierea prestării serviciilor respective;
 • datele de comunicare vor fi stocate cel mult 2 (două) luni de la încheierea acestor comunicări.

3.2. În unele cazuri nu este posibil ca noi să specificăm în avans perioada pentru care vom stoca datele dvs. cu caracter personal. De ex., datele de utilizare vor fi stocate atâta timp cât vor fi necesare pentru scopurile relevante de prelucrare.

3.3. În pofida celorlalte prevederi din această secțiune, putem stoca datele dvs. cu caracter personal atunci când stocarea lor este necesară pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși sau pentru a proteja interesele dvs. vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

4. MESAJE DE MARKETING

4.1. În cazul în care sunteți de acord, vă vom trimite mesaje de marketing prin e-mail și/sau SMS pentru a vă pune la curent cu orice informații relevante legate de ceea ce facem în acel moment.

4.2. De asemenea, dacă v-am oferit deja aceste servicii și nu v-ați opus, vă vom informa și cu privire la restul produselor noastre care v-ar putea interesa, inclusiv alte informații legate de acestea.

4.3. Puteți alege să nu mai primiți mesaje de marketing în orice moment.

4.4. Puteți face acest lucru astfel:

 • Accesând linkul relevant din oricare dintre mesajele noastre de marketing;
 • Contactându-ne prin modalitățile oferite în secțiunea de contacte.

4.5. După ce ați îndeplinit toate acțiunile solicitate, vă vom actualiza profilul pentru a ne asigura că nu veți mai primi mesaje de marketing în viitor.

4.6. Deoarece activitățile noastre profesionale tind să fie o rețea de servicii înrudite, vă rugăm să țineți cont de faptul că poate dura câteva zile până când toate sistemele sunt actualizate, așa că este posibil să primiți în continuare mesaje de marketing în timp ce încă vă procesăm cererea.

4.7. Dacă alegeți să nu mai primiți mesaje de marketing, acest lucru nu vă împiedică să primiți în continuare mesaje legate direct de furnizarea de servicii.

5. DREPTURILE DVS.

5.1. În această secțiune, vom enumera drepturile pe care le aveți în temeiul legilor de protecție a datelor. Unele dintre drepturi sunt mai complexe, așa că oferim doar aspectele principale ale acestor drepturi. Așadar, ar trebui să citiți legile relevante și îndrumările autorităților de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.

5.2. Drepturile dvs. principale conform legilor de protecție a datelor sunt următoarele:

 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificare (țineți cont că vă puteți exercita acest drept autentificându-vă în contul dvs. aici);
 • dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul.

5.3. Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a confirma dacă să prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și, în cazul în care o facem, să vă oferim acces la datele personale, alături de alte informații suplimentare. Aceste informații suplimentare cuprind detalii despre scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal și destinatarii datelor dvs. cu caracter personal. Cu condiția să nu încălcăm drepturile sau libertatea altor persoane, vă vom oferi o copie a datelor dvs. cu caracter personal. Prima copie va fi oferită gratuit, dar pentru copiile ulterioare este posibil să se perceapă un comision rezonabil.

5.4. Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a modifica orice date cu caracter personal care sunt incorecte și, ținând cont de scopul prelucrării, aveți dreptul de a completa orice date cu caracter personal care sunt incomplete.

5.5. Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în unele circumstanțe. Aceste circumstanțe se referă la atunci când: (i) datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; (ii) vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea conținutului și nu există o altă bază legală pentru prelucrarea datelor; (iii) vă opuneți prelucrării conform anumitor reguli ale legilor aplicabile privind protecția datelor; (iv) prelucrarea este făcută în scopuri de marketing direct; sau (v) datele cu caracter personal au fost procesate în mod ilegal. Cu toate acestea, există unele excepții cu privire la dreptul dvs. de ștergere a datelor. Aceste excepții apar atunci când prelucrarea este necesară: (i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare; (ii) pentru respectarea obligației noastre legale; sau (iii) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

5.6. În unele circumstanțe aveți dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Aceste circumstanțe apar atunci când: (i) contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal; (ii) prelucrarea este făcută în mod ilegal, dar vă opuneți ștergerii; (iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării noastre, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale; și (iv) v-ați opus prelucrării, dar așteptați verificarea respectivei obiecții. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe acest motiv, putem continua să stocăm datele dvs. cu caracter personal, cu toate acestea, vom prelucra în continuare aceste date doar în orice alt mod: (i) cu consimțământul dvs.; (ii) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; (iii) pentru protejarea drepturilor unei alte persoane; sau (iv) pentru motiv imperativ de interes public major.

5.7. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de situația dvs. particulară, dar doar în măsura în care baza legală pentru prelucrare este că prelucrarea este necesară pentru: îndeplinirea unei sarcini făcute în interesul public sau în scopuri de interese legitime din partea noastră sau a unui terț. Dacă vă opuneți în acest sens, vom înceta să procesăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertății dvs., sau prelucrarea este făcută pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

5.8. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri în scopuri de marketing direct). Dacă vă opuneți în acest sens, vom înceta să procesăm datele dvs. cu caracter personal în acest scop.

5.9. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de cercetări științifice sau istorice sau în scopuri statistice din motive legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.

5.10. Dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este:

 • consimțământul;
 • executarea unui contract sau pașii care trebuie făcuți la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract, pași care sunt necesari pentru încheierea unui astfel de contract.

Aveți dreptul să primiți datele dvs. cu caracter personal din partea noastră într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde ar afecta în mod negativ drepturile și libertatea altora.

5.11. Dacă sunteți de părere că procesarea noastră a datelor dvs. cu caracter personal încalcă legile privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă cu protecția datelor. Puteți face asta în statul membru UE în care aveți reședința obișnuită, la locul de muncă sau în locul unde a avut loc presupusa încălcare. Prelucrarea datelor este supravegheată de Inspectoratul Național pentru Protecția Datelor din Lituania, cu sediul social la următoarea adresă: A. Juozapavičiaus St. 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. În măsura în care baza legală pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal este consimțământul, aveți dreptul de a vi-l retrage în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragere.

5.13. Pe lângă măsurile specifice oferite în această secțiune sau pe site, vă puteți exercita, de asemenea, oricare din drepturile indicate aici, contactându-ne prin secțiunea de Contacte.

6. DESPRE COOKIE-URI

6.1. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni în format text care conțin un identificator care e trimis de serverul web către browserul dvs. și care este stocat de browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server.

6.2. Cookie-urile nu conțin de obicei nicio informație care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute din cookie-uri.

7. COOKIE-URILE PE CARE LE FOLOSIM

Pe site-ul nostru folosim cookie-uri de trei tipuri principale, pentru următoarele scopuri:

 • Cookie-uri necesare – folosite pentru a asigura performanța corespunzătoare a site-ului, siguranța clienților și a datelor lor, furnizarea de servicii calitative și configurarea simplă a unui cont;
 • Cookie-uri funcționale – folosite pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului pe site, pentru a analiza utilizarea sistemului și, în conformitate cu acesta, pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii;
 • Cookie-uri de publicitate – folosite pentru a observa comportamentul online al utilizatorilor și pentru a optimiza campaniile de marketing în funcție de aceste informații.

8. COOKIE-URI FOLOSITE DE FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII

8.1. Furnizorii noștri de servicii folosesc cookie-uri și aceste cookie-uri pot fi stocate pe computerul dvs. când vizitați site-ul nostru.

8.2. Folosim:

 • Cookie-uri Zopim pentru a permite utilizatorilor site-ului nostru care au probleme să ne contacteze în timp real. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să accelerăm furnizarea de servicii pentru clienții noștri. Puteți consulta politica de confidențialitate Zopim aici;
 • Cookie-uri Cloudflare pentru a identifica utilizatorii care ne vizitează site-ul și pentru a adapta setările de securitate. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să ne protejăm atât site-ul cât și utilizatorii. Puteți consulta politica de confidențialitate Cloudflare aici;
 • Cookie-uri Google Analytics pentru a observa traficul de pe site-ul nostru. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să detectăm erorile de pe site, precum și să măsurăm lățimea de bandă a site-ului. Puteți consulta politica de confidențialitate Google Analytics aici;
 • Cookie-uri Facebook (autentificare) pentru a permite utilizatorilor să își facă un cont pe site-ul nostru. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să oferim moduri alternative de a configura un cont. Puteți consulta politica de confidențialitate Facebook aici;
 • Cookie-uri Google (autentificare) pentru a permite utilizatorilor să își facă un cont pe site-ul nostru. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să oferim moduri alternative de a configura un cont. Puteți consulta politica de confidențialitate Google aici;
 • Cookie-uri Youtube pentru a reda pe site-ul nostru conținut aflat pe Youtube. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să menținem integritatea și să creăm un site informativ și dinamic. Puteți consulta politica de confidențialitate Youtube aici;
 • Cookie-uri Twitter pentru a reda pe site-ul nostru conținut aflat pe Twitter. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să menținem integritatea și să creăm un site informativ și dinamic. Puteți consulta politica de confidențialitate Twitter aici;
 • Cookie-uri Hotjar pentru a observa cum folosesc utilizatorii noștri site-ul. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să observăm performanța site-ului și să analizăm modul în care ne putem îmbunătăți site-ul. Puteți consulta politica de confidențialitate Hotjar aici;
 • Cookie-uri Yandex pentru a identifica dispozitivul folosit de utilizator, precum și comportamentul utilizatorului pe site-ul nostru. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să adaptăm setările site-ului nostru la un anumit utilizator/dispozitiv și să analizăm modul în care ne putem îmbunătăți platforma. Puteți consulta politica de confidențialitate Yandex aici;
 • Cookie-uri Google Maps pentru a determina locația utilizatorilor dacă utilizatorul permite acest lucru. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să adaptăm setările site-ului în funcție de locația utilizatorului și să îmbunătățim experiența utilizatorului pe site-ul nostru. Puteți consulta politica de confidențialitate Google Maps aici;
 • Cookie-uri Doubleclick pentru a controla afișarea reclamelor pentru utilizatorii noștri. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să distingem utilizatorii care folosesc deja serviciile noastre și să reducem sau să oprim afișarea de reclame pentru acești utilizatori. Puteți consulta politica de confidențialitate Doubleclick aici;
 • Cookie-uri Facebook pentru a controla afișarea reclamelor pentru utilizatorii noștri. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să distingem utilizatorii care folosesc deja serviciile noastre și să reducem sau să oprim afișarea de reclame pentru acești utilizatori. Puteți consulta politica de confidențialitate Facebook aici;
 • Cookie-uri Google Tag Manager pentru a controla cookie-urile de publicitate. Cookie-urile folosite în acest scop ne ajută să distribuim corespunzător reclamele către utilizatori. Puteți consulta politica de confidențialitate Google Tag Manager aici.

9. CUM VĂ PUTEȚI ADMINISTRA COOKIE-URILE?

9.1. Majoritatea browserelor vă permit să refuzați să acceptați cookie-urile și să le ștergeți. Metodele de a face asta diferă de la un browser la altul și de la o versiune la alta. Puteți, totuși, obține informații recente despre blocarea și ștergerea cookie-urilor prin intermediul informațiilor furnizate pe site-ul relevant al browserului, de exemplu Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra gradului de utilizare a multor site-uri.

9.3. Dacă blocați cookie-urile, nu veți mai putea folosi toate serviciile aflate pe site-ul nostru.

10. PREFERINȚE COOKIE

Puteți schimba preferințele dvs. referitoare la utilizarea de cookie-uri pe site-ul nostru, vizitând site-ul aici.

11. SITE-URI WEB DE LA TERȚE PĂRȚI

Pe site e posibil să găsiți linkuri spre și de la site-uri partenere, surse de informații și site-uri web de la părțile afiliate. Țineți cont că aceste site-uri de la terțe părți pe care le vizitați dând click pe linkuri, au propriile lor politici de confidențialitate și nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la aceste politici de confidențialitate. Vă recomandăm să vă familiarizați cu politicile de confidențialitate ale unor astfel de site-uri înainte de a oferi acestora orice date personale.

12. DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR

12.1. Site-ul și serviciile noastre sunt adresate persoanelor de peste 16 ani.

12.2. Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor mai tinere decât cele prevăzute mai sus, numai cu acordul părinților.

12.3. Dacă avem motive să credem că deținem datele cu caracter personal ale unei persoane minore în baza noastră de date fără a avea consimțământul părinților, vom șterge aceste date cu caracter personal.

13. ACTUALIZAREA DATELOR DVS.

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le avem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

14. MODIFICĂRI LA DOCUMENT

Orice modificare a acestui document va fi publicată pe site-ul nostru și, în cazul unor schimbări semnificative, vă vom informa pe e-mail despre acest lucru.

Zborul dvs. a fost perturbat?

Transformați-vă zborurile întârziate, anulate sau suprarezervate în compensații de până la 600€!