We stand with Ukraine

 Termeni și Condiții SmartDelay

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a vă înregistra la serviciul SmartDelay („Serviciul”).

Părțile Serviciului

Serviciul este efectuat în numele UAB SkyCop (“Client”) de către Collinson Service Solutions Limited („noi/nostru/noastre”), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU. Prin acceptarea acestor termeni și condiții, confirmați că sunteți capabil din punct de vedere legal să încheiați un contract cu titlu obligatoriu și că aveți cel puțin 18 ani. De asemenea, sunteți de acord și cu politica noastră de confidențialitate pe care o găsiți aici

Eligibilitate

Acest Serviciu este disponibil pentru toți clienții care au un abonament Skycop Care, precum și pentru alți clienți aleși de către Skycop. După achiziționarea programului Skycop Care, veți fi înregistrat automat pentru acest Serviciu. Confirmați că nu toate zborurile sunt eligibile pentru înregistrare

Cum să folosiți Serviciul

Veți deveni eligibil pentru Serviciu dacă vă înregistrați zborul cu 2 ore înainte de ora de plecare programată. Ne rezervăm dreptul de a nu vă furniza Serviciul dacă nu reușiți să vă înregistrați cu exactitate toate detaliile necesare. Ora de plecare a zborului dvs. va fi monitorizată de sistemul nostru de urmărire a zborurilor. Sub rezerva înregistrării prealabile, vă vom oferi un voucher de acces la salon pe care îl găsiți pe e-mail, dacă sistemul nostru de urmărire a zborurilor identifică faptul că zborul dvs. este întârziat cu mai mult de 120 de minute („Pragul de Întârziere”). De asemenea, veți primi un SMS pentru a vă anunța despre aceste e-mailuri. Accesul la adresa de e-mail pe care o furnizați la înregistrare și posibilitatea de a afișa voucherul de acces în lounge reprezintă o condiție pentru utilizarea Serviciului.

O întârziere care îndeplinește sau depășește Pragul de Întârziere poate fi anunțată fie ca o singură perioadă de întârziere, fie ca urmare a mai multor întârzieri incrementale mai scurte, totalizând Pragul de Întârziere.

Ne bazăm exclusiv pe sistemul nostru de urmărire a zborurilor pentru a determina dacă sunteți eligibil pentru accesul în lounge. Dvs. acceptați că nu garantăm acuratețea sistemului nostru de urmărire a zborurilor și că nu vă veți baza pe acesta pentru a urmări ora de plecare a zborului.

În cazul unei întârzieri eligibile a călătoriei, veți primi voucherul de acces în lounge printr-un e-mail pentru dvs. și încă 1 partener de călătorie, în ziua zborului. Nu poate fi folosit în nicio altă zi din călătoria dvs.

Numai persoanele desemnate în confirmarea prin e-mail vor fi eligibile să primească Serviciul.

Serviciul vă este oferit pe bază netransferabilă, nerambursabilă și neschimbabilă. Nu vă vor fi oferite alternative în numerar sau credit.

Acceptați în mod expres toate condițiile de utilizare care sunt aplicabile Serviciului („Condiții de Utilizare”) și care au fost furnizate de noi. Termenii și condițiile noastre pentru accesul în lounge se pot găsi aici: https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

Acolo unde este cazul, după accesarea lounge-ului din aeroport, sunteți de acord să respectați regulamentul și politicile salonului.

Preț și Plată

Acest Serviciu este gratuit. Clientul își rezervă dreptul de a modifica prețul periodic.

Răspundere

Dacă nu respectăm acești termeni și condiții, vom fi responsabili doar pentru emiterea unui voucher înlocuitor de acces în lounge. Voucherele înlocuitoare nu pot fi rambursabile și nu pot fi schimbate în numerar. Nu vom fi obligați să vă rambursăm costurile, cheltuielile din buzunar sau costurile de acces în lounge pe care dvs. le-ați suportat în aeroport, în cazul în care ați ales să accesați lounge-ul pe cheltuiala dvs.

Nu vom fi răspunzători pentru pierderile rezultate din nerespectarea de către noi a acestor termeni și condiții care intră în următoarele categorii:

 • pierderea veniturilor;
 • pierderea afacerii;
 • pierderea profiturilor; sau
 • pierderea economiilor anticipate.

Nu vom fi trași la răspundere sau răspunzători pentru nicio nerespectare sau întârziere în îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile noastre conform acestor termeni și condiții, facă a fost cauzată de evenimente care se află în afara Controlului nostru. Un eveniment care se află în afara controlului nostru va include orice act sau eveniment de forță majoră, incluzând, dar fără a se limita la greve, șomaj tehnic sau alte acțiuni industriale din partea terților, rebeliune civilă, revoltă, invazie, atac terorist sau amenințare teroristă, război (declarat sau nu), amenințare sau pregătire de război, incendiu, explozie, furtună, inundație, cutremur, epidemie sau orice alt dezastru natural sau imposibilitatea de a folosi rețelele de telecomunicații publice sau private.

Nimic din acești termeni și condiții nu exclude sau limitează răspunderea noastră pentru orice problemă pentru care ar fi ilegal să excludem sau să încercăm să excludem responsabilitatea noastră.

Acolo unde folosiți Serviciile oricărui lounge din aeroporturile participante, orice pierderi sau răspundere care decurge din sau în legătură cu utilizarea unui astfel de lounge va fi responsabilitatea lounge-ului respectiv. Nu vom participa la nicio dispută între dvs. și lounge-ul participant. Nu oferim niciun fel de garanție pentru bunurile dvs. sau serviciile accesate prin lounge-urile participante.

Sunteți de acord că ne veți apăra și ne veți despăgubi pe noi, pe companiile noastre, directorii, funcționarii, angajații și agenții noștri (denumiți în mod colectiv ‘părțile despăgubite’) împotriva plângerilor provenite din responsabilități, daune, pierderi, solicitări, procese, hotărâri, costuri și cheltuieli (inclusiv taxele legale rezonabile) pentru rănirea sau decesul unei persoane sau deteriorarea sau distrugerea oricărei proprietăți care decurge din utilizarea Serviciului de către dvs., cu excepția faptului că o astfel de despăgubire nu se va aplica la actele de neglijență grave sau intenționate ale părților despăgubite.

Termen și Anulare

Termenul acestor termeni și condiții se va încheia dacă Serviciul este revocat de către Client.

Notificări

Vă exprimați acordul să comunicați cu noi în principal prin mijloace electronice. Sunteți de acord cu utilizarea acestui mijloc electronic de comunicare și recunoașteți că toate contractele, notificările, informațiile și alte comunicări pe care vi le trimitem prin mijloace electronice respectă orice cerință legală care prevede efectuarea în scris a comunicărilor.

Această condiție nu vă afectează drepturile legale.

Dreptul de a Modifica și Revoca Acești Termeni și Condiții

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau rezilia acești termeni și condiții în orice moment.

Suport Clienți

Dacă aveți o plângere cu privire la orice aspect al Serviciului, vă rugăm să ne contactați la: customerservice@collinsongroup.smartdelay.com

Alți Termeni Importanți

Putem transfera drepturile și obligațiile noastre conform acestor termeni și condiții unei alte organizații și să vă notificăm în scris dacă are loc acest lucru, dar asta nu afectează drepturile dvs. sau obligațiile noastre conform acestor termeni și condiții.

Acest contract este încheiat între dvs. și noi. Nicio altă persoană nu va avea dreptul de a pune în aplicare oricare dintre termenii săi.

Fiecare dintre paragrafele acestor termeni și condiții funcționează separat. În cazul în care o instanță sau o autoritate relevantă decide că vreunul dintre ele este ilegal, paragrafele rămase continuă să fie complet aplicabile și în vigoare.

Dacă nu insistăm să vă îndepliniți oricare dintre obligațiile dvs. în temeiul acestor termeni și condiții sau dacă nu ne aplicăm drepturile împotriva dvs., sau dacă întârziem să facem acest lucru, aceasta nu înseamnă că am renunțat la drepturile noastre împotriva dvs. și nu înseamnă că nu trebuie să respectați aceste obligații. Dacă renunțăm în mod voluntar la ceva implicit din acest acord, vom face acest lucru doar în scris, iar asta nu înseamnă că vom renunța automat la orice obligație implicită din partea dvs.

Dacă există un conflict între versiunea în limba engleză a acestor termeni și condiții și orice versiune sau traducere a acestor termeni și condiții, versiunea în limba engleză va prevala.

Acești termeni sunt guvernați de legislația engleză. Dvs. și noi suntem de acord să ne supunem jurisdicției exclusive a instanțelor engleze.

Condiții de Utilizare

În acești Condiții de Utilizare, următoarele cuvinte și expresii vor avea semnificațiile de mai jos:

Client se referă la orice persoană care participă în Program.
Lounge(uri) se referă la un furnizor terț de lounge-uri de călătorie sau de aeroport care sunt disponibile Clienților care participă în Program.
Mijloace de Acces se referă la un cod QR eligibil, LoungeKey Pass sau orice altă formă de acces, așa cum este detaliat în scris de Priority Pass, din când în când la propria lor discreție.
Comerciant Înregistrare se referă la organizația responsabilă cu procesarea plăților Clienților pentru accesul în Lounge prin Program, inclusiv, dar fără a se limita la, afiliații Priority Pass:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru S.A.C.; și
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd

Priority Pass se referă la Priority Pass Limited a Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Company No. 02728518.
Program se referă la programul LoungeKey Pass™ oferit de Priority Pass, care a fost creat să ofere Clientului acces în Lounge, folosind un Mijloc de Acces.
 1. Condiții de Utilizare: Prin participarea în Program, Clientul este de acord și acceptă aceste Condiții de Utilizare. Aceste Condiții de Utilizare vor prevala în fața oricăror alți termeni și condiții oferite Clientului în legătură cu achiziționarea sau utilizarea Programului. Priority Pass își rezervă dreptul de a aduce în orice moment orice modificări a acestor Condiții de Utilizare. Clientul este de acord că Priority Pass poate oferi notificări postând Condițiile de Utilizare pe site-ul Programului și că utilizarea Programului de către Client constitute un acord a Condițiilor de Utilizare curente. Clienții sunt sfătuiți să revizuiască aceste Condiții de Utilizare înainte de a folosi Programul. Condițiile de Utilizare intră în vigoare de la 1 martie 2023 și se vor aplica la utilizarea Programului începând cu acel moment.
 2. Termeni: Aceste Condiții de Utilizare stabilesc termenii referitori la Program și la utilizarea Lounge-ului. Fiecare Lounge va avea proprii termeni specifici, care vor fi detaliați în descrierea Lounge-ului pe site-ul Programului. Prin utilizarea Lounge-ului, Clientul acceptă termenii Lounge-ului. Clienții trebuie să citească cu atenție termenii Lounge-ului înainte de a utiliza Lounge-ul.
 3. Comerciant Înregistrare: Entitatea principală care oferă acces în Lounge pentru Program este următoarea:

(i) Priority Pass Limited pentru servicii din Europa, Orientul Mijlociu și Africa;

(ii) Priority Pass, Inc. pentru servicii din America de Nord, America de Sud (exclusiv Peru) și America Latină;

(iii) Priority Pass (A.P.) Limited pentru servicii din Asia Pacific (exclusiv Republica Populară Chineză, India și Taiwan);

(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd pentru servicii din Republica Populară Chineză;

(v) Collinson Services India LLP pentru servicii din India;

(vi) Collinson Peru S.A.C. pentru servicii din Peru; și

(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd. pentru servicii din Taiwan.

 1. Documentație: Accesul într-un Lounge este condiționat strict de faptul că Clienții dețin (i) un Mijloc de Acces valabil, (ii) o carte de îmbarcare valabilă și (iii) orice identificare suplimentară pe care Lounge-ul o poate cere Clientului și oaspeților acestora, acestea pot include pașaportul, cartea de identitate sau permisul de conducere. Fotografiile cu Mijloacele de Acces nu vor fi acceptate ca înlocuitor. Unele Lounge-uri din Europa sunt situate în zonele Schengen desemnate în aeroport, ceea ce înseamnă că accesul la aceste locații este oferit numai dacă Clientul călătorește între țările Schengen (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).
 2. Utilizarea Lounge-ului: Atunci când prezintă Mijloacele de Acces la intrarea în Lounge, Clienții sunt obligați să informeze personalul că doresc să intre în Lounge folosind Programul, făcând referire la „LoungeKey Pass”. Personalul va verifica eligibilitatea de a intra în Lounge, verificând vizual Mijloacele de Acces și apoi înregistrând electronic Mijloacele de Acces printr-un cititor de carduri/coduri sau introducând în alt mod detaliile într-un sistem securizat. Personalul va introduce, de asemenea, numărul de oaspeți, care însoțesc Clientul, dacă aceștia există. La cerere, Clientul trebuie să semneze pe ecranul cititorului de carduri. Înregistrarea electronică a Mijlocului de Acces al Clientului va fi considerată o probă validă a accesului Clientului în Lounge.
 3. Mijloace de Acces pe Dispozitiv: Mijloacele de Acces de pe smartphone-ul, tableta sau alte dispozitive ale Clientului pot necesita să fie verificate de personal, asta însemnând că poate exista posibilitatea ca un membru din personal să vrea să manipuleze dispozitivul. Priority Pass nu își asumă răspunderea pentru nicio daună cauzată dispozitivului de către personalul din Lounge.
 4. Utilizare și expirare: Mijloacele de Acces nu sunt transferabile, iar Clientul poate folosi Lounge-ul numai până la data de expirare afișată pe Mijloacele de Acces. Mijloacele de Acces nu pot fi folosite de altă persoană decât de Clientul numit.
 5. Copii: Aplicabilitatea accesului în Lounge a copiilor variază în funcție de politicile fiecărui Lounge. Înainte de a utiliza Lounge-ul, sfătuim clienții să verifice descrierea Lounge-ului care este oferită în linkul Lounge Finder din e-mailul Programului pentru anumite prevederi legate de copii. Includerea copiilor în ceea ce privește eligibilitatea pentru Lounge este la discreția Lounge-ului respectiv.
 6. Standarde de Comportament: Utilizarea Lounge-ului este condiționată de comportamentul și îmbrăcămintea Clientului, a oaspeților și copiilor, care trebuie să fie în conformitate cu termenii și condițiile Lounge-ului și oricărei persoane care nu respectă acești termeni și condiții i se poate cere să părăsească Lounge-ul. Priority Pass nu e responsabil pentru nicio pierdere suferită de Client când Lounge-ul a refuzat accesul în Lounge sau utilizarea acestuia, deoarece Clientul sau orice alt oaspete nu a respectat termenii acestui Program sau termenii și condițiile Lounge-ului.
 7. Taxe de consum: Furnizarea de băuturi alcoolice, acolo unde legea locală o permite, este la discreția fiecărui Lounge și, în unele cazuri, poate fi limitată sau indisponibilă. În astfel de cazuri, Clientul va fi cel responsabil pentru plata oricăror taxe pentru consumul suplimentar sau pentru băuturile alcoolice premium direct în Lounge. Citiți descrierea individuală a fiecărui Lounge pentru mai multe detalii.
 8. Telefon și Wi-Fi: Disponibilitatea de servicii telefonice și Wi-Fi variază în fiecare Lounge și sunt oferite la discreția Lounge-ului. Utilizarea gratuită a telefonului este în mod normal limitată doar la apelurile locale. Taxele pentru orice alte servicii sunt la discreția fiecărui Lounge, iar Clientul va fi responsabil pentru plata acestora direct în Lounge.
 9. Anunțuri despre Zbor: Lounge-urile nu au nicio obligație să anunțe informațiile legate de zbor, iar Clientul acceptă că Priority Pass nu va fi tras la răspundere pentru nicio pierdere directă sau indirectă cauzată din inabilitatea Clientului sau a oaspeților să se îmbarce în avion. Este responsabilitatea Clientului să verifice toate cerințele relevante pentru orice țară în care s-ar afla și să aibă documentația corectă pentru călătorie.
 10. Modificări ale Programului: Priority Pass poate modifica Programul în orice moment cu o notificare cu 30 de zile înaintea efectuării schimbărilor. Când Clientul primește Programul printr-un furnizor de carduri de plată sau altă organizație, orice modificare va fi notificată furnizorului de carduri de plată, care e responsabil să o transmită mai departe Clientului. În cazul în care Clientul nu acceptă o modificare, Clientul are dreptul să rezilieze Programul, oferind un preaviz de 30 de zile în scris, direct furnizorului de carduri de plată sau altei organizații, care va fi responsabil pentru informarea Priority Pass și va răspunde pentru orice costuri suferite de Client ca urmare a inabilității sale de a informa Priority Pass despre o astfel de reziliere.
 11. Organizații Terțe: Lounge-urile sunt deținute și operate de organizații terțe. Clientul și oaspeții trebuie să respecte regulile și politicile fiecărui Lounge participant, iar Clientul acceptă faptul că furnizarea unui Mijlocul de Acces în Lounge nu garantează accesul sau accesul continuu și că există totuși o capacitate maximă. Clientul acceptă că Priority Pass nu are niciun control asupra deciziei Lounge-ului de a permite sau nu accesul în Lounge a Clientului, a numărului de persoane permise în orice moment, a facilităților oferite în interior, a programului de deschidere/închidere, a timpului pe care îl poate petrece Clientul în Lounge, orice taxe plătibile peste cele incluse sau personalul angajat. Priority Pass va depune eforturi rezonabile pentru a asigura că beneficiile și serviciile oferite se ridică la nivelul așteptărilor, dar Clientul acceptă că Priority Pass nu poate oferi nicio garanție că oricare sau toate beneficiile și serviciile vor fi disponibile în momentul vizitei Clientului.
 12. Linkuri și Site-uri Terțe: Site-ul Programului poate conține linkuri către alte site-uri, oferte sau programe care sunt operate sau deținute de terți și care nu fac parte sau nu sunt controlate de Priority Pass. Priority Pass nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri terțe sau în legătură cu utilizarea oricărui Lounge sau pentru răscumpărarea oricăror oferte de terți. Priority Pass nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daună provocată în urma utilizării de către Client a site-urilor terțe, ofertelor sau programelor.
 13. Pierdere: Clientul acceptă că Priority Pass nu este responsabil pentru nicio pierdere directă sau indirectă a Clientului sau a oaspeților, care decurge din furnizarea sau nefurnizarea, integrală sau parțială, a beneficiilor sau serviciilor promovate. Clientul acceptă că Priority Pass nu este responsabil pentru nicio pierdere sau vătămare corporală suferită în interiorul unui Lounge de către orice persoană care a intrat în Program.
 14. Bunuri Personale: În cea mai mare măsură permisă de lege, Priority Pass nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile Clientului sau a oricărui oaspete în timpul folosirii Lounge-ului sau atunci când participă la Program și nu va fi responsabil pentru niciun bun personal adus în Lounge de către Client sau oaspetele acestuia.
 15. Pierderea sau Furtul Mijloacelor de Acces: Priority Pass nu va fi responsabil pentru înlocuirea oricăror Mijloace de Acces pierdute, furate, deteriorate sau nefuncționale și nu va fi răspunzător pentru inabilitatea Clientului de a accesa Lounge-ul în timpul oricărei perioade în care orice Mijloc de Acces este înlocuit sau actualizat.
 16. Litigii: Priority Pass nu este responsabil pentru nicio dispută sau reclamație care poate interveni între Client și Lounge și nici pentru pierderile, costurile, daunele sau cheltuielile suferite. Orice reclamații sau probleme care decurg din sau au legătură cu Programul în ceea ce privește accesul în Lounge trebuie soluționate de Priority Pass. Clienții cu plângeri referitoare la accesul în Lounge ar trebui să depună o reclamație prin unul dintre canalele enumerate, în decurs de șase luni de la accesul în Lounge. Contactați Priority Pass: – https://contactus.loungekey.com/pass
 17. Despăgubire: Clientul este de acord că el/ea va apăra și va despăgubi Priority Pass și pe directorii, funcționarii, angajații și agenții săi (denumiți în mod colectiv ‘părțile despăgubite’) împotriva plângerilor provenite din responsabilități, daune, pierderi, solicitări, procese, hotărâri, costuri și cheltuieli (inclusiv taxele legale rezonabile) pentru rănirea sau decesul unei persoane sau deteriorarea sau distrugerea oricărei proprietăți care decurge din utilizarea accesului în Lounge de către Client, cu excepția faptului că o astfel de despăgubire nu se va aplica la actele de neglijență grave sau intenționate ale părților despăgubite.
 18. Obligații Fiscale: Priority Pass nu face declarații cu privire la veniturile, consumul, accizele sau alte obligații fiscale ale Clienților în urma accesului acestora în Lounge. Sfătuim Clienții să discute cu contabilul sau consilierul financiar pentru mai multe informații. Clientul este unicul responsabil pentru orice obligații fiscale ca urmare a achiziționării sau utilizării unui Lounge sau Program.
 19. Date Personale: Prin participarea în Program, Clientul este de acord ca orice date cu caracter personal să fie utilizate în conformitate cu politica de confidențialitate, care este disponibilă dacă se face o cerere scrisă către Priority Pass Limited la Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK.
 20. Sancțiuni: Clientul declară și garantează că (i) Clientul nu se află într-o țară aflată sub embargoul guvernului din SUA sau care a fost desemnată de către guvernul din SUA drept „o țară care susține terorismul”; și că (ii) Clientul nu este pe nicio „listă de urmărire” a guvernului din SUA cu privire la părțile interzise sau restricționate, inclusiv Lista Cetățenilor Special Desemnați publicată de Biroul de Supraveghere a Activelor Străine al Trezoreriei din SUA sau Lista Persoanelor Respinse publicată de Departamentul de Comerț din SUA.
 21. Monitorizare: Priority Pass încearcă constant să își îmbunătățească serviciile pe care le oferă Clienților și, așadar, uneori poate monitoriza apelurile telefonice de la Clienți pentru menținerea și îmbunătățirea serviciilor noastre. În cazul în care apelurile sunt înregistrate, Clientul are acces la propriile sale convorbiri și taxe pentru apeluri trimițând o cerere în scris la Priority Pass.
 22. Jurisdicție: În măsura în care legile sau reglementările locale o permite, aceste Condiții de Utilizare vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația engleză, iar Priority Pass și Clientul se vor supune jurisdicției exclusive a instanțelor engleze pentru a soluționa orice dispute care pot apărea.
 23. Aplicabilitate: Orice parte din aceste Condiții de Utilizare care este declarată nulă sau care nu poate fi aplicată de o autoritate sau instanță competentă va fi considerată divizibilă, în măsura invalidității sau inaplicabilității, și nu va afecta restul prevederilor din aceste Condiții de Utilizare.
 24. Conflict: Dacă există un conflict între versiunea în limba engleză a acestor Condiții de Utilizare și orice versiune sau traducere, versiunea în limba engleză va prevala.